1 Vedtekter for Vestfjorden Avløpsselskap. § 1. Hjemmel og

Comments

Transcription

1 Vedtekter for Vestfjorden Avløpsselskap. § 1. Hjemmel og

										                  

Similar documents