Spørsmål

Comments

Transcription

Spørsmål
Hå ndhygiene-quiz 2015
1.
Hvilke konsekvenser kan manglende håndhygiene ha:
a. Huden på hendende blir dårlig
b. Man kan overføre smitte
c. Ingen, håndhygiene spiller ingen rolle
2.
Hvilken vanntemperatur egner seg best for håndvask:
a. Lunkent
b. Varmt
c. Spiller ingen rolle, bakteriene dør uansett
3.
Har det noe å si for håndhygienen om man bærer ringer og klokker?
a. Nei, det har ikke noe å si
b. Nei, smykker er ofte laget av en type metall som gjør at bakterier ikke fester seg
c. Ja, ringer og klokker hindrer riktig utført håndhygiene
4.
Hvilken påstand stemmer? For å bli ren på hendene bør man:
a. Alltid bruke hansker
b. Vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hender
c. Vaske og desinfisere hendene samtidig
5.
Korrekt håndhygiene har størst effekt på? Hendenes…
a. Hendenes normalflora
b. Hendenes midlertidige flora
c. Har ikke effekt på hendenes bakterieflora
6.
Korrekt håndhygiene etter pasientkontakt skal hindre?
a. At ansatte kan jobbe raskt og effektiv
b. Overføring av mikrober til omgivelsene og utstyr
c. At pasientene ikke blir sinte på personalet
7.
Bruk av ringer, armbånd og armbåndsur:
a. Er til hinder for god håndhygiene
b. Utgjør ingen infeksjonsrisiko for pasienten
c. Skal ikke benyttes, men glatte gifteringer er tillatt
8.
Hvem introduserte hånddesinfeksjon som metode?
a. Florence Nightingale
b. Ignaz Semmelweis
c. Louis Pasteur
9.
Når bør du foreta håndvask framfor håndhygiene med hånddesinfeksjon?
a. Etter å ha kommet i berøring med kroppsvæsker
b. Før aseptiske prosedyrer
c. Når du skal tilberede medisiner
10. Hvilken av følgende påstander om håndkrem er riktig?:
a. Forringer effekten av håndvask og hånddesinfeksjon
b. Mykgjør hendene og forebygger såre og tørre hender
c. Bidrar til smittespredning
11. Hånddesinfeksjon skal utføres i:
a. 10-15 sekunder
b. 20-30 sekunder
c. 50-60 sekunder
12. Hånddesinfeksjon:
a. Er førstevalget når hendene ikke er synlig tilsølt
b. Benyttes når hendene er synlig forurenset
c. Er sidestilt med håndvask
13. Engangshansker:
a. Utgjør en barriere mot blod og kroppsvæsker
b. Er tette, derfor er ikke håndhygiene før og etter bruk nødvendig
c. Kan sprites mellom ulike arbeidsoppgaver