(II) 2015/2016 - Den katolske kirke

Comments

Transcription

(II) 2015/2016 - Den katolske kirke
St. Svithun menighet
Kurs i Kirkens syv sakramenter
Troskurs (II) 2015/2016
Dette kurset er beregnet på kateketer og andre som har grunnleggende kunnskap om
Den katolske kirke, men som ønsker å lære mer om sakramentene.
Dato
26.08.
09.09.
23.09.
07.10.
21.10.
04.11.
18.11.
02.12.
16.12.
Emne
Introduksjon: Sakramentsteologi generelt
Sakramentsteologi generelt
Dåpens sakrament
Eukaristiens sakrament
Fermingens sakrament
Botens sakrament
Ekteskapets sakrament
Ordinasjonens sakrament
Sykesalvingens sakrament
Kursleder er sogneprest p. Sigurd Markussen STL,
e-post: [email protected], mobil: 9225840
Kurset blir holdt i et klasserom i «Det gule huset» fra kl. 18.30 til 20.00 og er gratis,
men gi gjerne en gave til menigheten.
Det er messe i kirken hver kveld kl. 18.00 (mandag – lørdag). Søndager er det
mange messer.
Menighetens hjemmeside, stavanger.katolsk.no har hele tiden oppdaterte nyheter om
det som rører seg i menigheten.
Menighetens adresse er:
St. Svithunsgt. 8, 4005 Stavanger, Tlf. 51 51 70 20, e-post: [email protected]
Litteraturliste:
Den katolske kirkes katekisme, revidert utgave, Oslo: St. Olav Forlag, 2014, ISBN
978-82-7024-288-7
(finnes også på internett: http://www.katolsk.no/tro/kkk og som gratis app for både
Android og iPad/iPhone)
Den katolske kirkes katekisme, Kompendium, Oslo: St. Olav Forlag, 2007, ISBN 97882-7024-191-0
Det annet Vatikankonsil – dokumenter, Oslo, St. Olav Forlag, 2013, ISBN 978-827024-259-7
Generell orientering til det norske Missale Romanum, Oslo: St. Olav Forlag, 1982
Thomas Aquinas, Summa Theologica, gratis i AppStore og gratis på internett,
http://www.newadvent.org/summa/index.html
Communio, Marriage: Theological and Pastoral considerations, Summer 2014.
1
Cordes, Paul Josef, Why Priests?, New Rochelle: Scepter Publishers, 2009, ISBN 9781-59417-086-7
Dollen, Charles ed., St. Alphonsus Liguori, The Holy Eucharist, New York: Alba
House, 1994, ISBN 0-8189-0676-6
Dulles, Avery, The Priestly Office, New York/Mahwah: Paulist Press, 1997, ISBN 08091-3716-X
Emeis, Dieter, Å leve med sakramentene, Oslo, St. Olav Forlag, 1996, ISBN 82-024085-0
Emminghaus, Johannes H., The Eucharist, Collegeville: The Liturgical Press, 1988,
ISBN 0-8146-1010-2
Franzen, August, Katolsk Kirkehistorie, Oslo: St. Olav Forlag, 1997, ISBN 82-7024091-5
Gaudoin-Parker, Michael L. ed., The Real Presence Through the Ages, New York:
Alba House, 1998, ISBN 0-8189-0662-6
Gran, Jon Willem, Kirkens tro, Oslo: St. Olav Forlag, 2011, ISBN 978-82-7024-2344
Grün, Anselm, The Seven Sacraments, New York/London: Continuum, 2003, ISBN:
0-8264-6704-0
Halvorsen, Per Bjørn, Jesu Nattverd, Oslo: St. Olav forlag, 1989, ISBN 82-7024-0540
__________. Dahl, E., Fjeld, A., Raulin, A., Fem foredrag om Messen, Oslo: St. Olav
Forlag, 1974
International Theological Commision, vol I, San Francisco: Ignatius Press, 2009, ISBN
978-0-89870-227-9
International Theological Commision, vol II, San Francisco: Ignatius Press, 2009,
ISBN 978-1-58617-226-8
Johannes Paul II, Pastores dabo vobis, http://w2.vatican.va/content/john-paulii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabovobis.html
Laurance, John D. ed., The Sacrament of the Eucharist, Collegeville: Liturgical Press,
2012, ISBN 978-0-8146-2518-7 (E-bok: 978-0-8146-3530-8)
________. The Sacrament of Anointing of the Sick, Collegeville: Liturgical Press,
2005, ISBN 978-0-8146-2523-1
Lawler, Michael G., Marriage and the Sacrament, Collegeville: The Liturgical Press,
1993, ISBN 978-0-8148-5051-6
Levering, Matthew, Christ and the Catholic Priesthood, Chicago/Mundelein:
Hillebrand Books, 2010, ISBN 978-1-59525-029-2
2
Marmion, Columba, Christ the Ideal of the Priest, San Francisco: Ignatius Press,
2005, ISBN 978-1-58617-014-1
Martin Luther, Selections from his writings, New York, Anchor Books, 1962, ISBN 0385-09876-6
McGovern, Thomas J., Priestly Identity, Eugene: Wipf & Stock, 2002, ISBN 978-160899-532-5
O’Neill, Colman E., Meeting Christ in the Sacraments, New York, 1991, St. Pauls,
ISBN 0-8189-0598-0
Osborne, Kenan B., Sacramental Theology – a General Introduction, New
York/Mahah: Paulist Press, 1988, ISBN 0-8091-2945-0
________., Sacramental Theology" - 50 years after Vatican II, New York/Mahah:
Paulist Press, 2014 (?), ISBN 978-0-9898397-3-0
Pasco, Rowanne, Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes Katekisme, Oslo: St.
Olav Forlag, 1996, ISBN 82-7024-084-2
Ratzinger, Joseph, Called to Communion: Understanding the Church Today, Ignatius
Press: San Francisco, 1996 /norsk utg: Kalt til fellesskap – å forstå Kirken i dag,
Oslo: St. Olav Forlag, 2004, ISBN 82-7024-169-5.
_______. Innføring i kristendommen, Oslo: St. Olav Forlag, 1993, ISBN 82-7024070-2
Schönborn, Christoph, Å leve med Kirken, Oslo: St. Olav Forlag, 1998, ISBN 827024-101-6
Sullivan, Francis A., From Apostles to Bishops, New York/Mahwah: The Newman
Press, 2001, ISBN 0-8091-0534-9
Thomas Aquinas, Summa Theologica, gratis i AppStore og gratis på internett,
http://www.newadvent.org/summa/index.html
Vorgrimler, Herbert, Sacramental Theology, Collegeville: Liturgical Press, 1992, ISBN
0-8146-1994-0
Walsh, Liam, The Sacraments of Initiation, London: Geoffrey Chapman, 1988, ISBN
0-225-66499-2
Witczak, Michael G., The Sacrament of Baptism, Collegeville, 2011, Liturgical Press,
ISBN 978-0-8146-2517-0
Wood, Susan K., Sacramental Orders, Collegeville: Liturgical Press, 2000, ISBN 9780-8146-2522-4
Andre ressurser:
Fr. Robert Baron: Word on Fire: Catholicism Faith Formation II: SACRAMENT
3
Denne listen kan bli gjenstand for utvidelse underveis i kurset.
4