FORSLAG TIL BYSTYRET 22.10.2015 Sist oppdatert: 22.10.2015 kl

Comments

Transcription

FORSLAG TIL BYSTYRET 22.10.2015 Sist oppdatert: 22.10.2015 kl
FORSLAG TIL BYSTYRET 22.10.2015
Sist oppdatert: 22.10.2015 kl 1700
Dokumentet blir oppdatert fortløpende på møtedagen. Sent innkomne forslag kommer
ikke med i forslagsheftet og blir kun distribuert på e-post til partienes gruppeledere og
nestledere (for videre distribusjon).
Forslag framsatt ved konstituering:
Yngve Brox (H) forslag:
Bystyret vil innføre parlamentarisk styreform i Trondheim, jmfr kommunelovens §18.
Bystyret vil gi folket og de folkevalgte mer makt over utviklingen. Gjennom å innføre byråd
vil de folkevalgte på en bedre måte styre det daglige tjenestetilbudet til byens innbyggere. Et
byråd vil også gjøre politikernes beslutninger mer synlige, og det vil bli lettere å få fram de
ulike politiske alternativene. Slik gjøres også lokaldemokratiet enklere, mer oversiktlig og
mer ansvarlig. Med bakgrunn i dette innføres av parlamentarisk styreform i Trondheim
gjeldende fra 1.4.2016.
Sak PS 132/15
Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
Rettelse: Det er en feil i vedlegg 1 til saksframlegget, liste over valgte representanter og
vararepresentanter. Representant nr 2 for SV heter Ingrid Marie Sylte Isachsen.
INNSTILLING:
Bystyret anser kommunestyrevalget 2015 som gyldig, og valget godkjennes.
Sak PS 133/15
Valg i konstituerende bystyremøte 2015
Valg av formannskap:
Geir Waage (Ap) forslag pva Ap, H, FrP, SV, Sp, KrF, V, PP, MDG, R:
FORMANNSKAPET
1. Rita Ottervik, Ap
2. Geir Waage, Ap
3. Sissel Trønsdal, Ap
4. Marek A Jasinski, Ap
5. Hilde Opoku, MDG
6. Ottar Michelsen, SV
7. Jon Gunnes, V
8. Geirmund Lykke, KrF
9. Yngve Brox, H
10. Ingrid Skjøtskift, H
11. Elin Marie Andreassen, FrP
Vara for 1-4 og 7:
Marte Løvik (Sp)
Eirik Schrøder
Ferhat Güven
Ingvill Kvernmo
Turid Stenseth
Julie I Hole
Morten Kokaas (PP)
Vara for 5:
Ola Lund Renolen
Mari Bremnes Ese
Vegard Bilsbak
Vara for 6:
Ingrid Marie Sylte Isachsen
Kenneth T Kjelsnes
Latifa Nasser
Vara for 8:
Espen Agøy Hegge
Roald Arentz, R
Ragna Vorkinnslien, R
Vara for 9 og 10:
Berit Tiller
Michael Momyr
Mari Holm Lønseth
Niklaus Haugrønning
Vara for 11:
Morten Ellefsen
Maria Alseth
Valg av ordfører og varaordfører:
Geir Waage (Ap) forslag pva Ap, SV, Sp, KrF, V, PP, MDG:
Ordfører: Rita Ottervik (Ap)
Varaordfører: Hilde Opoku (MDG)
Ingrid Skjøtskift (H) forslag:
Ordfører: Yngve Brox (H)
Varaordfører: Yngve Brox (H)
Valg av komiteer:
Geir Waage (Ap) forslag pva Ap, H, FrP, SV, Sp, KrF, V, PP, MDG, R:
Plass 1 er komitéleder, plass 2 er nestleder.
KONTROLLKOMITEEN
1 Rolf Jarle Brøske, H
2 Rune Olsø, Ap
3 Tone Stav, H
4 Sivert Bjørnstad, FrP
5 Sara Shafigi, Ap
Vara for 1 og 3:
Michael Setsaas
Kent Ranum
Trond Nordseth
Gerd Wold
Vara for 2 og 5:
Ola Lenes
Arent M Henriksen
Ina Wenhaug
Gunhild Rem
Vara for 4:
Mirjam Hagen
Kristian Dahlberg Hauge
Hallgrim Eggen Stjern
OPPVEKSTKOMITEEN
1 Eirik Schrøder, Ap
2 Kenneth Kjelsnes, SV
3 Jo Stein Moen, Ap
4 Mathea Pedersen, Ap
5 Ismail S Elmi, Ap
6 Edvin Helland, Ap
7 Mari Bremnes Ese, MDG
8 Lucie Katrine Sunde-Eidem, V
9 Mari Holm Lønseth, H
10 Terje Roll Danielsen, H
11 Morten Ellefsen, FrP
Vara for 1 og 3-6:
Jørgen Knapskog
Kolbjørn Hole
Frida Dahlberg
Susanne Hellan
Helene Hvidsten
Elizabeth B Moan (PP)
Ola Borten Moe (Sp)
Vara for 2:
Mona Berger
Jorid Østvik (R )
Åshild Tungen
Nisrin El Morabit
Vara for 7:
Nora Nystuen
Bente Aina Ingebrigtsen
Oluf D Røe
Vara for 8:
Hanne Moe Reitan
Sissel K Tonstad,KrF
Frode Myhre
Vara for 9 og 10
Olav Noteng
Børre Lien
Carina A Lorentzen Hepsø
Urda Brende
Vara for 11:
Mats Ramo
Inge Bjørnebekk
Sigmund Ofstad
HELSE OG VELFERDSKOMITEEN
1 Marte Løvik, Sp
2 Morten Kokaas, PP
3 Turid Stenseth, Ap
4 Nils Nesjan, Ap
5 Ellen Reitan, Ap
6 Baba Danigiri, Ap
7 Ragna Vorkinnslien, R
8 Espen Agøy Hegge, KrF
9 Vegard Bilsbakk, MDG
10 Åge Halvorsen, H
11 Maria Alseth, FrP
Vara for 1:
Kolbjørn Frøseth
Mariell Toven
Vara for 2
Lillian D. Bromseth
Ruth Hoel
Nina Kokaas
Terje Wold
Vara for 3-6
Hildegunn Gutvik
Valborg Sund
Sayed Naser
Berit Forbord Moen
Roger Holmeng
Vara for 7:
Arne Byrkjeflot
Nisrin El Morabit (SV)
Karim Essahili
Mona Berger (SV)
Vara for 8:
Berit Kapelrud
Bente Kjøsnes (V)
Siv Mari Forsmark
Per Winsnes
Vara for 9:
Cecilie Wold Andresen
Oluf Dimitri Røe
Ruca Maas
Vara for 10:
Tone Dorthe Sletten
Gro Hovde Fiksdahl
Thomas Sakshaug
Vara for 11:
Sigmund Ofstad
Mats Ramo
Grethe Enlid
BYUTVIKLINGSKOMITEEN
1 Ferhat Güven, Ap
2 Michael Momyr, H
3 Tuva Eriksen, Ap
4 Rita Kumar, Ap
5 Heidi Eidem, Ap
6 Gard Storø, Ap
7 Ingrid Marie Sylte Isachsen, SV
8 Bernt I F Brovold, Sp
9 Ola Lund Renolen, MDG
10 Trond Åm, V
11 Sindre Nilskog, H
Vara for 1 og 3-6:
Jan-Åge Sneve Gundersen
Siw Fjørtoft
Tilde Thorvik
Christiane Solheim
Thomas Kappfjell
Terje Wold (PP)
Vara for 2 og 11:
Tone Dorthe Sletten
Christianne Bauck-Larssen
Thomas Sakshaug
Gro Hovde Fiksdahl
Vara for 7:
Silje Salomonsen
John Peder Denstad (R )
Marit By Rise
Kathrine Emilie Standal
Vara for 8:
Mariell Toven
Kolbjørn Frøseth
Olav Vestbøstad, KrF
Vara for 9:
Ulf Risnes
Marianne Meløy
Jan Bojer Vindheim
Cecilie Wold Andersen
Vara for 10:
Snorre Vikdal
Erik Løwendahl
Bente Kjøsnes
KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIVSKOMITEEN
1 Svein Otto Nilsen, PP
2 Julie I Hole, Ap
3 Muzaffer Kara, Ap
4 Anette Ystgaard, Ap
5 Terje Roel, Ap
6 Erling Moe, V
7 Latifa Nasser, SV
8 Stine Hostad, H
9 Ismail Muhyadin, H
Vara for 1:
Terje Wold
Elizabeth Berg Moan
Lillian D Bromseth
Ruth Hoel
Vara for 2-5:
Frid G Storø
Aage Borrman
Heidi Linge
Terje Moen
Monica Fornes
Kjartan Løvaas
Per Winsnes (KrF)
Marianne Meløy (MDG)
Ulf Risnes (MDG)
Vara for 6:
Marthe Strickert
Vegard Fenes (sp)
Frode Myhre
Erik Løvendal
Vara for 7:
Ingeborg Feght
Marit By Rise
Anastsija Nosireva (R )
Silje Salomonsen
Vara for 8 og 9:
Kjetil Utne
Carina A Lorentzen Hepsø
Lise Andreasen Wiseth
Olav Noteng
FINANS OG NÆRINGSKOMITEEN
1 Berit Tiller, H
2 Roald Arentz, R
3 Ingvill Kvernmo, Ap
4 Roar Aas, Ap
5 Sandra Skillingsås, Ap
6 Tom Christian Lindvåg, Ap
7 Line Ingebrigtsen Fjørstad, MDG
8 Niklaus Haugrønning, H
9 Mohamed Amin, H
Vara for 1 og 8-9:
Rune Presthus
Jens Christian Hørløck
Urda Brende
Christian Lykke
Liv Andersen Wiseth
Vara for 2:
Arne Byrkjeflot
Åshild Tungen (SV)
Anastasija Nosireva
Kathrine Emilie Standal (SV)
Vara for 3-6:
John Stene
Vilde Coward
Mats Monsen
Pål Spjelkavik
Aasta Loholt
Tine Eikevik
Magne Mæhre (V)
Lillian D Bromseth (PP)
Berit Kappelrud (KrF)
Halvor Braa (Sp)
Vara for 7:
Bente Aina Ingebrigtsen
Jan Bojer Vindheim
Cecilie Wold Andersen
Valg av øvrige organer
Geir Waage (Ap) forslag pva Ap, SV, MDG, Sp, V, KrF, H, FrP:
Lønns- og administrasjonsutvalg
Hilde Opoku (MDG), leder
Vara: Ola Lund Renolen (MDG)
Sissel Trønsdal (Ap)
Vara: Marek Jasinski (Ap)
Jon Gunnes (V)
Vara: Marte Løvik (Sp)
Ottar Michelsen (SV)
Vara: Geirmund Lykke (KrF)
Ingrid Skjøtskift (H)
Vara: Berit Tiller (H), Yngve Brox (H)
Klagenemnd
Geirmund Lykke (KrF), leder
Geir Waage (Ap)
Marek Jasinski(Ap)
Yngve Brox (H)
Elin Marie Andreassen (FrP), nestleder
Vara: Jon Gunnes (V)
Vara: Sissel Trønsdal(Ap)
Vara: Ottar Michelsen (SV)
Vara: Ingrid Skjøtskift (H), Berit Tiller (H)
Vara: Morten Ellefsen (FrP)
Geir Waage (Ap) forslag pva Ap, MDG, Sp, KrF, V, PP, H, FrP:
Representanter til fylkesmøtet i KS
Rita Ottervik (Ap)
Sissel Trønsdal(Ap)
Hilde Opoku (MDG)
Geirmund Lykke(KrF)
Ottar Michelsen (SV)
Yngve Brox (H)
Ingrid Skjøtskift (H)
Vara: Marek Jasinski (Ap)
Vara: Geir Waage(Ap)
Vara: Marte Løvik (Sp)
Vara: Jon Gunnes (V)
Vara: Terje Wold (PP)
Vara: Elin Marie Andreassen (FrP)
Vara: Berit Tiller (H)
Representanter til Trøndelagsrådet
1. Medlem: Rita Ottervik (Ap)
2. Medlem: Hilde Opoku (MDG)
3. Medlem: Ingrid Skjøtskift, H
Vara for medlem 1 og 2:
 Geirmund Lykke, KrF
 Ottar Michelsen, SV
 Jon Gunnes, V
 Marte Løvik, Sp
Vara for medlem 3:
 Elin Marie Andreassen FrP
Representanter til Trondheimsregionen – regionrådet
Medlem: Rita Ottervik (Ap) Vara: Hilde Opoku (MDG)
Medlem: Yngve Brox (H)
Vara: Elin Marie Andreassen (FrP)
Sak PS 124/15
Detaljregulering av E6 Jaktøyen - Storler, sluttbehandling
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av E6 Jaktøyen - Storler som vist på tre kart i
målestokk 1:1000, alle merket Statens vegvesen og AAS-JAKOBSEN Trondheim, senest datert
29.6.2015 med bestemmelser senest datert 29.6.2015 og beskrevet i planbeskrivelsen,
senest datert 29.6.2015.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
NTP sier at trafikkveksten i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
I denne saken viser prognosene for trafikkvekst i 2040 betyr ca 40% økning i Storlerbakken,
64 % økning Flakk - Klett og 77 % økning i Heimdalsvegen. Bygningsrådet er bekymret for at
en så stor trafikkøkning inn mot byen fra nabokommunene vil gjøre det vanskelig å nå
trafikk- og klimamålene for byen. Det vil også bli en stor belastningsøkning for Heimdal
sentrum. Bygningsrådet ber rådmannen i samarbeid med Statens vegvesen og Sør-Trøndelag
fylkeskommune utrede virkemidler for å unngå at disse prognosene oppfylles.
Saksordfører: Ferhat Güven (Ap).
Notat fra rådmannen datert 19.10.15 sendt medlemmene før møtet.
Geirmund Lykke (KrF) alternativt forslag til siste avsnitt (bygningsrådet er erstattet med
bystyret):
NTP sier at trafikkveksten i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
I denne saken viser prognosene for trafikkvekst i 2040 ca 40% økning i Storlerbakken, 64 %
økning Flakk - Klett og 77 % økning i Heimdalsvegen. Bystyret er bekymret for at en så stor
trafikkøkning inn mot byen fra nabokommunene vil gjøre det vanskelig å nå trafikk- og
klimamålene for byen. Det vil også bli en stor belastningsøkning for Heimdal sentrum.
Bystyret ber rådmannen i samarbeid med Statens vegvesen og Sør-Trøndelag
fylkeskommune utrede virkemidler for å unngå at disse prognosene oppfylles.
Marte Løvik(Sp) tilleggsforslag på vegne av Sp, Ap, V, KrF, PP, SV, MDG:
Plankart og bestemmelser endres ved at det legges inn 2,5 meter bredt fortau langs østsiden
av Røddevegen fra Heimdalsvegen og over overgangsbru over E6. Fortau på vestsiden av
Røddevegen over brua utgår. Det stilles rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av
fortauet før ferdigstillelse av veganleggene. Det tas også inn i bestemmelse om at
trafikksikker adkomst for myke trafikanter fra Heimdalsvegen til idrettsanlegget skal sikres i
hele anleggsperioden.
Planbeskrivelsen suppleres med begrunnelse om at idrettsanlegget ved Heimdalsvegen har
stor aktivitet med barn- og unge som i dag har en trafikksikker adkomst på gang- og
sykkelveg. Når denne gang- og sykkelvegen utvides og blir til en veg med biltrafikk som også
skal benyttes som interimveg for E6 i byggeperioden, vil det være nødvendig å etablere
fortau langs Røddevegen fra Heimdalsvegen til overgangsbru over E6 for å opprettholde en
god trafikksikkerhet. Dette medfører en mindre endring av planen med omdisponering fra
annet vegareal til fortau. Endringen vil ikke gi andre arealmessige konsekvenser eller
ringvirkninger.
Administrasjonen retter plankart og reguleringsbestemmelser i tråd med bystyrets vedtak.
Ottar Michelsen (SV) merknad pva SV, R:
Merknadsstiller er kjent med interesse om å etablere næringsmiddelindustri og lager på gnr.
203 / bruksnummer 3. Merknadsstiller ber om at dette arealet vurderes i forbindelse med
oppfølging av bystyrets vedtak i sak 14/15 og at det eventuelt fremmes forslag om
omregulering.
Sak PS 134/15
Endringer for Senterpartiet
INNSTILLING:
Vegard Frøseth Fenes innvilges fritak fra sine verv f.o.m. 22.10.15 t.o.m. 04.08.16.
Anita Utseth velges som Senterpartiets vara på Vegard Frøseth Fenes sin plass til kultur-,
idrett- og friluftslivskomiteen f.o.m. 22.10.15 t.o.m. 04.08.16.