LERSTAD SKOLE UKEPLAN 5. TRINN UKE 10 LERSTAD SKOLE

Comments

Transcription

LERSTAD SKOLE UKEPLAN 5. TRINN UKE 10 LERSTAD SKOLE
LERSTAD SKOLE UKEPLAN 5. TRINN UKE 10
Fag
Matematikk
Grunntall = GT
Læringsmål
•
•
•
Norsk
Øvebok= ØB
Språkbok=SB
Lesebok B = LB
•
•
•
Addere brøker ved å bruke
brøkbrikker
subtrahere brøker ved å bruke
brøkbrikker
multiplisere brøker ved å addere
Kunne forstå og forklare ordklassen
verb (ord som sier noe om hva noen
eller noe gjør)
lære noe om hvordan verb opptrer
som tidsmakører i tekster.
Kunne bøye verb i nåtid og fortid
(presens og preteritum).
Engelsk
Stairs Textbook=TB
Stairs Workbook= WB
På skolen
Hjemme
Grunntall:
□ Gjennomgang s. 52, 54 og
56.
□ GT s. 60
□ s. 53 nr 31 – 33
□ s. 55 nr 36 - 39
□ s. 57 nr 44 - 46
□ Arbeidsark verb: kopi nr 24 - 26
Step1
□ WB: Oppgave 136 a + b
•
•
•
Gradbøyning av adjektiv.
Lage ei personskildring
Lage spørsmål og svar
Lesebok B: Les 3 ganger, minst en gang
høyt for en voksen. Skriv sammendrag!
tirsdag onsdag
torsdag fredag
s. 76 - s. 80 - 81
79
s. 82 83
Leseark:
Og eplet
faller
laaangt....
□ Step1:
TB: «Vinnie the vampire»
p 97
- les dette diktet sammen med en
□ WB: Oppgave 137
p 74
voksen
---------------------------------------------------- skriv ned og lær de 10 glosene og
Step 2:
uttrykkene
□ WB: Oppgave 138 p 74
□ WB: Oppgave 135 p 70
-------------------------------------------------------□ WB: Oppgave 139 p 75
□ Step2:
TB: «Dracula»
p 98
□ WB: Oppgave 132 p 72
- les dette diktet sammen med en
--------------------------------------------------voksen
Step 3:
- lær diktet utenat
□ TB: «One-eyed Jake»
p 94 – 96
- skriv ned og lær de 10 glosene
- les teksten
□ WB: Oppgave 140 p 75
- plukk ut 12 gloser/nøkkelord
og skriv dem ned.
p 73
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
LERSTAD SKOLE UKEPLAN 5. TRINN UKE 10
Når jeg er ferdig med planen vil jeg jobbe med MITT MÅL:
Uke 10 2015
Info:
Vi hadde en flott skidag i Stordalen med positive, kjekke og flinke barn!!
Vennlig hilsen
Bodil og Nora
Step 1
GLOSER:
a pirate – en sjørøver
ugly – stygg
mean – slem
afraid of – redd for
captain – kaptein
to look for – å passe på
to steal – å stjele
ship - skip
Step 2
GLOSER:
«Dracula»
to leave – å forlate
coffin – ei kiste
sound – lyd
to seek – å lete etter
victim – offer
evil – ond
spirit – ånd
to strike – å slå til
bullet – kule
to come across – å komme over
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE

Similar documents