Referat fra StruMR 01 10 15

Comments

Transcription

Referat fra StruMR 01 10 15
Referat
Møte
Strusshamn Menighetsråd
01.10.2015
Sak 46-56/2015
Tilstede :
Frode Eriksen, Trond Thorsen, Irene Kjeilen, Johannes Kyte, Hildur Alice Sandvoll, Bjørn Steinar
Haugland, Kristin Ravnanger, Tov Gunnar Ramberg , Nils Arne Sæbø, Michal Møgster og Nina
Follesøy.
Åpning ved Frode.
Presentasjonsrunde, gammelt og nytt menighetsråd.
Saksnr.
Sak
46/2015
MR’s oppgaver;
Oppgavene for menighetsrådet ble kort gjennomgått. En mer
omfattende beskrivelse blir presentert under kommende kurs
– se punkt 54. Slide som ble gjennomgått sendes.
47/2015
- Visjon; Strusshamn menighet er et fellesskap der du møter
Jesus og medmennesker. Snakket også om våre verdier.
- Aktivitetsbrosyren viser hva menigheten har av aktiviteter.
- Prosjekt Menighetsutvikling; info om hva vi skal jobbe etter.
49/2015
Møteprotokoll fra 26.08.15 er gjennomgått og godkjent.
- Noen tilbakemeldinger fra valgdagen;
Relativt sett var det lav valgdeltakelse
– antall fremmøtte = 856.
- Det må spørres etter legitimasjon fra alle man ikke
kjenner.
- Lokalt stemmestyre må sørge for ro i valglokalene –
eks. sørger for at de fremmøtte ikke omtaler
kandidater.
- Man savnet en bedre presentasjon av kandidatene –
inkludert en kort omtale av deres satsingsområder.
48/2015
Konstituering av nytt Menighetsråd:
Leder: Frode Eriksen
Nestleder: Nina Follesøy
Representant Fellesrådet: Johannes Kyte
Stedfortreder Fellesråd: Nils Arne Sæbø
Kasserer: Nils Arne Sæbø
Sekretær: Hildur Alice Sandvoll
Medlem: Tov Gunnar Ramberg
Fast vara: Bjørn Steinar Haugland
Representant Ungdomsarbeid: Nils Arne Sæbø
Representant Trosopplæring: Nina Follesøy
Representant Felles Temakvelder: spørre Gunn eller Ove S.
Kontakt med Strusshamn Kvinne & Familielag: Nina Follesøy
Representant Amen: Johannes Kyte (inntil videre)
Kontakt, Kirkeskyss: ?
Ansvar/
kommentar
Frode
Frode sender til
alle
Michal
Nils Arne
51/2015
Endring på kollekt plan – for å støtte KN til Syriske flykninger;
enighet om å gi kollekt fra tre søndager: 11.10, 01.11 og 29.11
Kommentar til uttrykket «eget arbeide»; Vi må få presentert
(ved slides/rulletekst) hva dette kan omfatte.
52/2015
Stand på Kleppestø senter lørdag 07.11.15;
Nina spør KPS om å synge og spør Fredagsklubben om de vil
lage en collage el. om hva de holder på med?
Alle i MR deltar, dele på å stå, holder på fra kl.11-15
53/2015
Nådegavekurs; Pr tid er det få påmeldte. Vi må styrke
arbeidet med å forberede og reklamere for kurset.
Vi må få laget flyers og plakat.
54/2015
Informasjon om kurs for nye MR’s medlemmer og
Fellesrådsmedlemmer.
56/2015
50-års konfirmanter, 11.10.15;
Arne Edvard Meling leder samlingen, Michal viser kirken,
Johannes tar bilde til Amen, Nina + 2 fra Strusshamn K&F
dekker bord, serverer og rydder. (Nina bestiller mat).
55/2015
Evt.;
- Møteplan: onsdag 28.10, 18.11 og 9.12 kl.19-21
- G:19, kl.11.00, 25.10.15 i Erdal Kirke, avslutning/markering
for Hanne Zimmermann Ølberg. Hildur Alice sjekker/ordner
gave. Nina stiller som nestleder.
- Referat fra UUM – Tas opp på neste møte.
- Tweensfestival 23.-25.okt. i Ask kirke; til orientering.
- Orientering ang. prestebolig; Michal flyttet ut i mai, han har
informert kommunen. Stiftelsen OEF eier bygningen.
- Sist fredagsklubb var det over 120 fremmøtte (!). Som
Menighetsråd er det flott om vi noen ganger kan stille og bare
være tilstede på klubbkvelden.
50/2015
Nina
Michal?
Nina
Hildur A. og Nina
Nils A.
Gudstjenester siden sist;
- Konfirmant GT har fått gode tilbakemeldinger. Noen synes
det var for mange ukjente sanger, noe vi må jobbe med…
Vi bør ha forsangere ved fellessang under
konfirmasjonsgudstjenester.
- Super Kids foreldre er veldig fornøyde når barna kan leke bak
i kirken under GT.
GT videre; Ønsker å presentere nytt MR og takke de som går
ut – 18.10.15. Serine og Lene blir invitert.
Neste møte i MR: onsdag 28.10 kl.19-21
Strusshamn 01.10.15
Ref. Nina Follesøy
Frode