Lillesand 2007

Comments

Transcription

Lillesand 2007
Sommeren 2007
Birkenes
Lillesand guide - snu brosjyren!
Velkommen til Birkenes!
Vakre Tovdalselva som har sitt
utløp ved Hamresanden renner
gjennom kommunen. Det er i
flere år drevet et aktivt kultiveringsarbeid for å få laksen tilbake til elva og det ble i 2006
fisket nær to tonn laks.
Fangsten av laks ventes å bli
større enn noen gang i årene
som kommer. Fiskekort til elva
og andre vann kan kjøpes flere
steder.
Det er en aktiv næringsutvikling
i kommunen hvor aktiviteter
knyttet opp mot elva er sentral.
Det er store områder med uberørt natur. Her er flotte oppmerkede turløyper og stier,
rafte og padlemuligheter m.m.
Opplevelser for store og små i
et vennlig, trygt og tilrettelagt
miljø.
Innenfor reiselivet tilbys nå
overnatting i spennende omgivelser, gode måltidsopplevelser,
kurs og konferansemuligheter,
tilbud fra gårdsbutikk og ikke
minst mange og varierte opplevelsestilbud.
enkeltpersoner og grupper.
Kommunen har et eget turistkontor som gir informasjon om
våre reiselivstilbud. En del av
disse tilbudene er presentert i
denne brosjyren.
Birkenes er en av de mindre
kommunene på Sørlandet med
ca. 4.300 innbyggere.
Kommunens areal er på ca 675
km2 hvor høyeste område er
Himmelsyna i nord med sine
650 m.o.h. Flatbygdene sør i
kommunen ligger ca 20 m.o.h.
Birkeland er kommunesenteret
hvor ca. halvparten av innbyggerne bor. Det er et aktivt industrimiljø med vel 400 arbeidsplasser og kommunen har gode
og varierte handels – og servicetilbud.
På vegne av næringslivet i
Birkenes ønsker vi deg hjertelig
velkommen til et mangfold av
opplevelser i vår kommune.
Med vennlig hilsen
Næringsavdelingen i
Birkenes kommune.
Vi har også museer i nærmiljøet
som tilrettelegger omvisning for
Iveland og Vegusdal Bygdemuseum
Museet finner du på gården
Fjermedal som ligger omlag 5
km nord for Vatnestrøm.
Rundt innmarken ligger det
14 -15 gravhauger og litt
lenger syd ligger Borgåsen.
Der et det rester etter en
bygdeborg, trolig fra folkevandringstiden (400- 600 år
e.Kr.)
På museet finner du et tun
med gamle hus omkring;
setehus (Engeslandshuset),
ildhus, stolpehus, stall, løe og
kvern. Engeslandshuset er et
museum i 1989. Maskineriet
drives av en engelsk mobil
dampmaskin (lokomobil) fra
1907. Kraften overføres via
balatareimer til en hovedaksling som igjen driver autentiske torv-presser, torvriver
m.m. Hele fabrikkanlegget
demonstreres.
Myhre Torvstrøfabrik 111 år
Landets eneste i sitt slag!
Torvstrøfabrikken ble bygd i
2
1896 og var i drift fram til
1967. Den ble gjenåpnet som
typisk gårdshus fra vårt
distrikt. Den eldste delen er
fra 1600-tallet. En brannsikker
utstillingsbygning inneholder
jordfunn, redskap, innbo, tekstiler, bøker og andre ting
som ivdøler og vegdøler har
brukt gjennom tidene.
Åpningstidene er vanligvis
mellom kl. 12.00 - 17.00 i
skoleferien (kun søndager).
Ta gjerne kontakt med leder
Karstein Lie på forhånd -telefon 37 96 18 06.
kunstutstilling i begynnelsen
av juli,
Foruten Myhre Torvstrøfabrikk
driver også Birkenes
Bygdemuseum Grasham Gård
på Tveide.
Museet er et gårdbruk fra i
perioden 1750-1950 med en
rekke gamle bygninger.
Vi viser prosessen fra torv i
myra til ferdig torvstrøball.
Myhre Torvstrøfabrikk leverte i
sin tid strøtorv til bruk i fjøs og
stall og til påfyll i utedoer.
Kristiania Renholdsverk var
landets største forbruker.
ÅÅppnniinnggssttiiddeerr ppåå m
muusseeeett
(Torvstrøfabrikken) er felles
med andre museer i "sommermuseet" ordningen dvs 1216 alle søndager i juli og
august.
Sesongstart markeres med en
Nærmere info: Tlf.48 13 07 43
Birkenes - muligheter!
Froland
Evje
15 km
VEGUSDAL
9
15
Gauslå
20
28
11
Fidjetun
ENGESLAND
19
31 5
Til Øyneheia
HEREFOSS
24
33
va
8
32
4
38
lsel
18
OGGE
Tov
da
Til
Kristiansand
35 km
39
3016
10 17
22
Mosfjell
12
Til
Grimstad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ee
Dig
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
lva
40
35
26
21
29
1 37
Birkeland
2
23
25
13
Svaland
Nyttige
telefonnumre
Turistinfo
-Centrum Video, Birkeland
åpent hver dag
Birkenes kommune
Lillesand Turistkontor
Destinasjon Sørlandet
www.sorlandet.com
Postkontor
Veterinær
Medisinutsalg
Legevakt
-Eller nødtelefon
Politi
nødtlf. politi
Brann, nødtlf.
Tannlege
Taxi, Birkeland
Taxi, Engesland
14
27
34
3
36
7
6
Til
Kristiansand
25 km
37 27 69 65
37 28 15 00
37 26 16 80
38 12 13 14
37 27 64 05
37 27 12 77
975 75 080
37 27 68 48
38 07 69 00
113
37 27 89 50
112
110
37 27 61 35
41 55 88 88
901 16 511/
37 27 88 48
Til
Lillesand
7 km
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Turistkontor
Birkeland sentrum (butikker)
Birkenes kirke
Herefoss kirke
Vegusdal kirke
Tveide Torvstrøfabrikk
museum
Grasham bygdemuseum
Iveland og Vegusdal bygdemuseum
Vegusdal Gjestegård
(besøksgård)
Skrivargarden (besøksgård)
Røyland Gård (besøksgård)
Rislåvollen Gård (besøksgård)
Svaland keramikk
Holte Gård
Gardslys lysstøperi
Prestegården
Slettene Hage
Ogge Gjesteheim (kano, kafé)
Kvernhusa på Gjerustad (gml. kvernhus)
Futevegen
Digeelva
Tjønntveit – Heimdal
Haugevann – Espe
Toplandsheia
(skiløype)
Mollestadeika
Teinefossen
Berse (badeplass)
Prestebrua (badeplas)
Flakkefossen
Herefossen
Matbutikk Engesland
Matbutikk Herefoss
Gravhauger Skreros
Gårdsliv på Tveide
Slogedals-Urt
Birkenes Gård
Stallen Motell
Levemåten (Kafé)
Fidjetun landhandel
3
Natur- og friluftsliv i Birkenes
Birkenes kommune strekker
seg langs to ulike vassdrag
omkranset av vakker og variert natur. Her er rent vann,
ren luft og en stillhet som gir
ro i sjelen. Et eldorado enten
du vil bruke naturen til
vandreturer, sykkelturer, bading, padling, rafting, fiske ,
bærplukking, soppsanking eller
rett og slett bare slappe av.
En rekke turstier er merket og
det finnes en egen brosjyre
med oversikt over turstier og
toppturer. Nytt av året er "10
på topp i Birkenes". Det er satt
ut postkasse på ti flotte
utsiktspunkt. Alle kan skrive
seg i boka som ligger i postkassa og bli med på trekning
av fine premier. Premiene
trekkes hver høst.
Ogge – et padleeldorado
Ogge, med sine 365 øyer er
et unikt område som ligger i
Iveland og Birkenes. Her er
lune viker, flotte badesteder
og spennende natur. Det blir
stadig flere som oppdager
denne naturperlen og som tar
med seg kano eller kajakk og
nyter ro og stillhet i indre
Agder.
Ogge Gjesteheim, ligger i
naturskjønne omgivelser like
ved den praktfulle innsjøen
Ogge. Her er det servering av
mat og drikke, muligheter for
camping, kiosk og salg av
fiske- og gruvekort.
Ogge Gjesteheim AS,
4730 Vatnestrøm
Tlf 37 96 18 03
e-post: [email protected]
www.ogge.no
Naturen i Birkenes innbyr til fotturer
med gode utsiktsplasser og til foss
og vannstryk. I tillegg oppleve fiske
i rolige omgivelser med lyder fra
naturens eget sterioanlegg.
4
Kulturorientering
I 1998 ble det startet med
kulturorientering i Birkenes.
Den tidligere turorienteringen
fikk en ny vri med at alle
postene nå ble lagt til kulturminner og spesielle steder.
Derfor navnet kultur-orientering.
Målet med kulturorientering er
tredelt;
✗ Gir god trim
✗ Gir kunnskap om lokalhistori
en i kommunen
✗ Blir kjent med den flotte
naturen (skog,vann, elver,
bekker osv) i Birkenes
De siste årene er det solgt ca
150 konvolutter som inneholderkart, kulturminnehefte
med postbeskrivelser og
klippekort.
En konvolutt pr.familie gir
gjerne opp mot 400 deltakere.
Kulturorienteringkonvolutter
fåes kjøpt på bensinastjonene
på Birkeland og i servicetorvet
på Kommunehuset.
Velkommen som fisker i Birkenes!
Prøv fiskelykken i Birkenes
NB!!
Birkenes kommune er en typisk innlandskommune med
utallige fiskevann.
Tovdalselva, som er lakseførende nærmere 4 mil, går
gjennom kommunen fra nord
til sør.
En rekke vann har vært kalket
over tid og har solide stammer av aure og abbor. Spør du
litt aktivt, kan du lett få tips
om hvor det er mye eller stor
fisk.
Tovdalsvassdraget er fullkalket
og det registreres årlig høye
tettheter av laksunger. Fra
2001 til 2005 er fangstene
mangedoblet, og det knytter
seg store forventninger til
sesongen i 2006. Selv om
stadig flere fiskere finner
veien hit, regnes Tovdalselva
fortsatt som en "uoppdaget
perle" hvor du kan fiske alene
over lange strekninger i naturskjønne omgivelser.
I tillegg har elva et mangfold
av fiskearter som aure, abbor,
sik, lagesild og ål. Man kan
ennå få kanadisk bekkerøye
etter tidligere utsettinger.
Fiskekortordningene i kommunen er gode!
Det selges to ulike kort, ett for
elva og ett for andre vann
rundt om i kommunen.
"Elvekortet" selges av Nedre
Tovdal Fiskelag, mens det
andre kortet selges av fiskelagene. Begge fiskekortene er
svært fleksible - det kan kjøpes kort for en dag, en uke
eller hele sesongen, og man
kan velge om kortet skal
gjelde for et avgrenset
område eller for hele kortområdet samlet. Prisene står i
forhold til dette.
Fellesfiskekortet har svært
gunstige priser.
Flere steder er det mulig å
låne/leie båt. Det er også
mulig å låne/leie garn enkelte
steder.
Dette betyr at du kan velge
✗ å fiske i Tovdalselva, med
muligheter for å få laks på
kroken (1. juni - 15. september)
✗ å fiske etter innlandsfisk
✗ å fiske fra båt eller land
✗ å fiske med garn eller stang
Det er utgitt en egen fiskeguide for felleskort-ordningen,
og det er laget et eget
informasjonshefte for
Tovdalselva, "Sportsfiske i
Tovdalselva".
For nærmere informasjon kontakt turistkontoret.
Informasjon om dette får du ved
kjøp av fiskekort.
Du kan finne flere opplysninger om
fangster, vannføring m.m. her:
Ikke alle fiskeinteresserte er klar over
hvilke bestemmelser
som gjelder for å
hindre spredning av
uønskede arter/ sykdommer. Derfor er det
viktig å informere om
at
1) Det er ikke tillatt å
fiske med levende agn
(unntatt mark, men
den bør være norsk)
2) Dersom fiskeutstyret har vært brukt i
annet vassdrag nylig,
skal det desinfiseres.
Dette gjelder spesielt
Tovdalselva, med tanke
på spredning av parasitten Gyrodac-tylus
salaris eller bakteriesykdommer til laks.
http://www.jakt-fiske-fritid.com
5
Lev det gode livet på landet fra gård til går
Laksefiske
Gårdsliv på Tveide
Skrivargarden Nes
Rislåvollen Gård ligger 5 km nord for
Birkeland, langs Telemarksveien og like
ved Tovdalselva. Gården er en tradisjonell sørlandsgård med røtter like tilbake til
1700-tallet. Laksen er tilbake i
Tovdalselva, og vi ønsker fiskere og
andre turister hjertelig velkommen!
Naturcamp: her kan bobilen, campingvogna eller teltet stå.
Ferieleilighet på småbruk
30 min. fra Kristiansand Dyrepark
er en fin 1700-talls embetsgard med en
fargerik historie fra fogderiets sorenskrivertid. Gardsmuseum og utstillinger
av lokal husflid for syn og salg på låven.
Overnatting i stabbur fra 1700-tallet.
Selvhushold. Skrivargarden Nes er et flott
sted for møter, selskap, bryllup og
stoppested for bussgrupper, pensjonistturer etc.
Servering i låvelokaler etter avtale.
Overnatting i gammel stil. Ypperlige
fiskemuligheter ved Laksefoss og
Buhølen. Fint turterreng i uberørt natur.
Besøk etter avtale.
Moderne mennesker søker etter det ekte
og autentiske. På Tveide kan du oppleve
ekte gårdsliv med nærhet til dyr og
natur. Etter eget ønske kan du delta i det
som foregår på gården uansett årstid.
Overnatting i Tunstua, plass til 6 personer. Ny i 2005, god standard; stue med
kjøkkenkrok, bad, soverom og hems.
Vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap
m/frys, TV/radio.
Liv Breivold Tveite og Ernst Johan Tveite
Rislåvollen Gård
Tlf. 37 27 70 55 –
99 04 53 42
e-post:
rislaavoll[email protected]
hotmail.com
Tveide
4760 Birkeland
tlf. 37 27 61 57
99 32 63 25
41 47 96 45
http://dagottar.home.online.no
Røyland Gård - mat, kultur og opplevelser
Vi ønsker velkommen til bedrifter,
selskaper, dagsbesøk i grupper,
bryllup, julebord og kurs /møter.
Her blir det servert mat fra skogen
og det blir sydd sammen et program etter deres ønsker og behov.
Selskapslokaler for opptil 100 personer, møterom opptil 50 personer, galleri og gårdsutsalg.
Overnatting i nye ferieboliger,
tårnsuite, tømmerhytte og langhus
til sammen 11 rom 25 senger.
6
På Røyland er det et velstelt kulturlandskap med mange dyr og
muligheter for aktiviteter. Et besøk
hos oss vil gi deg en følelse av
harmoni og velvære.
Tlf. 37 27 81 79,
e-post: [email protected] roylandgard.no
www.roylandgard.no
Åpningstider: Besøk etter avtale alle
ukedager mai - september.
Gruppestørrelse 10-70 personer
Servering av tradisjonsmat eller selvvalgt
meny. Gardsmuseet er åpent hver torsdag i juni, juli og august fra kl.12.0017.00.
Brødbaking i steinovn torsdager.
Tlf.: 37 27 83 29 Faks: 37 28 10 41
www.skrivargarden-nes.no
[email protected]
rd Herefoss -
Holte Hård
I kort avstand fra Lillesand og Dyreparken
ligger denne vakre gårdsbygningen.
Ferieboligen er nyrestaurert med
moderne fasiliteter i tre etasjer. Boligen
har allikevel beholdt det ekte og opprinnelig preg og er rik på kunst og kultur.
Slettene Hage
Velkommen til Slogedalen!
økogård
Slettene Hage ligger like sør for Herefoss
sentrum. På gården kan du overnatte
med økologisk frokost. Her er det egen
badeplass like ved Herefossfjorden, egen
lekeplass, dyr som hest, høns, kaniner,
kano- og båtutleie, garnfiske, ålesluser
og tilbud om beversafari.
Vertskap Gunn Elisabeth Slettene og Geir Hegland.
Tlf. 93 05 20 90. E-post: [email protected]
Gårdshuset ligger lunt i et vakkert, klassisk
kulturlandskap, med beitmarker, majestetiske
trær og frodige lauvskoger. Et lite idyllisk
skogstjern, hvor ørreten vaker, ligger i skogkanten, og hele eiendommen preges av
naturlig blomsterprakt og et rikt dyre- og
fugleliv. Gårds- og skogsstier kan føre deg
gjennom skogene, til markene og til det
hemmelighetsfulle skogstjernet - til badeplassen. Gården ligger for seg, i stille gode
omgivelser, sentralt på Sørlandet, litt inn fra
kyststripa, men dog bare 15 til 25 minutter til
Lillesand og Grimstad - til sjøen om du vil!
Inntil 8. personer: kr. 7000,- pr uke.
Men det er god plass til flere:
Tillegg kr. 1000,- pr person/uke.
Birkenes Gård ved
Tovdalselva
Kari & Sigmund privat: tlf. 37 27 68 62
Kari Hagen Unander: mobil 909 77 672
E-post: [email protected]
Laksefiske og familieferie!
Renovert i 1994 til 4-stjerners standard,
og inneholder bl.a. 10 senger,(+barneseng), 2 moderne bad, (Boblebad), kjøkken med alle moderne fasiliteter, 2 koselige stuer, utemøbler, lekeapparater m.m.
Gården drives aktivt. Huset ligger på stor,
solrik tomt sentralt i laksesone 4.
12 fots robåt i elva følger med.
Info om Tovdalselva:
www.tovdalselva.no
Telf. 372 79112
41 49 97 04
[email protected]
www.birkenesgard.no
En sanselig idyll
Fabelaktige rideturer på islandshester i
idylliske omgivelser. Ypperlig sted for
bursdager, vennefester, utdrikningslag,
firmaarrangementer og brylluper. Plass til
60 gjester i det nye langhuset. Maten tilberedes i steinovnen.
Vegusdal Gjestegård - [email protected]
www.vegus.no
Et lite, økologisk småbruk langs elva med
sauer, høns og kaniner. Urtehaven produserer smakfulle og helsebringende
urte-teer og urtekrydder for salg. Her er
flettepil og ei levende pilhytte å leke i.
Det dyrkes også gresskar, grønnsaker,
frukt og bær til eget bruk. Urtevandring
for interesserte!
Slogedalen ligger i laksesone 3 med stryk
og stillere partier for bading. Den 100 år
gamle Slogedalsbrua er nyrestaurert,
gyngende og spennende.
"Huset" fra 1855 var tidligere husmannsplass under Østre Mollestad. Det blei
flytta til Slogedalen, og i 2005 sto den
lille husmannsstaua ferdig restaurert.
Omvisning i et typisk husmannshus som
må oppleves!
Liten gårdsbutikk med urteprodukter
Kammerset i Huset er innreda til en liten
gårdsbutikk med egne og andres urteprodukter. Hver torsdag i juli er det baking i
bakerovnen med salg av brød kl 12-17.
Huset kan leies eller åpnes etter avtale i
sommerhalvåret (12 rundt langbordet).
Butikken er åpen når jeg er heime.
Slogedalen ligger 2 km nord for Birkeland
sentrum på vestsida av elva (skilt mot
Mosfjell).
Slogedals-Urt v/Inger Birkeland Slågedal,
Slogedalen, 4760 Birkeland.
Tlf 37 27 68 91, 918 70 893,
[email protected]
7
Sommerarrangementer i Birkenes 2007
Mandag 28.mai
Pinsefrokost i naturen i forbindelse med kulturoriteringa, som i
år fyller 10 år.
Fremmøte i sørenden av Røllendjordet.
Lørdag 2. juni
Tordag i sentrum på Birkeland
Lørdag 2. juni
Herefossdagen, markedsdag med en rekke utstilligere
Søndag 1. juli
Sesongåpningen på Myhre Torvstøfabrik er søndag 1. juli klokken 12.00. Program: Kunstutstilling og kulturellt innslag kan du
skrive…
Søndag 29. juli
Olsok-feiring med prest, forfatter og scenekunstner
Karsten Isachsen og Simonstad sangkor med dirigent
Tore Konnestad.
Onsdag 7. til lørdag 11. juli
Sørlandscupen i fotball i Birkenesparken.
Fredag 17. august
Nattkonsert på Myhre Torvstøfabrik
Lørdag 18. august
Sørlandets største brukt- og delemarked i Birkenesparken. Info
telefon: 99 52 74 47
Lørdag 18. august
Lekkermataften, en sanselig aften på Røyland Gård på
Engesland. 5- retters festmeny. Poesi og kunst med Grete
Andersen og stemningsfull musikk med Tore Løkjell.
Grashamdagen søndag 19. august:
Tema "åpen gård" . Samarbeid med bondelaget og bondekvinnelaget. Vi viser frem dyr og dyrehold. Historisk spel, mark8
edsboder, god mat og hyggelig stemning. Velkommen til en
trivelig familiedag i historisk miljø på museumsgården.
Lørdag 22. september
Lekkermataften, en sanselig aften på Røyland Gård på
Engesland. Lørdag 29.
Lørdag 20. oktober
Lekkermataften, en sanselig aften på Røyland Gård på
Engesland.
Lørdag 17. november
Lekkermataften, en sanselig aften på Røyland Gård på
Engesland.
Vi ønsker
alle
velkommen
til en tur
med
Tlf 37 27 63 43 - 38 18 30 35
ALLTT II BBYYG
A
GG
G EEVVA
A RREERR O
OG
G TTRREELLA
A SSTT
●
●
●
●
VINDUER OG DØRER
BLOKKER OG MØRTEL
VARME
JERNVARE
NEESS BBYYG
GG
GSSEE N
NTTEE RR A
ASS
BIIRRKK EEN
B
Tollnes, 4760 Birkeland - TLF 37276740 FAX 37276975
Epost:[email protected]
Tollnes industriområde
4795 Birkeland
Landets eneste produsent av glassfiber. Vår
bedrift ligger i Birkenes - her er vår viktigste
ressurs - dyktige medarbeidere.
BIL?
Salg - nye - brukte biler
Service og vedlikehold alle bilmerker
EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll)
Rasmussen Auto AS
Strøget, 4760 Birkeland - www.rasmussen-auto.no
Tlf. 37 27 60 18
Velkommen til et av Norges
største finanshus
Telefon 37 28 03 00
Fritun, 4760 Birkeland
Dropp inn/timebestilling/akutthjelp
Salg av katte/hundefôr og diverse utstyr
Røntgen
Hjemmebesøk
www.birkenes-sparebank.no
Birkenes Turistkontor
Har du behov for overnatting?
Vi er behjelpelig med hytteformidling.
Kartforhandler. Fiskekort - Fiskeutstyr.
Du finner oss i lokalene til
Centrum Video AS i sentrum.
Tlf. 37 27 69 65 - [email protected]
Åpent alle dager 14-23
Turistkontoret er betjent: man-fre 8-14 på
Servicekontoret i Birkenes Kommune
9
Tilbud i Birkenes
STALLEN MOTELL AS
Bare 30. minutter fra Dyreparken
og et stort shoppingsenter, finner
du et trivelig og intimt motell
midt på Strøget på Birkeland. I
sammen bygg ligger KRYBBA
KAFE og Frikirka.
Gårdsmuseum
På kjørebanen og på låven har vi
laget gårdsmuseum. De fleste
gjenstandene på museet er knyttet til arbeidet på gården og i
skogen og dekker en tidsepoke
på flere hundre år. Vi har også
tatt vare på gammelt husgeråd,
gjenstander fra dagliglivet og
klenodier fra embetstida på Nes.
Rommene er i utgangspunktet
dobbeltrom, men en tomannssofa
kan fort bli til to ekstra sengeplasser. Alle rom har TV, toalett og
dusj. Rommene har teppebelagte
gulv. Vi har fellesstua og stor frokostsal med tråløst nettverk.
Frokost blir i høysesong servert kl.
8.30 – 10.00 til kun kr. 25,pr.pers, kr. 15,- for barn. Utenom
sesong er det selvbetjent frokost
til kr. 25,- pr. rom.
Tlf 37 27 68 33
Lokale kunstnere stiller ut sin
kunst for syn og salg på låven. I
tillegg selger vi honning fra egen
bi-gård og brød fra egen steinovn. Vi har også lagt ut for salg
produkter fra eget firma.
GG åårrddssm
m uusseeeett oogg ggaalllleerriieett er åpent
hver søndag og torsdag i juni, juli og
august fra kl. 12.00 til 17.00.
Gratis inngang. Enkel servering.
Grupper etter avtale
Tlf. 37 27 83 29 fax 37 28 10 41
www.skrivargarden-nes.no
[email protected]
Yra
Velkommen til Yra's første sesong!
Her lever menneskets individualitet og kreativitet. Kom og slapp
av : drøm fritt i den uberørte
naturen, slå deg ned med ei bøk,
nyt skulpturene og kunsten, vær
nysgjerrig i verkstedet, eller opplev virkningen av den tradisjonelle inka-medisinen. Gleder meg
til ditt besøk! Åpen: tors & tir 1521 (okt-mai: tors 15-21) eller
etter avtale: 481 46 779
Fidjetun Landhandel
- Et levende museum etab. 1927.
Autentisk innredning og varer.
Drops produsert for hånd, basert
på gamle oppskrifter. Stein og
mineraler, runesmykker, suvenirer.Åpent etter avtale,
ring tlf: 930 56 325
10
bygget i 1878 av den samme
byggmesteren som reiste
Herefoss kirke. I dag 127 år senere er prestegården blitt et særeget overnattingsted, der du kan
overnatte i biskopens seng.
ÅPNINGSTID:
1. juni til 1. sept.
Tlf. 37 27 83 18
fossende stryk. Opplevelsen starter ved Tjære-strøm og går ned til
og med Laksefoss.
Bestilling/booking
992 65 907,
e-post:
[email protected]
www.birkelandrafting.no
Birkeland Rafting
Overnatting i prestegård fra 1878
Herefoss gamle prestegård ble
har oppdraget at Tovdalselva er
ei ypperlig elv å rafte i.
Raftingturen, som tar 4 timer, byr
på en fantastisk reise ned et av
Tovdalselvas aller fineste partier.
Her får du oppleve både rolige og
1000 år
Mollestad-eika, 3 km syd for
Birkeland er norges tredje største
eik. Ca. 1000 år.
Telefon 37 27 93 15