Ny samhällsbyggnadschef- Lena Saksi

Comments

Transcription

Ny samhällsbyggnadschef- Lena Saksi
1 (1)
Förvaltning
Avdelning
Ny samhällsbyggnadschef- Lena Saksi
Lena Saksi har en bred och gedigen bakgrund inom samhällsbyggnad. Från
inriktning stadsbyggnadskonst på arkitektlinjen på KTH via privat näringsliv,
både som anställd och som företagare, till kommunal och statlig tjänst på
Boverket. Idag är hon samhällsbyggnadschef på Gnosjö kommun.
Lena är tydlig med att kommunen är till för medborgarna.
- Den offentliga verksamheten påverkar medborgarnas liv och vardag
och ska vara rättsäker, kompetent samt effektiv, anser Lena.
Därför tycker hon också att det är viktigt att medarbetarna som utför arbetet
ska känna att de har en viktig roll och att det är roligt att gå till jobbet.
Lena strävar efter att vara tydlig och samtidigt lyssna på andras åsikter. En
kombination av att vara lyhörd samtidigt som man har integritet och håller en
rak linje.
Lena Saksi börjar som chef för samhällsbyggnadskontoret under mars månad.
Oskarshamn 2015.12.10
Rolf Persson
0491-76 47 57
[email protected]
Postadress
Besöksadress
Växel
Hemsida
Kommunens e-post adress
Box 706
572 28 Oskarshamn
Varvsgatan 8
Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90
www.oskarshamn.se
[email protected]