Familien før og nå

Comments

Transcription

Familien før og nå
1
Familien før og nå
Familier er forskjellige
Lisa bor sammen med mamma, pappa og storebror.
1Gi navn til de andre i Lisas familie.
2 Hva slags mat tror du de forskjellige personene liker best?
____________________________________________________
____________________________________________________
3Hvem lager maten? ________________________________
4Hvor tror du de liker å dra på tur?
____________________________________________________
5Hva kan barn og voksne i en familie være uenige om?
Sett ring rundt det du tror.
mat
klær
dataspill
frukt
2
NYE GAIA 2 ARBEIDSBOK
leker
leggetid
sko
lekser
venner
rydding
TV
brus
musikk
bøker
6Les diktet. Sett rød ring rundt ord som forteller noe
om huset «Kom-aldri-tilbake». Sett blå ring rundt ord
som forteller noe om huset «Velkommen-igjen».
HUSET «KOM-ALDRI-TILBAKE»
Huset «Kom-aldri-tilbake»
og huset «Velkommen-igjen»
er akkurat like gamle
og står i den samme grend.
«Kom-aldri-tilbake» har bandhund
som glefser til store og små.
«Velkommen-igjen» har en liten katt
med lyseblå sløyfe på.
«Kom-aldri-tilbake» har selvskudd
utenfor døren sin.
«Velkommen-igjen» har en bjelle
som ringler når folk kommer inn.
Og alle er muntre og glade
i huset «Velkommen-igjen»,
men stakkars «Kom-aldri-tilbake»
har ikke en eneste venn.
Inger Hagerup
7Hvilket hus likte du best? Skriv: Jeg likte best … fordi …
____________________________________________________
____________________________________________________
8Tegn husene på eget ark.
GRUNNBOK SIDE 8–11
KAPITTEL 1 FAMILIEN FØR OG NÅ
3
En familie har mange oppgaver
Adam og Tomine har spurt noen i klassen om hva de
hjelper til med hjemme. De har laget en tabell der de
skriver inn svarene.
Navn
Tomine
Gå ut med
søppel
Henge
opp jakka
Rydde
rommet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sara
Mattias
Dekke
på bordet
X
X
Adam
Emil
Anna
X
X
1Hvor mange barn var med i undersøkelsen? __________
2Hvor mange av barna rydder rommet sitt selv? ________
3Hvem gjør færrest av oppgavene i undersøkelsen?
____________________________________________________
4Hvem gjør flest av oppgavene? ______________________
5Skriv hvilke av oppgavene du selv gjør.
____________________________________________________
4
NYE GAIA 2 ARBEIDSBOK
6Adam og Tomine skal lage et søylediagram med
svarene. Hjelp dem å tegne det ferdig.
6
5
4
3
2
1
Gå ut med
søppel
Henge
opp jakka
Rydde
rommet
Dekke på
bordet
7Gjør en lignende undersøkelse i klassen. Bruk tabellen
under. Sett ring rundt det som flest hjelper til med.
Navn
GRUNNBOK SIDE 12–13
Gå ut
med
søppel
Henge
opp
jakka
Rydde
rommet
Dekke
på
bordet
KAPITTEL 1 FAMILIEN FØR OG NÅ
5

Similar documents