ukeplan uke 42

Comments

Transcription

ukeplan uke 42
Kontaktlærer: Anne Dorthea Ledang
E-post: anne.dorthea.ledangristiansand.kommune.no
Mobil: 95283454
Hjemmeside: www.minskole.no/krossen
Målene du skal nå i løpet av uke 42
Gloser:
Engelsk dikt denne uka!!
Norsk
Jeg skal kunne bruke BO (bilde og overskrift) i faktatekster.
Jeg skal kunne forskjell på b og d, og æ og å.
Jeg skal kunne skrive ukens ord riktig.
Matte
Jeg skal kunne regne pluss og minus opp til 20.
Engelsk
Jeg kan telle til 20 på engelsk, og si verset på engelsk utenatt.
E
N
G
E
L
S
K
1,2,3,4,5
Once I caught a fish alive.
6,7,8,9,10
Then I let it go again.
Jeg kommer rask inn når det ringer.
Sosialt
Lekser til:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Hver dag
Ukens begrep:
sortering
kildesortering
Lekser:
Skriv minst 3 «Jeg ser» setninger fra s. 20 i leseboka. Lag overskrift. Tegn gjerne en tegning til.
Les s. i 20 i Zeppelin minst tre ganger. Snakk om innholdet.
Tell fra 0-20 på engelsk for mamma eller pappa.
Øv på verset.
Tell fra 0-20 på engelsk for mamma eller pappa.
Les s. 20 i Zeppelin minst tre ganger. Snakk om innholdet.
Gjør mattearket i lekseboken.
Øv på verset.
Lese s. 20 i Zeppelin minst tre ganger.
Hva ville du gjort hvis du fikk bestemme alt en hel dag? Skriv minst 3 setninger. Lag overskrift. Tegn en tegning til.
Tell til 20 på engelsk for mamma eller pappa. Øv på verset.
Fri.
Lese s. 20 i Zeppelin minst tre ganger. Snakk om innholdet.
Øv på ukas engelsk dikt, og telle til 20 på engelsk for mamma eller pappa.
For deg som vil lese mer:
Les i egen bok eller biblioteksbok. Ta med boken på skolen når du
er ferdig, så får du lage en liten bokanmeldelse.
er er f
Hei alle sammen.
Vi er heldige å ha fått en ny medlærer med oss på trinnet. Hun heter Mia og skal i
hovedsak ha Kunst og Håndtverk, musikk, samfunnsfag og engelsk. I tillegg til å jobbe på
2. trinn, er hun 40 % på 1.trinn. Ettersom jeg tar videreutdanning i norsk, og ikke er i
klassen på fredager, skal hun være der hele dagen. Vi ønsker henne velkommen!
Vi ser at mange elever blander mellom b og d, og æ og ø. Dette blir ukas tema. Hjelp barna
deres med å skille mellom bokstavene.
Denne uken skal elevene testes i repetert lesing.
Foreldresamtalene er satt opp. Se eget ark angående tidspunkt. Hvis klokkeslettet ikke
passer, er det fint om dere bytter dere i mellom. Husk å gi beskjed hvis bytting foregår.
Fredag 16. oktober har elevene fri, det er planleggingsdag. SFO er oppe!
Mandag 19.oktober skal elevene fotograferes kl 10.
Torsdag 22.oktober arrangerer skolen Rajshahia-dag på kvelden fra 18-20. Hold av
kvelden!:)
Som tidligere nevnt er fokuset i 2. klasse leseforsåelse, lesestrategier og leselyst. Vi har
derfor lagt en liten kosekrok i klasserommet. Hver dag settes det av tid til lesekvart.
Boken kan de ha med hjemmefra. Det viktigste er at den er tilpasset elevens nivå. Fra
neste uke tirsdag, onsdag og fredag kan elevene komme inn i klassen fra 8.15. Da har de
mulighet til å starte dagen med meg eller Mia, eller lese en bok i kosekroken hvis de vil!
Ellers må jeg nevne at vi har hatt det fint sammen uken som har vært. Vi har fokus på
arbeidsro. Det er en del nye rutiner for barna, men dette skal gå strålende!:)
Denne uken må det huskes!
-Pennal med blyant og viskelær (hver dag)
-gymsko (tirsdag)
-frukt/grønt helst hver dag
-foreldresamtale (se tidspunkt)
Ta kontakt hvis dere lurer på noe!
Hilsen Anne, Mia og Dorthea