5-Divertikkelsykdom Åpen Dag_Tom

Comments

Transcription

5-Divertikkelsykdom Åpen Dag_Tom
Divertikkelsykdom : Utposinger på tykktarmen
Tom Øresland
Tarmutposninger (Divertikulose)
– > 60 år ca 30-50%
– Stigende forekomst med alderen
– Årsak?
10-30% får betennelse (Divertikulitt)
– Symptomer som ved
blindtarmsinflammasjon, men på venstre side
– Antibiotika en ukes tid
Empirisk behandling
Er det nødvendig med antibiotikabehandling ?
Sammenlignende blindet studie viste at sykdomsforløpet var helt likt hos de som
fikk respektive ikke fikk antibiotikabehandling
Akershus Universitetssykehus har som første Norske sykehus innført og evaluert
antibiotika fri behandling ved akutt ukomplisert divertikulitt.
Ingen antibiotika relaterte komplikasjoner
Mindre miljøpåvirkning
Økonomisk gunstig
Perforert divertikulitt
Perforasjon til fri bukhule:
Bukhinnebetennelse
Ø.hj. Operasjon
Forekomst
• Ukomplisert akutt divertikulitt:
Ca 20-40/100.000/år , (Ahus: ca 150/år)
• Akutt perforert divertikulitt:
Ca 3-5/100.000/år, (Ahus: ca 20/år)
Operasjonsmetoder
Tradisjonell
Fjerning av den syke
tarmen og utlagt tarm
Moderne
kikkhullskirurgi
Skylling av bukhulen
ved laparoskopi
Laparoskopisk skylling
• E. Myers et. al., BJS 2008
“Laparoscopic peritoneal lavage for generalized peritonitis
due to perforated diverticulitis”
Mortalitet 3%
10-20% ved tradisjonell kirurgi
Evidensbasert behandling
Randomisert kontrollert studie
Nordisk forskningsprosjekt initiert av fra AHUS
Randomisert studie SCANDIV
(Sammenligning av tilfeldig utvalgte pasienter)
Ny metode
Sammenlignet med
- Kikkhullskirurgi
og skylling
Dagens praksis
- Kirurgisk fjerning av
den sjuke tarmen
• Hypotese : lavere morbiditet etter lap. lavage
• Hovedinteresse : Alvorlige komplikasjoner innen 90 dager
Egen web-side
•
Oppstart februar 2010
•Inklusjonsmål 150 pasienter
• 28 sykehus i Norge og Sverige
• Befolkningsgrunnlag : ca 5.000.000
Pasientfordeling
Resultater tre måneder etter operasjon
• Ingen vesentlig forskjell
• Flere re-operasjoner etter skylling
• Bekymring: mulighet for å overse cancer
Konklusjon
For tidlig å anbefale optimal operasjon.
Langtidsresultater vil kunne avklare om den nye
metoden kommer til å få en plass i behandlingen
The SCANDIV study group
Joakim Folkesson / Lars Påhlmann
Ingrid Haug / Anders Husby
Håvard Forsmo
Maria Cornelius / Pamela Buchwald
Tilman Zittel / Andras Papp / Urban Ersson
Arnulf Kjos
Per-Olof Nyström / Monika Egenvall Svanfeldt
Gerd Tranø / Aras Talabani
Conny Wallon
Ingvar Syk / Fredrik Halldén
Inge Holm Nygaard
George Dafnis
Gro Wiedswang
Hartwig Körner
Torkil Pettersen
Stig Norderval / Christian Rushfeldt
Johan Bondi
Ronny Helander
Gunnar Arbman
Abbas Chabok
Tom Øresland / Sheraz Yaqub /
Johannes Schultz
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Diakonhjemmet sykehus (Oslo)
Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Helsingborgs Lasarett
Hudiksvalls sjukhus
Innlandet sykehus, Hamar
Karolinska sjukhuset, Stockholm
Levanger Sykehus
Linköpings universitetssjukhus
Malmø Akademiska sjukhus
Molde sykehus
Mälarsjukhuset
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Stavanger Universitetssykehus
Sykehus Østfold Fredrikstad
Universitetssykehuset Nord- Norge, Tromsø
Vestre Viken HF Bærum Sykehus
Vestre Viken HF Sykehus Buskerud
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Västerås Lasarett
Akershus Universitetssykehus
Perforert divertikulitt
Mikroperforasjon med
pussansamling:

Similar documents