Støtte- og terningskontaktnytt vår / sommer 2015

Comments

Transcription

Støtte- og terningskontaktnytt vår / sommer 2015
Vår/sommer 2015
Er du interessert i fysisk aktivitet, eller kjenner noen som er?
- Og har lyst til å jobbe med mennesker som har rusavhengighet og /eller
psykiske vansker?
Da er TRENINGSKONTAKTKURS noe for deg!
 Kurset gir grunnleggende kompetanse til å arbeide med fysisk aktivitet og
friluftsliv
for mennesker med rusavhengighet og /eller psykiske vansker.
 Treningskontakten sin oppgave er å gi et aktivt tilbud om fysisk aktivitet
 Interesse for fysisk aktivitet er nødvendig for å delta på kurset
 Kurset vil gjennomføres i september/oktober 2015.
 Velkommen som søker. Følg med på hjemmesiden til Verdal kommune
for ytterligere informasjon.
Internett:
Minner om informasjonsside angående støtte – og treningskontakttjenesten i
nettsiden til Verdal kommune. (www.verdal.kommune.no)
Skriv inn «Støttekontakt» eller «Treningskontakt» i søkefeltet på nettsiden.
Der ligger det søknadsskjema, halvårsrapport, timelister og støttekontaktnytt.
Meld inn hvis dere savner informasjon som skulle ha stått på siden.
Helsedirektoratet har laget en informasjonsside om støttekontakt som heter:
www.fritidmedmening.no den siden anbefales.
Vi har stadig behov for flere støttekontakter
Har dere mulighet til å ta på dere flere oppdrag, eller kjenner noen som kan
være egnet så ta gjerne kontakt.
Temakveld for treningskontakter
Alle treningskontakter ønskes velkommen til kurs i praktisk trening.
Forleser: Lisa Jacobsen, fysioterapeut.
Tid og sted: Mandag 15. juni kl. 17.30 – 19.30 på frisklivssentralen
Verdal
Tema: Praktisk trening. Møt opp i treningsklær, vi skal være ute! Lurt å ha
med drikkeflaske.
Opplæring for støttekontakter
Alle støttekontakter ønskes velkommen til kurs. Støttekontakter som ikke har
deltatt på opplæringen tidligere får lønn for deltagelse denne kvelden.
Tid og sted: Mandag 15. juni kl. 17.00 – 19.30 på Arken
Tema:
1. Lovhjemmel
- Hva er en støttekontakt? - Hvem kan ha behov?
- Beskrivelse av tjenesten
- Oppdragsavtale
- Opplæring og veiledning
2. Holdninger og mellommenneskelige forhold
4. Oppsummering og veien videre
Temakveld for støttekontakter
Det vil bli temakveld for støttekontakter til høsten.
Meld gjerne inn tema der ønsker å høre mer om. Nærmere informasjon om
temakveld kommer i neste støtte- og treningskontaktnytt.
Kontortid:
Inga Berit Lein jobber 50 % i tjenesten. Kontordager hver onsdag og fredag,
samt mandager i partalls uker
De andre dagene jobber Inga Berit i miljøet og har ikke mulighet til å
være tilgjengelig på telefon, men send gjerne en sms eller e-post.
Kontoret er åpent fra 07.30 - 15.00.
Linda jobber 10 % i tjenesten, tiden er knyttet til treningskontaktordningen.
Har ikke faste kontordager.
Post adresse:
Besøksadresse:
Verdal Kommune
Støtte- og treningskontakttjenesten
Postboks 24
7651 Verdal
Arken arbeid og aktivisering
Øysteinsgate 1
7650 Verdal
Kontor i 2. etasje.
Da vil vi ønske dere alle en fin sommer!
Lykke til med støtte- og treningskontaktoppdragene.
Med hilsen
Inga Berit Lein
[email protected]
Linda Barøy
[email protected]
Støtte – og treningskontakttjenesten
Tlf: nr: 902 67007 / 740 65261

Similar documents