Brukerveiledning Medlemsportalen 18.9.2015

Comments

Transcription

Brukerveiledning Medlemsportalen 18.9.2015
Medlemsportalen
Brukerveiledning
Versjon 1.0
Brukerveiledning PTS Medlemsportal
1 Innhold
1
INNHOLD ......................................................................................... 2
2
INNLEDNING.................................................................................... 3
3
TILGANG TIL PORTALEN ................................................................. 4
3.1
3.2
3.3
4
BRUKERNAVN OG PASSORD .............................................................................. 4
HVORDAN LOGGE SEG INN................................................................................ 4
HVORDAN LOGGE SEG UT ................................................................................. 4
SKJERMBILDER ............................................................................... 5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
HJEM ............................................................................................................... 5
INNBOKS .......................................................................................................... 6
MINE OPPLYSNINGER ....................................................................................... 7
MIN FARTSTID .................................................................................................. 8
PENSJONSKALKULATOR ................................................................................... 9
SØK OM PENSJON............................................................................................. 11
SAMTYKKEERKLÆRING .................................................................................. 15
Side 2 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
2 Innledning
Brukerveiledningen er laget for våre medlemmer som bruker medlemsportalen til å endre
personalia, få oversikt over fartstidstidsopplysninger, simulere pensjon, søke om pensjon og motta
meldinger fra PTS, som blant annet lønnslipper, vedtak og annen informasjon. Den gir en beskrivelse
av funksjoner og skjermbilder.
Side 3 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
3 Tilgang til portalen
3.1 Brukernavn og passord
Medlemsportalen bruker IDPorten til Difi som innloggingsmekanisme. Brukernavnet er ditt
fødselsnummer og passordet er selvvalgt.
3.2 Hvordan logge seg inn
Gå til www.pts.no og klikk på logg inn medlemsportalen.
Logg deg inn ved bruk av MinID eller BankID. Legg inn ditt fødselsnummer (11 siffer) og selvvalgt
passord. Klikk på neste. Tast deretter inn engangskode. Klikk på bekreft, deretter neste. Du er nå
innlogget.
3.3 Hvordan logge seg ut
Klikk på ”logg ut” knappen oppe i det høyre hjørnet.
Side 4 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
4 Skjermbilder
4.1 Hjem
Funksjoner
Under fanen «Hjem» finner du en informasjonsside som forklarer hvilke funksjonaliteter som finnes i
medlemsportalen. I tillegg informerer vi deg om regelverket og hvilke rettigheter du har.
Side 5 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
4.2 Innboks
Funksjoner
Under fanen «Innboks» finner du alle meldinger fra PTS som er sendt til deg. Lønnslipper, vedtak og
annen informasjon blir sendt hit. Du har også mulighet til å sende meldinger til saksbehandlere i PTS
og motta deres svar. Du må bruke pc for å åpne meldingene. Dobbeltklikk på melding, åpne deretter
eventuelle vedlegg.
Side 6 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
4.3 Mine opplysninger
Funksjoner
Under fanen «Mine opplysninger» finner du oversikt over din folkeregistrerte eller egendefinerte
kontaktinformasjon samt din registrerte betalingsinformasjon når det er aktuelt. Dersom du vil
endre adressen din, endre/legge til din e-postadresse eller endre/legge til ditt bankkontonummer
trykker du på «endre kontaktinfo» og legger til nye opplysninger. Husk å lagre!
Obs! Du får kun endret kontonummer ved å trykke «endre kontaktinfo» og e-postadresse er
påkrevd.
Side 7 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
4.4 Min fartstid
Funksjoner
Under fanen «Min fartstid» finner du dine registrerte fartsmåneder som overordnet, underordnet
før 1.5.1993 og underordnet etter 30.4.1993. Her kan du også finne og ta utskrift av
«terminoversikt» og «fartstidsopplysninger».
Under «terminoversikt» finner du antall terminer, gruppeinndeling (gruppe 1=overordnet, gruppe
2=underordnet), dager og inntekt i måned 1 og dager og inntekt i måned 2 samt sykedager. Navn på
arbeidsgiver og skipet (arbeidssted) vises til hvert av terminene.
Under «fartsopplysninger» får du full oversikt over hvilke årstall, arbeidsgivere, gruppeinndeling
(gruppe 1=overordnet, gruppe 2=underordnet) og antall dager i hver måned som er rapportert inn.
Side 8 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
4.5 Pensjonskalkulator
Funksjoner
Under fanen «Pensjonskalkulator» kan du beregne din fremtidige pensjon i tre enkle steg. I første
steg vil du få en informasjonsside som beskriver pensjonskalkulatorens funksjonaliteter. I andre steg
starter beregningen av pensjon.
Alder
Du velger alder for simulering og får opplyst virkningsdato for pensjon. Her må du prøve deg frem til
riktig alder. For hver gang du endrer alder må du trykke for å fortsette simulering slik at
virkningsdatoen blir endret.
Fartstid
Du får så opplyst din fartstid registrert i PTS, både som overordnet, underordnet før 1.5.1993 og
underordnet etter 30.4.1993. Du kan også legge til fartstid du forventer å opptjene i fremtiden. Du
vil samtidig ha mulighet til å legge til opptjente måneder i Garantkassen for fiskere, på EØS-skip, tid
på statlige skip og militærtjeneste før 1981. Dette er fartstid som kan hjelpe deg å oppnå
minstekravet på 150 fartsmåneder, samt påkrevd fartstid etter fylte 40 år. Din andel av fartstid etter
Side 9 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
fylte 40 år er vist nederst. Dersom feltet er tomt må du fylle ut antall fartsmåneder du kommer til å
ha i fremtiden, etter du fyller 40 år.
Andre ytelser
Pensjonskalkulatoren gir deg mulighet til å samordne med andre ytelser fra folketrygden og
Garantikassen for fiskere. Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger, 100 % offentlig AFP eller 100
% uføretrygd mister du retten til sjømannspensjon. Dersom du har en delvis ytelse kan du ha rett til
sjømannspensjon for resterende del.
Tilleggsopplysninger
Forsørger du barn under 18 år legger du til antall barn.
Side 10 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
I siste steg viser pensjonskalkulatoren hvor mye din forventede bruttopensjon vil være i måneden
eller størrelsen på en engangsutbetaling.
4.6 Søk om pensjon
Funksjoner
Under fanen «Søk om pensjon» kan du søke om pensjon i fem enkle steg. Første steg er en
informasjonsside som gir deg en innføring i rettigheter, regelverk, pensjonsalder og annen relevant
informasjon i forbindelse med søknadsprosessen. I andre steg viser dine registrerte fartsmåneder
som overordnet, underordnet før 1.5.1993 og underordnet etter 30.4.1993. Du vil også ha mulighet
til å legge inn annen fartstid/tjenestetid som kan påvirke dine rettigheter i pensjonstrygden. Huker
du av for «Ja» får du opp en informasjonsboks som forklarer hvert av punktene.
Side 11 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
Merk at «fartstid på skip registrert i EU/EØS-land» er andre EU/EØS-land enn Norge!
I tredje steg har du mulighet til å legge inn andre ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger, både
offentlige og private.
Side 12 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
I fjerde steg får du oversikt over dine personalia, ta en sjekk at alt er korrekt og gjør endringer
dersom det er nødvendig. Legg til ditt kontonummer ved å trykke på «endre kontaktinfo». Husk å
lagre!
Obs! Det er påkrevd å legge inn e-postadresse når man søker om pensjon.
Side 13 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
I femte og siste steg trenger vi informasjon om din fremtidige inntekt i forbindelse med beregning av
pensjonstillegg. Du må huke av for at du ikke kommer til å tjene mer enn 2G hvis du ønsker
pensjonstillegget. Før du sender søknaden huker du av for om du har sluttet til sjøs eller ikke. Svarer
du «ja» kommer spørsmål om sluttdato opp. Den kan være frem i tid.
Trykk «send søknad» og du vil innen kort tid få en melding i innboksen som bekrefter at vi har
mottatt din søknad.
Side 14 av 15
Brukerveiledning PTS Medlemsportalen
4.7 Samtykkeerklæring
Funksjoner
Under fanen «Samtykkeerklæring» har du gitt ditt samtykke til elektronisk kommunikasjon. Du vil
derfor kunne motta vedtak, informasjon og annen korrespondanse i elektronisk form, noe som gjør
det lettere for deg som medlem å kommunisere med oss i Pensjonstrygden for sjømenn.
Side 15 av 15