tlf: 56192760 (adm) 56192763 (oss) Sosialt mål: Eg viser omsorg for

Comments

Transcription

tlf: 56192760 (adm) 56192763 (oss) Sosialt mål: Eg viser omsorg for
tlf: 56192760 (adm) 56192763 (oss)
Sosialt mål: Eg viser omsorg for mine medelevar, har respekt
for skulens reglar og tar ansvar for å halde orden kring meg.
Matematikk. Måling
Engelsk. The bookcase
Naturfag. Dei viktige vala
Norsk - fagtekstar
Skriftleg – skriving
Samfunnsfag - viktige hendingar
Musikk pop og rock
RLE – rock og religion
Gym oppvarming, ball, elevstyrte
aktivitetar, styrketrening,
Mat og helse - fiskesprell
Tysdag
Ordenselevar:
Kenneth og Joar
Tid. Bestemme klokkeslett i ulike tidssoner. Lese av analoge og
digitale klokker og rekne ut forskjellen mellom to klokkeslett. Finne
informasjon i rutetabellar. Løyse tekstoppgåver med tid.
Kunne lese og omsetje engelske tekstar.
Her kan du lære om å ta ansvar for «den vaksne du», korleis du skal
finne informasjon om å velje rett, om tobakk, alkohol og narkotika.
Kunne lese og velje ut rett informasjon i frå fagtekstar på nett og i
bøker.
Kunne skrive ein informativ fagtekst om eige emne ut frå tankekart,
disposisjon og info du har funne og lese.
Kjenne til og kunne fortelje om viktige hendingar i dei ulike ti-åra.
Kunne vise til kjenneteikn på rock frå det ti-året du held på med og gi
eksempel på musikktype og artistar.
Diskutere tankar kring rock før og no.
Eg kan ha ei fin framferd i gymnastikksalen. Eg lyttar til leiarane og
utfører dei aktivitetane vi skal gjere utan protestar.
Du skal kunne lage brød etter oppskrift.
[email protected]
[email protected]
Matematikk. Gjer oppg. 5.60 s 24
Engelsk Wb: Gjer s 85 + dei sidene du ikkje har gjort tidlegare. Hugs textbook!
Norsk: Les gjennom informasjonen du no skal ha henta om gruppa/artisten din. Marker dei
områda som passar til disposisjonen din. Kladd minst 2 avsnitt på teksten din. Kladd teksten i
lekseboka di.
Matematikk. Gjer oppg. 5.61 s 24
Norsk: Les gjennom arbeidskrava. Skriv minimum to nye avsnitt.
Torsdag Matematikk. Gjer oppg. 5.62 a) s 24
Engelsk. Tb: Step 1: read and translate p. 128. Step 2: read and translate p 129, 130
Words: detective(etterforskar), different(ulik), cases(saker), missing(forsvunne),
shadow(skygge), noise(lyd)
Norsk: Skriv minimum 2 nye avsnitt. Sjekk at du kjem gjennom alle punkta du vil ha med.
Orddiktat: Disposisjon, informativ tekst, markere, sjanger, platecover, sove, ungdom,
blomster, toppliste, såpeskum, moteblogg, konsert, ærespris, hippie, urettvist, yoghurt.
Matematikk. Gjer oppg. 5.62 b) s 24
Fredag
Norsk: Kladd ferdig teksten din til i dag. Teikn eit instrument todimensjonalt. Hugs
slagskugge og eigenskugge. Finn bilete av artisten/gruppa og platecover som du vil ha med.
Verd å vite?
50 –åra: Rock and roll ruler verda med Elvis i spissen. Første fargefjernsynsending i USA.
60 – åra: Beatles slår gjennom. Berlinmuren vert bygd. Martin Luther King og J.F. Kennedy vert myrda.
70 – åra: Disco- musikken og punken slår gjennom. Feminismen får stor tilslutning.
80 – åra: Samantha Fox populær innafor musikk og som modell. Hockeysveis var vanleg frisyre.
90 – åra: Sovjetunionen går i oppløysing. Første kvinnelege biskop i Noreg. Tv 2 startar sending i Noreg.
2000 talet: 11.09. Terror angrep mot World Trade Center. Euroen vert presentert. Robbie Williams plate
«Feel» vert ei landeplage.
Onsdag

INFO
Tilbakemelding frå FAU: 6. klassingane gjorde ein kjempeinnsats med loddsalet. Nesten alle
bøkene blei utselde. Elevane var óg kjempeflinke under basaren med åresal og utlevering av
gevinstar. Innsatsen gir kr. 3.291 til klassekassen

Minner nok ein gong om: Mobil avslått i sekken heile skuledagen!

Tilbakemelding frå helsesøster Bente: Gutane oppførte seg eksemplarisk under
pubertetsundervisninga onsdag. Dei var stille, rolege, lytta og tok det på alvor.

Tilbakemelding frå Ingunn vikar om symjinga: Kjekk time med livredning.

Minner om utviklingssamtalane som startar på torsdag. (ein elev tysdag)

Skidag fredag 20/3: Dei som skal vere med, MÅ levere lappen i morgon tysdag. SISTE
FRIST!

Vi har begynt å øve til den årvisse volleyballturneringa Finale fredag 27/3, siste skuledag før
påske.

Hugs at leksa skal vere ferdig til fredag sjølv om vi skal på ski denne dagen.

Det tverrfaglege prosjektet trur vi vert bra. Skulle føresette, besteforeldre eller andre
hugse noko som kunne vore moro å ha med (t.d. bilete, gamle utklipp, plater, cover
etc) så er det berre å komme med det.
Helsing Anita og Elna. 
Stor aktivitet på fotballbana uansett vèr, men sjølvsagt utruleg kjekt med sol og varme.
Kva for skuggar
ser de her?