karta 2015-102350

Comments

Transcription

karta 2015-102350
40
Lustigkulla
Sättra
Dalbo
45
25
34
Träfallet
Vilhelmslund
Hamma
Bergtäkt
Brännkärr
Lugnet
Värmeverk
Myrtorpet
5
Skola
em
Igelbäck
Framnäs
25
Ar
Boängen
Trunsta
Trunstaträsket
Valloxen
15
Ledingenäs
Leding
24
Ledingev.
Ekhaga
Ö Ängby
ngby
Norshill
Älgboda
40
Norsborg
30
Nor
Pettersborg
Knivsta gård
40
Glömtomt
Glömtorp
Solhem
n
Udden
F
Dnr 7339-09-102198
Ansökan om nätkoncession för linje avseende en ny dubbel
70 kV markförlagd kraftledning i Knivsta kommun i Uppsala län
19
Knivsta
å
30
Hagalund
Barrsjön
35
Odenslund
Johannedal
Stentorp
19
Oleda
Grön
Råbacken
35
17 Tarv
Reningsv.
n
Apelbo
E4
Knivsta
30
Djupvreten
Ängby
a
H
Björnudden
25
m
Trunstaberg
Kölängen
Valloxsäby
20
Udden
Värmeverk
Gredelby
Gravfält
77
Källbacken
15
Egg
Asphagen
Brunnby
Lippinge
Hög
Hammartorp
Säbysjön
Ängsbo
15
Kvarngården
Teckenförklaring
Säby
Ny markförlagd 70 kV ledningSjötorp
Bilaga 3. Topografisk karta
Datum: 2015-04-30
Skala: 1:25 000
Sigridslund
25
Sätra
Torslöt
Sållbo
Matildadal

Similar documents