BIM på byggeplass, Simensen/Hanna

Comments

Transcription

BIM på byggeplass, Simensen/Hanna
DEN KLOKE TEGNING 2015
BIM PÅ BYGGEPLASS
Rupert James Hanna
SKANSKA
Kai Henning Simensen 4B ARKITEKTER
4B ARKITEKTER AS
Fernanda Nissens gate 3
Eidsvollsbygningen
Bodø kulturhus
Kulturkvartaler Skien
Bodø Kulturhus
Romsås fasaderehabilitering
Kunstsenter Akershus festning
Statoil VISA
Hydro Sandsli
Oslo Konserthus
Kværner
Folkehelseinstituttet
Idun
Bygdøy Kongsgård
Oslo Konserthus
Gladengveien
Trøndelag Teater
Sjølyststranda
Aktivt møtesenter Bærum
Hydro Sandsli
Lillohagen
FSMK
Grindbakken
Hydro Sandsli
Høyesterett restaurering
P-hus Bergen
Enebolig Langlia
Hydro Sandsli
Sørenga
Bergen TInghus
Hurtigruteterminal Bergen
Bodø kulturhus
Elvesiden
NMBU Urbygningen
Kristiansand Tingrett
Høgskolen i Bergen
Grindbakken
Elvebredden
Stavanger konserthus
Greverud Sykehjem
Statoil Bergen
Enebolig Melkeveien
Det Norske Teatret
Sæterhytten Bygdøy
Varner Hovedkontor
Victoria Terrasse
St. Hanshaugen BRL
Bjørvika
Nesøya
Møtesenter Hydro
Høgskolen i Oslo
Hurtigruteterminal Bergen
St. Hanshaugen BRL
ETABLERT 1974
29 ANSATTE OG 8 PARTNERE
BREDT REGISTER AV OPPGAVER
Fiskebrygge Rådhusplassen
SPESIALKOMPETANSE BOLIG, KULTUR, ANTIKVARISK
REHABILITERING, NÆRING, BIM
PRIVATE OG OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE
NMBU URBYGNINGEN
Oppdragsgiver
Byggherre
Oppgave
Funksjon
Areal
Status
Kunnskapsdepartementet
Statsbygg
Modernisering og restaurering
Generelle undervisningslokaler
8.000 m2
Under utførelse
ARK/ BIMK
RIB/ RIG
RIV/ RIM
RIE/ RIBR
LARK
RIAKU
KMR
4B Arkitekter
Dr. techn. K. Apeland
Erichsen & Horgen
ÅF Infrastruktur
Bjørbekk & Lindheim
Brekke & Strand Akustikk
Anne Milnes Malerikonservator
Entreprenør Skanska Norge
MHA
STATSBYGG - EN KOMPETENT BESTILLER
Digital datafangst av bygget som skal vernes
Krav til BIM i prosjektering og digitale leveranser
Krav til bruk av digitale leveranser i produksjon.
UTARBEIDELSE
LASERSKANNING,
AV PROSJEKTERINGSUNDERLAG
OPPBIMMING AV UNDERLAG
Modellering
Datafangst
Bearbeiding
Leveranser
Eksisterende situasjon ARK
Oursourcing
Truview
Laserskann
Modellering
Leveranser
Snitt i punktsky
Eksisterende situasjon ARK
Arkitekt/
prosjekterende fag
Triangulering
punktsky
Bygningsteknisk kartlegging
Klassifisering av dører, vinduer og
tilsvarende
4B Arkitekter
Skanska
Statsbygg
Dokumenterte modelleringsvalg,
toleranser, strategier ned på
romnivå.
URBYGNINGEN - ARKITEKTONISK FOKUS
Arkitektens fokus, og utfordring, er å samtidlig oppfylle to
visjoner for bygningen:
- Å bevare bygningens kulturhistoriske verdier
- Å lage et funksjonelt, sikkert og opplevelsesrikt studentmiljø
Metoden er å utvikle bygningen på bygningens egne primisser.
Vi gjenskaper i stor grad original planløsning og tilrettelegger
for en funksjonell bruk. Sjakter og andre tilleg utformes slik at
bygningens karakter opprettholdes.
Originale bygningselementer restaureres eller gjenskapes, slik
som spir på tak. Farge- og materialbruk videreføres fra
bygningens opprinnelse.
URBYGNINGEN - HOVEDSTRATEGI TEKNIKK
Beholde originale himlingshøyder
- Horisontalføringer i loft og under gulv på grunn.
- Gjenbruk av vertikalføringer.
BIM HÅNDTERER KOMPLEKSITET
BIM I PROSJEKTERINGSGRUPPEN
BIM-KOORDINERING ER TILRETTELEGGING
SKANSKA BYGGFORNYELSE
KONTRAKT FREMMER DIGITALISERING PÅ BYGGEPLASS
KONTRAKT FREMMER DIGITALISERING PÅ BYGGEPLASS
KONTRAKT FREMMER DIGITALISERING PÅ BYGGEPLASS
KONTRAKT FREMMER DIGITALISERING PÅ BYGGEPLASS
SKANSKA BIM-KIOSK 1. GENERASJON
SKANSKA BIM-KIOSK 1. GENERASJON
SKANSKA BIM-KIOSK 1. GENERASJON
PROGRAMVARE PÅ BIM-KIOSK
TEGNING TØMMERARBEID
FAGFOKUSERT VISNING - TØMMERARBEID
FAGFOKUSERT VISNING - MURARBEIDER
TEGNINGSREFERANSER SOM LENKE
TEGNINGSREFERANSER I FELLESMODELL
TEGNINGSREFERANSER I FELLESMODELL
TEGNINGSREFERANSER I FELLESMODELL
OPPLÆRING PÅ BYGGEPLASS
OPPLÆRING PÅ BYGGEPLASS
VED BIM-KIOSKEN EN FORMIDDAG
UTFORDRINGER SOM BURDE VÆRE LØST I 2015
Intelligente referanser mellom tegninger
Integrasjon mellom fellesmodell og tegninger
Automatisk synkronisering i webhotellets basispakke
Full implementasjon av samhandling mellom programvare
(eksempel BCF)
Digitalisering av informasjonflyt fra byggeplass til kontor
(entreprenør, prosjekteringsgruppe, byggherre)
2. GENERASJON BIM-KIOSK
•Solid
•Mobil
•Låsbar
•Utleie fra 2016
OPPSUMMERING
Informasjonen vi skaper under prosjektering må bringes
ut til byggeplassen for å forbedre hvordan vi bygger.
Fagarbeiderne er klare.
Det er mange forbedringsmuligheter innen programvare.
Bruk utprøvde løsninger.
Tillit og informasjonsflyt mellom prosjekterende og
produksjon er nøkkelen.

Similar documents