Saksliste sundag 7

Comments

Transcription

Saksliste sundag 7
REFERAT FRA HOVEDSTYRET
Møtenummer:
Frammøtte:
Forfall:
Sted:
Dato/Kl:
2 - 2015
Morten Jelsa, Mona Ueland, Edel Espeland Kartevold, Hilde Dubland,
Astrid Knutsen Håland, Kjell Tore Skretting og Ken Tore Tunheim
Stig Varhaug og Eva Hegre
Idrettshuset
Onsdag 18. mars 2015, kl. 20.00 – 22.00.
13/15 Godkjenning av referatet fra 24.02.15 og innkalling til 18.03.15
Godkjent uten kommentarer.
14/15 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent.
15/15 Økonomi pr. 18.03.15
Vi ble informert om feilføring av inntekter knyttet til Julekonserten i 2013. Disse
inntektene ble ført i januar 2014, som igjen er utgangspunkt for budsjettet i 2015. Vi
jobber for at inntektene skal føres på riktig år.
På møtet med Hå Regnskap er det avtalt at tallene skal være klar den 10. i hver måned.
Vi har hatt et positivt møte med SR-Bank ang. byggelån. Nå vil vi i første omgang samle
priser og lage en «låneplan». Trolig blir det et ekstraordinært årsmøte før sommerferien
for å få ny fullmakt, denne gang fullmakt til å fullføre hallen.
Morten sjekker opp om Oddgeir Lerbrekk kan få fullmakt til å signere med
underentreprenører dersom det skulle bli nødvendig.
Morten og Mona avtaler et møte med Jærentreprenør angående priser og betaling.
Vi har signert en graveavtale med Hå kommune som gjeld graving i hjørnet av
trimløypen (med sandvolleybanene). I avtalen står det at vi skal ha det tilbake i samme
stand og at trimløypen skal bevares.
4/15 Ærestegn
Arbeidet med dette starter over påske. Morten og Ottar har kontakt. Målet er å ha laget
et forslag til årsmøtet 2016.
5/15 Organisasjonsplan
Morten, Edel, Hilde og Astrid har hatt første møte i prosessen med revidering av
organisasjonsplanen. Målet er at den skal bli mer leselig og forståelig for alle, samt at
oppbygningen trolig vil bli annerledes. Nytt møte er fastsett. Forslag til ny plan legges
frem på årsmøtet 2016.
7/15 Visuell identitet
Vi har mottatt et tilbud på dette, 12.000,- for visuell identitet. Dette ønsker vi å gå for.
8/15 Messe/messekomiteen
Messekomiteen er i gang med faste møter. Siv Varhaug er klar til å være en
«messegeneral» i tett samarbeid med Mona. Flere ting er booka, blant annet kommer
Unge Spor både lørdag og søndag med Kardemomme by. Strongman kommer og. Det blir
sesongåpning med Quiz lørdag kveld der Morten har ansvaret. Kuauksjon i ny hall
fredag, øltelt fredag og tivoli hele helgen. Vi ønsker at messa skal være preget av at folk
kan delta. Et telt er booket.
Vi leter etter en til to personer til som kan sitte i messekomiteen, gjerne en mann.
16/15 Ny nettside
Vi har mottatt et tilbud på ny nettside, både til oss selv og til Jærmessa. Jonas Edland
lager nettside om Jærmessa. Hovedstyret er positive til å utvikle en ny nettside for VIL.
Mona har laget forslag til hvordan den kan være oppbygget. Morten og Mona tar kontakt
sjekker tilbud og gjør en beslutning på dette.
17/15 Resultat Årsfesten 2014/2015
Vi så på tallene fra årsfesten og ser at vi får et negativt resultatet, - ca. 20.000kr.
Hovedstyret vurderer om vi skal gjøre endringer på festen i fremtiden. Det er og viktig at
vi har faste føringer på hvilke utmerkelser som gis, at det er tilnærmet likt for gruppene
og for eksempel lik størrelse på pokalene. Hovedstyret har som mål å ikke ta
inngangspenger. Det er viktig å informere godt i forkant slik at alle vet hvem som kan gå,
om de kan ha med følge etc.
Eventuelt:
Møte i Hå Idrettsråd onsdag 25. mars kl. 19.00 på Rådhuset. Mona, Astrid og Kjell Tore
stiller for VIL.
Neste møte i hovedstyret: 8. april kl. 19.30
____________________
Morten Jelsa
________________________
Stig Varhaug
____________________
Astrid Knutsen Håland
________________________
Kjell Tore Skretting
____________________
Hilde Dubland
________________________
Edel Espeland Kartavoll
_____________________
Ken Tore Tunheim

Similar documents