Last ned guide

Comments

Transcription

Last ned guide
h"p://93.165.145.249:8080/jeldwen/portal • 
Fyll ut land Brukernavn er di" kundenummer Passord er «blankt» for nye brukere. Kunder som har beny"et vår forrige versjon, beny"er samme passord som Mdligere. • 
• 
• 
Her legger du inn ny" passord. • 
Klikk på endre passord. • 
Systemet er klart Ml bruk…. • 
• 
De"e er en innloggingsside. Her kommer ulike handlingsvalg -­‐ som f.eks. "Registrer ny reklamasjon", "Fullfør reklamasjon". Klikk på "Ny sak" for å registrere en reklamasjon • 
• 
• 
• 
Man kan søke i alle de hvite feltene. Velg e" eller flere felt å søke i. Bruk %-­‐tegnet foran ordrenummeret for å gjøre et mer presist søk (f.eks. %123456). Legg inn en kort tekst eller en kode for å kunne referere Ml reklamasjonen. Klikk på den aktuelle ordren for reklamasjonen. • 
• 
• 
Her kommer alle ordreradene opp. Marker ordren du vil reklamere på. Trykk på "Velg". • 
• 
Her kommer de valgte radene opp Trykk på "Behandle valgte rader" for å beskrive reklamasjonen • 
• 
• 
Kontroller det antallet de reklamerer på. Beskriv årsak Ml reklamasjonen. Trykk på «Spara och avsluta" for å gå Mlbake. • 
Når du har kommet Mlbake hit kan du enten velge "Sende Ml Kundeservice" eller velge flere ordrerader (om det er flere). Her kommer du Ml siden der du kan sjekke om informasjonen er rikMg. Sjekk at mailadresse, telefonnummer og kontaktperson stemmer. Om du har lagt inn noen endringer i skjemaet over, så velg "Lagre" Her kan du legge inn vedlegg som bilder og dokumenter. • 
For å legge Ml vedlegg trykk på ”Velg fil” • 
Din ucorsker åpnes. Velg fil og ”Åpne”. • 
• 
Legg inn en beskrivelse av vedleggene. Trykk på "Legg Ml". • 
• 
• 
Di" vedlegg dukker opp i listen Trykk på "Ferdig med registrering -­‐ send Ml Kundeservice"" Trykk så på "Lagre og ucør" • 
• 
Om du har fyllt inn alt rikMg blir du sendt Mlbake Ml startsiden. Du får så en bekreeelsesmail om at vi har mo"a" reklamasjonen. 

Similar documents