Program ReHabiliteringskonferansen 2015

Comments

Transcription

Program ReHabiliteringskonferansen 2015
PROGRAM
RADISSON BLU, ALNA
12. OG 13. OKTOBER 2015
MANDAG 12. OKTOBER 2015
Aktiv konferanse med world cafe
I disse sekvensen deles salen opp i forskjellige
cafe-bord hvor bordene har forskjellige temaer.
Deltakerne velger selv hvilket bord de vil gå til.
Hvert cafe-besøk varer i 15 minutter. Det er
ønskelig at du setter deg inn i hvilket av
temaene du kan tenke deg å besøke i forkant
av sekvensen. Dag 1 har tema mestring,
dag 2 har tema hjerneslag.
Parallell workshops, rehabilitering
Siste del av Rehabiliteringskonferansen
dag 2 er parallelle workshops med tre
temaer. Her velger du selv hvilket
tema du vil delta på.
Digitalt læringstorg
I foajeen ved pauseserveringen blir
det satt opp et digitalt e-læringstorg.
Her presenteres det eksempler på
hvordan man bruker teknologi for å
følge opp pasienter, og hvordan man
bruker e-læring i opplæring av
ansatte, pasienter og pårørende.
09:30
Åpning av årets ReHabiliterings-konferanse 2015
09:35
Alice Beathe Andersgaard, direktør medisin og helsefag Helse Sør-Øst RHF
10:05
Christine Bergland, assisterende direktør, Helsedirektoratet
e-Helse- hva skjer nå og fremover?
10:45
Proffene i Forandringsfabrikken
11:30
Lunsj
12:30
Digitalt e-læringstorg
13:00
Anne-Kristine Schanke, professor II, dr. philos, sjefspsykolog, Sunnaas sykehus HF
13:30
World Café MESTRING
• Hvordan motiverende intervju bidrar til økt tro på mestring
i
Habilitering og Rehabilitering i Helse Sør Øst
14:45
Unge erfaringer og råd for mer verdige og treffsikre tjenester
Hva vet vi om resiliens i familier som opplever alvorlige skader?
Thomas Pedersen, avdelingsleder, og Stig Solheim, psykolog, Jeløy Kurbad
• Åpent erfaringsforum; hvordan mestre hverdagen med kognitive vansker
Stine Storrud, spesialsykepleier, Sunnaas sykehus HF
• Hvordan sikre en god overgang fra veiledet hverdagsmestring til egentrening?
Elisabeth Nordal, fungerende avdelingssjef, avdeling for forvaltning og hjemmetjeneste, og Unni Holm,
seniorveileder, bydel Stovner
• Hva er viktig for deg? Spørsmål som gir retning for gode pasientforløp i kommunen
Anders Vege, seksjonsleder, seksjon for kvalitetsutvikling Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten
• Hjertepasienter og treningsmestring
Grethe Frank Strand, helse- og treningsterapeut, og
Yvonne Willersrud, idrettspedagog, LHL Klinikkene Feiring
• Pilotprosjektet: Trening og erfaringer Aker Helsearena 2015
Britt Marie Rak, prosjektleder/spesialsykepleier, Sunnaas sykehus HF
• Hjerneskade- et familieanliggende
Svein Berntsen, spesialfysioterapeut, Sørlandet sykehus HF
• Fokus på foreldre, stress og mestring
Kristian Sørensen, psykologspesialist, Sørlandet sykehus HF
• Mestring av hverdagen og arbeidsliv etter en hjerneskade
Inga Rønningen, prosjektleder/ergoterapeut, Sykehuset Innlandet
• SMIL - styrket mestring i livet. Et lærings- og mestringstilbud for barn som pårørende
innen rus- og psykisk lidelse. Utviklet ved NK LMH
Ellen Østberg, familieterapeut, Diakonhjemmet sykehus
Pause
Tid til erfaringsutveksling og besøk av Digitalt e-læringstorg
PROGRAM
RADISSON BLU, ALNA
12. OG 13. OKTOBER 2015
15:15
Muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring belyst med innlegg fra:
Kommunesektorens organisasjon KS, Legeforeningen, Sykehuset Telemark HF, Virke Rehab,
FFO, SAFO, Røyken- og Oslo kommune.
16:30
Takk for nå
Besøk Digitalt e-læringstorg
Tre parallelle workshops
12:30
La oss utdype
e-læring
• e-læring for kommune og helseforetak
Ida Skard Heier, prosjektleder, Helse Sør-Øst RHF
• e-læring; en ny arena for stressmestring!
19:00
Middag
Elin Børøsund, postdoktor, Oslo universitetssykehus HF
La oss utdype
taksonomi
• RTT, Utdypende del om det nye,
amerikanske initiativet for et
klassifiseringssystem for hva som
hjelper innen rehabilitering.
La oss utdype
dysfagi
• Utredning av dysfagi; ikke bare en
test for aspirasjon
Maribeth Rivelsrud, logoped,
Sunnaas sykehus HF
Tessa Hart, USA
• e-læring og mestring
Mirjam Smedsrød, enhetsleder, Regionalt lærings
TIRSDAG 13. OKTOBER 2015
09:00
Pakkeforløp hjerneslag
Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet
09:15
Retningslinjer for hjerneslag; ny gjennomgang hva skjer?
Frank Becker, klinikkoverlege, Sunnaas sykehus HF
09:30
World Café HJERNESLAG
• Effekt av høyintensiv trening til hjerneslagpasienter
10:30
Pause
Ida Ailin Hop, spesialfysioterapeut, Steffensrud Rehabiliteringssenter
• Egentrening etter hjerneslag
Svein Andersen, slagrammet
• Tverrfaglig afasirehabilitering
Frank Becker, klinikkoverlege, Sunnaas sykehus HF
• Hvordan gjenvinne håndfunksjonen via speilterapi i rehabiliteringen
Håvard Eriksen, spesialergoterapeut, Sunnaas sykehus HF
• Spillteknologi og trening til pasienter med kognitive endringer X-boks kinect
Marianne Møllberg, kommunefysioterapeut, Bærum kommune
• Slaggruppe til hjemmeboende slagrammede
Marit Sartz, kommunefysioterapeut, Bærum kommune
• Intensiv kognitiv rehabilitering
Marit Vardenær, seksjonsleder/spesialfysioterapeut, Sykehuset Innlandet HF
• Ambulant virksomhet til slagpasienter i Telemark
Tonje Wolden, slagsykepleier, ambulant slagteam/slagenheten, Sykehuset Telemark HF
10:45 The Rehabilitation treatment taxonomy (RTT): Toward a
theory-driven classification of rehabilitation treatments
Tessa Hart, PhD, Director of The Traumatic Brain Injury Clinical Research
Laboratory, Moss Rehabilitation Research Institute, USA
11:30
Lunsj
og mestringssenter, Sørlandet sykehus HF
• e-læring; hva er rehabilitering
Marthe Brurok Myklebost, e-læringskoordinator,
Sunnaas sykehus HF
• Hvordan ta i bruk e-læring
Torgeir Moberget, PhD, psykolog og rådgiver ved
Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering,
Sunnaas sykehus HF
13:20
Digitalt læringstorg / Pause
13:40
Himmeljegerne
Himmeljegerne er historien om lillebror, Lars Martin, som tar med sin multihandikappede storebror Simen
på ville ekspedisjoner. Simen er psykisk utviklingshemmet, har cerebral parese, epilepsi, cøliaki og
minus 15 i syn. Etter 3 års trening og tilrettelegging dro brødrene i 2013 til Nordvestpassasjen og la ut på
en 430 kilometer, 23 dager lang skitur med minus 20 i gjennomsnitt. Lars Martin forteller om motivasjonen
for prosjektet og røttene tilbake til barndommen der Simen hadde hyppige anfall av epilepsi, ikke lærte seg
å gå eller snakke før fylte 6 år. Fra skituren går han gjennom videoer og bilder som viser at
kommunikasjonen ikke alltid bestod av ord, men observasjon av responstid og atferdsmønster.
Simens bestevenn Mads, som har downs syndrom, podagra og er blind på det ene øyet, blir i 2014 spurt
om å være med på neste ekspedisjon. En 370 kilometer lang kanoekspedisjon gjennom Yukons villmark
der bjørn, ulv, gigantiske laks og muligheten til å finne gull er stor motivasjon for enda en ny opptrening.
Underveis i foredraget forsøker Simen og Mads etter beste evne å fortelle om seg selv, opplevelsene i
villmarken og hva de har fått ut av trening og ekspedisjoner. Lars Martin leder foredraget og støtter Simen
og Mads, samt stiller spørsmålet: ”Hva har egentlig Simen og Mads igjen for årene med trening,
både fysisk og psykisk”.
Les mer og se video på: www.himmeljegerne.no
14:55 Avrunding

Similar documents