Navn: Bjørn Horn Tittel: Daglig leder Kort CV-‐tekst: Bjørn

Comments

Transcription

Navn: Bjørn Horn Tittel: Daglig leder Kort CV-‐tekst: Bjørn
Navn: Bjørn Horn Tittel: Daglig leder Kort CV-­‐tekst: Bjørn Horn er utdannet elektroingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole med tilleggsutanning innenfor markedsføring og økonomi. Han er i tillegg godkjent miljøfyrtårnkonsulent. Arbeidsfelt: -­‐ Prosjekt-­‐og byggeledelse -­‐ Styringssystemer -­‐ Brann & Sikkerhet -­‐ Belysning -­‐ Miljø Karriere: 2014 – Partner i Structor Bergen AS 2012 –2014 Divisjonsleder Tekniske systemer & Brann -­‐ Rambøll Region Øst 2004 –2012 AvdelingslederTekniske systemer-­‐ Rambøll Region Vest 2002 –2004 Divisjonsleder Tekniske systemer -­‐ Scandiaconsult 1992 –2002 PGL / BL / prosjektering -­‐ Monstad AS 1987 –1992 Daglig leder -­‐ Bjørn Horn AS 1980 –1987 Elektrorådgiver Personlige referanseprosjekter: Foto: Nasjonalmuseet Nytt Nasjonalmuseum GNR / BNR 209 / 40 2
54 600 m Statsbygg Bjørn Horn var ressursansvarlig for fagene VVS, elektro, sikkerhet og brannteknikk. (Arbeidene er utført hos tidligere arbeidsgiver) Foto: Haukeland universitetssjukehus Sentralblokken GNR / BNR 192 / 912 2
125 000 m Helse Bergen HF Bjørn Horn har vært oppdragsansvarlig i forbindelse med diverse ombyggingsarbeider med sykehus i full drift. Arbeidene ble utført via rammeavtale med Helse Bergen HF. Bjørn Horn har også vært kontraktsansvarlig for rammeavtalen med Helse Bergen HF. (Arbeidene er utført hos tidligere arbeidsgiver) Foto: Entra Eiendom Media City Bergen GNR / BNR 164 / 949 2
48 000 m Entra Eiendom Bjørn Horn har vært koordinerende rådgiver i forbindelse med etablering av et felles mediehus sentralt i Bergen. Bygget samler mediebedrifter under samme tak, og skal fremstå som et av Norges mest moderne bygg, både teknisk og visuelt. (Arbeidene er utført hos tidligere arbeidsgiver) Foto: Bygg.no Kronstad DPS GNR / BNR 162 / 1362 2
12 800 m Helse Bergen HF
Bjørn Horn har vært koordinerende rådgiver i forbindelse med oppføring av distriktspsykiatrisk senter. (Arbeidene er utført hos tidligere arbeidsgiver) 

Similar documents