DMS2002 - Software Innovation

Comments

Transcription

DMS2002 - Software Innovation
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
15.06.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/00044-45 Tilbud om opptak
Sak:
Stipendiatsøknader 2015
Avsender:
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid /Ingrid Milde
Journaldato:
16.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
12.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
621
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-5 Arbeidsavtale forelesning+veiledning "Curatorial Practices" (Felles)
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Alena Alexandrova
Journaldato:
15.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
02.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
12.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-23 Arbeidsavtale ekstratimer 50% stilling
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Kjersti Sundland
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-24 Arbeidsavtale overlevelseskurs kunst
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Anne-Cecile Sibue
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
26.05.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
17.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-25 Arbeidsavtale BA-kurs Time Capsule
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Åse Løvgren
Journaldato:
18.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
17.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-26 Chewing gum, stones and crystals - 62088
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Nina Canell
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
15.06.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00025-27 Arbeidsavtale BA-opptak 2
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Avdeling for kunst /Herbert Wiegand
Journaldato:
18.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
17.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-28 Woodshock
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Frid Smelvær Høgelid
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00025-29 Arbeidsavtale BA-opptak 2
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Siska Katrine Jørgensen
Journaldato:
18.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
09.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
17.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-37 BA-opptak 1
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Avdeling for kunst /Annika Eriksson
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
18.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-38 BA-opptak 2
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Avdeling for kunst /Annika Eriksson
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
18.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-39 BA-opptak 1
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Mariella Ottosson
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
18.06.2015, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
15.06.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00025-40 BA-utstilling
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Tolga Balci
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
18.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-41 MA-seminar
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Susanne Christensen
Journaldato:
19.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
18.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00025-42 MA-seminar
Sak:
Midlertidig ansatte vår 2015
Avsender:
Anthea Buys
Journaldato:
18.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Vibeke Wallacher Enæs
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
18.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/00028-3 Egenerklæring om bruk av leide lokaler/ C. Sundtsgt. 51
Sak:
Egenerklæring om bruk av leide lokaler
Mottaker:
Journaldato:
15.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite
Dok. dato:
15.01.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
030
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00095-2 Signert tilleggsavtale - Erasmus Pluss Mobilitet 2014-15
Sak:
Erasmus mobilitetsmidler 2014-2015
Avsender:
Senter for internasjonalisering av utddaninning (SIU)
Journaldato:
15.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Tale Vik
Dok. dato:
29.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
07
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00104-2 Foreløpig melding om tildeling - Erasmus+ 2015 mobilitet
Sak:
Erasmus mobilitetsmidler 2015-2016
Avsender:
Senter for internasjonalisering av utddaninning (SIU)
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Tale Vik
Dok. dato:
20.05.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
07
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
15.06.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00104-3 Korreksjon: Foreløpig melding om tildeling - Erasmus+ 2015 mobilitet
Sak:
Erasmus mobilitetsmidler 2015-2016
Avsender:
Senter for internasjonalisering av utddaninning (SIU)
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Tale Vik
Dok. dato:
20.05.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
07
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/00132-2 Erklæring om bruk av leide lokaler i Kong Oscarsgate 62
Sak:
Info om bruken av leide lokaler hos Kong Oscarsgt 62
Mottaker:
Kong Oscarsgate 62 AS
Journaldato:
15.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
030
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00158-3 Svar sluttbedømmelse
Sak:
Kandidatmappe Hildur Bjarnadottir
Mottaker:
Avdeling for kunst /Hildur Bjarnadóttir
Journaldato:
18.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00228-2 Fremtidig samarbeid mellom KODE og KHiB, Avdeling for design
Sak:
Samarbeid med Avdeling for design og KODE
Mottaker:
'[email protected]'
KODE Kunstmuseene i Bergen /Karin Hindsbo
Journaldato:
15.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Sara Henriksen
Dok. dato:
12.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
08
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00243-1 Innkalling til styremøte
Sak:
Styremøte 18. juni 2015
Mottaker:
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kunst- og designhøgskolen i Bergen /Cecilie Ohm
Dok. dato:
12.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
012
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00248-1 Erasmus finansieringsavtale studentmobilitet
Sak:
Erasmus utveksling vår 2015
Avsender:
Afarin Alsharif
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Tale Vik
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
07
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
15.06.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
19.06.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00248-2 Erasmus learning agreement studentmobilitet
Sak:
Erasmus utveksling vår 2015
Avsender:
Afarin Alsharif
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Tale Vik
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
07
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00248-3 Erasmus søknad studentmobilitet
Sak:
Erasmus utveksling vår 2015
Avsender:
Afarin Alsharif
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Tale Vik
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
07
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00248-4 Erasmus tilbudsbrev studentmobilitet
Sak:
Erasmus utveksling vår 2015
Avsender:
Academie royale des Beaux-Arts de Bruxelles
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Tale Vik
Dok. dato:
16.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
07
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00250-1 Erasmus+ bilateral avtale 2014-21
Sak:
Erasmus+ bilaterale avtaler
Avsender:
ARBA-ESA Academie royale des Beaux-Arts de Bruxelles
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Tale Vik
Dok. dato:
22.04.2014
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
07
Avskrevet:
16.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00251-1 Premiesats for gruppelivsordningen i 2016
Sak:
Premiesats for gruppelivsordningen i 2016
Avsender:
Statens pensjonskasse
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Øivind Skaar
Dok. dato:
15.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
239
Avskrevet:
17.06.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00252-1 Handlingsplaner for likestilling og mangfold
Sak:
Handlingsplaner for likestilling og mangfold
Avsender:
Forskningsrådet /Ellen Sandum
Journaldato:
17.06.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Linda Opshaug
Dok. dato:
17.06.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
271
Avskrevet:
02.07.2015, Besvart med utgående dokument