Her kan du lese referat fra den avdelingsvise delen av foreldremøtet

Comments

Transcription

Her kan du lese referat fra den avdelingsvise delen av foreldremøtet
Referat foreldremøte 25.09-2015
Alle skal få mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv!

Presentasjon av personalet og foreldrene. Foreldre, hvem er dere og hvem er dere
foreldre til.
Barnegruppa blei presentert, det er tre barns som gikk i fjor og seks nye barn.
Oppstarten har gått veldig bra. Vi har ikke hatt noen overraskelser eller uforutsette ting som
sykdom etc. Vi ser at barna allerede begynner å finne hverandre og bli tryggere, både på godt og
vondt.

Info:
Viktig for oss at dere oppdaterer navn, mailadresse og ikke minst telefonnummer hvis noen har
endret noe. Ellers endringer i hjemmet som vil påvirke barnet.
Ikke slipp andre sine barn ut porten.
Er vi ute på ettermiddagen, må den som er ute få beskjed om at barnet er hentet! Det er ikke lov å
hente barn over gjerdet. Husk å lukke port og ta på hempe. Vi vil ikke oppleve følelsen av å ha
mistet et barn!
Se at barna har klær etter størrelse og årstid i skuff og i hylle! Dersom det er noe vått eller
skitten som må tas hjem, så husk at vi må ha rent tilbake igjen. Veldig fint om dere kan
legge litt ull og fleece igjen, som er godt og varmt til årstiden kommer. Bomull og dongri
blir fort kaldt når den kalde høsten kommer og vinteren er her. Ullsokker er vi også veldig
glad i!
Husk navnelapper på klærne, tutter og kos!
Fint om dere kan gi beskjed dersom barnet kommer etter kl. 09:30, eventuelt ikke kommer eller er
syke. Etter halv 10, er pga praktiske årsaker som om me skal på tur eller har aktiviteter osv.
Gi beskjed dersom barnet skal bli hentet av noen andre.
Dersom barnet har omgangssyke, må barnet være fri for dette 48 timer før det leveres. Dette pga.
ekstrem smitte.
Under praktisk vil jeg også minne om vognposer og klær til å sove i nå som senhøst og
vinter kommer snikende. Vi vet jo ikke hvilken tid det plutselig blir kaldere, så fint om
dere har en tynn ull lue eller noe varmt å sove i.

Dagsrytme
7.15 – Barnehagen åpner
8.15-8.45 Frokost
8.45 – 9.30 Aktivitet eller lek
9.30 – ut / tur
10.30 Avkledning/håndvask
11.15-12.00 Lunch/stell/legging
12.00-13.00 Pauseavvikling
Lek etter hvert som barna våkner
14.00 - Frukt og knekkebrød
14.45-16.30 inne eller ute lek
Barnehagen stenger kl 16.30 og da er arbeidstiden vår slutt. Hvis dere ser at dere av noen grunn,
ikke klarer å overholde dette vil vi ha beskjed på avdelingen.
 Det enkelte barn
En til en kontakt ved måltid, påkledning og bleieskift. Det er viktig for barna at de har en
egen plass, egen krybbe, egen stol osv
Når barnet har fødselsdag feirer vi med pomp og prakt. Det er en av barnets viktigste dager og
barnet skal føle seg spesiell denne dagen. Barnet får være med å pynte sin egen krone med navn
og alder. Vi holder fødselsdagssamling på avdelingen hvor vi synger for barnet og har andre
ritualer forbeholdt bursdager.

Inneleken
Mens vi er inne på hverdagen, er det viktig å huske på at leken, er den største biten i livet og
hverdagen til barna. Det er derfor viktig at vi tar vare på nettopp denne!
Leken til de aller minste er mest parallelt, det vil si at de leker ikke med hverandre, men ved siden
av. De studerer hverandre, lærer og inspireres av hverandre. De trenger mye plass, og leker med
store bevegelser. Kroppen er deres lekeredskap, og har i noen perioder mer enn nok med det. De
hopper, løper, klatrer, balanserer osv. Etterhvert når de nærmer seg 2, vil de mer og mer prøve å få
til rollelek, leke sammen. Det er også en egosentrisk alder og det krever at vi voksne opptrer
støttende og tilstedeværende.
De trenger oss voksne som er tilstede, viktig at vi tar hensyn til de barna som går fint sammen og
tar vare på situasjoner som eventuelt skulle oppstå som at noen barn ikke leker så godt sammen
Vi prøver å ha tilgjengelig leker og dokumentasjon etter tema/prosjekt slik at barna bruker dette i
den daglige leken.
Hva har du gjort i barnehagen i dag?
Jeg har bare lekt…
I leken ligger utallige læringsmuligheter. Så når barnet ditt kommer hjem og sier det bare har lekt i
dag, har barnet, ifølge Kari Pape, blant annet: Samarbeidet Løst konflikter, utviklet sosial
kompetanse, brukt kroppen sin, utviklet vennskap, opplevd den gode barndommen, øvd på nye ord
og uttrykk, brukt fantasien sin, øvd på turtaking osv…

Utelek/ tur
Oppmuntrer barna til å gå selv.
Som regel er barn veldig glad i å være ute, så lenge vi gjør det om til noe positivt, og oppfordrer
dem til at dette blir kjekt! Vi kler oss jo bare etter været, så går det godt! Vi syns det er viktig å ta
vare på denne turgleden, å bruke barnas glede til å utfordre ulike terreng. Vi vil også prøve å
prioriterer også det å være ute i barnehagen. Vi er glad i utelek, så vi prioriterer å være ute minst
en gang til dagen.
Ute får barna bedre boltreplass og litt mer ro til å gjøre akkurat det de vil. Erfaringer viser at barna
kan være helt forskjellige ute og inne, og av og til virker det på humøret å gå ut, dersom barnet
eller barna er grinete og leie av å være inne, noe som kan skje. Veldig stas også å treffe
storesøsken ute.

Prosjekt
Reisen – Toget – mennesket - byen
September – familie – reisen fra hjemmet til barnehagen
Oktober – følelser
November – videre mennesket, følelser, kroppen - følge barnets spor
Desember – videre mennesket, følelser, kroppen - følge barnets spor. Fullpakket med gode
tradisjoner.
For å utvikle oss videre som Reggio Emilia-inspirert barnehage, har vi valgt å ha et treårig
prosjekt. Prosjektet heter «Reise» og tar utgangspunkt i byggene våre som er utformet som et tog
og en stasjon. Det blir tre undertema. Første året er temaet tog, andre året er det mennesker og
tredje året er temaet byen. Målet for prosjektet er å få mer helhet og særpreg i arbeidet. Samtidig
vil det bli varierte tema på de forskjellige avdelingene. Dette fordi barnas interesser skal prege
arbeidet. Det er blitt utarbeidet en prosjektplan, som personalet benytter i arbeidet. Dette året er
temaet MENNESKER.
Som nevnt i september brevet så vil jeg og min familie være i sentrum, vi tar oss tid til å
presentere hvert enkelt hus og det blir mye snakk om mamma og pappa i denne perioden.
Oktober er det fn tema i barnehagen. Vi på liten vil fortsette å knytte dette opp mot mennesket.
Dette vil vi gjøre ettersom tematikken rundt fn dagen er litt vanskelig å formidle til de minste
barna. Vi synes det her er naturlig å snakke om følelser.
Desember er fullpakka med gode tradisjoner.
Foreldresamtaler:
Alle barn som har begynt i løpet av sommeren vil få tilbud om en begynnersamtale. Jeg håper på å
få denne til i september, og at jeg kan ta dere andre i november, men dette vil dere selvsagt få
beskjed om. Det vil også selvsagt være mulighet for å en foreldresamtale når som helst, dersom
dere ønsker det, eller om vi føler at det skulle være ett behov.
Vi anbefaler deg å abonnere på nyheter, da vil du motta all aktuell informasjon på din mail
adresse. Ta kontakt med pedagogisk leder, dersom du er usikker. Dersom du ikke har tilgang på
internett, gi beskjed på ditt barns avdeling, og du vil motta informasjon i papirform.
For mer detaljert informasjon, kan foreldre informasjonen leses på nett.
Vi ønsker din medvirkning for en best mulig barnehage hverdag for våre barn.
SU har den formelle driften av barnehagen, og diskuterer, godkjenner, uttaler seg og tar
beslutninger i forhold til årsplan, budsjett, vedtekter og lignende. Øygard barnehage har siden
starten hatt et aktivt SU som har fremmet flere saker oppover i det kommunale system.
Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre representanter, 2 ansatte representanter, en
politiker og styrer som har sekretærfunksjon. AU står for arrangement som foregår utenom
barnehagens åpningstid: Juletrefest, lysfest, dugnad, sommeravslutning. Arbeidsutvalget består av
8 foreldre, en fra hver avdeling. I tillegg velges en vararepresentant fra hver avdeling.
Vararepresentanten må stille på de møter der representanten ikke kan.
Au representant: Christine Aarrestad.
Vara: Hilde Auestad
Vår jobb i barnehagen er å gi barna omsorg og gi dem trygghet. Være ett støttende stillas både på
godt og vondt. Og selvfølgelig bruke hverdagssituasjoner og leken til å gi kunnskap og ferdigheter
tilpassa alder og modenhet.
Vi tar gjerne imot deres ønsker og hvordan dere opplever barnehagehverdagen. Takk for i kveld 
Kommentarer:
Det blei også tatt opp at det ikke var noe ekstra mat når de hadde bursdag, smoothie osv..
Fint hvis en kan henge opp eventuelt legge ut matplan på nett, slik at foreldre, i forkant, kan se hva
barnet skal ha.