1.000 personer søkte på jobb i DNB, 40 fikk jobb

Comments

Transcription

1.000 personer søkte på jobb i DNB, 40 fikk jobb
24
KARRIERE
Onsdag 4. februar 2015
Søknadsflom til s
Flere norske bedrifter får over 1.000
søknader når de utlyser «summer
internship». For Ida Stømberg (24)
og Johan Gaarder Tøraasen (26) var
det veien til fast jobb i Statsbygg.
Silje Sundt Kvadsheim
[email protected]
søke på en av de rundt 30 stillingene i år.
Å kapre en relevant sommerstilling
er drømmen for mange studenter, Relevante oppgaver
enten de studerer økonomi, in- En av målsetningene med programgeniørfag eller noe annet. Derfor met er å vise frem hvordan det er å
sendes det i disse dager tusenvis jobbe i Statsbygg.
av søknader til bedriftene som har
– Vi jobber for at de som er her
«summer internship». Bedriftene om sommeren skal få relevante
selv insisterer på
oppgaver, men som
at det heter nettStatsbygg har nytte
Søkere som
opp dette, og ikke
av, sier Pettersen.
har et summer
sommerjobb. For
En av Strømmens en sommer- internship bak seg har bergs oppgaver i
fjor sommer var å
jobb kan være så
mangt, blant an- også en fordel
foreta en energibenet å servere kaffe, når de søker
regning for Politiskal et internship Birgitte Pettersen, Statsbygg
huset på Stord for å
være et program
se om dette kunne
som tilbyr relevante oppgaver i en bygges som et plusshus, altså et
kortere periode, og der studentene bygg som produserer mer energi
skal lære virksomheten å kjenne.
enn bygget forbruker per år.
Og for bedriftene blir det en
– Å kunne løse en oppgave, og
stadig viktigere rekrutteringska- presentere et resultat som benyttes,
nal.
var veldig morsomt, sier Strømberg.
– Et summer internship var en
fin måte for Statsbygg å sjekke ut Kunnskap i system
meg, og for meg å sjekke ut Stats- Også Johan Gaarder Tøraasen (26)
bygg, sier Ida Strømberg (24).
startet karrieren i Statsbygg med
I fjor sommer hadde hun et et summer internship sommeren
summer internship hos Statsbygg. 2013. Han var da godt i gang med
Nå jobber hun på spreng for å av- et masterstudium i eiendom ved
slutte masteroppgaven i Inneklima Norges miljø- og biovitenskapelige
og energi ved universitetet i Aal- universitet på Ås. Da sommeren
borg. Fra før har hun en bachelor i var over fikk han tilbud om et enBygg og miljø fra Høgskolen i Sør- gasjement i Statsbygg, og nå jobber
Trøndelag.
han som forvaltningsøkonom med
Og fjorårets sommerjobb ga ty- ansvar for ambassader i utlandet.
deligvis mersmak, både for henne Ved siden av full jobb skriver han
og Statsbygg. For fra høsten av på masteroppgaven sin.
starter hun i en stilling som as– Gjennom et internship setter
sisterende prosjektleder i forvalt- man kunnskapen i system med utningsbedriften.
fordrene oppgaver, samtidig som
– Jeg håper jeg får en bratt læ- man får se hvordan bedriften funringskurve, sier hun.
gerer fra innsiden, sier Tøraasen.
– Og så blir man langt tryggere
650 søknader
på hva man faktisk søker på når
– Hennes fokus på miljø var nok man senere skal søke fast jobb etén av grunnene til at hun ble valgt ter studiene, sier Strømberg.
ut blant de mange søkerne, sier
Birgitte Pettersen, HR-rådgiver i Søker hos mange
Statsbygg.
Søknadsbunkene til de ulike sum– Søkere som har et summer in- mer internship-programmene er
ternship bak seg har også en fordel store, og interessentene sender
når de søker.
gjerne søknader til flere bedrifter.
– Jeg har søkt på 10-12 summer
Men nåløyet for å komme dit er
trangt. Til de 32 plassene i fjor kom internship-stillinger hvert år. Mandet inn 650 søknader.
ge gjør det, sier Strømberg.
I midten av februar går søkHun har tidligere hatt summer
nadsfristen ut for dem som skal internship i Skanska og Zero.
„„1.000 personer søkte på jobb i DNB, 40
Noen bedrifter med summer internship-program sommeren 2015
Har allerede ansatt:
Selskap
DNB
EY
Deloitte
PWC
KPMG
Søknadsfrist
Antall stillinger
Antall søkere
November 401.000
Oktober17 550
Oktober 7350
Oktober
4300-400
Oktober4300
Mottar fortsatt søknader, eller behandler søknader:
Selskap
Søknadsfrist
Antall stillinger
Antall søkere
Statoil
Januar 3007.000
Kongsberg Gruppen
Februar 150
1350
Veidekke
Mars
60
ikke oppgitt
Accenture
Oktober og februar
50
1.000
Statsbygg
Februar 30650
Rambøll
Februar 30600
COWI
Februar 14600
Statnett (sommerprosjektet Kube)
Februar
6
200
Aker Solutions
Ikke avgjort
Redusert program
Kilder: Utvalgte bedrifter Finansavisen har snakket med.

Similar documents