Valgkomiteens innstilling

Comments

Transcription

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har hatt ett møte med styret og fire møter på KR. Vi har innkalt de vi ønsket å
snakke med. Valgkomiteen har også invitert til dialog, slik at de som har ønsket å snakke med
oss har hatt den muligheten. Vi har ønsket å ha kontinuitet i styret, og har lagt vekt på det. Vi
har satt sammen et LSU med tre personer, der det ligger til grunn en enighet mellom de
innstilte med tanke på fordeling av oppgaver. I tillegg kommer voksenkontakt for UG.
Ungdomsgruppa har gitt valgkomiteen ønsker for UG leder og voksenkontakt.
Valgkomiteen legger frem følgende enstemmige innstilling:
STYRET:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Vara:
Vara:
Fagutvalg sanitet:
Personlig varamedlem:
Ansattes representant:
Personlig varamedlem:
Geir Faarlund
Roy Walberg
Anita Eidsvold Grønli
Erik Lerbæk
Lene Mikkelsen
Evelyn Støen
Ellen Franzvåg
LSU leder
LSU nestleder
Velges ikke av årsmøte
Velges ikke av årsmøte
LSU:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Øystein Vik
Terje Bekkelund
Knøtte Renate Martinsen
Voksenkontakt UG
UNGDOMSGRUPPA:
UG leder:
Voksenkontakt:
KONTROLLKOMITEEN:
Øystein Helland
Harald Karlsen
VALGKOMITEEN:
Turid Eidsvold
Karin Andersen
Peter Iversen
Sondre Berntsen Ravdal
Hege Viig Pedersen
REGIONENS ÅRSMØTE:
Styreleder
Sekretær
Økonomiansvarlig
Vara: LSU leder
Vara: LSU nestleder
Vara: Voksenkontakt UG
LANDSMØTE:
Styreleder
LSU leder
Voksenkontakt UG
Vara for deltaker 1: Nestleder
Vara for deltaker 2: Nestleder LSU
Vara for deltaker 3: UG leder
MANGLERUD FRIVILLIGSENTRAL:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:
Knut Saraby, Kollektivt medlem NF
Heidi Karsrud Nordal, Bydel Østensjø
Stein Mejbo, Representant Eldrerådet bydel Østensjø/frivillige
Ragnhild Gomsrud, Representant frivillige
Arvid Eriksen, Ansatte representant NFO
Magne Olimb, Seniortjenesten
STIFTELSEN FURUKOLLEN:
Karin Andersen
Tore Gulbrandsen
Åse Ravdal
Tage Ravdal
Marianne Bruland
Chay Bruland
SINSEN
Leverer egen innstilling
6. februar 2015