Detaljert undervisningsplan

Comments

Transcription

Detaljert undervisningsplan
DRI 3010 Offentlig styring, samhandling og demokrati
Fellesundervisning

Forelesninger - ons 1015-1200
Gruppeundervisning

Seminar 1 - man 1215-1400

Legg til i kalenderLukk
Forelesninger
Dato
Tid
19.8.
onsdag
10:1512:00
26.08.
onsdag
Sted
Fore-leser
Pensum
Bolk I Offentlig styring,
rammer for utvikling av
informasjonssystemer
Rettslig styring av IKT i
offentlig forvaltning
Utdeling av oblig. 1
DN 456
Lucien
Mehls rom
Dag Wiese
Schartum, Dag Wiese (red.):
Elektronisk forvaltning i Norden:
praksis, lovgivning og rettslige
utfordringer, kap. 1 (Schartum og
Jansen) og kap 7 (Finstad)
10:1512:00
Systemutvikling i
offentlig forvaltning –
rammer og prinsipper
DN 456
Lucien
Mehls rom
Arild J
Jansen
Kjos, B. m. fl. (red.): Innføring i
informasjonsteknologi 12
Jansen og Schartum (red.) Elektronisk
forvaltning på norsk, kap. 5
www.prosjektveiviseren.no
http://www.difi.no/digitalforvaltning/felles-arkitektur
Søderstrøm, Jævla drittsystem, kap1.
02.09
onsdag
10:1512:00
Fra informasjonssystem til informasjonsinfrastruktur basis for
samhandling i
forvaltningen
DN 456
Lucien
Mehls rom
Øivind
Lange-land,
DIFI
Hornes. og Langeland.: Felles IKTarkitektur i offen sektor, 2009. kap 2&3
IKT-arkitektur - Nasjonale
felleskomponenterSikker digital post fra det offentlige
(DIFI 2012:10) (kun hovedrapport
Regjeringens Digitaliseringsprogram,
https://www.regjeringen.no/nb/tema/
statlig-forvaltning/ikt-politikk/id1367/
09.09
onsdag
10:1512:00
Regjeringens strategi for
digitalisering av
forvaltningen – styring
og forvaltning
DN 456
Lucien
Mehls rom
Arild J
Jansen
16.09
23.09
onsdag
Aktivitet
Schartum

Jansen og Schartum (red.) Elektronisk
forvaltning på norsk, kap. 3 (Jansen)
http://www.difi.no/digitalforvaltning/digitaliseringsarbeid

Jansen og Berg-Jacobsen: Styring av
den elektroniske forvaltning i Norge –
en tilstandsrapport (kap. 1-2)
10:1512:00
Standarder som
styringsmiddel: pisk
eller gulrot
22.09 Frist av obl. 1
DN 456
Lucien
Mehls r
Arild J
Jansen
10:1512:00
Bolk 2: Internett – Fra
tekniske standarder til
samhandlingsarena
Utdeling oblig 2.
DN 456
Lucien
Mehls rom
Steinar

Skagemo
o
o
http://www.standard.difi.no/
Universell utforming
Kvalitetskriterier for offentlige
nettsider
http://no.wikipedia.org/wiki/Internett

Om XML(W3C)
http://www.w3.org/TR/REC-xml/

Semantisk web
Forelesninger
Dato
Tid
Aktivitet
Sted
Fore-leser
Pensum

Semantikk-registeret
07.10
onsdag
10:1512:00
Samhandlingsevne og
felles begrepsbruk i
offentlig forvaltning
Semantisk web,
emnekart
DN 456
Lucien
Mehls rom
Erlend
Øverby
Tim Berners-Lee: The next web (TED)
Tim Berners-Lee, Hendler &
Lassila: The Semantic Web, 2001.
Etablering av modell for elektronisk
informasjonsutveksling
Semicolon «Kokebok om
informasjonsutveksling»
14.10
onsdag
10:1512:00
Begrepsbruk og
definisjoner i lover
Rettslige skranker mot
felles begrepsbruk.
DN 456
Lucien
Mehls rom
Dag Wiese
Schartum
Schartum, D.W.: Om forholdet mellom
forvaltningslover og tilknyttede
skjemaer (14 s) Lov&Rett 2011
Schartum, Dag Wiese:
Legaldefinisjoner i nyere norske lover
(deles ut på forelesning).
Schartum, Dag Wiese (red.):
Elektronisk forvaltning i Norden:
praksis, lovgivning og rettslige
utfordringer, kap. 3 (Lintvedt)
Schartum, Dag Wiese: Sharing
information between government
institutions - Some legal challenges,
paper to itAIS2008 Paris 2008, 2008.
Gjøres tilgjengelig i tilknytning til
undervisningen.
21.10
onsdag
10:1512:00
BOLK 3 : Elektronisk
demokrati - teori og
praksis
Rettslige krav til Innsyn
og offentlighet het
27.10 Frist oblig. 2
DN 456
Lucien
Mehls rom
Dag Wiese
Schartum
28.10
onsdag
10:1512:00
Elektronisk demokrati - teori
og praksis
Ragnhild
Amdam,
DIFI
Van Dijk, Jan: Ch. 3 Models of
democracy
Demokratiets problemer:
hva kan IKT bidra til å løse
18.11
onsdag
10:1512:00
Demokratiet og sosiale
medier. Oppsummering
av emnet. Diskusjon av
eksamensoppgaver
DN 456
Lucien
Mehls r
Arild J
Jansen
Statens kommunikasjonspolitikk:
Veileder i sosiale medier
Legg til i kalender
Legg til i kalenderLukk
Seminar 1
Dato
Tid
24.08.
12:15-
mand
14:00
ag
Aktivitet
Sted
Inndeling i grupper. Presentasjon 1.
DN 456 Lucien Mehls
oblig
rom
Utdyping og diskusjon av rettslig
Fagperson
Seminar 1
Dato
Tid
Aktivitet
Sted
styring av forvaltningen
07.09.
12:15-
mand
14:00
Diskusjon av Regjeringens
DN 456 Lucien Mehls
digitaliseringsprogram
rom
Veiledning i 1. oblig.
ag
21.09.
12:15-
mand
14:00
Standardisering som styring
DN 456 Lucien Mehls
Om Internett
rom
ag
Utlevering av oblig. 2
05.10
12:15-
mand
14:00
Diskusjon av semantiske teknologier.
DN 456 Lucien Mehls
Presentasjon og gjennomgang av 1. oblig
rom
oppgave
ag
19.10
12:15-
Diskusjon av begrepsbruk og definisjoner
DN 456 Lucien Mehls
mand
14:00
i lover Veiledning 2. oblig
rom
Presentasjon og gjennomgang 2. oblig.
DN 456 Lucien Mehls
Diskusjon av elektronisk demokrati
rom
ag
02.11
12:15-
mand
14:00
ag
Fagperson