Joder i Narvik

Comments

Transcription

Joder i Narvik
Jøder i Narvik
Helt fra 1890 og frem til andre verdenskrig var det en del jøder som bodde i Narvik. Dette
endret seg i 1942, da flesteparten ble arrestert og deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz
i Polen, der de ble drept.
Fra 1880 kom jøder fra Russland og Baltikum til Norge på grunn av forfølgelser. Frem til
1940 kom ca. 2100 jøder til Norge. De fant seg godt til rette i Norge og arbeidet ofte med
håndverk og handel. En del familier hadde bodd i kortere perioder i Narvik, i 1940 bodde fire
familier her. Familien Fischer kom i 1922. Det var tre brødre som satset på å drive en butikk
med salg av klær.
Foto fra www.gamlenarvik.no
Butikken het «Narvik herreekvipering» og lå i Kongens gate 14. På den tomten ligger nå
Politistasjonen.
Eldstebroren David hadde datteren Lillian Lea på 14 år da konen var død i 1940. Samuel var
enslig mens yngste bror Martin var gift med Bertha Bermann og de hadde tre sønner, Abel,
Wulf og Idar Israel. De var 22, 20 og 11 år gamle i 1942. Martin og familien bodde i
Dronningens gate 19, de voksne arbeidet i butikken til David.
Foto fra Henrik Broberg.
Øverst i bildet Abel og Wulf, under mor Bertha, Idar Israel og far Martin Fischer.
Av disse åtte i familien Fischer, ble sju av dem drept i Auschwitz. Bare Abel Fischer flyktet
til Sverige og flyttet etter krigen til Narvik og fortsatte i butikken.
1
Foto fra Svein I. Pettersen og Våre Falne.
Den andre familien i Narvik het Caplan. Jacob Caplan kom til Narvik i 1932. Han var gift
med Sara Fischerman og de fikk barna Sammy og Harry. Den siste butikken Jacob hadde, lå i
Kongens gate 56. Der ligger nå Ofoten sparebank. Sara og barna kom seg til over til Sverige
via Danmark. Men Jacob ble tatt tidligere og døde i Auschwitz.
Foto fra Våre Falne.
Den tredje familien eller rettere sagt mannen som bodde i Narvik, var Isac Pickelner. Han
hadde en klesforretning i Dronningens gate 44. Han bodde under krigen på Øyjord. Han ble
også arrestert og sendt til Auschwitz der han døde.
En fjerde familie kom så sent som november 1940 til Narvik. Oscar Bernstein var lege og
åpnet legepraksis her. Han var nylig gift med Sara. Han ble arrestert i juni 1941, men slapp fri
en periode og da ble de hjulpet over til Sverige av Narvik-folk.
Foto fra Ragnar Areklett: http://home.online.no/~ragarekl/
2
26. oktober 1942 var Narvik-politiet med og arresterte de resterende jødene i Narvik og sendte
dem til Oslo. Derfra ble de sendt med skip til Tyskland. Allerede mars 1943 var alle de ni
drept i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Bare 34 av 771 norske jøder som ble sendt til
Auschwitz, overlevde. Ca. 925 flyktet over til Sverige, godt hjulpet av flyktningeloser.
Fam.
Pickelner
Caplan
Fischer
Fischer
Fischer
Fischer
Fischer
Fischer
Fischer
Fornamn
Isak
Jacob
Bertha
David
Martin
Samuel
Wulf
Lillian
Lea
Idar
Israel
Fødd
1887
1903
1897
1899
1895
1907
1922
1928
Yrke
Direktør
Kjøpm.
Husmor
Bedrifts.
Kjøpm.
Bokf.
Bonde
Elev
Arrestert
18.6.1941
18.6.1941
26.11.1942
26.10.1942
18.6.1941
26.10.1942
26.10.1942
26.11.1942
Deportert
26.11.1942
26.11.1942
24.2.1943
26.11.1942
26.11.1942
26.11.1942
26.11.1942
24.2.1943
Død
Jan 43
19.3.1943
3.3.1943
1.12.1942
5.1.1943
12.1.1943
1.3.1943
3.3.1943
Alder
55
39
45
43
47
35
21
14
1931
Elev
26.11.1942
24.2.1943
24.3.1943
11
Det har ikke vært noe minne i selve Narvik over jødene våre som ble drept under krigen. I
Skjomen ble det i 1950 reist en minnebauta over de som døde under krigen, inkludert Martin
Fischers familie på fire, som i 1942 bodde på Pundsletta. Narviksenteret bidrar gjerne med å
få «snublesteiner» lagt på plass i sentrum av Narvik, der jødene bodde eller arbeidet. Det blir
et minne om dem som gav sitt liv for freden, steinene vil kunne ligge der for alltid.
3

Similar documents