Emotions in motion - Når blir følelser lidelse?

Comments

Transcription

Emotions in motion - Når blir følelser lidelse?
LAVTERSKEL
TILTAK
L
ANTIDEPRESSIVA
A
CBT
C
Schizofrenidagene 2.- 6. november 2015
Emotions in motion
- Når blir følelser lidelse?
BEHANDLINGSTILTAK
B
ORGANISASJON
O
TIME TO
CHANGE
?
kus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
RAM
Program
www.schizofrenidagene.no
Bobby Bakers Diary Drawings
Schizofrenidagene er stolte
av å invitere publikum og
fagfolk til en utstilling av
et av de mest interessante
kunstprosjektene om
psykisk helse i nyere tid.
I samarbeid med verdens
største medisinske samling,
The Wellcome Collection
fra London, gir vi deg nå
sjansen til å se Bobby Bakers
Diary Drawings i sin helhet i
Stavanger Kunsthall i ukene
rundt Schizofrenidagene.
Stavanger Kunsthall
Madlaveien 33,
4009 Stavanger
For mer informasjon:
www.schizofrenidagene.no
Bobby Baker, Diary Drawings:
Mental Illness and Me, 1997-2008
- Diary Drawing 400 Helpful DBT
© Bobby Baker 2009
Photograph © Andrew Whittuck
2
Schizofrenidagene 2015
Schizofrenidagene
Schizofrenidagene
2014
Emotions in motion2014
– Når
blir følelser lidelser?
Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
Lars
Hertervig,akvarell.
Landskap,
akvarell.kunstmuseum.
Stavanger kunstmuseum.
Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
Lars Hertervig,
Landskap,
Stavanger
Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
Tro eller
vitenskap?
– Psykiske helsetjenester
underunder
lupen.
Tro eller
helsetjenester
lupen.
Nårvitenskap?
går følelser –fraPsykiske
å være vitalt
og friskt til smertefullt
og forstyrret? Og hvem
Schizofrenidagene
i 2014 ihar
fokus
resultatene
av våre
helsetjenester.
Schizofrenidagene
2014
harpå
fokus
på resultatene
våresubjektive
psykiske
helsetjenester.
bestemmer
det?
Hvilken
plass
haravpsykiske
det
i det objektive? Hvordan påvirker
Schizofrenidagene
2014
Hva vetHva
vi om
av de metodene
vi bruker?
Hva virker
hvem?
ofrenidagene
2014
veteffekten
vi om effekten
av de metodene
Hvafor
virker
for hvem?
2014
følelser vårSchizofrenidagene
adferd,
våre viliv,bruker?
og relasjoner?
Hvordan jobber
med følelser sammen
vitenskap?
– under
Psykiske
helsetjenester under lupen
Ledende
forskere
ogeller
klinikere
vil
presentere
oghelsetjenester
tiltaksLedende
internasjonale
forskere
ogvitenskap?
klinikere
vilhjelp?
presentere
behandlingsog tiltaks- til hjelperen?
enskap?
–internasjonale
Psykiske
helsetjenester
under
lupen.
med
mennesker
som
trenger
OgTro
hvaeller
med
følelsene
Tro
–behandlingsPsykiske
lupen.
Schizofrenidagene
2014
Schizofrenidagene 2014
Schizofrenidagene 2014
oProgramforside
05-05-14
16:34
CBT
Side 1
PSYKODYNAMISK
TERAPI
C
B BO O?P ? L A C
P L PA LC
P L A C
E B O ?
MAM
en.
seum.
sinnet
kunne
Bvi seEHertervigs
O B?
blesynet
han gal
stemplet
somkan
gal
tte
seg,
ogE
i dag
eum.
edplet
som
. Hertervigs
E
B seO
?
mpåvar
syk påvilsinnet
kunne
Borgen
i sitt foredrag
på hvordan
um.
eond
hvordan
-
ORGANISASJON
BEHANDLINGSTILTAK
PSYKODYNAMISK
LAVTERSKEL
TERAPI
TILTAK
TIME TO
ORGANISASJON
TIME TO
CHANGE
CHANGE
PSYKODYNAMISK
TERAPI
PSYKODYNAMISK
TERAPI
EVIDENTBASERT
PSYKODYNAMISK
TERAPI
LAVTERSKEL
TILTAK
EVIDENTBASERT
-
ANTIDEPRESSIVA
PSYKODYNAMISK
TERAPI
ANTIDEPRESSIVA
LAVTERSKEL
TILTAK
LAVTERSKEL
TILTAK
ANTIDEPRESSIVA
BEHANDLINGSTILTAK
ANTIDEPRESSIVA
ORGANISASJON
CBT
LAVTERSKEL
TILTAK
CBT
BEHANDLINGSTILTAK
ANTIDEPRESSIVA
A
CBT
TIME TO
CHANGE
CBT
EVIDENTBASERT
ORGANISASJON
P
BEHANDLINGSTILTAK
TIME TO
CHANGE
EVIDENTBASERT
E
ORGANISASJON
O
LAVTERSKEL
TILTAK
L
CBT
C
BEHANDLINGSTILTAK
B
TIME TO
CHANGE
?
PSYKODYNAMISK
P
ANTIDEPRESSIVA
CBT
ORGANISASJON
TIME TO
CHANGE
A
O
LAVTERSKEL
L
?
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
E
ORGANISASJON
TIME TO
CHANGE
PSYKODYNAMISK
TERAPI
ANTIDEPRESSIVA
A
LAVTERSKEL
TILTAK
L
-
BEHANDLINGSTILTAK
B
EVIDENTBASERT
CBT
ANTIDEPRESSIVA
CBT
A
P
ORGANISASJON
C
C
Samarbeidspartnere:
PSYKODYNAMISK
TERAPI
Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
EVIDENTBASERT
om behandling av personlighetsforstyrrelser. F
www.schizofrenidagene.no.
3 å 3ønske velkommen til Schizofrenidagene 20
Det er en glede
Samarbeidspartnere:
et somkunne
gal
sinnet
E vi seskrevet
BHertervigs
O
?
Schizofrenidagene
2014 har
fokus
på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
stemplet
som
gal
P
ge
iHertervigs
dag
kan har
er
Kielland
om
ham,
og
gjennom
som
gal
Hvapåvet
vi om effekten
av psykiske
de metodene
vi bruker? Hva virker for hvem?
Schizofrenidagene 2014 har fokus
resultatene
av våre
helsetjenester.
gjennom
nnet
kunne
eog
Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
tneren
kunne
som
ble
stemplet
som
gal
sitt
foredrag
se
på
hvordan
r
vise
hvor
stor
Hertervig
var
som
kunstner.
Schizofrenidagene
2014
har
fokus
på
resultatene
av
våre
psykiske
helsetjenester.
om
kunstner.
eHertervigs
påHva
hvordan
vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
ertervigs
3
dpå
kunstkritiker
Trond Borgen.
krevet
om ham, og gjennom
hvordan
hvordan
og
gjennom
Inge Steenslands
stiftelse
Hertevig
ved
kunstkritiker
Trond
Borgen.
PROGRAM
–
kunstneren
som
ble
stemplet
som
gal
9.00
i
Stavanger
Kunstmuseum.
Hertervig
var
som
kunstner.
gjennom
g gjennom
om
kunstner.
er
kl.
18.00-19.00 i Stavanger Kunstmuseum.
unstner.
E
m
kunstner.
I sinHertevig
samtid bleI sin
hansamtid
stemplet
som gal
gnstnere.
om
kunstkritiker
Trondsom
Borgen.
av våreLars
største
kunstnere.ved
ble han stemplet
gal
BEHANDLINGSTILTAK
Schizofrenidagene 20
Schizofrenidage
C
EVIDENTBEHANDLINGSORGANISASJON
TIME TO
TERAPI
TILTAK helsetjenester.
Schizofrenidagene
2014 har fokus på resultatene
av våre psykiske
BASERT
TILTAK
CHANGE
Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
EVIDENTBASERT
Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
ANTIDEPRESSIVA ANTIDEPRESSIVA
CBT
LAVTERSKEL
TILTAK
L L A AC C
Schizofrenidagene 20
Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
r under lupen.
Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
4
Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
forskning
som kan
vise
til vise
godetilresultater
for barnforogbarn
voksne
med psykiske
vansker,
og
forskning
som
kan
gode resultater
og voksne
med psykiske
vansker,
og
i 2014
har fokus
på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
ne i sterke
2014 har
fokus
på resultatene
avformidle
våre
helsetjenester.
brukerstemmer
vil formidle
sinepsykiske
erfaringer.
David
Clark
fraClark
Oxford
sterke
brukerstemmer
vil
sine erfaringer.
Professor
David
fra
Oxford
Schizofrenidagene
i Professor
2014
har
fokusSchizofrenidagene
på
resultatene
av
våre
psykiske
helsetjenester.
Nasjonale
og
internasjonale
forelesere
er
invitert
for
å
belyse
‘Emotions
in motion’
Tro
eller
vitenskap?
–
Psykiske
helsetjenester
under
lupen.
Side
1
16:34 Side 1
HvaAccess
vetbruker?
viAccess
omPsychologieffekten
avfor
de
metodene
bruker?
Hva virker
for hvem?
ekten
av deUniversity
metodene
bruker?
Hva
virker
for
hvem?
Tro
eller
– Psykiske
helsetjenester
under vilupen.
University
vil presentere
resultater
fra
lavterskelsatsingen
”Improving
to
vil vi
presentere
resultater
fravitenskap?
lavterskelsatsingen
”Improving
tovirker
PsychologiHva
vet
vi om
effekten av de
metodene
vi
Hva
hvem?
fra
ulike
fagdisipliner.
cal Therapies
(IAPT)”
i
England.
Professor
Ron
Rapee
fra
Macquarie
University
i
Australia
cal Therapies (IAPT)” Tro
i England.
Professor
Ron Rapee
fra Macquarie
University
i
Australia
eller
vitenskap?
–
Psykiske
helsetjenester
under
lupen.
Schizofrenidagene
i
2014
har
fokus
på
resultatene
av
våre
psykiske
helsetjenester.
Ledende
internasjonale
forskere helsetjenester.
og klinikere
vil presentere behandlings- og tiltakssjonale
forskereom
ogforebygging
klinikere vilog
presentere
behandlingsog
tiltaksSchizofrenidagene
2014
har
fokus
på
resultatene
av våre
psykiske
Ledende
internasjonale
forskere
og
klinikere
presentere
behandlingsog tiltaksvil forelese
behandling
av angstlidelser
hos
og
ungdom.
Professor
vil forelese
om forebygging
og behandling
avi angstlidelser
hos
barn
ogvil
ungdom.
Professor
Hva
vet vi
om barn
effekten
av de
metodene
vi bruker?
Hva
virker for
for barn
hvem?
forskning
som
kanvoksne
vise
tilfor
gode
resultater
Hjernens
emosjonelle
arkitektur
n vise
til gode
resultater
barn
og
medeffekten
psykiske
vansker,
oganti-stigma
Hvavoksne
vetCollege
visom
om
av
de
metodene
vi for
bruker?
virker
hvem?
forskning
kan
viseresultater
til
gode
resultater
barn
og
med
psykiske
vansker,
ogog voksne med psykiske vanske
Schizofrenidagene
ipresentere
2014
har
fokus
resultatene
avHva
våre
psykiske
helsetjenester.
Graham
Thornicroft
fraforKing’s
College
vil
presentere
frapå
programmet
Graham
Thornicroft
fra
King’s
vil
resultater
fra
anti-stigma
programmet
sterke
brukerstemmer
vil
formidle
sine
erfaringer.
Professor Davidhelsetjene
Clark fra Oxford
mmer
vil
formidle
sine
erfaringer.
Professor
David
Clark
fra
Oxford
sterke
brukerstemmer
vilde
formidle
sine
Professor
David
Clark fra Oxford
Tro
eller
–
Psykiske
Hva
vet
vi
om
effekten
av
metodene
bruker?
Hva
for
hvem?
Interpersonelle
nevrobiologi
”Time to
Change”
i England.
Professor
Kate
Davidson
fra
University
oferfaringer.
Glasgow
vil
forelese
Ledende
internasjonale
forskere
ogvirker
klinikere
vilvitenskap?
presentere
behandlingsog tiltaks”Time
to
Change”
i
England.
Professor
Kate
Davidson
fra
of
Glasgow
vil
forelese
ScizoProgramforside
05-05-14
16:34
SideUniversity
1 vi
ScizoProgramforside 05-05-14 16:34 Side 1
Ledende
internasjonale
forskere
og
klinikere
vil
behandlingsogtotiltaksUniversity
vil presentere
resultater
fra lavterskelsatsingen
”Improving Access to Psych
entere
fraav
lavterskelsatsingen
”Improving
Access
tosom
PsychologiUniversity
vil presentere
resultater
fra
lavterskelsatsingen
”Improving
Access
Psychologiom resultater
behandling
personlighetsforstyrrelser.
Flere
forelesere
vil
bli
annonsert
på
forskning
kan
vise
til
gode
resultater
for
barn
og
voksne
med
psykiske
vansker,
og
om behandling
av
personlighetsforstyrrelser.
Flere
forelesere
vil
bli
annonsert
på
Følelser
i Ledende
utvikling
forskning
som(IAPT)”
kan
vise
til gode
resultater
for
ogfra
voksne
med psykiske
vansker,
og fra Macquarie University i Austr
cal Therapies
(IAPT)”
ibehandlingsEngland.
Professor
internasjonale
og
klinikere
vil barn
presentere
og
tiltaksPT)”www.schizofrenidagene.no.
i England. Professor
Ron Rapee
fra
Macquarie
University
i Australia
cal
Therapies
i forskere
England.
Professor
Rapee
Macquarie
University
iRon
Australia
Schizofrenidagene
i 2014
harRapee
fokus
resultatene av våre p
sterke
brukerstemmer
vilRon
formidle
sine erfaringer.
Professor
David
Clark
frapå
Oxford
www.schizofrenidagene.no.
Schizofrenidagene
2014
sterke
brukerstemmer
formidle
sine
erfaringer.
Professor
David
Clark
fravansker,
Oxford
vil forelese
omogforebygging
ogpsykiske
behandling
avProfessor
angstlidelser
barn og ungdom. Prof
ScizoProgramforside
05-05-14
16:34
Side
1 ungdom.
forskning
som
vise
tilvilgode
resultater
barn
voksne
med
og Accesshos
ebygging
og behandling
av angstlidelser
hos
barn
ogUniversity
Diagnosekritikk.
Diagnosesystemer.
vil
forelese
omkan
forebygging
og
behandling
av
angstlidelser
hos
barn
og
ungdom.
vilProfessor
presenterefor
resultater
fra
lavterskelsatsingen
”Improving
to vi
PsychologiScizoProgramforside 05-05-14 16:34 Side 1
Hva
vet
vi
om
effekten
av
de
metodene
bruker?
Hva virker
University
vil
presentere
resultater
fra
lavterskelsatsingen
”Improving
Access
to
PsychologiGraham
Thornicroft
fra
King’s
College
vil
presentere
resultater
fra anti-stigma progr
sterke
brukerstemmer
vilhelsetjenester
formidle
sine
erfaringer.
Professor
David
Clark
fra
Oxford
oft fra
vil
resultater
anti-stigma
programmet
DetKing’s
er en
glede
åglede
ønske
velkommen
tilThornicroft
Schizofrenidagene
2014
Tropresentere
eller
vitenskap?
– fra
Psykiske
under
lupen.
DetCollege
er enSinte
åunge
ønske
velkommen
til
Schizofrenidagene
2014
Graham
fra
King’s
College
vil
presentere
resultater
fra
anti-stigma
programmet
cal
Therapies
(IAPT)”
i
England.
Professor
Ron
Rapee
fra
Macquarie
University
i
Australia
Tro
eller
vitenskap?
–
Psykiske
helsetjene
cizoProgramforside
05-05-14 16:34 Side 1 menn. Snille flinke piker.
ske
helsetjenester.
cal
Therapies
(IAPT)”
i
England.
Professor
Ron
Rapee
fra
Macquarie
University
i
Australia
”Time to Davidson
Change” ifra
England.
Professor
Kate vil
Davidson fra University of Glasgow vil f
University
vil
presentere
resultater
fra
lavterskelsatsingen
”Improving
Access
to
” i England. Professor Kate Davidson
fratoUniversity
of
Glasgow
vilforebygging
forelese
”Time
Change”
iresultatene
England.
Professor
University
of Glasgow
forelese
om
og behandling
avinternasjonale
angstlidelser
hosPsychologibarn forelese
og ungdom.
Professor
Ledende
forskere
og klinikere
vil presentere
b
Schizofrenidagene
i 2014
har
fokus påvil
av
våre
psykiskeKate
helsetjenester.
Samarbeidspartnere:
Samarbeidspartnere: Flere
vil
forelese
om
forebygging
og
av angstlidelser
hos
barn
og
ungdom.
Professor
om behandling
av personlighetsforstyrrelser.
Flere
forelesere
bli annonsert
på p
hvem?
Therapies
(IAPT)”
i bruker?
England.
Professor
Rapee
fra
Macquarie
University
i Australia
v personlighetsforstyrrelser.
forelesere
vil
bli
annonsert
påbehandling
Schizofrenidagene
i på
2014
har
fokus programmet
på vil
resultatene
våre
Hva vet vi omcal
effekten
av de metodene
vi
Hva
virker for hvem?
om
behandling
av
personlighetsforstyrrelser.
Flere
forelesere
vil bli
annonsert
Graham
Thornicroft
fraRon
King’s
College
vil presentere
resultater
fra
anti-stigma
For
mer
informasjon
og
oppdatert
program,
se
www.schizofrenidagene.no
forskning
som
kan
vise
til
gode
resultater
for
barn
ogavvoksne
Tro
eller
vitenskap?
–
Psykiske
h
Graham
Thornicroft
fra King’s
College
vil
presentere
resultater
fra
anti-stigma
programmet
www.schizofrenidagene.no.
vilwww.schizofrenidagene.no.
forelese om
forebygging
og
behandling
av
angstlidelser
hos
barn
og
ungdom.
Professor
idagene.no.
HvaDavidson
vet vi omfra
effekten
av de
bruker? Hva virker
”Timeviltopresentere
Change”behandlingsi England.
Professor
Kate
University
of metodene
Glasgow
vilviforelese
Ledende internasjonale
forskere
og klinikere
tiltakssterke
vil
formidle
sine erfaringer.
Professor D
”Time Thornicroft
to
Change”
i England.
Professor
Kateog
Davidson
frabrukerstemmer
University
of Glasgow
vil forelese
Graham
fra
King’s
vil
presentere
resultater
fraFlere
anti-stigma
programmet
ndlings- og tiltaksforskning
kan vise å
til gode
resultater
for
barn ogCollege
voksne
psykiske
vansker,
om
behandling
avmed
personlighetsforstyrrelser.
forelesere
vil bli annonsert
påhar fokus på resultat
ScizoProgramforside
05-05-14
16:34
1 åog
erbrukerstemmer
ensom”Time
glede
ønske
velkommen
til
Schizofrenidagene
2015.
Schizofrenidagene
iog
2014
Det
er en Side
glede
ønske2014
velkommen
til Schizofrenidagene
2014
ønske velkommenDet
tilsterke
Schizofrenidagene
2014
om er
behandling
av
personlighetsforstyrrelser.
Flere
forelesere
vilpresentere
bli
annonsert
påforelese
University
vil
resultater
fra
lavterskelsatsingen
”Imb
Ledende
internasjonale
forskere
klinikere
vil presentere
Det
en
glede
å
ønske
velkommen
til
Schizofrenidagene
to
Change”
i
England.
Professor
Kate
Davidson
fra
University
of
Glasgow
vil
vil
formidle
sine
erfaringer.
Professor
David
Clark
fra
Oxford
d psykiske vansker,
og
www.schizofrenidagene.no.
vet
vi til
omgode
effekten
av de for
metodene
vi
bruk
University vil om
presentere
resultater av
fra lavterskelsatsingen
”Improving Access
to Psychologiwww.schizofrenidagene.no.
forskning
somHva
kan
vise
resultater
barn ogfra
voksne
behandling
personlighetsforstyrrelser.
Flere
forelesere
vil bli (IAPT)”
annonsert
på
cal Therapies
i England.
Professor
Ron Rapee
Mac
Samarbeidspartnere:
:
d Clark fra OxfordKristin
Samarbeidspartnere:
cal Therapies
(IAPT)”
i England. Professor Ron Rapee
fraSkogen
Macquarie University i Australia
Fjermestad
Elin
sterke
vil
formidle sineforskere
Professor
www.schizofrenidagene.no.
Detaver
en
glede
å barn
ønske
velkommen
til Schizofrenidagene
2014og
vil
forelese
ombrukerstemmer
forebygging
behandling
averfaringer.
angstlidelser
hos
Ledende
internasjonale
og klinikere
viD
vil forelese om
forebygging
behandling
angstlidelser
hos
ungdom.
ScizoProgramforside
05-05-14Professor
16:34 Side 2014
1
Det er enogglede
å ønske
velkommen
tilogSchizofrenidagene
ng Access tosom
PsychologiUniversity
vil presentere
resultater
fra lavterskelsatsingen
”Imb
Faglig
Organisatorisk
leder
Graham
Thornicroft fra King’s College vil presentere
resultater fra anti-stigma
programmet
stemplet
gal leder
forskning
kan vise
gode resultater
for
Graham
Thornicroft
fra King’ssom
College
vil til
presentere
resultate
Samarbeidspartnere:
Det
er
en
glede
å
ønske
velkommen
til
Schizofrenidagene
2014
”Time to Change” i England. Professor Kate Davidson fra University of Glasgow vil forelese cal Therapies (IAPT)” i England. Professor Ron Rapee fra Mac
ie University i Australia
Samarbeidspartnere:
brukerstemmer
vil formidle
sine erfaring
Samarbeidspartnere:
i sterke
England.
Professor Kate
Davidson
fra Un
om behandling av personlighetsforstyrrelser. Flere forelesere vil bli annonsert
på”Time to Change”
ScizoProgramforside 05-05-14
16:34 Side
1forebygging og behandling av angstlidelser hos
vil forelese
omUniversity
nm
og
ungdom. Professor
vil
presentere
resultater
fra
lavterskel
kunstkritiker
Trond
Borgen.
Samarbeidspartnere:
www.schizofrenidagene.no.
gal
gen.
om behandling
av personlighetsforstyrrelser.
Flere forelesere
våre psykiske
helsetjenester.
Graham
Thornicroft
fra
King’s
College
vil
presentere
resultate
snepåavresultatene
av våre
psykiske helsetjenester.
cal Therapies (IAPT)” i England. Professor Ron R
er?
Hvavi virker
forHva
hvem?
odene
virker forprogrammet
hvem?
anti-stigma
00
i bruker?
Stavanger
Kunstmuseum.
Det
er en glede å ønske velkommen til Schizofrenidagene 2014
www.schizofrenidagene.no.
seum.
”Time to Change”
i England.
Professor Kate
Davidson av
fra ang
Un
vil forelese
om forebygging
og behandling
sity
of IGlasgow
vil
forelese
rtnere.
Trond
Borgen.
Samarbeidspartnere:
om
behandling
av personlighetsforstyrrelser.
Flere foreleser
samtid
ble han
stemplet
som gal
Graham
Thornicroft fra King’s College
vil presen
gen.
plet somsinP
gal
L
A
C
Det er enwww.schizofrenidagene.no.
glede å ønske
velkommen til Schizofrenidagene 20
blienannonsert
på var syk på sinnet kunne
Kunstmuseum.
”Time to Change” i England. Professor Kate Da
–er
kunstner som
Det er en glede å ønske velkommen til Schizofr
LAVTERSKEL
TILTAK
L
ANTIDEPRESSIVA
A
CBT
EVIDENTBASERT
3
TIME TO
CHANGE
? ?
BO O
3
BEHANDLINGSTILTAK
C
Samarbeidspartnere:
ORGANISASJON
BEHANDLINGSTILTAK
TIME TO
CHANGE
ORGANISASJON
3
TIME TO
CHANGE
3
3
3
Fagseminar onsdag 4. november 2015
10:00
10:05
10:30
11:00
11:45
12:00
12:35
13:00
14:00
15:30
15:45
15:50
16:25
17:10
17:45
Kulturinnlegg
Åpning for Schizofrenidagene
Bent Høie, helse- og omsorgsminister
Emotions in motion
Kristin Fjermestad, Et.Individualpsykoterapeut/gruppeanalytiker,
Rogaland A-senter; faglig leder for Schizofrenidagene 2015
The developing mind: Affect, regulation and psychopathology **
Dan Siegel, Clinical Professor of Psychiatry, UCLA School of Medicine
Pause
Har barn og ungdom personlighetsproblemer?
Øyvind Urnes, overlege, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri
Bobby Baker’s Diary Drawings: Mental Illness and Me 1997-2008 **
Bobby Baker, artist
Lunsj
Miniseminar
Pause
Kulturinnlegg
Underliggende emosjoner for rus og personlighetsforstyrrelse. Ulikt uttrykk, likt problem?
Espen Arnevik, Phd., leder, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
To feel or not to feel; hvordan er følelser viktig i terapi?
Pål Ulvenes, psykolog/forsker
Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte
Per Einar Binder, professor i psykologi, Universitetet i Bergen
Slutt
** Simultantolking ved leie av høretelefoner
Forbehold om feil og programendringer; se www.schizofrenidagene.no
4
onsdag 4. november 2015
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Miniseminar
kl 14.00-15.30
Understanding and working effectively with anger and rage - Part 1
Patricia Coughlin, PhD in Clinical Psychology
Mother/Daughter, Artist/Psychologist, Patient/Professional - what do these roles mean to us?
Dr Bobby Baker, artist, in conversation with her daughter Dr Dora Whittuck, Clinical Psychologist
Mindfulness og følelser i terapi
Per Einar Binder, professor i psykologi, Universitetet i Bergen
Emosjonsfokusert kognitiv terapi
Kim Edgar Karlsen, psykologspesialist/ass. avdelingssjef, Diakonhjemmet sykehus
Uten våre ord og begreper: Om følelsesuttrykk i forskjellige kulturer
Jone Schanche Olsen, psykiater og leder for Transkulturelt Senter, Helse Stavanger
Kunst - et språk for følelser
Hilde Hanevik, psykiater og kunst- og uttrykksterapeut, Jæren DPS;
og Eva Flodberg, ergoterapeut, kunst og uttrykksterapeut, Jæren DPS
Affektregulering og polyvagalteorien. Terapeutiske muligheter og en life demonstrasjon
Benjamin Hummelen, Phd., overlege/seniorforsker, OUS; Tore Næss, medisinstudent og magister i filosofi
Miljøterapi og emosjoner - Del 1
Torben Schjødt, chefpsykolog, Psykiatrisk Center København (DK)
Risikovurdering: vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser
Stål Bjørkly, professor i klinisk psykologi, Høgskolen i Molde og OUS
Psykodynamiske teknikker: Virker de? Hvordan virker de? For hvem virker de? - Del 1
Per Høglend, prof. dr. med., UiO
Når depresjon blir et nasjonalt problem - en kritikk av retningslinjeideologien
Per Are Løkke, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
Lederseminar - faglige utfordringer i en omskiftelig tid - 1. Se www.schizofrenidagene.no
Det er mye emosjoner i tvang - Del 1
Brukeropplevelser ved tvang – Linda Øye, nestleder i Mental Helse; erfaringer ved bruk av psykiatrisk ambulanse, og av politi ved tvang – Frode Bremseth, psykiatrisk ambulanse sykepleier, SUS
5
Fagseminar torsdag 5. november 2015
09:00
09:05
09:10 09:55
10:40 10:50
11:05
11:35
12:05
12:45
13:00 14.00 15:30 15:45
15:50
16:35 17:10
17:40
Kulturinnlegg
Åpningshilsen Liv Jakobsen, fylkesleder, Mental Helse Sør-Vest
The Evolved Primal Emotional Feelings of Animal Brains and Human Minds:
Clinical and Therapeutic Applications **
Jaak Panksepp, Professor of Neuroscience, Washington State University
Grunnleggende emosjoner og personlighetsforstyrrelser
Sigmund Karterud, professor, Oslo Universitetssykehus
Utdeling av Schizofrenidagenes ærespris
Pause
Rus til glede og tragedie
Egon Hagen, psykolog og stipendiat, UiS
Offerrollen - et spørsmål om følelser? Christian Schlüter, psykologspesialist, Nasjonal
kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri, OUS
Store endringer skjer i små øyeblikk: Hvordan arbeide med affektintegrasjon i
mikrosekvenser av terapeutisk dialog?
Jon Trygve Monsen, professor i klinisk psykologi, UiO
‘Jeg kom som en sint, tannløs alkis og er i ferd med å bli en smørbukk’
Alexander Geiro, erfaringsformidler
Lunsj
Miniseminar
Pause
Kulturinnlegg
Pathological mourning **
Patricia Coughlin, PhD in Clinical Psychology
Hva med følelsene til hjelperen?
Finn Skårderud, professor, psykiater og forfatter
Miljøterapi og emotioner
Torben Schjødt, chefpsykolog, Psykiatrisk Center København (DK)
Slutt
** Simultantolking ved leie av høretelefoner
Forbehold om feil og programendringer; se www.schizofrenidagene.no
6
torsdag 5. november 2015
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Miniseminar
kl 14.00-15.30
Understanding and working effectively with anger and rage - Part 2
Patricia Coughlin, PhD in Clinical Psychology
Affective neuroscience strategies for the discovery of new treatments of depression
Jaak Panksepp, Professor of Neuroscience, Washington State University
Mentalisering av følelser i individual- og gruppeterapi. Hvordan gjør en det?
Sigmund Karterud, professor, Oslo Universitetssykehus
Fra depresjon til god affektintegrasjon: Illustrasjon og analyser av et 29- timers terapiforløp
Jon Trygve Monsen, professor i klinisk psykologi, UiO
Selvdestruktiv regulering av følelser
Finn Skårderud, professor, psykiater og forfatter
Embodiment; å oppdage sinnet i kroppen
Siri Erika Gullestad, professor, UiO
Aktivert og forvirret – følelser i kropp og sjel
Birgit Svendsen, førsteamanuensis, NTNU; psykologspesialist
Miljøterapi og emosjoner - Del 2
Torben Schjødt, chefpsykolog, Psykiatrisk Center København (DK)
Forebygging og behandling - vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser
Stål Bjørkly, professor i klinisk psykologi, Høgskolen i Molde og OUS
Psykodynamiske teknikker: Virker de? Hvordan virker de? For hvem virker de? - Del 2
Per Høglend, prof. Dr. med., UiO
Diagnoser skjuler jenters raseri
Per Are Løkke, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
Lederseminar - faglige utfordringer i en omskiftelig tid - 2. Se www.schizofrenidagene.no
Det er mye emosjoner i tvang - Del 2
Arkitektur og tvang: hvilken arkitektur medfører reduksjon i bruk av tvang?
Knut Bergland, leder av Arkitektforum for Helsebygg; Resultater fra Multisenter studiet av akutt psykiatri i
Norge (MAP) - Kjetil Hustoft, sjeflege, SUS Psykiatrisk divisjon; Om følelser, sinne og aggresjon – Jan Terje
Omdal og Gunilla Maria Hansen, TMA konsulenter, SUS Psyk. div.; Hva er Tvangsforsk.no? – Leif Martin
Haugen, seniorrådgiver, UiT
Du finner det du leter etter - barn som pårørende
Anne Kristine Bergem, psykiater og leder for Norsk Psykiatrisk forening.
7
Fagseminar fredag
09:00
09:05
09:10
09:55
10:35
10:50
11:40 12:00
13:00
13:30
14:15
14:30
15:15
16:00
6. november 2015
Kulturinnlegg
Åpningshilsen LLP Rogaland
Psykiatrisk diagnostikk: kunnskapsløs tombola?
Ulrik Fredrik Malt, professor i psykiatri og psykosomatisk medisin, UiO; overlege, OUS
I begynnelsen var affekten
Siri Erika Gullestad, professor, UiO
Pause
Paneldebatt: ICDevelopment and DSeMotion:
Diagnoser - hjelp eller hinder i psykisk helsevern?
Jan Olav Johannessen, professor og forskningssjef, Psykiatrisk divisjon, SUS;
Sigmund Karterud, professor, OUS; Ulrik Fredrik Malt, professor i psykiatri og
psykosomatisk medisin, UiO; overlege, OUS; Siri Erika Gullestad, professor, UiO;
Målfrid J. Frahm Jensen, forfatter og erfaringskonsulent;
debattleder: Anne Kristine Bergem, psykiater
‘Jeg er blitt frisk siden sist. Følelser som ble sykdom.’
Juni Raak Høiseth, erfaringsformidler
Lunsj
Hva er bedring? Symptomlette vs. vitalitet som behandlingsmål
Birgit Svendsen, førsteamanuensis, NTNU; psykologspesialist
Frykt og sinne - på godt og vondt
Per Isdal, psykologspesialist; leder av Alternativ til Vold, Stavanger
Pause
No man is an island; kjærlighet, inkludering og medmenneskelighet
Anne Kristine Bergem, psykiater og leder for Norsk psykiatrisk forening
Gerd-Ragna Bloch Thorsens minneforelesning: Angst og hat i terrorens tidsalder
Sven Egil Omdal, kommentator og skribent
Vel hjem
Forbehold om feil og programendringer, se www.schizofrenidagene.no
8
AKTUELLE BØKER FRA FAGBOKFORLAGET
Kristin Ribe og Lars Mehlum
UT AV SELVSKADING
I denne essaysamlingen presenterer forfatterne en bred og
dyptgripende innsikt i selvskading. Ribe og Mehlum formidler
sine erfaringer og kunnskap med utgangspunkt
i et bruker-, forsker- og behandlerperspektiv.
ISBN 978-82-450-1459-4 | PRIS KR 289,-
Per-Einar Binder
DEN SOM VIL GODT
Binder utforsker medfølelse ut fra både sosiale, eksistensielle,
biologiske, kliniske, økopsykologiske og utviklingspsykologiske
perspektiver. Den som vil godt inspirerer til samtaler om
medfølelsens betydning både for den enkelte og samfunnet
vi lever i.
ISBN 978-82-450-1535-5 | PRIS KR 445,-
Arve Almvik og Lisbet Borge (red.)
Å SETTE FARGER PÅ LIVET
Samhandlingsreformen forsterker en utvikling i retning av
lokalbaserte tjenester som bygger på brukernes behov. Å sette
farger på livet presenterer sentral kunnskap om hvordan psykiske
helseplager kan oppstå, og hva som er god hjelp og behandling.
ISBN 978-82-450-1450-1 | PRIS KR 495,-
e-post: [email protected] | telefon: 55 38 88 00 | fagbokforlaget.no
Boken kan også kjøpes eller bestilles hos din nærmeste bokhandel.
Forelesere:
Spesial seminar 1
Mandag 2. november kl 0900 - kl 1500
Stavanger Forum. Pris: kr 1950 inkl. lunsj
Simultantolking ved leie av høretelefoner: kr 200
Lifelines; aetiologi og intervensjon fra traume til psykose
Dette seminaret vil trekke utviklingslinjer fra barndom til tidlig voksenalder, og da med spesiell fokus på forbindelsen mellom utviklingstraumer
og psykose. Om morgenen skal Dag Nordanger forelese om tidlig samspill og regulering, utviklingstraumer og utviklingen av psykisk lidelse
i barndommen. Etter lunsj skal Helen Stain trekke disse perspektivene
videre inn i ungdomstid, og forelese om UHR-tilstander, tidlig intervensjon
og begynnende psykose.
Dette seminaret forsøker å kaste lys på utviklingen av alvorlig psykisk
lidelse gjennom oppvekstårene, og hvordan vi kan intervenere i
forskjellige aldersgrupper, med spesielt blikk for det affektive fokus
for konferansen i 2015.
Seminaret vil bli holdt på engelsk.
Dag Øystein Nordanger
Dr. psychol., Spesialist
i klinisk barne og ungdomspsykologi; RVTS
og RKBU Vest.
Helen Stain
Head of Mental Health
Research Group and
Deputy Director of
Research, School of
Medicine, Pharmacy and
Health, Durham University
Spesial seminar 2
Tirsdag 3. november kl 1200 - kl 1500
Stavanger Forum. Pris: kr 1000
Enkel og effektiv aggresjonskontroll - 4 trinn
Seminaret fokuserer på å lære deltagerne et helt konkret verktøy for
å trene opp aggresjonskontroll. Metoden er unik, og vil være et svært
nyttig verktøy for alle helsearbeidere som møter mennesker som på en
eller annen måte har problemer med aggresjon.
10
Per Isdal,
psykologspesialist; leder
av Alternativ til Vold,
Stavanger
Spesial seminar 3
Tirsdag 3. november kl 0900 - kl 1500
Stavanger Forum. Pris: kr 2500 inkl. lunsj
Simultantolking ved leie av høretelefoner: kr 200
Dette seminaret vil favne hjernens utvikling, utviklingstraumer,
regulering, tilknytning og følelser, og vise hvordan disse
temaene gjenspeiles i den psykoterapeutiske prosess.
Daniel J. Siegel,
M.D er professor
i psykiatri
Daniel J. Siegel, M.D er professor i psykiatri ved UCLA School of Medicine, og direktør for the Mindful
Awareness Research Centre. Han er også direktør for the Mindsight Institute, som tilbyr undervisning
om hvordan nevrobiologi og relasjonskunnskap kan gi oss større innsikt i oss selv og andre.
Siegel er en populær forfatter av fagbøker, og hatt redaktøransvar for The Norton Professional
Series on Interpersonal Neurobiology, som har over 35 utgivelser. Han har selv skrevet “Mindsight,”
“Pocket Guide to Interpersonal Neurobiology,” “The Developing Mind” (Second Edition) “The Mindful
Therapist,” “The Mindful Brain,” “Parenting from the Inside Out” (med Mary Hartzell, M.Ed.), New
York Times-bestselger “The Whole-Brain Child” (med Tina Payne Bryson, Ph.D.), “Brainstorm,” og
hans nyeste bok “No-Drama Discipline” (med Tina Payne Bryson, Ph.D.).
Dr. Siegel er kjent for å gjøre komplisert vitenskap tilgjengelig. Han holder foredrag over hele
verden, både for fagfolk innen psykisk hele og nevrovitenskap, men også for næringslivsledere,
lærere, foreldre, meglere, dommere og prester.
I tillegg til heldagsseminaret, skal Siegel også holde fagkonferansens keynote «The Developing
Mind; affect, regulation and psychopathology”, onsdag 4. november kl 11 - kl 1145.
Begge foredragene er på engelsk. Simultantolking ved leie av høretelefoner.
For mer informasjon om Dan Siegel, www.DrDanSiegel.com
11
TIPS gir råd og hjelp til alle som har spørsmål om psykiske problemer.
Telefon 51 51 59 59, hverdager 08.00-15.00. For mer informasjon: tips-info.com
12 SØK HJELP SÅ RASKT SOM MULIG, DA ER SJANSEN STØRST FOR Å BLI FRISK
reload.no
Når noe er vanskelig
å snakke om, er det
godt å vite at noen
lytter og forstår
Dialogseminar om samtaleverktøyet «Hei!»
-Teori og praktisk bruk på barnets ulike arenaer
Møt spillets to forfattere, psykologspesialistene Kristin Sommerseth Olsen og Guro Winsnes, og
få en innføring i det teoretiske grunnlaget bak Hei-spillet, og en gjennomgang av erfaringene
som er gjort med spillet så langt i 1 og 2 linjen.
Dette dialogseminaret retter seg mot alle faggrupper som har psykososiale samtaler med barn;
bl.a. lærere, rådgivere, barnehageansatte, barneansvarlige, helsesøstre, og sosialarbeidere, samt
terapeuter fra 2-linje tjenestene. Interesserte privatpersoner er også velkommen.
Pris; 200 kr Tirsdag 3. november 2015 kl 12-15, Stavanger
13
Øvrige
arrangementer under Schizofreniuken
Mer informasjon på www.schizofrenidagene.no
SKOLEDAG - egen psykisk helsedag for elever
i den videregående skole.
Mandag 2. november i Stavanger Forum
HVA ER DET MED DEN UNGEN?
Kompetansehevingskurs for personell i
barnehager, for helsesøstre og studenter.
Mandag 2. november i Stavanger Forum
HVA ER DET MED MONICA?
Kompetansehevingskurs for lærere, rådgivere og
helsesøstre i ungdoms- og videregående skoler.
Tirsdag 3. november i Stavanger Forum.
DIALOGSEMINAR OM SAMTALEVERKTØY ’HEI’!
Teori og praktisk bruk på barnets ulike arenaer –
med Hei!-spillets to forfattere Kristin Sommerseth
Olsen og Guro Winsnes. Tirsdag 3. november
kl 12 – kl 15 i Stavanger Forum
ALFRED HAUGE JUBILEUMSFOREDRAG
‘Medlidenhet. Medlidelse. Ømhet.
Alfred Hauge om psykisk lidelser’
Jan-Inge Sørbø, professor og forfatter.
Mandag 2. november kl. 18-19
Stavanger Kunstmuseum,
Henrik Ibsens gate 55, 4021 Stavanger
12
UTSTILLING
Bobby Bakers Diary Drawings –
Stavanger Kunsthall, Madlaveien 33,
4009 Stavanger
FORESTILLING FOR BARN
– ’EN HYLLE AV FØLELSER’
av Karen Moe Hennie
Stavanger kulturhus
Lørdag 31. oktober
MYLDREKVELD
på Sjøhusene i Stavanger.
Torsdag 5. november kl 20.00
Årets Schizofrenipub er STING
Valberget 3, Stavanger sentrum
PUBLIKUMSFOREDRAG
hele uka – i PsykOpps lokaler, Stavanger
Forum og Vitenfabrikken Sandnes
GODKJENNINGER
Se www.schizofrenidagene.no
Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap
gal
nne
vigs
dan
nom
ner.
Påmelding Schizofrenidagene:
Program schizofrenidagene:
HOTELL
HOTELL
Finn
aktuelle konferansehotell på
Finn aktuelle konferansehotell på
www.schizofrenidagene.no
PRISER FOR FAG SEMINAR:
PRISER FOR FAG SEMINAR:
For informasjon og påmelding,
www.schizofrenidagene.no
se www.schizofrenidagene.no
Schizofrenidagene arrangeres av Stavanger Univer- For informasjon og påmelding,
se www.schizofrenidagene.no
Schizofrenidagene
arrangeres
avog
Stavanger
sitetssjukehus
Psykiatrisk
divisjon
Stiftelsen
Fagseminar 3 dager
Universitetssjukehus
divisjon
og
Psykiatrisk
Opplysning Psykiatrisk
i nært samarbeid
med
(inkl. miniseminar):
Fagseminar
3 dager
Stiftelsen
Opplysning
i nært
RKBU
Vest,Psykiatrisk
Sola DPS, Jæren
DPS, BarnsBeste,
Før 15.06: kr 4 500
(inkl.
miniseminar):
samarbeid
med
Rogaland
A-senter,
RKBU
Stavanger kommune, Sandnes kommune, Klepp
Før 15.08:
4 750
kr 4kr500
Vest, Sola DPS,
Jæren DPS,
BarnsBeste,
kommune,
Universitetet
i Stavanger,
Fylkesmannen Før 15.05.15:
Før
15.10:
kr
5 150
Før 15.08.15: kr 4 700
Universitetet
i
iStavanger
Rogaland, kommune,
NAPHA (Nasjonalt
kompetansesenter
Deretter
kr
5 500
Før
15.10.15:
kr
5
000
Stavanger, Mental Helse SørVest, TIPS
for psykisk helsearbeid), Regionalt fagmiljø for
Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland,
autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi,
NAPHA, SEPREP, ISPS-Norge, Nasjonalt
SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial
senter for erfaringskompetanse innen
rehabilitering ved psykoser), Rådet for Psykisk
psykisk helse, Klubbgata Legesenter og
Helse, Klubbgata Legesenter og Landsforeningen
Landsforeningen for pårørende innen
for pårørende innen psykisk helse (Rogaland).
Deretter:
kr 5 500
Enkeltdager:
Før 15.10 kr 2 200 per dag;
Enkeltdager:
deretter kr 2kr100
2 500
Før 15.08.15
per per
dag;dag.
deretter kr 2 300 per dag.
psykisk helse (Rogaland).
1315
Påmelding: Schizofrenidagene
2. – 6. november i Stavanger Forum
>
www.schizofrenidagene.no
> Fyll ut og fax oss på 51 93 88 01 > QR-kode side 15
OBS! Bindende påmelding, avbestillingsgebyr kr 700,- Omfaktureringsgebyr kr 150,Avbestillinger etter 15.10.15 refunderes ikke.
Navn
Etternavn
Adresse
Postnr
Telefon
Sted
Epost
Arbeidssted
Stilling
Fakturaadresse
Postnr
Fagseminar alle 3 dager
(Inkl. miniseminar)
Fagseminar onsdag 4. nov.
(Inkl. miniseminar)
Fagseminar torsdag 5. nov
(Inkl. miniseminar)
Fagseminar fredag 6. nov.
Myldrekveld på
Sjøhusene
i Stavanger torsdag
5. november kr 495
Sted
Spesial Seminar 1 med Dag
Nordanger og Helen Stain
Mandag 2. november kr 1 950
Spesial Seminar 2 med Per Isdal
tirsdag 3 . november kr 1 000
Spesial Seminar 3 med Dan Siegel
Tirsdag 3 . november kr 2500
OBS! Når vi har registrert din bestilling, vil
du motta mail med fremgangsmåte for valg
av miniseminar.
Oversettelse med leie av høretelefoner
(kun plenumsforedrag) 3 dager kr 500
Oversettelse med leie av høretelefoner
(kun plenumsforedrag) 1 dag kr 200
Oversettelse med leie av høretelefoner
Spesialseminar 1 kr 200
Oversettelse med leie av høretelefoner
Spesialseminar 3 kr 200
Buss fra flyplassen til Stavanger Forum
kl 09 onsdag 4. november kr 100
Buss fra Stavanger Forum til flyplassen til
kl 1615 fredag 6. november kr 100
Vi er på Schizofrenidagene!
Besøk oss på vår stand!
Hilsen Ida og Beate
[email protected]
[email protected]no
www.gyldendal.no/akademisk/psykologi
NYHETER
MILJØ
FØLELSER
RELASJONER
TERAPI
MENNESKER
www.hertervigforlag.no

Similar documents