FASTIGHETS- UTBILDNING

Comments

Transcription

FASTIGHETS- UTBILDNING
FASTIGHETSUTBILDNING
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ETT FRITT YRKE
Att jobba inom Fastighetsbranschen är fritt, utearbete som
växlas med innearbete och många kundkontakter. I jobbet
ingår service till kund/hyresgäst, mindre reparationer,
utemiljö och besiktningar.
Fastighetsvärd
Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet.
Fastighetsskötare
Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel.
Fastighetstekniker
Fastighetsteknikern ansvarar för att fastighetens system
fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens
förväntningar.
Kombination av alla 3 yrkesrollerna
Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag och kommuner
är ofta yrkesrollen en blandning av det som tidigare var husvärdens, besiktningsmannens, fastighetsvärdens, fastighetsskötarens,och fastighetsteknikerns arbetsuppgifter.
ETT SERVICEYRKE!
Ena dagen skottar du snö, nästa dag byter du ut en spis,
rensar avlopp, sedan besiktas en lägenhet och därefter
kontrolleras värme/ventilation – jobbet är omväxlande!
När du väljer att omskola eller utbilda dig till ett jobb inom
fastighetsbranschen väljer du att arbeta i en bransch med
många olika arbetsuppgifter.
För att du ska trivas med ditt yrkesval och passa i den här
branschen ska du:
Gilla ständiga förbättringar.
Vara en positiv person som är lätt att samarbeta med.
Vara flexibel och inge förtroende.
Vara serviceorienterad och ha förståelse för vad det innebär att arbeta i människors hem.
Kunna ta egna initiativ och vara självgående.
Kunna prioritera.
Gilla att ha många bollar i luften.
Viktigast av allt
Den sociala kompetensen är den viktigaste biten. Man kan
vara hur bra som helst på att fixa spisar snabbt och enkelt,
men den sociala kompetensen är ändå A och O. Man måste
kunna bemöta olika typer av människor.
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer
om arbetsmarknadsutbildningen.
Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du i
vissa fall ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Utbildningen
syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete och underlätta
för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt kompetens.
Din arbetsförmedlare gör en arbetsmarknads­politisk bedömning av din arbetssituation och tar hänsyn till din bransch,
dina erfarenheter och den konjunktur som råder. Utifrån det
av­gör han eller hon om en arbetsmarknadsutbild­ning är ett
bra sätt att öka dina möjligheter att få ett arbete.
www.ya.se
INFO om utbildningen – VÄND
INFO
om utbildningen
FASTIGHETSUTBILDNING
UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Yrkesutbildningen föregås av en testmodul, rikttid på 1–4 veckor.
I modulen ingår studiebesök, information om yrket, teoretiska
och praktiska tester som leder till en individuell utbildningsplan
för de deltagare som går vidare till utbildningen.
Den individuella utbildningsplanen sätts ihop utifrån utbildningens
olika moduler.
Yrkesutbildning – rikttid 40 veckor
Utbildningen ger kunskaper om uppbyggnad och funktion
i fastigheter och anläggningar, dokumentation, service,
drift och underhåll samt arbete i närhet med kunder
och boende.
I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL-praktik)
motsvarande cirka 30 % av den totala utbildningstiden.
Under praktiken/APL får deltagarna möjlighet att utveckla
de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska
färdigheter och nya praktiska kunskaper.
Kontakta oss:
YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning,
Regionchef
Arbetsplatsen står för den praktiska utbildningen
Håkan Löfgren, Tel: 023-584 85,
E-post: [email protected]
via APL/praktik.
STOCKHOLMSUNDSVALL
ESKILSTUNAGÄVLE
UPPSALAVÄSTERÅS
Regionchef
Anders Hällmark, Tel: 023-584 32,
E-post: [email protected]
LINKÖPINGSKÖVDE
BORÅSKALMAR
UDDEVALLAJÖNKÖPING
NÄSSJÖVÄSTERVIK
VÄRNAMOKRISTIANSTAD
VÄXJÖ
Administratör Susanne Bergqvist, Tel: 023-585 30,
E-post: [email protected]
YrkesAkademin
Finns i hela landet.
Huvudkontoret Falun: Box 127, 791 23 Falun
Tel: 023-585 00, E-post: [email protected]
2015.09
www.ya.se

Similar documents