Moment_vg2_tekstsamling

Comments

Transcription

Moment_vg2_tekstsamling
TEKSTSAMLING
Skjønnliteratur
Episke tekster
Dette er
tekstene
i tekstsam
lingen
og på nett
Eldre tekster
Soga om Gisle Sursson (utdrag)
Soga om Gunnlaug Ormstunge (utdrag)
Soga om Ramnkjell Frøysgode (utdrag) På nett
Broder Robert: Soga om Tristram og Isond (utdrag)
«Bjørkene på gravene til de to som hadde elsket hverandre» (samisk eventyr/sagn)
«Gutten som giftet seg med mora si» (samisk eventyr/sagn) På nett
Dante Alighieri: Den guddommelege komedie (utdrag) På nett
François Rabelais: Pantagruel (utdrag)
Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote(utdrag)
Almqvist, Carl Jonas Love: Drottningens juvelsmycke (utdrag)
Ludvig Holberg: Nils Klims reise til den underjordiske verden (utdrag)
Maurits Hansen: «Luren»
Camilla Collett: Amtmannens døtre (utdrag)
Bjørnstjerne Bjørnson: «Faderen»
Hans Christian Andersen: «Det er ganske vist!»
Hans Christian Andersen: «Nattergalen» På nett
Peder Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe: «Kvitebjørn kong Valemon»,
«Hvorfor reven er stubbrumpet», «Askeladden som kappåt med trollet»
Samtidstekster
Nils-Øivind Haagensen: «De rare, de skjeve, de små» (korttekst)
Jo Nesbø: «Penelope og Elinor» (novelle) På nett
Siri Pettersen: Odinsbarn (roman, utdrag) På nett
Kristine Tofte: Song for Eirabu (roman, utdrag)
Linn Ullmann: Før du sovner (roman, utdrag)
Gunnhild Øyehaug: «Liten knute» (novelle)
Lyrikk
Den eldre Edda: «Håvamål» (utdrag), «Trymskvadet» (utdrag)
«Voluspå» (utdrag) På nett
«Draumkvedet» (utdrag) På nett
God balan
se
mellom sk
jønn­
litteratur
og sakpro
sa!
«Bendik og Årolilja» (utdrag)
William Shakespeare: «Prologue to Romeo and Juliet», samme utdrag
oversatt til riksmål (André Bjerke), og nynorsk (Halldis Moren Vesaas)
Petter Dass: Nordlands trompet (utdrag)
Dorothe Engelbretsdatter: «Naar du O! Herre tucter mig»
Johan Nordahl Brun: «Norges Skaal»
Claus Frimann: «En Birkebeener-Sang»
Henrik Wergeland: «For Trykkefriheden», «Til Foraaret», «Til min Gyldenlak»
Johan Sebastian Welhaven: «Lokkende toner»
Aasmund Olavsson Vinje: «Vaaren»
Bjørnstjerne Bjørnson: «Ja, vi elsker dette landet»
Elias Blix: «Barndomsminne frå Nordland» På nett
Ivar Aasen: «Nordmannen», «Dei gamle Fjelli» På nett
Bellmann, Carl Michael: «Epistel nr. 23» («Ack du min moder»)
Samtidstekster
Karpe Diem: «Påfugl» (sangtekst)
OnklP og de fjerne slektningene: «Styggen på ryggen» (sangtekst)
Dramatikk
William Shakespeare: Hamlet (utdrag), As You Like It (utdrag)
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (utdrag)
Henrik Ibsen: Peer Gynt (utdrag)
Sakprosa
Eldre tekster
Brev fra 1348
Den eldre Gulatingsloven (utdrag)
Absalon Pedersson Beyer: Om Norgis Rige (utdrag)
Ludvig Holberg: «Innledning til biografiene om Zenobia og
Katarina den første» På nett
Niccolò Machiavelli: Fyrsten (utdrag)
Michel de Montaigne: «Om lukter»
Immanuel Kant: «Svar på spørsmålet: Hva er opplysning?» (utdrag)
Mary Wollstonecraft: Et forsvar for kvinnens rettigheter. Forfatterens forord (utdrag)
Ivar Aasen: «Om skriftspråket vårt»
Eilert Sundt: Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge (utdrag) På nett
Samtidstekster
Gode sakp
rosa­
tekster!
Pelle Bamle: «Portrett og slett» (satire) På nett
Kristine Banggren: «‘Bare’ elektriker» (leserinnlegg)
Tor Åge Bringsværd: Forord til Hvem er hvem i Vår gamle gudelære? (forord)
Pedro Carmona-Alvarez: «Roy Jacobsen – De usynlige» (artikkel basert på foredrag)
Jared Diamond: Våpen, pest og stål (utdrag) (populærvitenskapelig fagbok) På nett
Martine Dietrichson: «Ekstremsport – mer risikofylt enn hverdagens hendelser?»
(retorisk analyse – elevtekst) På nett
Birger Emanuelsen: Takketale ved mottakelsen av Aust Agders kulturstipend
for 2014 (tale)
Thomas Hylland Eriksen: «God tid og dårlig tid» (essay/petit)
Det norske Forsvaret: «Norge er et vakkert land». Reklame
Per Fuggeli: «I tog for tillit og mangfold» (leserinnlegg)
John Færseth: KonspiraNorge (utdrag) (fagbok)
Inger-Ma Gabrielsen: «Er ordbøker ferskvare?» (blogginnlegg)
Hege Gjessing og Even Holth Rustad: «Norge lider av spesialistmangel»
(debattinnlegg)
Trygve Riiser Gundersen: «På den ene side, og på den andre» (utdrag) (essay/
artikkel) På nett, «Norge for nordmenn» (utdrag) (essay/artikkel)
Ellen Hageman: «Snu speilet!» (debattinnlegg) På nett
Nina Terese Hammer: «Forsvaret og dets beskyttelse av norske verdier»
(retorisk analyse – elevtekst), «Roser, torner, trær og anemoner»
(sammenligning av to dikt – elevtekst) På nett
Gudmund Hernes: «God og dårlig latin» (petit/avisartikkel)
Karl Ove Knausgård: «Norge, mitt Norge» (kronikk)
Oliver Madland: «Naivistisk med fargelegging» (kåseri – elevtekst)
Geir Moen: Peer Gynt (utdrag fra tegneserieroman)
Sofie Mohn: «Hva er egentlig typisk norsk?» (leserinnlegg)
Kjell Terje Ringdal: «Furet, værbitt innovasjon» (leserinnlegg)
Erlend Sande: «Risikoanalyse» (lederartikkel) På nett
Elisar Sayegh: «Hva er jeg egentlig?» (leserinnlegg)
Store norske leksikon: «Amor og Psyke» (leksikonartikkel)