MÅNEDSPLAN FOR AUGUST/SEPTEMBER 2015 HANØY

Comments

Transcription

MÅNEDSPLAN FOR AUGUST/SEPTEMBER 2015 HANØY
MÅNEDSPLAN FOR AUGUST/SEPTEMBER 2015 HANØY-FORUM BARNEHAGE, FORUM HUSET
Antall rom og form:
HURRA
Jonathan
3 år
5/9
Amanda E
4 år
14/9
Isabella 1
år 17/9
Natalie 4
år 18/9
Meny:




suppe
overraskelse
pølse
fisk
Vi studerer grønnsakenes og fruktens
form, som vi høster. Samtaler om
størrelse og vekt på de ulike avlingene.
Vi har kalender.
Vi dekker bord og øver på en til en
korrespondanse.
Språk kommunikasjon og tekst:
Månedens Tegn til Tale, tegn: dårlig,
bra/god
Barna blir kjent med nye begreper når vi
samtaler om sommer-minnene.
Vi har hvilestunder hvor barna blir lest for.
Kunst, kultur og kreativitet:
Sanger:

«Stopp ikke mobb»

Brannvernrim og sang

Vennskapssang
BLI KJENT – OPPSTART AV
NYE BARN.
SOMMERMINNER
KJØKKENHAGEN
BRANNVERNUKE (sept)
STOREGRUPPEN STARTER OPP
31.08.
Natur miljø og teknikk:
Barna skal få ta del i fotografering og
andre tekniske gjenstander som
lamineringsmaskin o.l
Barna skal få oppleve været som
høsten kan by på.
Nærmiljø og samfunn:
Vi går på turer i
nærmiljøet vårt og øver oss på å gå
både på veien og i skogen
Vi blir kjent med Tarkus.
Vi har brannverns uke 38 det blir
klokkeøvelser. Vi blir kjent med Eldre
og Vanja.
Etikk, religion og filosofi:
Vi tegner, klippe, maler, limer, bruker
ulik formings materiale både i
prosjektarbeid og i andre aktiviteter
inne og ute.
Oppgaver og aktiviteter knyttet til tema
brannvern.
Kropp bevegelse og helse:
Månedens bevegelse er å krype
Vi lærer om hygiene i toalett
situasjoner.
Vi begynner med vanntilvenning,
førskolegruppen og aldersinndelte
grupper.
Vi lærer vennedansen fra nrk super.
Vi snakker om hvordan venner skal
være med hverandre. Vi trener oss på å
lytte til hverandre.
Vi snakker og undrer oss, finner ut
hvor stor vi er.
Husk: Planleggingsdag 11/9 og 14/9. Barnehagen stengt
Foreldre møte for førskolebarna: 27.08 kl 19.00 Foreldremøte for alle foreldre: 28.09 kl 18.30
Telefon:56 15 53 68 / 69 Litleåsen: 91 91 69 97
Styrer kontor: 56 15 53 65
Gurihaugen: 97 05 18 26
HEI ALLE SAMMMEN 
AUGUST:
Hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her i Forum huset. Det kommer i alt 13 nye barn til oss i løpet av denne høsten. Noen har kommet godt i gang med oppstart og
innkjøring og noen kommer etter hvert. Vi ønsker de igjen hjertelig velkommen, og gleder oss til å bli enda bedre kjent med både barn og voksne. Det er kjekt å bli kjent med
barn og foreldre. Til dere nye foreldre vi det komme tilbud om en oppfølgingssamtale ca 6 uker etter at barnet har begynt i bhg. Her vil vi snakke litt om hvordan den første tiden
har gått og litt om tiden fremover. Pedagogisk leder vi ta kontakt med dere for å avtale tid for samtalen.
Nytt av året er at knøttegruppen er samlet hver dag fra kl ca. 9-15. Det er 4-5 faste voksne som er i denne gruppen. Målet er at barna skal få en rolig og myk start på bhg
hverdagen, og at de gradvis skal bli kjent med Forumhuset, lekeplassen og de daglige rutinene i bhg. Vi mener at dette gir barna gode forutsetninger for trygghet, som er en
grunnstein når en skal ta til seg ny lærdom og kunnskap.
Barna har mye å fortelle om ferie opplevelsene, når vi snakker om sommerminnene. Det er fremdeles mulig å ta med. Vi har også en presentasjon av husene til barna i
samlingen. Musikk samlinger har vi også hatt på planen vår i løpet av august, til stor glede for både små og store.
Vi har vært på tur i nærmiljøet, Steinerplassen har vært flittig i bruk. Lunsj og lek i skogen er alltid vellykket. Vi ser frem til enda flere turer. Pinne brød og osteskiver på bål står
høyt på ønskelisten.
Gym og motorikkassen vår har vært på planen vår flere ganger i løpet av august. Det er viktig at barna opplever mestring og glede med det de holder på med. Gjennom positive
tilbakemeldinger og tilrettelagt aktiviteter legger vi et godt grunnlag for læring og utvikling hos hvert enkelt barn.
Stimulering av ulike sanser er noe vi i Hanøy- Forum bhg jobber masse med. Dette gjør vi fordi barna skal øke sin kroppsbevissthet, som igjen er viktig for læreprosessen.
SEPTEMBER:
I september fortsetter vi med å bli bedre kjent med de nye barna og knytter flere vennskap bånd. Månedens bevegelse er å krype, så det blir ulike aktiviteter rettet mot dette.
Det er fint om dere kommer i barnehagen til våre samlinger, disse begynner ca. kl. 0930 hver dag. Her går vi gjennom dagens aktiviteter, og dette kan være viktig for noen av
barn.
Tarkus kommer innom og forteller videre om trafikk og om vennene sine. Vi går turer i nærmiljøet for at de nye barna skal bli kjent.
Vi vil også treffe på igjen Elder og Vanja denne måneden. Vi snakker om brann og vi får høre brannklokken i løpet av uke 38, da er det brannvernuke.
Mandag 7. september startet vi opp igjen med vanntilvenning, kommer skriv til de barna det gjelder
Førskole gruppen startet opp 1. september og skal ha to gruppe dager i uken, tirsdag og torsdag fra kl. 9-15.
De andre grupper på tvers starter vi opp igjen 22. september, egne grovplaner for alle gruppene kommer i garderoben.
Årets tema er «leken året rundt» Vi kommer til å ha mye fokus på lek. Lek er en helt sentral aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. For å si noe om hva lek er
kan vi ikke bare se på aktivitetene barn gjør. Vi må også se på hvilket forhold barnet har til aktiviteten, og hvilken opplevelse barnet har av den.
Er det noe dere lurer på er det bare å spørre.
Hilsen alle oss på Forumhuset
Litleåsen: Susanne T, Gunvor, Mona og Lisbeth,
Gurihaugen: Lise, Irene, Ellen, Trude
Storegruppen: Marianne