Verktygslåda

Comments

Transcription

Verktygslåda
Verktygslåda
tobaksprevention i gymnasieskolan
Tobaksförebyggande arbete kan stärka ungdomar att avstå tobak och ge stöd och uppmuntran till dem som
vill sluta. En tobaksfri miljö är en skyddsfaktor för alla elever. Ju fler insatser från olika håll desto större
chans att vi uppnår målet om en tobaksfri skolmiljö och tobaksfri norm bland ungdomar. Nedan
presenteras en verktygslåda för tobaksförebyggande arbete, förslag på samarbetspartners, kontakter till
tobaksavvänjare och rekommendationer om användbara hemsidor.
Tobaksförebyggande insatser i gymnasieskolan
Tillsätt en arbetsgrupp som arbetar med tobaksfrågan – låt det inte hänga på en ensam individ.
Involvera elever i det förebyggande arbetet genom att utse elevambassadörer/förebilder och
samarbeta med skolans elevrådsrepresentanter.
Arrangera tobaksfria aktiviteter som tävlingar och prisutlottningar och uppmärksamma den årliga
Tobaksfria veckan (vecka 47) och tobaksfria dagen 31 maj.
Levandegör eller upprätta en Tobakspolicy - ta vid behov stöd av Linköpings kommuns utvecklingsstrateg
Anders Netin [email protected] och/eller folkhälsostrateg Susanne Stålhammar
[email protected]
Integrera tobaksfrågan i undervisningen. Använd gärna ”Snacka går ju” materialet, kan beställas via
[email protected] Ytterligare material finns på skolverkets hemsida
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/andt.
Låna en tobaksutställning från Enheten för hälsoanalys via [email protected]
Erbjud tobaksavvänjning på skolan eller knyt kontakter med ungdomsmottagning och tobaksavvänjare på
närliggande vårdcentraler och folktandvårdskliniker.
Kontraktsmetod och ungdomsförbund
Tobaksfri duo erbjuds till en början endast till högstadieskolor i Östergötland. Gymnasieskolor som vill
använda sig av en kontraktsmetod kan besöka www.smart.org.se eller mejla [email protected]
Det finns även ett ungdomsförbund, smart ungdom, som arbetar drogförebyggande med fokus på tobak
och tidiga alkoholdebuter. De är en ideell förening som hjälper till att starta upp ungdomsklubbar i hela
landet. Vill ni veta mer besök http://smartungdom.se/ eller mejla [email protected]
www.regionostergotland.se
Tobaksavvänjning
Vill ni erbjuda tobaksavvänjning på skolan men saknar kompetens kan ni anmäla intresse att gå en
tobaksavvänjningskurs via Enheten för hälsoanalys, kontakt [email protected]
Ni kan annars hänvisa till tobaksavvänjare på ungdomsmottagningen, vårdcentralen och folktandvården.
Tobaksavvänjare i centrala länsdelen:
Ungdomsmottagningen i Linköping. Sari Asa- Nicolaisen, diplomerad tobaksavvänjare, Tel: 010-103 7657.
Folktandvården. Individuellt alternativt i grupp. Kostnad: 100 kr per tillfälle. Kostnadsfritt för barn och ungdom.
Folktandvården Ekholmen
Christina Wärnelius
Fahime Abedi
Tel: 010-105 87 50
Folktandvården Kisa
Agneta Persson
Tel: 010-105 59 90
Folktandvården Lambohov/Ryd
Susanne Holm
Tel: 010-105 87 30
Centrum för Oral Rehabilitering
Torkelbergsgatan 11, Linköping
Sivan Larsson Hanqvist
Tel: 010-105 88 50
Folktandvården Rimforsa
Eva Lena Köhl
Tel: 010-105 95 34
Folktandvården Ljungsbro
Lina Jarledal Blom
Tel: 010-105 94 94
Vårdcentraler. Individuellt alternativt i grupp. Kostnad: 100 kr per tillfälle. Kostnadsfritt för barn och ungdom.
Capio Vårdcentralen Berga
Susanne Edvardsson
Viktoria Sparv
Tel: 010-105 96 10
Tel: 010-103 56 98
Vårdcentralen Johannelund
Lisbeth Ottosson
Anna Palm
Tel: 010-103 56 30
Tel: 010-105 96 70
Vårdcentralen Kisa
Margareta Wallman
Josefin Petri
Tel: 010-105 94 60
Vårdcentralen Kungsgatan
Eva Malm
Tel: 010-103 50 07
Vårdcentralen Skäggetorp
Britta Thoren
Sanna Eldh
Tel: 010-105 92 10
Vårdcentralen Kärna
Britta Krantz
Tel: 010-105 94 70
Vårdcentralen Lambohov
Åsa Nordesjö
Tel: 010-103 52 62
Vårdcentralen Nygatan
Ewa Nordensten
Tel: 010-103 94 72
Vårdcentralen Ryd
Rose-Marie Magnussen
Eva Amberin
Tel: 010-105 96 60
Vårdcentralen Valla
Britta Thorén
Erika Tegner
Eva Ström
Tel: 010- 105 96 80
Vårdcentralen Åtvidaberg
Ingrid Risarp
Kerstin Johansen
Ing-Marie Kempe
Tel: 010- 103 58 43
www.regionostergotland.se
Vårdcentralen Linghem
Ingrid Marie Hult
Tel: 010- 105 96 30
CityAkuten
Malin Ericsson
Tel: 013- 460 65 35
Vårdcentralen Ljungsbro
Anneli Vesterbacka
Tel: 010-
Tel: 010- 105 94 90
Användbara hemsidor
Tobaksfakta - oberoende tankesmedja med artiklar om tobak. Prenumenera gärna på nyhetsbrevet.
Här finns även information om Tobacco Endgame/ Rökfritt Sverige 2025. www.tobaksfakta.se
Folkhälsomyndigheten – fakta, information och publikationer.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HSN) -verktygslåda. http://www.hfsnatverket.se/sv/verktyg/
Skolverkets information om tobak och korta filmklipp om ämnesintegrering av ANDT och tobaksfri
skolmiljö. http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/andt
ÖPP/EFFEKT – Ett evidensbaserat föräldrakunskapsprogram om gränssättning och gemensamma
överenskommelser i en skolklass för att hålla ungdomar borta från tobak och andra normbrytande
beteenden. www.effekt.org
Filmen Tobakens barn och handledningsmaterial finns att beställa via Filmcentrum riks.
http://riks.filmcentrum.se/filmkatalogen/film/2863/tobakens-barn/
No Smoking Generation – fristående och ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja
använda tobak. www.nonsmoking.se
Tobaksnolla – No Smoking Generations verktygslåda för hur skolan, föräldrar, fritidsgård och föreningar
kan jobba för tobaksfrihet hos ungdomar www.tobaksnolla.se
UMO - Ungdomsmottagningen på nätet .Här finns fakta om tobak, alkohol och droger och appen Fimpaaa!
http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/
Drugsmart - Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger. Webbplatsen drivs av CAN
centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. www.drugsmart.com
Gör det ni tror berikar er skola utifrån elevernas behov och önskemål.
Lycka till!
www.regionostergotland.se