Månedsplan for april - Fredrikstad kommune

Comments

Transcription

Månedsplan for april - Fredrikstad kommune
Månedsplan for april
Temaer vi arbeider med på avdelingen
denne måneden:
Hva

Fugler
Hvorfor

Hvordan vi arbeider/metode
Når våren kommer med sol og
varme, kommer også trekkfuglene
til oss fra sine vinterhjem. Vi
ønsker at barna skal tilegne seg
kunnskap om forskjellige
fuglearter som bor i Norge.



Vi tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og
interesser.
Vi skal tilrettelegge for aktiviteter i barnehagen og i
skogen.
Vi skal se i bøker, ta bilder, høre på fuglelyder, lage
fuglematere og lære nye sanger om fugler.

Grønn hverdag

Miljøet er verden rundt oss. Det
inkluderer jorden, luften og
vannet.Vi skal lære å ta vare på
omgivelsene våre. Å være «grønn»
betyr at man bryr seg om miljøet.

Vi skal spare energi, vi skal holde naturen rent og
resirkulere varer. Vi skal ha små prosjekter og
aktiviteter med fokus på grønn hverdag.

Friluftsliv

Vi skal bidra til at barn får gode
erfaringer med friluftsliv og uteliv
til ulike årstider. Barna skal få
oppleve glede ved å ferdes i
naturen, og få grunnleggende
innsikt i natur, miljøvern og
samspillet i naturen.

Vi skal undre seg, eksperimentere og forske på livet i
naturen. Vi skal bruke skogen og nærmiljøet og
tilrettelegge for ulike fysiske aktiviteter og lek.

Vi leter etter vårtegn i barnehagen og i skogen.Vi tar
bilder og sammenlikner hva som skjer med busker og
trær fra uke til uke.
Vi lærer sanger/rim om våren

Våren

17 Mai

For at barna skal legge merke til
naturens endring og vårtegn.


For at barna skal lære om den
norske grunnloven.

Vi skal jobbe med begrepet «demokrati», lære 17 mai
sanger og forberede oss til markering.
Uke 15
Mandag 6.4
2. Påskedag
Barnehagen er stengt
Tirsdag 7.4
Grupper på avdelingen
Kl:10-11
Forskregruppa fortsetter
med tema «våren»
Hvordan ser det ute nå?
Hva har skjedd med
trær/busker?
Tamara ansvar
Natur og miljø gruppa
«Vi sår karse»
Vi skal fokusere på sola som
vår viktigste energikilde
Elin og Anne ansvar
Onsdag 8.4
Samlingsstund med
månedseventyr «Katten som
ville bli høy»
Sang og musikk
Vi synger sanger med store
og små bevegelser,
fort/sakte og høy/lav
lydstyrke
Torsdag 9.4
Fredag 10.4
Tur til skogen
Vi går fra barnehagen
kl:10.00
Samling med tema «Fugler»
Vi snakker om fugler i
Norge og ser på bilder.
Barna skal bruke ipad og ta
bilde av det de er opptatt
av selv.
Når vi kommer tilbake
snakker vi om bildene.
Vi leser om Meisen med den
himmelblå hetten.
Uke 16
Mandag 13.4
Grupper på tvers
Kl:10.30-14.00
Treåringer: samling med
lille larven aldri mett.
Maleaktivitet:male
sommerfugler
Fireåringer:Tur til skogen
Lager båter av
naturmaterialer
Femåringer:Jobber med
tema «bokstaver» i
trampoline hefte
Tirsdag 14.4
Onsdag 15.4
Samlingsstund med Kims lek
Vi legger et teppe over
utklipte bilder av fugler.
Husker du navn på fuglen
som fløy sin vei?
Formingsaktivitet
Vi deler oss i tre grupper og
lager fugler av
gjenbruksmaterialet
Formingsaktivitet
Vi maler hver vår fugl.
Sang samling med vårsanger
Torsdag 16.4
Tur til skogen
Vi går fra barnehagen
kl:10.00
Vi skal lage natur-skulptur
av steiner, kongler, blader,
fjær, røtter, mose osv.
Vi tar bilder og lager
utstilling i barnehagen.
Fredag 17.4
Samlingsstund med eventyr
«Katten som ville bli høy»
Vi leker med å klatre,
krabbe, sette seg på huk,
strekke armene opp. Vi skal
gjøre oss så høye/små vi
kan. Vi skal måle hvor høye
vi er. Hvem er
høyest/lavest på
avdelingen?
Uke 17
Mandag 20.4
Grupper på tvers
Treårsgruppa lager ting av
leire. Kanskje det blir noen
larver?
Tirsdag 21.4
Forskegrupper
Gruppe 1
Vi lager et vannhjul og ser
hvor mye energi som er i
vann.
Tamara og Elin ansvarlig
Fireårsgruppa har Rusken
aksjon i barnehagen.
Barnehagens uteområde
skal gjøres klar til våren.
Femåringer: Tur til Lisleby
stadion.
Vi spiller ball, hopper med
hoppetau, kaster ball i
metallbokser osv.
Gruppe 2
Hva skjer når vi blander
vann og olje?
Hva skjer når vi tar maling
opp i?
Anne ansvarlig
Onsdag 22.4
Torsdag 23.4
Sang og musikk
Vi synger vårsanger og
lager rim og regler
Tur i nærmiljø
Vi går fra barnehagen kl:
10.30
Vi pakker piknik- kurv og går i
naturen.
På vei hjem samler vi
naturmaterialet og har opp i
kurven.
Fredag 25.4
Vi besøker våre gamle
venner på Gamlehagen
Kl:10.30
Uke 18
Mandag 27.4
Grupper på tvers
Kl.10.30-14.00
Treåringer leser en bok og
fortsetter aktiviteter med
leire.
Fireåringer: Tur til skogen
Fortsetter med båt
aktivitet.
Femåringer: Vi jobber med
bokstaver og har samling
om Miljødagen som skal
være i juni.
Tirsdag 28.4
Onsdag 29.4
Samling med forberedelse
Formingsaktivitet
til 17. Mai
Vi fortsetter å lage fugler
Vi synger 17 mai sanger og
av gjenbruksmaterialer
snakker om Grunnlovsdagen.
Hvordan skal det markeres i
år? Hva gjør vi på selve
dagen? Hvorfor markerer vi
det?
Vi setter opp utstilling av
fugler vi har laget.
Torsdag 30.4
Tur til skogen
Vi går fra barnehagen
kl:10.00
Vi tar med oss forstørrelses
glass og forsker på små
kryp.
Fredag 1.5
Offentlig høytidsdag
Barnehagen er stengt.
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Similar documents