DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION

Comments

Transcription

DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION
Teknisk enhet
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.
ØSTRE GAUSDAL, 30.06.2015
Arkivkode
L12 201205
Vår ref.
Deres ref.
12/1617-36
__
DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION
Saken ble behandlet i Kommunestyret den 25.06.2015, saknr. 52/15.
Utskrift av saken følger vedlagt.
Med vennlig hilsen
Gausdal kommune
Lars Kristian Hatterud
Saksbehandler
dir.tlf. 97 69 17 55
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur.
Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 ØSTRE GAUSDAL
Telefon: 61 22 44 00
e-post: [email protected]

Similar documents