Report 09032015

Comments

Transcription

Report 09032015
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon
Sak:
HiT Innføring og oppstart av Public 360
Avsender:
UNINETT AS /Leif Kristiansen
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Arkivseksjonen /Atle Johansen
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
041.1
Avskrevet:
19.03.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01644-5 Registrering i enhetsregisteret
Sak:
FA - Endringer i Enhetsregisteret
Avsender:
Brønnøysundregistrene
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
132
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02091-3 Studentsak - Avskjermet
Sak:
Sykemelding - Sykepenger - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Hilde Kilen
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
539
Avskrevet:
10.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02107-4 Svar til forslag om endring av forskrift om opptak til høyere utdanning
Sak:
Høring - Forslag til endring i forskrift til høyere utdanning
Mottaker:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
13.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
03.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00421-2 Ny frist utlysning av Innovasjonskonkurransen Visjon 2030
Sak:
Innovasjonskonkurransen Visjon 2030
Avsender:
Utenriksdepartementet
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FoU-seksjonen /Mette Kammen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
274
Avskrevet:
13.03.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00449-12 Undertegnet arbeidsavtale
Sak:
AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015
Avsender:
David Erland Isaksen
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 første led
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
11.03.2015, Tatt til etterretning
Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00449-13 Undertegnet arbeidsavtale
Sak:
AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015
Avsender:
David Erland Isaksen
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
Avskrevet:
11.03.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00466-6 Kontaktmøte 08.04.15 - invitasjon
Sak:
2015 Samlesak for invitasjoner til kurs, seminarer m.v.
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanningsseksjonen /Jarle Tommy Bjerkholt
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
274
Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00661-4 Undertegnet arbeidsavtale
Sak:
EFL - Tilsettingssak: Førsteamanuensis i pedagogikk - utvidelse av oppdragsstilling
Avsender:
Åse Streitlien
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Britt Granseth Wien
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01138-1 Søknad om utvidet frist for innlevering av Master oppgave våren 2015
Sak:
Søknad om utvidet frist for innlevering av Master oppgave 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
443
Avskrevet:
06.03.2015, Besvart med nytt notat
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01138-4 Søknad om utvidet frist for innlevering av Master oppgave våren 2015
Sak:
Søknad om utvidet frist for innlevering av Master oppgave 2015
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
443
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01146-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 070-E3
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01147-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E7
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01148-1 Søknad om permisjon
Sak:
EFL Permisjon
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Inger Anne Lindstad
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
531
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01150-1 Klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E7
Sak:
HS Klage på karakter
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
07.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01151-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E3-060
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
08.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01157-1 Vurdering av praksis - Avskjermet
Sak:
EFL Praksisplass
Avsender:
Eventryrskogen barnehage
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Anne Marie Håseth
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01158-1 Vurdering av praksisplass - Avskjermet
Sak:
EFL Praksisplass
Avsender:
Eventyrskogen barnehage
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Anne Marie Håseth
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
435
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01159-1 Vurdering av praksisplass - Avskjermet
Sak:
EFL Praksisplass
Avsender:
Eventyrskogen barnehage
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Anne Marie Håseth
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01164-1 Søknad om tilrettelegging 051-E12
Sak:
HS Tilrettelegging eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
443
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01166-1 Søknad om permisjon
Sak:
EFL Permisjon
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Sissel Rønningsland
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
531
Avskrevet:
27.03.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01168-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 070-E3
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01170-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E7
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01171-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 070-E3
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
09.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01172-1 Klage på eksamenskarakter - emnekode FB2412
Sak:
TF Klage på karakter
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01174-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 03
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01175-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E7
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01177-1 Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring
Sak:
Høring - sensurordningene innen høyere utdanning
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
008
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01180-1 Tilsagn om tilskudd til utdanning
Sak:
TF Tilskudd til utdanning
Avsender:
NAV Nord Trøndelag
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologiske fag /Anne Marie Hagen
Blichfeldt
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
57
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01184-1 Underskrevet kontrakt
Sak:
INCP-2014/10062 - Indo-Norsk samarbeidsprogram
Avsender:
Senter for internasjonalisering av utdanning
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
073
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01185-1 Søknad om tilskudd til dekning merutgifter i forbindelse med praksis
Sak:
HS Praksisplass
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01186-1 Høring og offentlig ettersyn av forslag til plan for intermodal godstransport i
Telemark og Vestfold
Sak:
Høring og offentlig ettersyn av forslag til plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold
Avsender:
Telemark fylkeskommune
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Driftstjenesten /Morten Østby
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
008
Avskrevet:
27.03.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01190-1 Søknad om tilrettelegging 051-E12
Sak:
HS Tilrettelegging eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
443
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01192-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 070-E3
Sak:
HS Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01193-1 Kreftforeningens utenlandsstipend, Søknadsfrist 15. mars 2015
Sak:
Utlysing av midler - stipend - Kreftforeningen
Avsender:
Kreftforeningen
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FoU-seksjonen /Espen Johansen
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
634
Avskrevet:
23.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01194-1 Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk
basiskompetanse
Sak:
Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskoleoedagogisk basiskompetanse
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
10.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
401
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01196-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode FB2412
Sak:
TF Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
18.03.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01198-1 Forenklet søknadsprosedyre for autorisasjon av nyutdannet helsepersonell
sommeren 2015
Sak:
Autorisasjon av nyutdannet helsepersonell sommeren 2015
Avsender:
Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø
Dok. dato:
05.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
49
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01199-1 Høring - forskrift om register for utestengte studenter - RUST
Sak:
Høring - forskrift om register for utestengte studenter - RUST
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
008
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01201-1 Søknad om tilrettelegging SMÅB30
Sak:
EFL Tilrettelegging eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Gunn Anne Gyving Mork
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
443
Avskrevet:
30.03.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01204-1 Fravær ved eksamen
Sak:
Studentsak - Avskjermet
Avsender:
Friisebrygga legesenter /Svitlana Shkabura
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
539
Avskrevet:
12.03.2015, Tatt til orientering
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01205-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 6021
Sak:
AF Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
30.03.2015, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01206-1 Klage på eksamenskarakter - emnekode 6021
Sak:
AF Klage på karakter
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01207-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode Vinter 1, Vinterskog
Sak:
AF Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
18.03.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01208-1 Nye dokumentasjonskrav i forbindelse med forslag til nye kanaler på nivå 1
Sak:
Nominering av publiseringskanaler
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FoU-seksjonen /Kristine Langerød
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
613
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01214-1 Søknad om tilrettelegging spesped. bachelor
Sak:
EFL Tilrettelegging eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Gunn Anne Gyving Mork
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
443
Avskrevet:
30.03.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01215-1 Studentsak - Avskjermet
Sak:
EFL Studierett
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
/Anne Marie Håseth
Dok. dato:
23.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
507
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01216-1 Gbnr. 45/28, Kjølnes ring 56 - Søknad om skilt - Tillatelse
Sak:
Drift - Søknader
Avsender:
Porsgrunn kommune
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Driftstjenesten
Dok. dato:
05.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
03
Avskrevet:
16.03.2015, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01218-1 Søknad om permisjon
Sak:
HS Permisjon
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
531
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01219-1 Høring - forslag til revidert læreplan for Vg1 service og samferdsel
Sak:
Høring - forslag til revidert læreplan for Vg1 service og samferdsel
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
12.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanningsseksjonen /Jarle Tommy Bjerkholt
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
008
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01223-1 Søknad om tilrettelegging 050-14 sykepleie bachelor
Sak:
HS Tilrettelegging studie
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
532
Avskrevet:
16.03.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01224-1 Søknad om permisjon
Sak:
HS Permisjon
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
531
Avskrevet:
23.03.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01225-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode FY2012
Sak:
TF Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
18.03.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01226-1 Søknad om tilrettelegging E6
Sak:
HS Tilrettelegging eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
443
Avskrevet:
25.03.2015, Besvart med nytt notat
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
09.03.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.03.2015
Journalenhet:
Enhet for arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01227-1 Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 6021
Sak:
AF Begrunnelse
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
16.03.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01228-1 Søknad om tilrettelegging E6
Sak:
HS Tilrettelegging eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01229-1 klage på karakter
Sak:
AF Klage på karakter
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
16.03.2015, Besvart pr telefon