Kartlegging og funksjonelle analyser.

Comments

Transcription

Kartlegging og funksjonelle analyser.
Kartlegging og funksjonelle
analyser
Roy Salomonsen
12.10.15
Analyseeksempel
•  Alex blir bedt av mamma om å legge seg.
Han løper til et annet rom og kaster seg
rundt halsen på pappa og gir ham en klem.
Alex får lov til å sitte hos pappa og se på
TV
•  Hva er topografien?
•  Hva er funksjonen?
•  Hva er løsningen?
3
Utredning
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Tiltaks- og behandlingshistorie
Medisinsk utredning – avklare evt. medisinske
årsaker til vanskene
Kartlegge evt. psykiske vansker
Språklig og kognitive fungering. Det bør brukes
standardiserte tester for å kartlegge dette
Kartlegging av personens sosiale fungering,
kommunikative ferdigheter og ADL-ferdigheter
Kartlegging av fysiske og sosiale
rammebetingelser. Er rammebetingelsene rundt
personen gode nok ? Kompetanse mv.
Funksjonelle analyser for å avdekke atferdens
funksjoner for barnet
Funksjonelle analyser
• Beskriver en bred gruppe strategier for
på en systematisk måte undersøke
utfordrende atferd for å finne årsakene:
–  beskrive problemhandlingene
–  forutsi tid og situasjon for
problemhandlingene
–  anslå problemhandlingenes konsekvenser
(atferdsfunksjonen)
Utfordringer
–  samme atferd kan ha
ulik funksjon
–  ulike atferder kan ha
samme funksjon
–  atferden blir reagert
på av og til
Funksjonelle analyser:
1. 
Resulterer oftere i bruk av positive metoder og i
mindre grad straffende og restriktive metoder (Horner
et.al 2000)
2. 
Fører oftere til bruk av tiltak som fører til reduksjon
av utfordrende atferd (Horner et.al 2000)
3. 
Øker også sannsynligheten for å lykkes med
medikamentell behandling (Lord & McGee 2001)
Tre hovedstrategier
1.  Indirekte metoder
2.  Direkte observasjon
3.  Utprøving/eksperimentelle analyser
Elev:
Atferdsobservasjon
Side
Dato:
av
Registrering no.:
Start
Forutgående hendelse
Atferd
Konsekvens
Personer
Aktivitet
Kommentarer
Slutt
Intensitet
Sign.
Situasjon/sted
Dato:
Registrering no.:
Start
Forutgående hendelse
Atferd
Konsekvens
Slutt
Intensitet
Sign.
Situasjon/sted
Dato:
Aktivitet
Kommentarer
Forutgående hendelse
Atferd
Konsekvens
Personer
Aktivitet
Kommentarer
Personer
Registrering no.:
Start
Slutt
Intensitet
Sign.
Situasjon/sted
Navn: _____________________________
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
-
Mnd: ________
År: ______
Registrering av: ___________________________
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dato
Scatter Plot
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Barnets navn: ____________________________
Dato: ___________________________________
Atferd: __________________________________
Respondent: _____________________________
SPØRSMÅL OM EN ATFERDS FUNKSJON (QABF)
Anslå hvor ofte personen fremviser den aktuelle atferden i forskjellige mulige situasjoner. Forsikre deg om at du tenker nøye
gjennom både spørsmål og reell forekomst av atferden før du svarer.
X = ikke aktuell
Skåre
0 = aldri
1 = sjelden
2 = av og til
3 = ofte
Nr
Situasjon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bruker atferden for å få oppmerksomhet.
Bruker atferden for å slippe unna arbeids- eller opplæringssituasjoner.
Bruker atferden som en form for selvstimulering.
Atferden forekommer fordi han/hun har smerter.
Bruker atferden for å få tilgang til objekter som foretrukne leker, mat eller drikke.
Bruker atferden fordi han/hun liker å bli irettesatt.
Atferden forekommer når han/hun blir bedt om å gjøre noe (kle på seg, pusse tenner, jobbe, osv.)
Atferden forekommer selv om han/hun tror det er ingen andre i rommet.
Atferden forekommer oftere når han/hun er syk.
Atferden forekommer når du tar noe fra ham/henne.
Bruker atferden for å tiltrekke seg oppmerksomhet.
Atferden forekommer når det er noe han/hun ikke vil gjøre.
Atferden forekommer fordi det ikke er noe annet å gjøre.
Atferden forekommer når han/hun har fysiske plager.
Atferden forekommer når du har noe han/hun vil ha.
Bruker atferden for å få en reaksjon fra deg.
Bruker atferden for å få andre til å la ham/henne være i fred.
Atferden forekommer på en svært repeterende måte, samtidig som han/hun ignorerer sine omgivelser.
Atferden forekommer fordi han/hun opplever fysisk ubehag.
Atferden forekommer når en jevnaldrende har noe han/hun vil ha.
Ser det ut som om han/hun bruker atferden til å si ”kom hit” eller ”se på meg”?
Ser det ut som om han/hun bruker atferden til å si ”la meg være i fred” eller ”slutt å be meg om å gjøre det”?
Ser det ut som om atferden er noe han/hun liker å gjøre, selv om ingen er i nærheten?
Oppfatter du atferden som en indikasjon på at barnet ikke føler seg bra?
Ser det ut som om han/hun bruker atferden til å si ”gi meg den” (leke, mat, osv.)”?
Flukt
Oppmerksomhet
Ikke-sosial
1. Oppmerksomhet
2. Unnslippe
3. Selvstimulering
6. Irettesettelse
7. Bedt om å
gjøre noe
8. Tror er alene
Fysisk
4. Smerte
Materiell
5. Få objekter
9. Når syk
10. Tar i fra
14. Fysiske
plager
15. Du har
11. Tiltrekke
12. Vil ikke
13. Ikke noe
å gjøre
16. Reaksjon
17. Vil være
alene
18. Repeterende
19. Fysisk
ubehag
20. Jevnaldringer har
21. ”Kom og se”
22.”La meg
være i fred”
23. Liker å gjøre
det
24. Føler seg
ikke bra
25.“Gi meg den”
Totalt
Totalt
Totalt
Totalt
Totalt
Matson, J. L. & Vollmer, T. R. (1995). User`s Guide: Questions About Behavioral Function (QABF). Baton Rouge, LA: Scientific Publishers.
•  Gjennomføres
vanligvis som
spørreskjema
•  Kan være en grei
måte å få en første
oversikt på
•  Nærpersonene
beskriver selv
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
A.  Beskrive atferdene
–  nøyaktiv og objektiv beskrivelse
–  hvor ofte, lenge og intenst den
forekommer
–  forekommer atferden i forutsigbare
sekvenser
–  forekommer atferden i sykluser
13
Økologiske faktorer
Settinghendelser
Situasjon (SD)
Atferd (R)
Biologiske
betingelser
Umiddelbare
forløpere
Utfordrende
atferd
Sosiale betingelser
”Triggere”
Materielle
betingelser
Opprettholdende
Konsekvenser (SR)
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
B. Definere evt. økologiske faktorer som
kan påvirke atferdene
–  medikamenter og medisinske forhold
–  søvn og spising
–  daglige rutiner og aktiviteter
–  muligheter for valg
–  personale/omsorgspersoner
15
Økologiske faktorer
Settinghendelser
Situasjon (SD)
Atferd (R)
Biologiske
betingelser
Umiddelbare
forløpere
Utfordrende
atferd
Sosiale betingelser
”Triggere”
Materielle
betingelser
Opprettholdende
Konsekvenser (SR)
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
C. Definere hendelser og situasjoner som
kan forutsi forekomst av atferdene
–  tidspunkt og steder
–  personer og aktiviteter
–  ”triggere”
–  endringer i rutiner
–  barnets reaksjoner på lite oppmerksomhet,
krav osv.
17
Økologiske faktorer
Settinghendelser
Situasjon (SD)
Atferd (R)
Biologiske
betingelser
Umiddelbare
forløpere
Utfordrende
atferd
Sosiale betingelser
”Triggere”
Materielle
betingelser
Opprettholdende
Konsekvenser (SR)
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
D. Identifisere de funksjoner man tror
problematferdene har (hvilke
konsekvenser som opprettholder
atferdene)
–  for hver atferd:
• hva oppnår barnet
• hva unngår barnet
19
Økologiske faktorer
Settinghendelser
Situasjon (SD)
Atferd (R)
Biologiske
betingelser
Umiddelbare
forløpere
Utfordrende
atferd
Sosiale betingelser
”Triggere”
Materielle
betingelser
Opprettholdende
Konsekvenser (SR)
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
E. Definer effektiviteten av de uønskede
atferdene
–  for hver atferd, hvor effektiv er den (1-5)
21
Økologiske faktorer
Settinghendelser
Situasjon (SD)
Atferd (R)
Biologiske
betingelser
Umiddelbare
forløpere
Utfordrende
atferd
Sosiale betingelser
”Triggere”
Materielle
betingelser
Opprettholdende
Konsekvenser (SR)
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
F. Hvilke funksjonelt alternative
ferdigheter har målpersoner i sitt
repertoar
–  dvs. sosialt akseptable ferdigheter barnet
har i sitt repertoar som kan ha samme
funksjon som problemhandlingene
23
alternativ
Økologiske faktorer
Settinghendelser
Situasjon (SD)
Atferd (R)
Biologiske
betingelser
Umiddelbare
forløpere
Utfordrende
atferd
Sosiale betingelser
”Triggere”
Materielle
betingelser
Opprettholdende
Konsekvenser (SR)
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
G. Hva er målpersonens primære
kommunikasjonsform overfor andre
mennesker?
–  hva er de vanligste måtene barnet
kommuniserer sine ønsker å behov på?
• enkeltord, setninger, bilder, tegn osv
–  hva forstår barnet av språk?
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
H. Hva bør man gjøre eller unngå å gjøre
når man er sammen med målpersonen?
–  hva øker sannsynligheten for at opplæring/
aktiviteter foregår uten problemer
–  hva forstyrrer, avbryter eller ødelegger
opplæring/aktiviteter for barnet
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
I.  Hvilke begivenheter, aktiviteter,
gjenstander eller mennesker ser ut til å
være forsterkende eller fornøyelige for
barnet?
–  kartlegging av forsterkere (mulige
belønninger)
• mat/drikke, leker, aktiviteter osv.
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
J. Informasjon om tidligere
atferdsproblem og program som tidligere
er anvendt for å redusere disse
–  hvilket atferdsproblem?
–  hvor lenge har det vært et problem?
–  hva ble forsøkt?
–  hvordan gikk det?
Funksjonelle analyseintervju (FAI)
(O’Neill m.fl. 1997)
K. Lag oppsummerende påstand for hver
viktig foranledning og/eller konsekvens