Nervsystemet2 handout - Ping-Pong

Comments

Transcription

Nervsystemet2 handout - Ping-Pong
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Nervsystemet - 2
Fysioterapeutprogrammet Termin 1
Sebastian Thams
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
[email protected]
Hjärnan översikt
Storhjärna
Lillhjärna
Hjärnstam
Ryggmärg
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
21 januari 2015
2
1
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnan 1: Grundläggande begrepp
Två hemisfärer som är lika,
men ändå olika
Lober:
- frontal/pannlob
- parietal/hjässlob
- temporal/tinninglob
- occipital/nacklob
Sulcus/-i: fåra/-or
Gyrus/-i: vindling
Sebastian Thams
21 januari 2015
3
21 januari 2015
4
Hjärnan 2: översikt
Hjärnans lobering
4
1
3
2
1=
2=
3=
4=
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
2
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnan 3: undersidan
1:a kranialnerven
n. olfactorius
2:a kranialnerven
n. opticus
synnervskorsningen
5:e kranialnerven
n. trigeminus
hypofysen
Pons
förlängda märgen
lillhjärnan
Sebastian Thams
21 januari 2015
5
Hjärnan 4: indelning
Diencephalon
mellanhjärnan:
Cerebrum
Storhjärnan
Mesencephalon
Mitthjärnan
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
Hjärnstammen:
21 januari 2015
6
3
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnan 5: genomskärning
sidovy
Hjärnbalken/corpus callosum
Thalamus
Hypothalamus
Gyrus cinguli
4:e ventrikeln
Hypofysen
Lillhjärnan/
cerebellum
Pons
Förlängda märgen/medulla oblongata
Sebastian Thams
21 januari 2015
7
Hjärnan 6: genomskärning, frontalvy
corpus callosum
Basala ganglier:
- n. caudatus
- putamen
-globus pallidus
interna + externa
-n. subthalamicus
- substantia nigra
sidoventrikel
capsula interna
insula
hippocampus
3:e ventrikeln
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
amygdala
21 januari 2015
8
4
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnan 7: genomskärning, transversalvy
putamen
n. caudatus
capsula
interna
globus pallidus
thalamus
plexus
choroideus
corpus
callosum
Sebastian Thams
21 januari 2015
9
21 januari 2015
10
Hjärnan 8: hjärnstam
akvedukten
hypofysen
thalamus
hypothalamus
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
4:e ventrikeln
5
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnan 9: lillhjärnan
lillhjärnshemisfär
vermis
lillhjärnspedunkel
Sebastian Thams
21 januari 2015
11
Hjärnan 10: lillhjärnan forts.
Anatomi: flocculonodulära loben, två hemisfärer med en
sammanbindande del, vermis
Funktion
- vestibulocerebellum: får inflöde från vestibulariskärnorna,
sköter balans och koordination av ögonrörelser
- spinocerebellum: får inflöde från visuella, auiditiva, vestibulära och
somatosensoriska system (proprioceptorer). Sköter
proximal muskulatur, hållning och gång. Co-ordinerar
signaler från kropp och hjärna.
- cerebrocerebellum: den mest sofistikerade delen av lillhjärnan, står för
motorisk inlärning och planering av rörelsemönster
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
21 januari 2015
12
6
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnhinnor
Hjärnhinnorna omger hjärnan och ryggmärgen
Ytterst hinnan:
Mellersta hinnan:
Innersta hinnan:
Sebastian Thams
21 januari 2015
13
21 januari 2015
14
Hjärnhinnor och sinussystem - 1
Sinussystemet
Hårda hjärnhinnan/dura mater
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
7
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Cerebrospinalvätska och ventrikelsystem
plexus choroideus
Sidoventriklarna
4:e ventrikeln
3:e ventrikeln
Sebastian Thams
21 januari 2015
15
21 januari 2015
16
Hjärnhinnor och sinussystem - 2
Spindelvävshinnan/arachnoidea mater
Dura mater
Mjuka hjärnhinnan/
pia mater
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
8
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Arachnoidala granulationer
Sebastian Thams
21 januari 2015
17
21 januari 2015
18
Hjärnans arteriella blodförsörjning
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
9
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnans blodförsörjning - 1
Tre tillförande blodkärl:
A. Basilaris (A. Vertebralis sin/dx)
A. Carotis interna sinister och dexter
Sebastian Thams
21 januari 2015
19
Hjärnans blodförsörjning - 2
Hjärnans tre huvudkärl:
A. Carotis interna
A. Cerebri anterior
A. Basilaris
A. Cerebri media
A. Vertebralis
A. Cerebri posterior
”Circle of Willis”
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
21 januari 2015
20
10
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnans blodförsörjning - 3
A. Cerebri media
Sebastian Thams
21 januari 2015
21
21 januari 2015
22
Homunculus
Somatotopisk organisation i gyrus postcentralis
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
11
Nervsystemet SJG Termin 1
21 januari 2015
Hjärnan 7: homunculus
Arteriell försörjning: grått = cerebri anterior, ljusrött = cerebri media,
mörkrött = cerebri posterior
Sebastian Thams
Anders Borgkvist
21 januari 2015
23
12

Similar documents