Litt etikk, bønn, og fornuft - Tore

Comments

Transcription

Litt etikk, bønn, og fornuft - Tore
Side1av52
Litt etikk, bønn, og fornuft
Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: www.tore-bloch.priv.no
Oppdatert på mandag den 11 januar 2016.
Her er noen selvkomponerte setninger som inneholder etikk, bønn, og fornuft:
1. Bli ikke holdningsløs!
2. Gå deg ikke vill!
3. Gå ikke med på svik!
4. Man skal aldri ønske at noen skal dø!
5. Man må ikke tilbe ting som er galt eller farlig!
6. Man må bruke riktige ord på ting! Man må ikke bruke misvisende navn og ord!
7. Hvis du tilber gode ting, så vil gode ting og godhet bli frembringet.
8. Folk må være konstuktive! Folk må ikke være destruktive!
9. Jeg har sett at det er mange poppgrupper som har titler og tekster på sine sanger, som får
både artistene og lytterne til å synke. Man må ikke bruke navn- og ordsettinger som er
oppløftende for gale ting, farlige ting, onde ting, og Djevelen.
12. Det er ofte grunner til å ha fremmedfrykt. Jeg vil at musikk som spilles på radio skal være
klar og tydelig på norsk eller engelsk.
13. Jeg ønsker at vi skal ha et tak på antall helsearbeidere, der hvor maks 0,5% av
befolkningen kan jobbe med noe innen helse. Det vil si at 1 av hver 200 innbygger kan jobbe
med noe innen helse.
14. Jeg vil at folk som er selvstendig næringsdrivende som skaper reelle produkter og
økonomi på egen hånd skal ha de høyeste lønningene i samfunnet.
15. Generelt sett tror jeg at små boliger berger liv. Generelt sett så tror jeg at det er tryggest å
klare seg med nokså lite. Kunne vært kjekt med flere små boliger og skikkelige hybler på
boligmarkedet.
16. Man skal aldri kalle ugjerninger for en god sak. Jeg har flere ganger opp igjennom tiden
sett personer som har prøvd å gi ugjerninger et godt rykte. Det er så fortvilt når noen driver på
med slikt.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side2av52
20. Det økonomiske systemet må nok legges om veldig mye hvis det skal bli levelig for
folket. Ha kunnskap opp i tankene! La det bli mulig for oss å produsere mange nyttige og
interessante ting som folk kan ha bruk for, og som folk kan være villige til å kjøpe med
velvilje.
21. Jeg lurer på om reklame for skinnplagg kan være farlig, fordi det kanskje kan være en
trussel mot dyr og dyrebestander. Jeg har hørt at noen har antydet at man kan bli impotens av
bukseplagg av skinn, men jeg vet ikke om det er påvist.
22. Les ikke igjennom andre personer sitt kladdemateriell. Forfatteren må få gjøre ferdig
tekstene sine, slik at tekstene blir fremførbar.
23. Hvis man skal ta bilder av noen, så bør personene som skal avfotograferes være forberedt
på fotografering. Bruk ikke stygge eller ubekvemmelige bilder av noen.
24. Hvis man bor i nærheten av butikken og arbeidsplassen, så trenger man ikke bil og
kollektivtransport, og det blir derfor spart mye tid, energi, og andre resurser.
25. Det er så spennende og livsnødvendig med mange høyteknologiske produkter, som for
eksempel radiomottagere, fjernsynsapparater, mobiltelefoner, datamaskiner, dataprogrammer,
led-pærer.
26. Jeg tror at det skal være mulig for ungdom å lære seg å tilvirke høyteknologiske produkter
som for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner allerede etter fullført ungdomsskole, hvis
elevene hadde fått servert all den nødvendige kunnskapen, og jeg tror ikke undervisningen
hadde trengt og blitt gjort vanskelig.
27. Det er selvfølgelig best når utetemperaturen er mellom 0 og 13 grader, og når det er
overskyet eller gråvær, og når det ikke her helt vindstille. Det er grusomt med stekende sol og
sterk varme.
28. La det bli mulig for barn og ungdom å lære seg alt mulig nyttig og interessant på kort tid.
Tiden er dyrebar.
29. Håper at myndighetene til enhver tid har kontroll med antall nye mennesker som settes til
verden. Jeg håper at det kan bli plasser i samfunnet til alle disse nye menneskene.
30. Det bør bli forbudt med homofili. Legalisering av homofili og homofile ekteskap kan føre
til at det vil bli umulig å snakke med folk eller ta kontakt med folk.
31. Jeg håper på flere små boliger eller hybler for inaktive mennesker. Jeg tror at det er farlig
med sosiale boliger, fordi det krever noe sysselsetting, og fordi det har lett for å oppstå
blasfemi. Det er vel ikke noe problem for inaktive mennesker å være mye for seg selv, siden
de kan underholde seg med PC, nettbrett, lytte til radio, og sikkert flere ting.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side3av52
32. Jeg skulle ønsket at det kunne ha vært sikre transportløsninger for folk som bor langt unna
butikken, slik at de kan komme seg til og fra butikken uten å bli skadet, og at de kan få med
seg matvarer og andre varer trygt hjem.
33. Jeg ønsker at veskeprodusenter skal lage fine handlevesker for både menn og kvinner. Jeg
tror at det er tryggere å frakte matvarer og andre varer med skikkelige bærevesker.
34. Så snart som det økonomiske systemet blir lagt om, så skal det trolig bli gode levekår for
alle våre innbyggere. Det er viktig at folk kan produsere vanlige ting som folk kan ha bruk for
til vanlig. Det er først og fremst viktig å produsere de tingene som folk trenger mest og til
daglig, som for eksempel mat, klær og sko, mobiltelefoner, datamaskiner, radiomottakere, og
sikkert mange flere ting. Jeg tror at det også skal bli gode levekår for personer som er inaktive
når det økonomiske systemet blir lagt om. Jeg ønsker ikke at folk skal produsere ting som vi
ikke har bruk for. Det er ikke bra å sette folk til å produsere verdiløse ting.
35. Med kunnskapsløshet er det trolig større tendenser til salvelser, likvideringer, sykdom og
blasfemi. Vi må prøve å få utdanningssystemet ut av ruinhaugen snarest. Uteksaminerte
studenter må snart bli i stand til å lage mange reelle produkter. Reelle produkter er nyttige og
interessante produkter som folk kan ha bruk for, og som folk kan være villige til å kjøpe med
velvilje.
36. Jeg håper at det kan bli internasjonale regler for hvor mange turister hvert land kan ha på
en gang. Vi kan ikke ha mange turister på en gang. Det kan være både skummelt og farlig
med turisme.
37. Jeg håper at Norge kan få et bedre vennskap spesielt til våre naboland og Storbritannia.
Jeg frykter ofte våre naboer i øst. Jeg er redd for våre egne landsmenn når de er på reise til
våre naboland, Storbritannia, og andre steder i verden. Det beste vennskapet mellom for
eksempel nordmenn og svensker, får vi kanskje når alle er der hvor de opprinnelig hører
hjemme.
38. Jeg ønsker at det skal bli tryggere med handel over landegrensene. Jeg tror at handel med
andre land, og hvor det er et annet økonomisk fellesskap, annen kultur, og annet folkeslag,
kan være veldig risikabelt. Jeg tror at det ofte har skjedd at forretningsmenn på reise til
utlandet har blitt utsatt for både overgrep og drap.
39. Det har alltid vært kolossalt med arbeidskriminalitet innen helsevesenet. Slik har det lett
for å bli når det er så mange som søker tilflukt i form av helse-jobber for få en ”lett-tjent” og
”trygg” inntekt, og når så mange skal tjene penger på syke mennesker, og når helsearbeiderne
attpå til opp igjennom tiden har vært den gruppen med mennesker som har satt flest barn til
verden.
40. Jeg ønsker at omlegging av det økonomiske systemet skal føre til at mer penger kan gå
over til meningsfylt forskning, blant annet forskning innen teknologi. Vi bør snart bli i stand
til å produsere mange reelle produkter.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side4av52
44. Jeg skulle ønsket at våre poppstjerner og andre kjendiser kunne ha blitt mye penere og
mye mer sjarmfulle, og at de kunne ha havnet innenfor kategorien for lettvektere.
45. Det er viktig at folk kan unngå å lage unødvendig støy. Det er ikke bra å sende opp
nyttårsraketter noen dager før eller etter nyttårsaften. Skal man sende opp nyttårsraketter, så
må man være nokså presis tidsmessig med oppskytingen av nyttårsraketter, og man bør ikke
bruke for lang tid. Det er ikke bra å feire nasjonaldagen med kanoner og høye lyder. Når det
er støy og lyder, så er det vanskeligere å gjøre observasjoner i omgivelsene.
46. Jeg skulle ha ønsket at TV-kanalene kunne ha prøvd og unngått å sende filminger med
vold og hard munnbruk.
47. Jeg tror at det skal være mulig å få produksjonsroboter med høy intelligens og fin
mekanikk til å revolusjonere blant annet matindustrien. Jeg er sikker på at avanserte
produksjonsroboter kan gi folk mer overskudd til å slappe av og tenke.
48. Jeg er sikker på at hvis vi klarer å lage mange reelle produkter innenlands, så vil det
sikkert føre til at folket vil komme til å bli friskere, intelligente, penere, og mer sjarmfulle. Jeg
synes at det er viktig hvis det er toll på en del importerte varer.
49. Jeg synes at det er skummelt med store saler hvor det samles mange mennesker, fordi det
kan bli en voldsom trussel mot folket og samfunnet hvis det skulle skje terrorhandlinger. Jeg
tror at det ikke lurt hvis mange mennesker samles på en plass.
50. Jeg tror at det kunne vært lurt hvis kommunene kunne ha satt opp små bygg med
forelesningsrom flere steder i kommunen. Det bør kanskje være ett eller to forelesningsrom i
hvert bygg. I tillegg bør det være toaletter og et oppholdsrom. Jeg tror ikke at det bør være
mer enn maks 30 sitteplasser i hvert forelesningsrom. I større kommuner er det kanskje lurt
med flere slike bygninger rundt omkring i kommunen. Bygningene med forelesningsrom bør
kunne leies av skoler og næringslivet. Det bør kunne holdes spesielle kurs for folk i nesten
alle aldre, og det kan for eksempel vises presentasjoner i form av slideshow og kortfilmer.
51. Jeg tror at det kanskje kunne vært lurt for nordmenn og hatt todelte inntekter i form av
penger og rasjonskort. Med rasjonskortene kan man hovedsaklig handle norskproduserte
varer. Jeg tror kanskje at slike todelte inntekter kan føre til at det kan bli mer levelig for
folket. Jeg synes ikke at vi har så mange innbyggere i Norge, og jeg ønsker at vi skal kunne
klare å ta vare på alle våre innbyggere.
52. Jeg synes at boligbygninger bør lages slik at det kan bli lettere å flytte inn tunge
hvitevarer, møbler, andre store ting. Det er sikkert lurt å få trillet inn tunge hvitevarer som for
eksempel vaskemaskiner på vogn med hjul.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side5av52
53. Jeg er som oftest veldig redd innvandrere og fremmedfolk. Det er spesielt skummelt når
det blir mange av dem. Jeg skulle ønsket at vi kunne ha unngått innvandring. Jeg er redd
russerne, spesielt etter at de gikk inn i Ukraina, så man vet aldri hva russerne kan finne på å
gjøre. Jeg skulle ønsket at russerne kunne ha vært så stolt og fornøyd over det store landet sitt,
at de ikke hadde trengt å lengte seg til andre steder i verden. Antageligvis er det en usunn
kultur og mye kriminalitet i Russland, siden russerne kriger. Det er best om Norge og flere
andre land kan prøve å forkynne forskjellige ting i Russland for å forsøke å gjøre russerne
fredelige.
54. Jeg tror at hvis verden hadde vært uten land og landegrenser, så hadde det kommet til og
blitt umulig for mennesker og andre skapninger å leve.
55. Det er så mye ullklær i noen butikker. Ull er noe svineri! Jeg skal tro om det er Djevelen
som har frembrakt all den ulla?! Jeg ber om at det må komme mer fleece-jakker i flere
klesforretninger. Jeg synes at det er vanskelig å få tak i fleece-jakker som er myke, herlige, og
som det er glidelås på lommene, og med nøytrale egnede farger for menn og kvinner.
56. Jeg tror at grunnen til at nordmenn ikke har klart å komme langt med teoretiske ting,
kanskje er på grunn av at det er veldig mye medikamenter og sprøyter, og fordi det er stor
sysselsetting innen helse. Alt for mange holder idretten høyt oppe som sin symbolsak.
57. Jeg synes at det er så vanskelig å få tak i sko i store størrelser. Jeg skulle ha ønsket at det
kunne ha blitt lett å få tak i brukbare sko som det ikke snøring på. Jeg tror at skoproduksjon er
en stor business. Jeg skulle ønsket at vi kunne ha begynt og produsert sko i Norge. Hvis ett
par sko varer i tre måneder, så må det produseres omtrent 4.5E6 innbyggere / 30 dager / 3
måneder = minst 50000 par sko per dag. Hvis hvert par sko varer i 6 måneder, så må det
produseres minst 25000 par sko per dag. Hvis ett par sko varer i ett år, så må det produseres
minst 12500 par sko per dag. Disse beregningene er forutsatt at det produseres sko til hver
innbygger med de rette størrelsene til hver innbygger i Norge.
58. Jeg håper så inderlig at noen har kontroll med at det hele tiden er nok overskudd i
bestander av husdyr og planter til å lage mat av.
59. De økonomiske omleggingene i samfunnet bør føre til at butikkene ikke skal være nødt til
å være så avhengige av å selge mye for å tjene penger, selv om folk skal kunne få kjøpt det de
trenger.
60. Politikk med Høyre og Fremskrittspartiet vil berge liv!
61. Som sagt tidligere, så er jeg sikker på at det skal være mulig med store omlegginger av det
økonomiske systemet for at det skal bli levelig for folket. Så lenge det er mulig å få tak i
matvarer i butikkene, og så lenge man klarer å få tak i klær og sko, og så lenge man klarer å få
tak i mobiltelefoner, datamaskiner, og mange flere ting, så mener jeg at det skal være mulig
med en eksistensiell omlegging av det økonomiske systemet.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side6av52
62. Jeg tror at det er spesielt viktig at Norge bør bruke store resurser på å forkynne viktig
informasjon i våre naboland. Nordmenn må gi mye informasjon om mange ting til våre
naboer, slik at folk i våre naboland kan lære seg å leve, og slik at vi kan gjøre det interessant
for dem. Jeg tror at våre naboer kan bli farlige hvis vi ikke forkynner noe til dem. Våre naboer
trenger kanskje å få vite mye om mat, kosthold, matproduksjon, teknologiske produkter,
boliger, små boliger berger liv, landbruk og landbruksbygninger, og mange andre ting som er
nyttig og interessant. Jeg tror at det kan være lurt å lage flere fjernsysnprogrammer hvor hvert
program kanskje kan ha en varighet på cirka 20 minutter. Jeg tror at mange personer ikke
orker å sitte å se lenge på filmer, så det er sikkert derfor best med flere kortvarige tvprogrammer. Jeg tror at det kan være lurt å ha programmene på engelsk. Jeg tror at
teknologiske ting virker veldig tilfredsstillende på folk, så det kunne sikkert ha vært lurt med
tv-programmer om mobiltelefoner, datamaskiner, litt om nyttige dataprogrammer.
63. Jeg ønsker at det skal skje noe som kan føre til at folk kan unngå å sette seg i mye gjeld.
64. Det er så mange ting som det ikke går an å tjene penger på. Det er slike ting som rammer
hele folket. Jeg ber om at myndighetene må prøve å gjøre noe med det økonomiske systemet
slik at det kan bli levelig for våre innbyggere.
65. Det er lenge siden at jeg har sett små barn og ungdom. Jeg lurer på om det settes
tilstrekkelig nok med nye mennesker til verden?
66. Jeg har sett at det er så mange matvarer i matvarebutikkene som er så dårlige at det bare er
til å kaste rett i søppel. Det er så mange ferdigmiddager som inneholder urent kjøtt. Jeg tror at
det er skapervæske som har blitt blandet inn i mye kjøtt. Jeg lurer på om det er knapphet på
kunnskap, mat, og andre resurser? Jeg tror at hver innbygger trenger 250-300 gram rent kjøtt
hver dag. Jeg ønsker at hvert fylke og hver eneste kommune skal kartlegge innbyggernes
matforsyninger, slik at det eventuelt kan produseres mer mat. Jeg tror at inaktive mennesker
bør ha minst 1-2 måltider per dag. Det bør legges opp til at inaktive mennesker kan ha 3
måltider per døgn. Det er nokså skrekkelig hvis det blir mindre enn ett måltid per døgn for
inaktive mennesker.
67. Jeg oppfordrer folk til å holde seg vekk fra begravelser. Det er ikke godt for noen å gå i
begravelser. Hvis man har kjent en person som nettopp har dødd, så kan man heller sende
brev til de døde personenes pårørende. Et slik brev kalles for kondolanse. Et kondolansebrev
kan skrives på vanlig linjert skrivepapir, og legges i konvolutt med frimerke. Det holder med
at man gir uttrykk for at ”det er så synd at han/hun døde”.
68. Jeg lurer på om det kunne ha vært bedre og lagt døde mennesker i papirsekker, og fraktet
de på søppeldungen sammen med husholdningsavfallet i stedet for gravlegge døde mennesker
på gravstedet?
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side7av52
69. Det er veldig viktig at dyrene på gårdene kan ha det fint og godt. Mennesker er helt
avhengige av å få mat fra planter og dyr for å kunne leve. Alle dyrene er avhengige av
mennesker, og det er viktig at noen lærde mennesker kan kommunisere med dyrene
regelmessig.
70. Jeg oppfordrer folk flest til å klippe håret sitt selv i stedet for å gå til frisør. Man kan bruke
en papirsaks til å klippe håret sitt selv med. Man bruker en egen neglesaks til å klippe negler
med. Man kan få kjøpt neglesakser på apotekene, Europris, Clas Ohlson, og på
dagligvarebutikker.
71. Jeg tror at fugler og andre dyr lettere kan klare å finne døgnrytmen hvis de regelmessig
kan få holde øye med viser-ur på bygningsvegger eller inne i fjøs.
72. Jeg skal tro om det er mulig for dataprogrammerere å få tak i skikkelige
programmeringsspråk for å lage dataprogrammer med? Jeg har prøvd å lete litt forskjellige
steder på internettet, men jeg har ikke funnet noe. Jeg skulle ønsket at nordmenn kunne ha
blitt mye mer selvforsynte når det gjelder dataprogrammer.
73. Jeg tror i grunnen at det er viktig hvis flere kunne ha jobbet med noe innen matvarer innen
alle de tre næringsgrenene.
74. Det er viktig for mange mennesker å få tak i nok kunnskap til å opprettholde produktene
som fins i butikkene.
75. Jeg tror at det kan være farlig for folk å ta teoretiske utdannelser, blant annet fordi folk
ikke lærer nok, og fordi det er vanskelig eller umulig å tjene penger på teori. Det kan se ut
som om samfunnet lenge har blitt drevet på denne måten. Kunnskap går visst ikke for å være
en egen næringsgren. Jeg håper at folk snart kan bli i stand til å produsere mange reelle
produkter etter fullførte utdannelser. Det kan i verste fall få fatale konsekvenser for folk hvis
vi ikke kan bli i stand til å produsere noe selv.
76. Jeg skulle ønsket at det kunne ha blitt lettere å få skaffet seg fine og myke fleecejakker
med lommer med glidelås. Jeg har i det siste sett jakker som er verre enn både ull og stålull.
Se på ”polar fleece” i Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_fleece
77. Jeg tror at det kunne ha vært lurt med flere plantehus i mange kommuner, slik at det
lettere kan dyrkes mat av planter.
78. Jeg synes at gummigodteri (vingummi) er veldig godt. Jeg kjøper meg vingummi kanskje
1-2 ganger hver måned. Jeg er glad hvis det produseres vingummi i Norge.
79. Viktige ting som folk trenger er matvarer, klær, sko, mobiltelefoner, datamaskiner,
boliger, vekkerklokker, radiomottakere, vaskemaskiner, mikrobølgeovner, komfyrer,
kjøleskap med fryseboks, seng, databord, stoler, skuffer og skap, og mange flere ting.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side8av52
80. Jeg ønsker at noe smart skal gjøres for at det skal bli lettere å drive frem kunnskap i
samfunnet. Jeg ønsker at folket skal bli intelligente. Jeg ønsker at folket skal kunne mye mer
om teknologi. Jeg ønsker at folk skal bli i stand til å produsere mange nyttige og interessante
ting som det ligger mye kunnskap bak.
100. Jeg tror at det skal være nokså overkommelig for noen personer å konstruere
mobiltelefoner, og datamaskiner som kjører Windows, hvis noen kan klare å finne tak i
standardspesifikasjonene. Jeg tror ikke at det trengs så enormt stor sysselsetting for å tilvirke
datamaskiner.
101. Jeg skulle ønsket at mange smarte ting kunne blitt gjort for å forhindre overfall og
overgrep mot folk. Det har opp gjennom alle tider skjedd så mange farlige og alvorlige ting
med folk, og det har skjedd mye menneske-svinn.
102. Jeg mener at det snart må bli mulig for folk å kunne henvende seg til andre steder enn
bare sykehuset hvis noen skulle bli opprådd for noe.
103. Det er så livsnødvendig med mange teknologiske ting. Teknologisk kunnskap og
teknologiske apparater virker svært tilfredsstillende på folk. La oss leve for teknologi!
Eksempel på teknologiske ting er mobiltelefoner, datamaskiner, produksjonsroboter,
fjernsynsapparater, radiomottakere, klokker.
104. Jeg ønsker at innbyggere med utenlandsk opprinnelse som har blitt norske statsborgere
må bruke en del resurser på å tilpasse seg i landet vårt. Disse personene som har flyttet for å
bli i Norge må lære seg språket vårt, og de bør muligens skifte navn som passer inn i Norge.
105. Jeg håper at myndighetene snart kan klare å finne på nye og bedre måter å drive det
økonomiske systemet på, slik at det kan bli levelig for for folket. Det økonomiske systemet
må legges om. Det er viktig at inaktive mennesker kan klare seg med lite. Ting må gjøres for
at det skal bli mulig å drive frem kunnskap. Det kreves en del kunnskapsresurser for å
opprettholde produksjonen av produktene som selges til vanlig i butikkene.
106. Jeg håper at det fins internasjonale regler for hva som kan kjøpes for penger.
107. Folk som jobber innen helse er den gruppen med mennesker som er de mest misfornøyde
og farligste folkene i hele samfunnet. Jeg tror at folk blir mer mentalt tilfreds desto mer de har
teknologisk innsikt. Jeg tror at unge og ulærte jenter er farlige for folk, først og fremst på
grunn av at de bærer på den farlige skapervæsken menstruasjon. Ulærte mennesker er generelt
sett farlige.
108. Det er litt rart å tenke på at ingen menn hadde trengt og blitt skallet på hodet. Ikke en
gang høy panne og viker hadde de trengt og fått. Vi må bruke store resurser på å få alle
former for likvideringer til å opphøre.
109. Utroskap og hor er veldig farlig.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side9av52
111. Hvis det forkynnes mye nyttig og interessant informasjon på skoler og i media, så vil
folk bli roligere, og det vil trolig bli veldig lite vold i samfunnet, og det vil bli interessant for
folk å leve.
112. Jeg oppfordrer folk til å reagere strengt på uanmeldte besøk på døren.
113. Jeg vil tro at mange av de mest resurssterke medelever har gått av dage. Slik tror jeg at
det har vært opp gjennom alle tider, og jeg tror at nesten alle har oppdaget at det kanskje har
vært slik.
114. Jeg mener at folket må lære seg veldig mye om teknologi, uansett hvor lett eller
vanskelig det måtte være. Vi kan ikke begynne å leve på nytt inn i en tid uten høyteknologiske
innretninger. Vi er helt avhenginge av teknologiske innretninger, og teknologiske innretninger
er livsnødvendige for oss.
115. Jeg tror at det er veldig mange gamle mennesker som til stadighet blir likvidert og drept
på sine gamle dager når de har blitt noe svakere i kroppen. Noe må gjøres for å ta vare på
folket. Alle mennesker har da gjort mer eller mindre syndige ting opp igjennom tiden de har
levd. Folk må bli flinkere til å glemme syndige ting, og folk må bruke mye resurser på å
forhindre at folk skal bli syndige. Barne og ungdomsårene i livet er som oftest den tiden det
oppstår flest vanskeligheter. Det er så mange gamle mennesker som kan veldig mye og som
har opplevd veldig mye og som går til grunne.
116. Det er grunner til å bli skeptisk hvis man får øye på firmabiler uten logo. Dette gjelder
også for søppelbiler og postbiler.
117. Det å spidde folk med vaksiner er veldig farlig. Vaksinering av folk kan i verste fall føre
til at folk kan bli ufruktbare.
118. Jeg er fast bestemt på at alle sykdommer er menneskeskapte, og at ingen medisiner er
beregnet på menneskekroppen. Både sykdommer og medisiner dukker opp hovedsakelig på
grunn hekseri.
119. Jeg har hørt om flere personer som har fått hjelp av velvillige leger til total avvenning av
diabetesmedisin. Jeg tror at diabetesmedisin rett og slett er et kraftig vanedannende stoff, eller
kanskje det til og med er et narkotikum.
120. Det er farlig hvis noen plasserer mikobølgestråleappareter i naboleiligheten. Jeg har sett
flere tilfeller der personer har drevet på med slike destruktive ting. Jeg skulle ønsket at det
kunne ha blitt mulig å få kjøpt detektorer som detekterer mikrobølgestråling.
Mikrobølgestråling er veldig farlig for levende vesen.
121. Jeg tror at ofte kunnskapsløse mennesker har større tendenser til å være blasfemisk.
123. Det har opp gjennom alle tider skjedd så mange alvorlige ting med nordmenn på tur til
Sverige. Jeg føler meg ofte så utrygg på svensker.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side10av52
124. Jeg tror at det er mye vanskeligere å få forkynt viktig og korrekt informasjon til store
geografiske områder.
125. Jeg vil ikke gi uttrykk for hva jeg synes om seksualundertøy. Det er kanskje nesten 30 år
siden sist gang jeg så noen spasere i seksualundertøy.
126. Folk må bli mye flinkere til å bruke ord på ting, slik at folk kan klare å takle vanskelige
situasjoner og konfliktsituasjoner på slike måter at det ikke oppstår menneske-svinn, og for å
prøve å forhindre at resurser kan gå til spille.
127. Jeg skulle ønsket at verdens land til enhver tid kunne ha blitt enige om hvor mange
mennesker vi kan ha på jorden og i hvert land.
128. Jeg skulle ønsket at landene på jorden kunne ha blitt enige om hvordan handel over
landegrensene skal foregå.
129. Den blå politiske kraften fra den blå-blå regjeringen vil nok friske opp folket mer og
mer, og folk vil komme til å bli funksjonsdyktige, og det vil komme til å bli levelig for oss.
130. Jeg tror at det kan være farlig for mange personer å ta i mot alt man blir tilbydt. Jeg tror
at det er best og ikke bruke penger på ting som man kan klare seg uten. Jeg tror at dette
gjelder spesielt for folk som er inaktive.
132. Jeg tror at folket hadde kommet til å blitt friskere og penere hvis Norge hadde blitt
republikk, og hvis Norge kunne ha fått et annet flagg uten kors. Slik som jeg ser på det, så er
det rett og slett ikke bra å holde korset så vaiende og godt synlig. Jeg tror heller ikke at det er
bra å kalle vår valuta for norske kroner, for jeg tror også at en blank isse også kan kalles for
krone.
133. Jeg tror at den russiske invasjonen i Ukraina skyldes høy heksetilstand forårsaket av
giftemål mellom infødte ukrainere og tilflyttede russere. Alle kriger med paramilitære skyldes
korstilstander i folks skjeleliv. Jeg tror at det kan være spesielt farlig hvis folk gifter seg med
personer over landegrensene.
135. Jeg har aldri forstått meg på idrettsutøvere. Alt som har med idrett å gjøre er da så
kjedelig. Det er ikke bra å overdrive trimming. Trimming sliter på kroppen. Jeg tror at folk
som trimmer ofte kan bli kronisk utslitt.
136. Jeg har oppdaget at det er så mange kalkulatorer som regner feil. Jeg er sikker på at
kalkulatorprogrammer på datamaskinen regner mye feil, og min lommekalkulator regner også
mye feil. Jeg skulle ønsket at det kunne ha blitt brukt mer resurser på å få laget kalkulatorer
som regner riktig. Kalkulatorprogrammer og lommekalkulatorer må testes ut nøye før de
slippes ut på markedet. Slik som jeg ser på det, så nytter det ikke å stole på en eneste
kalkulator, så folk må derfor bruke mye arbeid på å få testet ut beregningene sine.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side11av52
137. Jeg tror at kalkulatorer som regner feil kunne ha ført til mange alvorlige konsekvenser
for folk. Kalkulatorer som slippes ut på markedet bør gå igjennom godkjenningskontroll, og
kalkulatorene bør merkes med gyldig godkjenning.
139. Jeg ønsker ikke at folk skal sette seg i mye gjeld. Jeg ønsker at folk skal få det lettere
økonomisk. Folk vil kanskje få det bedre hvis nye boliger får mer gjennomtenkte
konstruksjonstegninger, og hvis boligene blir noe mindre enn de har brukt å være.
140. USA skal visst gjennomføre sterkere boikott av Russland på grunn av at Russland gikk
inn i Ukraina. Jeg håper at boikotten kan føre til at det vil bli flere intelligente personer både i
USA og Russland, og slik at de kan klare å drive jorden sin selv uten å sløse med resurser.
141. Jeg har gjentatte ganger opp gjennom livet sett at det både har gått opp og ned med ting.
Folk har ikke alltid klart og holdt kunnskap i hevd. Dyrearter har blitt utryddet. Teknologiske
produkter har brukt å bli bedre. Resursene har blitt tært på. Jeg har tidligere i livet hørt om at
krisetider har brukt å komme i bølger. Jeg håper at vår tid er så moderne og at alt snart kan bli
så velutviklet at vi snart kan komme over denne krisetiden, og at vi aldri kommer inn i flere
krisetider. Krisetider kan være tunge og farlige for folk. Noe av det beste som kan gjøres for å
komme seg ut av krisetider, er trolig å forkynne nyttig og interessant informasjon til folket,
slik at folket lærer seg å leve, og slik at folket blir i stand til å gjøre noe. Hvis folk skal jobbe
med noe, så må de selvfølgelig jobbe med noe reelt.
142. Jeg ønsker at reisetrengende folk skal bli flinkere til å reise innenlands. Resiende må for
sikkerhets skyld ha med seg rikelig med pengereserver i tilfelle uforutsette ting skulle skje.
Reisende må også ordne seg med reiseforsikring. Det er livsfarlig å reise uten reiseforsikring.
Det er slitsomt å reise. Det kan være risikabelt hvis uforutsette ting skulle skje på en reise, og
spesielt i utlandet. Det er farligere for gamle mennesker å reise, fordi eldre personer har
mindre overskudd til å kunne klare å berge seg igjennom eventuelle uforutsette hendelser på
en reise. Folk som skal reise til utlandet, må på forhånd kunne mye engelsk, både muntlig og
skriftlig. Folk som reiser på tur til utlandet må ha gått noen år på skole, og de må være
fornuftige, og de må ha vett, og de må ha kulturforståelse. Husk at det kan være farlig for
nordmenn å dra til enkelte steder i verden, så man må på forhånd prøve å gjøre noen
undersøkelser.
145. Folk må være skjeptiske til alt som har med kalkulatorer å gjøre. Min lommekalkulator
regner feil, og programmer på datamaskinen regner feil. Jeg bør skaffe meg en stødig
lommekalkulator snarest. Jeg håper på at den neste kalkulatoren som jeg skaffer meg har
godkjent godkjenning. Det er ikke godt å si om feilberegningene i kalkulatorer stammer fra
programmene eller prosessorkjernene i kalkulatorenes mikroprosessorsystemer. Skulle trodd
at feilene mest sannsynlig ligger i programmene.
146. Jeg har mange ganger lurt på hvorfor det er nødvendig med så enormt stor lagringsplass
på minnekort til noen mobiltelefoner? Kan det komme av at det skjer regnefeiler noen steder,
eller er det bare naturlig allikevel med så stor lagringsplass?
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side12av52
148. Folk må være forsiktige når de ringer med telefoner og når de bruker internett. Jeg tror at
det er best for mange eldre mennesker å bruke enkle mobiltelefoner med bare ringing og
tekstmelding.
150. Jeg ønsker at folk som jobber med veldig kjedelige og dystre ting bør regelmessig bli
påvirket av underholdning og informasjon for å holde personer i mental god tilstand.
Eksempler på kjedelige og dystre yrker er for eksempel bosskjørere og ansatte i
begravelsesbyråer.
151. Jeg håper at media kan bli mer energisk og kunnskapsbasert, slik at folket kan få den
informasjonen og meditasjonen som kan være nødvendig for å gjøre det interessant og levelig
for folket.
152. Er glad hvis det bygges flere skikkelige studenthybler. Håper at noen har klart å lage fine
og gjennomtenkte byggetegninger for hybler.
154. Jeg tror og håper at omlegginger av det økonomiske systemet er på gang. Jeg har sterk
tro på at omleggningen av det økonomiske systemet vil gjøre det mye mer levelig for folk. Jeg
tror at det alltid vil komme til å være en del berm og andre inaktive folk i samfunnet.
155. Jeg har flere ganger hatt på følelsen av at noe mat har blitt dyrket på dårlig eller uren
matjord. Jeg ønsker det skal gjøres noe kartlegging over jord som kan brukes og reserveres
som matjord. Jeg ønsker at det skal gjøres noe forskning på hvordan rå matjord kan bli gjort
bedre, bare ved hjelp av noen små enkle ting.
156. Døde mennesker er et stort miljøproblem. Jeg ønsker at det skal bli gjort internasjonal
forskning på hva som bør gjøres med døde mennesker, for at miljøproblemene ikke skal bli så
store.
157. Jeg har mange ganger i det siste kjent fiskmat som smaker stygt. Skal tro hva årsaken til
at så mye fiskmat smaker stygt? Kanskje det kommer av at det kan ha blitt brukt ufisk til å
lage fiskmat av? På tide at det kan bli brukt mer resurser for å gjøre fiskholdig mat bedre!
158. Som oftest så er det noe med billig mat som gjør at den smaker dårlig eller på andre
måter er uspiselig.
159. Jeg har flere ganger opp igjennom tiden erfart at det kan være farlig å sove lavere eller
høyere enn vanlig sengehøyde i et soverom. Jeg tror at det kan være farlig å sove på en
madrass som ligger direkte på gulvet, og jeg tror at det kan være farlig å sove i køysenger
(etasjesenger). Jeg tror at hvis man sover i unormal sovehøyde, så kan det føre til kroniske
lungesykdommer, eller i verste fall kvelning. Når man skal sove, så må man ligge i en seng i
vanlig sengehøyde. Det er viktig at alle soverom kan ha muligheter for god ventilasjon med
frisk og ren luft.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side13av52
160. Folk bør vite at måker, kråker, og skærer også er fine fugler som folk bør bli glade for at
de fins. Det er ikke så mye fugler igjen i forhold til det som var for noen ti-talls år tilbake.
161. Slik som det økonomiske systemet var lagt opp tidligere, så tror jeg at nesten bare
kantslåtten hadde kommet til og overlevd.
163. Jeg synes at det er skummelt hvis det fins personer som er tilhengere av aktiv dødshjelp.
164. Jeg synes at organdonasjon må bli totalt forbudt. Jeg tror at folk bør være forsiktige med
å ta i mot mat fra andre mennesker. Jeg tror at selskaper og fester er de farligste stedene å ta i
mot mat og drikke fra andre personer.
165. Det skjer til stadighet alvorlige trafikkulykker på norske veier. Jeg synes at det er så
skremmende hvis det går tapt menneskeliv i mange av ulykkene. Noe må gjøres for å unngå at
det skal skje ulykker på veiene.
167. Jeg synes at folk er grisete, ekle og onde når de driver på med å pakke ut varer i
butikkene og deretter setter de på plass i hyllene igjen. Mange av varene blir ubrukelige når
forseglingen på emballasjen på produktene blir brutt opp. Jeg ønsker at folk som går i
butikkene skal tenke seg grundigere om før de setter en eneste finger bort i butikkvarene.
Jeg synes at butikkene bør bli flinkere til å låse inn varer i glasskap, slik at kundene kan få
muligheten til å slippe å fikle bort i de nye produktene. Kundene trenger ikke engang å sette
en eneste finger bort i produktemballasjen hvis de er usikker på om de skal kjøpe varen. Jeg
ønsker at butikkene skal prøve å lage enkle produktomtaler på noen produkter. Det kan også
være lurt å vite noen ord om bruken og antatt holdbarhet.
168. Ordet ”blasfemi” betyr Gudsbespottelse. Eksempel på blasfemi er drap. Jeg tror også at
tvangsmedisinering kan betraktes som blasfemi.
169. Jeg synes at alle produkter som det er garanti på, bør ha en unik og lettlest garantikode.
Det kan også være nødvendig med et unikt serienummer på alle varer som det er to ukers
bytterett på. Det vil si at alle varer bør ha et unikt nummer, og dette nummeret bør være lett å
lese av elektronisk.
170. Er glad for at noen flyselskaper bruker propellfly. Jeg tror at propellfly bruker mye
mindre drivstoff enn jettfly. Men jeg tror ikke at propellflyene egner seg til veldig lange
distanser, kanskje fordi de går for sakte. Propellflyene støyer langt mindre enn jettfly.
171. Folk som skal på reise, må alltid ha med seg mye pengereserver i tilfelle uforutsette ting
skulle skje. Folk som skal på reise må også ha minst en reiseforsikring. Hvis man kommer
bort i uforutsette situasjoner på en reise, så tappes man veldig fort for resurser, og man kan bli
veldig utmattet. Mange personer på reise har dødd på grunn av uforutsette hendelser.
172. Jeg synes ikke at folk som tilhører trygdeflokken skal få lov til å reise til utlandet.
Typiske kjennetegn på folk som tilhører trygdeflokken er at de ofte har nedsatt funksjonsevne,
slik at de ikke er i stand til å være i arbeid.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side14av52
173. Folk som skal reise til utlandet må ha en del utdannelse, og de må kunne godt engelsk
både skriftlig og muntlig, og de må kjenne til kulturer på stedene hvor de skal dra.
174. Jeg synes at det er best for folk flest hvis de kan unngå å reise til utlandet på ferie.
175. Folk må bli flinkere til å planlegge. Folk bør ha syvende sanser til å skrive opp gjøremål
i stikkordsform. Hvis man har mye erfaring, så er man også mye mer i stand til å forutsi
klokkeslett og anslagsvis tidsforbruk på gjøremålene sine. Man bør lære seg å gjøre slike ting
fortest mulig, for da kan man få mye mer ut av tiden. Syvende sans skal man ha liggende
konstant hjemme på skrivepulten eller på databordet.
176. Det er viktig at folk kan få tak i ting og kunnskap som er nødvendig. Det er farlig hvis
folk blir blasfemiske.
180. Jeg tror grunnen til alskens forsinkelser og utsettelser i godhetens sammenhenger,
kommer av at Norge enda ikke har blitt republikk. La Norge bli republikk nå! Se på denne
nettsiden: www.republikk.no .
181. Jeg synes at ullgensere og andre klær av ull er rettelig pyton! Jeg skulle ønsket at folk
som vanligvis bruker å trave i ullklær kunne ha blitt kalt for seksualforbrytere. Noe må vel
kunne gjøres for å unngå alt det stygge og ubehagelige ulltøyet?!
182. Skal vi overleve og ha det bra på jorden, så må noen jobbe for mange av oss, og mange
av oss må også jobbe for andre og hverandre.
184. Jeg har et ønske om at det skal komme gode og klare regler for hvordan folk skal
forholde seg til seksuelt apparel. Men jeg har ikke noe ønske om at det skal bli forbud.
185. Skulle ønsket at Norge kunne ha blitt en stat som utvikler nyttig og interessant
høyteknologi. Jeg drømmer om at Norge skal bli en høyteknologistat som teknologisk sett bør
bli større enn både Singapore, Hong Kong, Phillipinene, og Taiwan til sammen. Teknologi er
interessant for oss alle!
186. Jeg tror ikke at det er så mange teknologi-giganter på denne jorden. Jeg tror at verdens
teknologi-miljøer er veldig små og sårbare slik som jeg ser på det.
187. Det er interessant med metaller, mekanikk, plastkomponenter og kabinetter, elektroniske
komponenter, elektronikk, og elektroniske apparater. Det lukter Hong Kong av slike ting!
189. Personer som har hatt flere seksualpartnere, bruker som oftest å en kolossalt høy
heksetilstand. Forhekselse blir det trolig etter bare en seksualpartner.
190. Det er kanskje ikke så dumt at bærbare datamaskiner også blir kalt for ”laptop”. Jeg tror
at ”lap top” stammer fra ordene ”lappe topp”, og som egenlig er et slags tilnavn på tupé eller
parykk. Slike ord gjør det mye enklere å se deler av gåten.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side15av52
191. Jeg håper på at eksisterende og fremtidig infrastuktur, samferdsel, og kommunikasjon
kan forbedres på slike måter at det kan bli tryggere for folk å ferdes på steder, som for
eksempel på landeveiene, i bygdene, i bygatene og på gangstier. Det bør bli tryggere å sitte på
buss og annen kollektivtransport. Jeg tror at fine og komfortable busser skaper ro og orden.
Jeg tror at rene, pene, og ryddige gater og bussholdeplasser skaper ro og orden.
192. Det gjør virkelig godt for folket med høyreregjering. Det er greit at noen er rike og at
noen er fattige, men jeg tror ikke at vi kommer til være i nød på sikt. Det er jo sagt av seg selv
at folk som driver firma trenger mer penger til både mat, klær, og bolig. Det koster penger å
drive firma som driver på med ting som har verdi og betydning. Folk som er i arbeid trenger
mer mat og klær enn inaktive mennesker. Jeg tror også at folk som sitter med store
pengeverdier og andre resurser trenger mer sikkerhet enn folk flest, for å forhindre overgrep.
193. Jeg har så mange ganger opp gjennom tiden i fellesskap med andre personer sett at noen
personer har tuklet med medisiner i mat og drikke. Det er så farlig når noen driver på å tukle
med maten. Det bør brukes resurser på å advare folk mot å tukle med mat og drikke. Det er
veldig alvorlig å tukle med mat og drikke, og i verste fall så kan tukling med mat og drikke
føre til fatale konsekvenser.
194. Jeg ser at noen av de sosialistiske partiene til stadighet gjør ufornuftige, skumle, og
farlige valg i sin politiske retning.
195. Jeg tror at alle sykdommer oppstår på grunn av at man kanskje har vært uforsiktig
tidligere i livet, og at noen har innraportert til myndigheter. Jeg tror at mange personer blir
påført tvangsbehandling, mest sannsynlig med den hensikt at de gradvis skal visne bort.
196. Jeg skal tro hvorfor det opp gjennom alle tider har vært så mye menneske-svinn som har
svingt i bølger gjennom tiårene? Jeg skal tro hva som kan gjøres for å forhindre alt dette
menneske-svinnet? Jeg lurer på om det fins egne ord for dette innen parapsykologi? Kan det
være flere ting?
202. Jeg ønsker at busselskapene skal legge opp egne handleruter med buss for folk som bor
på landet og for andre folk som bor langt unna butikken. Det blir kjekt hvis folk kan få
forhåndsbestille billetter på bussen, og hvis folk kan få varsling på sms på mobil.
203. Hvis Norge finner på å ta i mot flykninger, så synes jeg ikke at flykningene kan få være
her permanent.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side16av52
205. Jeg tror at boliger på 25 kvadratmeter blir for små. Jeg tror også at 40 kvadratmeter kan
bli litt lite når det skal være egen vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. Det må også være
plass til en 80 liters varmtvannstank. Jeg håper at noen kan klare å finne ut av hvordan en
passende sparsommelig boligtype skal være. Jeg ønsker ikke at folk skal være opprådd for
boliger.
Kan du se på denne kladdetegningen av en nødbolig?
http://www.tore-bloch.priv.no/nodbolig-01.PNG - NB! Denne boligtegningen er ikke
utprøvd. Jeg lurer på hvordan klærne skal kunne tørkes? Jeg må tenke mer over denne
tegningen.
206. Jeg skal tro hvorfor det er så mange personer som blir tattovert?! Antakeligvis så må det
være klar og skyfri himmel hvis noen skal ta bort i bjønnkjenna. Rettelig farlig er det med
kjønnslige aktiviteter inkludert det å sette nye mennesker til verden. Farlig er det uansett.
214. Det er mulig at det kan være lurt hvis alle må betale NRK-avgift, slik at folk kan få
muligheten til å lese rykende ferske nyheter på nettbrettet sitt eller datamaskinen sin. Jeg er
sikker på at akseptabel kunnskapsbasert informasjon vil komme til å gjøre det mye mer
levelig for folket.
216. Jeg tror ikke at folk bør gi mer enn tiende av sin nettoinntekt til
veldedighetsorganisasjoner. Jeg tror ikke at det er bra å gi mer enn tiende.
218. Jeg ønsker at pengetildeling skal skje på slike måter at vi kan få vekk mye av
sysselsettingen innen helse.
220. Jeg tror at det er umulig for folk flest å kunne eksistere hvis det ikke kan skje noen form
for pengetildeling.
221. Jeg lurer på hvorfor vi ikke har teoretikere i norske byer? Den største hensikten med
byene må vel kunne være å drive frem kunnskap, slik at det kan bli mulig med tilvirkning av
forskjellige nyttige og interessante produkter som folk kan ha bruk for, og som folk kan være
villige til å kjøpe med velvilje. Det er viktig at pengetildeling kan skje på en riktig måte, og at
folk kan bli satt til riktige og meningsfylte oppgaver av myndighetene.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side17av52
222. Jeg håper at myndighetene snart kan bestemme hvilke veier vi skal gå når det gjelder
fremtidig næringsliv. Jeg håper på stor satsing innen høyteknologi, klær og sko.
224. Jeg synes at det bør utarbeides internasjonale skikker på hvordan folk skal ferdes når to
personer skal spasere og passere i retning mot hverandre på fortau og andre steder. Det er
viktig at attferden ikke virker truende. Tilsvarende regler bør gjelde for fly i luften og i
forhold til landegrenser. Jeg synes at det var en farlig uskikk at folk før i tiden håndhilste på
hverandre. Grunnen til at jeg nevner alt dette, er fordi det opp gjennom alle tider har skjedd
mange alvorlig ting mot folk. Jeg ønsker at det kontinuelig skal brukes nødvendige ressurser
for å prøve å forhindre menneske-svinn blant folket.
228. Jeg skal tro hva som kan være galt med strukturen i samfunnet når nesten ingen har klart
å komme noe særlig langt når det gjelder kunnskap? Hvis ikke Norge blir republikk, så er det
store sjanser for at folket kan komme til å gå til grunne.
229. Jeg vil tro at vi kan få fart på folket i samme øyeblikket som Norge blir republikk. Jeg
tror og håper på at vi kan få fart på virkelig kunnskap i samme øyeblikket som Norge blir
republikk. Vi vil også komme til å se mange andre fine ting i samme øyeblikket som Norge
blir republikk. Jeg vil tenke: Nja?! Hva var egentlig dette greiene vi hadde tidligere?!
231. Jeg skulle ønsket at folk kunne hatt det mer likedan når det gjelder boliger og eiendeler.
Jeg tror at boligene bør være nokså små. Jeg tror at det er bedre at folk har arbeidshus i
nærheten av sine boliger hvis det er noen som produserer noe. Jeg tror at det vil bli mindre
sjanser for konflikter mellom mennesker hvis rivailiseringen blir borte, og når folk ikke
slåsser om hverken store eller små penger.
232. Jeg tror ikke at det er et eneste menneske som vil grue seg for å jobbe hvis folk kan få
jobbe med ting som er reelle. Når folk produserer relle ting, så er det ting som er nyttige og
interessante, og som folk kan ha bruk for, og som folk kan være villige til å kjøpe med
velvilje. Det er selvfølgelig viktig for folk med kunnskap og bakgrunnsinformasjon i
forbindelse med produksjon av produkter. Bakgrunnsinformasjon i denne sammenhengen kan
for eksempel være markedsanalyse og resurstilgang.
235. Det er noen fjernsynskanaler som sender mye dritt. Det er ikke bra at noen
fjernsynskanaler sender dritt. Jeg tror at det kan være sjanser for at dårlige fjernsynssendinger
kan føre til at det blir farlig ukultur blant folket. Jeg ønsker at fjernsynssendinger skal bli
bedre.
246. Det er absolutt best med hotellrom som er enkle. Jeg betrakter et hotellrom som enkelt
hvis det har lyse, rette, og få møbler, og når rommet er oversiktlig. Jeg synes at det er best
med svampmadrass til sengen, for da kan det hverken gjemme seg flaggermus eller slanger
inne i madrassen. Jeg synes at det er aller best med nokså lyst gulvbelegg. Jeg synes at
gulvbelegg er bedre enn både laminat, parkett, og teppegulv. Synes at enkle hotellrom ikke
bør være utstyrt med TV. Kunne vært kjekt om flere enkle hotellrom hadde vært utstyrt med
DAB+ radiomottakere og vekkerklokker, men det kan vel også være mulig for reisende å ta
med seg en liten reiseradio og vekkerklokke i bagasjen.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side18av52
247. Jeg ønsker at matforskningsfirma som for eksempel Nofima skal gjøre mer forskning på
hvordan de kan få maten til å smake bedre. For å få middagsmåltider til å smake godt, så er
det viktig at maten kokes og tilberedes på riktige måter. Jeg tror at krydder og sauser er noe
av det viktigste for å kunne få maten til å smake godt, og slik at kroppen kan klare å nyte
maten. Jeg ønsker at det skal gjøres forskning på hvordan det kan bli mulig å få bedre smak
på syltetøy og annet pålegg. Hele prosessene fra matjorden til mat på bordet er veldig viktig
for matforskerne å se på.
248. Jeg ønsker at produsenter som lager dyner skal gjøre forskning på hvordan dyner kan
lages tynnere og fastere. Jeg tror at det må ligge et teppe oppå dynen hvis den er tynn, slik at
dynen ligger fastere, og slik at det blir varmere. Dyne sammen med dyntrekk må lages slik at
den kan lett kontrolleres visuelt. Kunne vært kjekt hvis dynen kunne ha tatt så lite volum at
den kunne ha blitt vasket i vaskemaskin.
249. Jeg ønsker at folk skal bli flinkere til å si i fra til hverandre hvis ting holder på å bli litt
for svevende og hvis det holder på å bli holdningsløshet. Jeg tror hvis folk kan bli flinkere til
å rette opp hverandre, så kan det forhindre alvorlige hendelser. Eksempler: Det er ikke bra å
kjøre for fort med bil. Folk bør unngå å bruke banningsord og hard munnbruk. Man skal ikke
kommandere folk til å gjøre ting som er galt eller farlig. Det kan av og til være kjekt å bli
korrigert.
250. Den klareste forklaringen på ordet respekt tror jeg er å passe godt på så man ikke
ødelegger for hverken seg selv eller andre.
252. Jeg ønsker at noe skal gjøres for at cyberspace skal bli tryggere.
253. Det er så kjedelig når rimelige importerte pizzaer og småretter inneholder trolig store
mengder med menstruasjonsblod. Noen av sausene i smårettene inneholder kanskje også
vaskemidler.
255. Det er jammen det fint med almindelige og hverdagslige svarte skinnbukser med den
rette glansen, uansett hvor mye eller lite bannlyst plagget måtte være.
256. Jeg synes at folk bør ordne seg med skikkelige postkasser med nøkkel-låser. Det er
veldig viktig at postkassene blir montert på skikkelige postkasse-stativ. Jeg tror at firmaer
som selger dørlåser kan tilby postkasser og postkasse-stativ i forskjellige varianter, og de kan
sikkert også tilby monteringsarbeid. Det er viktig at folk kan bruke litt penger på å gjøre
postkassene sine sikrere.
257. Jeg synes at folk bør bli flinkere til å skifte dørlåser til sine boliger regelmessig. Jeg tror
kanskje at dørlåsene bør skiftes ut omtrent hvert 6 år. Hvis man har mistanke om at nøkler har
kommet på avveie, så bør man få skiftet til nye dørlåser straks.
258. Jeg tror at stilfulle skinnbukser fungerer mye på samme måten som Petter Smart sin
tenkehatt.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side19av52
259. Skummel disse dronene – både bemannede og ubemannede. Jeg tror at jeg har sett
bemannede droner kanskje tre ganger i mitt liv, og jeg er sikker på at de var på fientlig
oppdrag. Antakelgivis så hadde dronene blitt sendt opp fra skip langs kysten, eller fra
lastebiler eller trailere, eller kanskje til og med rett fra bagasjerommet på personbiler. Jeg tror
at jeg i år 1990 på en fjelltur så tre-fire slike små bemannede flygemaskiner som kretset rundt
omkring meg, og personene som satt i flygemaskinene var utstyrt med våpen. Jeg hørte lyder
av våpen med lyd-dempere gjentatte ganger. Jeg tror at pilotene i disse flygemaskinene kunne
ha drept flere personer oppe i fjellet. Flygemaskinene var ganske raske og stille. Jeg tror at
disse små flygemaskinene ikke kunne høres på over 500 meters avstand.
260. Jeg tror ikke at det er like mye snusk i folk sin hverdag nå for tiden. Det er trolig mye
bedre nå enn det var bare for en tid siden. Det er nok sikkert den gode kraften fra
Høyrepolitikken som gjør at folket har kommet mye på bedringens vei.
261. Jeg er sikker på at kunnskapsløshet og uvitenhet kan lett føre til skjødesløshet og
blasfemi. Jeg tror at folk som jobber for lite eller for mye, lett kan få dårlig livskvalitet. Dårlig
ledelse og dårlig planlegging gjør at folk får lite ut av ting, selv om kunnskap og informasjon
er en slags ting i løse luften som det ikke går an å tjene penger på.
265. Det kirkelige ordet ”bønn” stammer fra kaffebønner. Grunnen til at kaffebønnene har en
sprekk, er fordi de skal ligne på Henne.
270. Alle kan ikke holde på med samme. Hver enkelt person kan ikke gjøre alt selv. Folk må
gjøre forskjellige ting. Enkelte ting krever veldig høyt kunnskapsnivå.
272. Det fins personer som er totalt allergisk mot planlegging.
273. Jeg tror at svake familier bør konsentrere seg om å få barna sine til å fungere godt i
samfunnet, og de bør kanskje ikke tenke så mye på å få barna til å strekke seg så alt for langt
når det gjelder utdannelse.
278. Hvis det er store begrensninger i tilgangen på skinn, så tror jeg at skinnbukser
fortrinnsvis bør være beregnet for sjarmfulle poppstjerner som synger hellige sanger. Av klær
blir man ikke naken. Å, for et vakkert skue.
281. Jeg synes at mediafolk bør prioriteres i forbindelse med kurs, skole, og annen opplæring.
Slike ting vil folket trolig få mye igjen for.
282. Jeg håper at ansatte i kommunene kan få grundig opplæring. Jeg vil tro at opplæring på
riktige personer vil kunne gi folket langt større gevinster med henblikk på levevilkår.
283. Folk må være forsiktige med å gå ut i utmarka. Det kan være farlig hvis dyr og fugler
flokker seg mot mennesker. Jeg tror at til og med relativt små dyr som ørn, rev, og rotter kan
være veldig farlige, ikke bare når de flokker seg, men også hvis de er enkeltvis. Husk at andre
dyr som er både små eller store og farlige, kan bevege seg raskt over vidder, fjell, i daler,
langs veiene, og over fjorder.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side20av52
288. Det er ikke bra med hverken underbefolkning eller overbefolkning. Det er mildt sagt
ikke bra med fattigdom, hungersnød, og kunnskapsmangel. Hvis det er dårlig organisering og
kunnskapsmangel, så har det lett for å bli slik at folk ikke får bruk for hverandre, og slik at det
oppstår blasfemi blant folk, selv om det kanskje ikke er overbefolkning.
289. Jeg har tidligere erfart at hvis man kvitter seg med TV’en, så får man den første tiden
etterpå følelsen av at det er veldig lite folk rundt om kring. Man får også lettere inntrykk av at
det ligger brakk mange steder, og spesielt utpå landet og i bygdene. Jeg synes at TV virker
som en kraftig stressfaktor. Det er bedre med radio og data. Man blir lettere til sinns uten TV.
290. Jeg har på følelsen av at finkledde 80-talls-stjerner er umulig å gjennoppdage for all evig
fremtid.
297. Prøv nå å forstå at det må pengetildelinger til for at folk skal kunne få faste månedlige
inntekter! Kun dette er den riktige tenkemåten! Man må også ha i bakhodet at folk må
produsere de tingene som folk kan ha bruk for til daglig, hvis ikke så vil valutaen bli lite eller
ingenting verdt. Uten pengetildelinger til folket, så vil det ikke være levelig for størsteparten
av folket. Jeg skulle ønsket at noen kunne ha gjort forskning og gradvis utprøving av
pengetildelinger. Jeg tror kanskje at alle innbyggerne må få like store pengetildelinger, og de
som er i jobb og tjener penger i tillegg må selvfølgelig betale mer skatt. Jeg har på følelsen av
at det virkelig kan bli eksistens for folket ut av denne økonomiske tenkemåten! Tja, denne
tenkemåten må vel være karakteristisk for den statlige styreformen republikk.
298. Kunne sikkert vært kjekt med sykler med tilhengere for eldre mennesker, slik at de kan
få med seg varer når de skal på butikken. Det bør være låsbart lokk på tilhengeren, og det bør
være lås på sykkelen. Kan hende at slike sykler kunne ha vært meget aktuelt for folk i alle
aldre, så fremt ikke syklene ser for flauseaktige ut. Det er viktig at designet på syklene ikke
bør se ut som om de er beregnet for krøpplinger eller personer med Downs syndrom.
299. Jeg har veldig mange ganger opplevd at enkelte personer kan bli veldig opphisset eller
agressive at de kan finne på å slå hvis man lufter sine synspunkter eller kommer med forslag
til noe. Jeg synes at folk må bli flinkere til å gjøre flere ting verbalt, og at folk må forstå at
synspunkter og forslag er ikke nødvendigvis endelige bestemmelser.
301. Jeg håper på at det er ordninger for bobileiere som gjør at de kan få fylle vann og tømme
septiktank gratis. Har tidligere erfart at mange med campingvogner og bobiler har tilgriset
kolossalt mye rundt om kring i landet vårt ved at de har drevet på med vill-tømming av
septiktanker. Det er fint hvis bensinstasjoner og turistkontorer kan informere om steder hvor
det er ramper for vannpåfylling og kloakktømming for campingvogner og bobiler. Man kan
kanskje kalle slike ramper for ”Campingrampe” på norsk, eller ”Camping ramp” på engelsk.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side21av52
304. Skulle ønsket at det kunne ha blitt standardardisering av boliger, og det kunne ha vært
noen få standardiserte boligtegninger å velge i mellom. Skulle ønsket at kommunene og store
veletablerte firmaer kunne ha satt opp boliger til folk. Jeg synes at kommunene bør til enhver
tid kartlegge boligbehovene i kommunene. Jeg synes at inaktive mennesker for ordens skyld
må ha små boliger, og de bør leve mer sparsommelig enn andre. Jeg skulle ønsket at noen
personer i stat og/eller kommuner kunne klart og tegnet noen typer standardboliger når man
har religionenes hoved-ting i betrakning.
305. Jeg håper at det kan bli flere boligbygninger utpå landet i nærheten av gårder og andre
landbruksarealer. Jeg tror at det kanskje bør være 8-16 boliger i hver boligbygning.
306. Jeg tror at farlige tider hvor folk farer stygt med hverandre, kalles for farlig folkeferd. Vi
har nettopp vært gjennom en slik vond og farlig tid, og den har vart i mange år. Jeg både tror
og håper på at vi er godt på bedringens vei, takket være den blå-blå regjeringen.
307. Jeg tror at folk som går i skinnbukser blir flinkere til å gå i skinnbukser desto mer de går
i skinnbukser. Man kan i denne sammenhengen godt si at øvelse gjør mester.
309. Jeg synes at det ofte dufter så godt av nye elektroniske apparater. Lukten kommer sikkert
fra fersk plastikk og fra kretskort og komponenter.
310. Kunne vært kjekt med batteridrevne mikrobølgedetektorer med viserinstrument i
lommeformat. Kunne også vært kjekt med veggmonterte mikrobølgedetektorer med alarm.
Jeg tror at man kan få til slike detektorer med dipolantenne og enveis likeretting med filter.
Likeretterdiodene må henge med på den høye frekvensen på flere Gigahertz.
Jeg tror også at det er andre måter å gjøre detektering av mikrobølger på, som for eksempel
med en piezo-elektrisk dings - et spesiell krystall med åpning, eller ved bruk av
mikrobølgedioder. Jeg håper ikke at det skal være så veldig vanskelig å få laget detektorer.
311. Jeg må si at jeg er veldig skeptisk til billige sydenreiser og billige overnattinger. Jeg er
redd for at billige reiser og overnattinger kan gå på bekostning av tryggheten.
312. Jeg synes at sjarmfull ungdom som har tenkt å stampe i fint plagg, bør for ordens skyld
få vite hva slags plagg det egentlig er, og hvilke ord som kan brukes i forbindelse med
finplagget.
315. I en drømmeverden tror jeg at folk får de best følelsene og mest igjen for pengene sine
ved å kjøpe seg fine og almindelige høykvalitets sexualjeans til hverdagsbruk. Jeg har troen
på at sexualjeansen vil bli populær på gateplan om en stund igjen, slik som den var på midten
av 80-tallet.
321. Har lagt merke til at det begynner å bli mer vanlig med MC-kostyme av skinn igjen. Av
tidligere erfaringer så regner jeg med kostymen kan komme til å bli mer spenstig etter hvert
som høyrepolitikken får virke. Kanskje ingen ulempe det, for skinnet gjør jo at føreren blir
tryggere på veien.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side22av52
322. Av tidligere erfaringer opp igjennom tiden, så har det brukt å være store tendenser til at
motebevisste folk i skinnklær har brukt å være veldig PR-kåte. Av tidligere erfaringer opp
igjennom tiden, så har jeg erfart at høyrepartiene er de som er mest begeistret for
norskproduserte hverdagslige moteklær av skinn.
324. Jeg kan aldri huske å ha vært forelsket i hele mitt liv. Jeg har bare vært opptatt av fine
klær. Jeg antar at sexkjøploven dreier seg kun om skinnbukser og absolutt ingen ting annet.
Jeg tror at folk får gode følelser av å gå i skinnbukser, og de klarer også å onanere bedre og
med mye mer sædavgang. Dessuten ser det jo virkelig fint og stilig ut med skinnbukser.
Skinnbukser er sikkert verdens beste plagg, og jeg tror at det er én idé fra Gud.
325. Jeg har mange ganger følt at det kanskje er utrygt i bedrifter der hvor det er åpne
kontorlandskap. Jeg synes at kontorer må være sikrere. Ansatte i virksomheter må være sterke
nok til å kunne passe på sine innloggingsnøkler og mot overgrep fra kollegaer,
uvedkommede, og fremmede.
326. Jeg ønsker at spesielt store virksomheter til stadighet skal prøve å gjøre sine systemer
sikrere, slik at det kan bli tryggere for folket.
På bildet nedenfor er en fotball. Idrett tror jeg bare er et symbol på at folk trenger penger for
å leve. Jeg kan ikke tenke meg at folk har noen reell interesse for selve idretten. Skal tro om
det er et slags dominobasert knufferi frembrakt av stråmenn som gjør slik at det er noe som
kalles for idrett?
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side23av52
327. Jeg tror at tildelingsøkonomi for at folk skal få faste månedlige inntekter vil trolig føre
til:
• at det vil bli levelig for folket.
• at folk slipper anstrengelser og nød.
• at det vil nytte med teoretisk arbeid.
• at det vil bli unødvendig å spy ut produkter på markedet som folk ikke trenger.
• at folk som produserer unyttige og verdiløse ting, kan midlertidig og på ubestemt tid
få være fri fra jobb.
• at det i mye større grad kan hindres overbemanning og ukvalifisert arbeidskraft i
kommunale og stalige stillinger.
• at det vil bli mindre sløsing med resurser.
• at det vil bli et kolossalt mindre forbruk av ikke-fornybar energi som for eksempel
bensin og diesel.
• at reell kunnskap og viktig informasjon vil få større utbredelse og fremkommelighet.
• at jordkloden vår vil vare mye lenger.
331. Jeg ønsker at folket i våre naboland skal være anstendige folk. Folket i resten av verden
bør være på samme måten. Men jeg tenker spesielt mye på våre naboland, siden vi har de så
nært.
333. Jeg ser at det for tiden er kolossalt vanskelig for folk å finne seg leiligheter til under én
million kroner på www.finn.no . De aller fleste boligene er så dyre at det kanskje er umulig
for folk flest å kunne finne seg en boplass. Det er også veldig snevert med utleieboliger, og
husleiene er skyhøye. Jeg tror at det kan være vanskelig å få leid seg leiligheter til under 4000
kroner per måned pluss strøm. Jeg håper på at det snart kan komme prismessig sunnhet på
boliger, slik at folk kan få råd til å bo nokså lett overkommelig.
334. Jeg synes at det er så rart at jeg nesten aldri får e-poster fra noen på mine e-postadresser.
Jeg har veldig sjelden fått søppel-eposter. Jeg har på følelsen av at kommunikasjon med epost er veldig usikkert, fordi jeg man vet aldri helt sikkert om det er riktige mottakere som får
e-post som går via cyberspace. Kryptering for å ta vare på e-postens innhold er trolig også
veldig usikkert. Jeg har på følelsen av at det er mye eller nesten alt som er helt borte for oss.
338. Jammen det ikke godt å treffe på folk som stammer fra Sønkmyrslekta.
339. Av tidligere erfaringer så har folk brukt å bli vakrere med konservativ regjering. Slik
holder det på å bli denne gangen også, nå når Høyre har sittet i regjering i snart to år med
FRP, og de to støttepartiene KRF og Venstre. Siden vi har kommet et godt stykke inn i dataalderen, så tror jeg at det kommer til å bli enda mer av den gode kraften som Høyre er både
ledende og kjent for.
340. Med Høyre er det ingen grunn til å sultestreike. Med Høyre på sikt, så tror jeg at folk
ikke vil komme til å være i nød, og jeg tror ikke at folk kommer til å være opprådd for noe.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side24av52
342. Jeg håper at det står bra til, og at det er fredelig, og at du har det fint og trygt, og at du
klarer deg bra, og at du ikke har noen farer og trusler i mot deg.
343. Jeg bruker alltid å være så redd for folk som er ut på reise. Jeg skulle ønsket at folk
kunne holdt seg hjemme og mest mulig unna lange reiser. Man vet aldri hva slags folk som er
på andre steder.
344. Jeg synes at helseinstitusjoner bør ha opp til flere besøksrom, slik at man strengt talt kan
unngå at besøkende wahlfahrter gjennom institusjonsavdelignene. Det er best at besøkende
kan få vite av personalet hvor ofte de kan få besøke en pasient som står nært, og at besøkende
kan avtale besøkstider med personalet telefonisk.
345. Jeg har et så høyt ønske om at helsearbeiderne må bli mer pålitelige, og at det må bli
bedre for pasienter og klienter innen helse.
400. Man kan tydelig se på mange bygdinger at det må være lang vei mellom hver postkasse.
Mange av bygdingene ser da nesten håpløse ut.
401. Jeg har hørt flere ganger at noen karismatiske kvinner har blitt kalt for vampyrkvinner.
402. Jeg ser at batterier som jeg har kjøpt til brannvarsler, vekkerklokke, pc-mus, og andre
batteridrevende ting i den siste tiden har brukt å ha veldig dårlig holdbarhet. Jeg kan tenke
meg at grunnen til at så mange batterier på markedet har blitt så enormt dårlige, kommer
kanskje av den samme grunn som tidligere, at kunnskap og viktig informasjon ikke verdsettes
av mange mennesker, men det kan også være et tegn på at det er konstruktører og forskere
som møter retretter som fører til at det blir lite levelig for disse personene i
forskningsmiljøene. Jeg har mange ganger tidligere sett at det har brukt å vært vanskelige
tider for konstruktører, siden blant annet noen elektroniske apparater har brukt å være
dårligere enn tidligere tider. Jeg skulle ønsket at det kunne ha blitt tilført faste og stabile
inntekter til forskere som driver på med konstruksjon av HI-TECH. Selv om det fins en god
del produkter på markedet som folk ser seg behag i, så trengs det mye resurser for å holde
konstruksjonsmiljøene ved like. Jeg har på følelsen av at mange høyteknologiske produkter på
markedet ikke er priset med reelle priser. Jeg tror hvis teknologiske produkter ikke har relle
priser, at det kan det føre til at det blir lite levelig for først og fremst konstruktører.
403. Stemmer man på Høyre så tilber man automatisk gode ting og godhet.
404. Det er viktig at ledere i virksomheter kan prøve å unngå å sette folk til å jobbe med tunge
prosjekter som kanskje kunne ha vært helt eller delvis unngått. Det er viktig og først tenke
igjennom om man selv kunne tenkt seg og holdt tak i ”spaden” helt til byggeprosjektet er
over. Hvis man alltid tenker på denne måten i forbindelse med prosjekter, så tror jeg at vi kan
klare å komme langt i godhetens og friskhetens tegn.
405. Skulle ønsket at det kunne ha blitt utviklet flere hjelpemidler for eldre mennesker som
har svake muskler. Tror at mange eldre mennesker på institusjoner kunne hatt glede av å
holde på med en datamaskin på rommet sitt. De eldre kan vel lese i nettaviser, og de kan høre
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side25av52
på Youtube og Spotify. Jeg både tror og håper på at ei rimelig datamaskin er bare en liten
bagatell når det gjelder anskaffelse.
406. Jeg synes at det er så bra at det fins gratis e-postadresser som Gmail og Hotmail, og som
har de henholdsvise nettadressene www.gmail.com og www.hotmail.no (el. www.msn.com ).
Jeg tror at det er mulig å kjøpe mer lagringsplass til innboksen. Jeg skulle ønsket at det kunne
ha vært noen flere, kanskje 1-3 flere slike pålitelige e-postservere å velge i mellom. Skulle
ønsket at noen nordmenn kunne ha vært så intelligente at de kunne klart og laget minst en
tilsvarende e-post-tjeneste.
407. Jeg synes at det bør komme regler for hvor store boliger og hvor mange eiendeler folk
kan ha, uansett hvis noen er heldig å tjene mye penger. Jeg tror at store og dyre investeringer,
fører som oftest til høy krimfaktor.
408. Jeg skulle ønsket at det kunne ha gått an å logget seg inn på nettbanken uten å
regelmessig logge inn ved bruk av Java for gjøre oppfriskningspålogging. Jeg tror at bruk av
Java ved pålogging i nettbanken, åpner porter for avlytting.
409. Jeg tror at pengeoverføringer i banker foregår utrygt uten sporing av penger som
overføres. Jeg skulle ønsket at det kunne ha vært minst ett nøytralt sporingssystem for
pengeoverføringer i banker.
410. Jeg tror at det er mange personer som har hatt virkelige problemer med å ta ut både store
og små pengebeløp i banker, og jeg tror at mange bank-kunder til og med har blitt drept ved
forsøk på pengeuttak.
411. Jeg synes at det er så skummelt når det farer syklister i stor fart forbi i begge retningene
på gangstier. Jeg skulle ønsket at fotgjengere kunne fått det tryggere. Jeg er sikker på at det
kan skje alvorlige ulykker med fotgjengere og syklister hvis det først skjer noe.
412. Hvis noen har tenkt å sy MC-kostyme, så er det vel kanskje best å lage kostymet slik at
tanken aldri trenger å gå tom.
413. Sosialistene er klumsete. Jeg vil ikke at slike folk skal sitte i lederposisjoner. Ikke ser det
ut som om de har de forstått hvordan tildelingsøkonomi fungerer heller. Jeg synes at
sosialistene er slitsomme. Jeg tror at det kan være farlig for folket hvis klumsete sosialister
prøver seg inn i lederroller.
414. Jeg synes at det kunne vært kjekt med sporingsnummer på alle brevsendinger. Jeg synes
at man kunne fått kjøpt seg ark med små sporingsetiketter til å klebe på konvolutter. Eller at
man kunne ha fått generert sporingsnummer på etiketter ved innlevering av brev.
415. Skulle ønsket at vi kunne hatt minst én veldedighetsorganisasjon i Norge som kunne ha
gitt støtte til studenter som studerer HI-TECH, og til teknologiforskere som konstruerer HITECH. Da skulle jeg med glede ha kuttet ut minst en av de andre organisasjonene. Jeg ønsker
at norske HI-TECH miljøer skal prøve å styrke seg så mye at de kan klare å få til å produsere
mange nyttige og interessante produkter som folk kan ha bruk for til vanlig og daglig.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side26av52
416. Jeg har mye i det siste lurt på om veldedighetspenger som blir innbetalt til
veldedighetsorganisasjoner blir brukt på gale måter. Jeg har litt på følelsen av at mange
personer gjør seg rike på grunn av støtten som de får fra veldedighetsorganisasjoner. Hvis det
er på denne måten, så bør noen være i stand til å si i fra, for jeg kunne gjerne ha tenkt meg og
gitt mindre til veldedighet hvis det er slik.
417. Jeg lurer på om det kan være høy buksefaktor som kan ligge gjemt under store bilpanser
og bak andre luksusting? Jeg har trolig rett i det?
418. Tja, skal vi få bukt på pøbelpakk og de som er virkelig kriminelle, så må nok Norge få
den statlige styreformen republikk, og vi må få oss folkevalgte presidenter på perioder på 4-5
år. Jeg gleder meg slik til Norge en dag blir republikk.
419. Jeg tror at grunnen til at det er så mange personer som ligger lenge på sykehus og andre
helseinstitusjoner, kommer av at kommunene har alt for få kommunale hybler ledig til menn
som skilles fra sine koner. Jeg håper at disse menn kan bli berget vekk fra menstruasjonssøleri og hekseri. Kommunene må gjøre noe for at det skal bli flere kommunale hybler eller
nødboliger til akutt boligtrengende folk.
420. Folk bør alliere seg mot farlige nekaktige stråmenn. Jeg tror at disse nekmennene farer
med farlige og stygge ting mot folk. Disse farlige nekmennene er trolig blasfemiske og
misunnelige på alt folk. De kretser veldig ofte rundt om kring, og de driver mye på med
forfølgelse, underkuelse, tvangsmedisinering, og drap. Slik som jeg ser på ting, så er det
vanskelig og farlig for blant annet studenter og personer som er innlagt på sykehjem og
aldershjem, men jeg tror også at det er veldig mange andre personer i samfunnet som er truet
av de samme nekmennene.
421. Folk bør være oppmerksomme på at farlige nekmenn driver mye på med dominobasert
knuffing.
422. Har på følelsen av at farlige nekmenn har gjort forbud mot ”seksualundertøy”.
423. Skal tro om hver enkelt bank har så mye som flere hundrede kroner i renteinntekter per
dag?! Jeg lurer på hvordan ting kan ha foregått?!!!
424. Hvis det er fare for torden, så bør man dra ut kontaktene til datamaskinen og
radiomottakere. Når lynet slår, så bør man holde seg vekk fra vinduer, og man bør unngå å ta
bort i vegger. Jeg tror at høye bygninger, eller bygninger som står høyt opp i terrenget, bør ha
lynavledere på taket, slik at strømmen fra lyn kan slå rett ned i lynavleder-antenne(r) og ledes
i ledning(er) rett på metallplate(r) som er gravd ned i jorden i nærheten av bygningen. Jeg tror
at mange personer kan ha blitt slått bevisstløse eller til døden på grunn av strøm fra lynnedslag som har gått igjennom hus. Når det er fare for torden, så bør man ikke gå på høyder
eller sletter hvor lynet kan slå ned i personer. Jeg tror at enkelte elektro-installatører har greie
på montering og vedlikehold av lynavledere på bygninger. For noen år siden hadde
elektroniske apparater veldig lett for å gå i stykker når det tordnet. Jeg kan tenke meg at
mange elektroniske apparater i dag kanskje har delvis beskyttelse mot små strømmer fra
torden.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side27av52
425. Jeg tror at det kan være farlig å bruke apparater som sender strømpulser inn i kroppen.
Eksempel på slike apparater er elektro-akupunktur-apparater og massasje-liknende apparater.
Jeg tror at hvis folk bruker slike apparater over en viss tid kan føre til at blant annet
hjertepulsen kan bli svak, slik at man kanskje må bruke pacemaker.
Jeg tror også at folk som overdriver trimming, og folk som bruker medisiner over en viss tid,
kan få tilsvarende permanente svakheter i kroppen også på andre områder i kroppen.
426. Jeg synes at det er så godt og friskt med Pepsi Max, men jeg liker ikke kaffe. Jeg tror at
Pepsi Max har gjentatte ganger fått meg til og overlevd kriser, og Pepsi Max har trolig berget
livet mitt gjentatte ganger. Hvis noen drikker kaffe, så må de passe på at ingen har blandet
menstruasjon i kaffen. Jeg tror at hvis noen har tuklet med menstruasjon i kaffen kan føre til
at personer som drikker kaffen kan få kreft i magen, tarmen, og innvollene. Jeg tror at Pepsi
Max og ren kaffe inneholder stoffer som kanskje gjør slik at man kan leve lenger.
427. Jeg har i det siste sett Djevel-gran flere steder. Jeg synes at Djevel-granen ser så stygg ut
at jeg holder nesten på å miste pusten bare ved synet av den. Jeg håper at Djevel-granen er
under kontroll, slik at den ikke formerer seg ubegrenset. Det er ikke bra hvis det blir for mye
Djevel-gran.
428. Vanlige grantrær og andre fine og akseptable planter kan man få kjøpt hos de fleste
gartneriene.
429. Lavnivå i politikk og lederstillinger fører til at folk blir mer eller mindre ruinert. La oss
snarest mulig føre frem de resurssterke personene til lederjobbene! Jeg har tro på at
resurssterke personer vil kunne klare å få satt tildelingsøkonomien til livs. Med konservativ
regjering bruker det alltid og settes større krav til ansettelser i kommunale og statlige
stillinger. Dermed vil vi få både styre og stell på et veldig høyt nivå.
430. Som sagt mange ganger tidligere, så håper jeg at myndighetene kan legge om stilen og
kamme hodehåret på bedre måter enn tidligere, slik at vi kan få engasjert mange personer
innen høyteknologi, slik at vi på sikt kan bli i stand til å tilvirke mange nyttige og interessante
HI-TECH-produkter som folk kan ha bruk for, og som folk kan være villige til å kjøpe med
velvilje. Satsing på HI-TECH og store HI-TECH-miljøer vil gi så enormt mye livsglede og
eksistens til folket. Jeg kan ikke forstå hvordan folk tenkte tidligere?! Jeg tenker mye på
hvorfor Tandbergs Radiofabrikk ble erklært konkurs i 1978?! Når man så på hvilke produkter
Tandbergs Radiofabrikk hadde i 1977, så var det vel egentlig ingen grunn til å gi opp!
Jeg tror at HI-TECH-miljøene på jorden er relativt små og sårbare, så jeg synes at det er godt
hvis Norge viser ansvar ved å satse på HI-TECH!
431. Jeg er sikker på at vi ikke kan klare oss uten tildelingsøkonomi. Jeg er sikker på at uten
tildelingsøkonomi så vil det forbli nokså ulevelig for folk flest på jordkloden.
Tildelingsøkonomi er en måte å styre ut økonomien på, slik at folk kan få faste månedlige
inntekter. Jeg tror at i utgangspunktet så må alle ha lik tildeling. Folk som er i jobb og som
tjener penger i tillegg, må selvfølgelig betale mer penger i skatt.
432. Heldig er den som er ung og slank, og som kan ha muligheten til å trave i
seksualundertøy. Skal tro hvor lenge og ofte seksualundertøyet må være bannlyst?!
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side28av52
433. Før man begynner å jobbe med å produsere noe, så må man på forhånd prøve å få skaffet
seg et mest mulig helhetlig perspektiv over det man produserer, hvis ikke så vil det ofte føre
til at man ikke blir inspirert til å jobbe. Det er viktig med markedsanalyse, men jeg tror at
mange som produserer varer må greie seg med nokså egenproduserte verdier mye ut i fra
antagelser. Å finne tak i nok kunnskap for å kunne produsere ett eller flere typer produkter
kan ofte være vanskelig få tak i.
434. Jeg skulle ønsket at mange personer kunne hatt muligheten til å lage seg hjemmesider
med mye nyttig og interessant informasjon, slik som det er en del av på min hjemmeside. Jeg
håper at jeg på sikt kan bli i stand til å oppdage flere slike nettsider, og som kan gi meg
trygghet ved at jeg kan få muligheten til å peke på slike nettsider.
435. Jeg skulle ønsket at vi kunne hatt minst ett norsk nettsted som kunne ha solgt
utklippsbilder som folk kan bruke i sine dokumenter og publisering.
436. Jeg skulle ønsket at det kunne blitt mulig for programmerere i Norge og fått tak i
skikkelige programmeringsspråk som det kan være mulig å få til å gjøre noe med. Jeg har på
følelsen av at vi tidligere kanskje ikke har fått muligheten til og skaffet det samme som
suksess-programmererne har brukt av programmeringsspråk.
Det må vises en del aktsomhet blant programmerere, for det kan være nokså alvorlig med
regnefeiler i programmer. Det er viktig at det kan opplyses om hvor stor nøyaktighet det er på
beregningene i programmene, eller om beregningene dreier seg mye om antagelser.
Det er lite utvalg i tekstbehandlere av det som er synlig for meg. Jeg skulle ønsket at det
kunne ha vært flere matematikkprogrammer og mange andre nyttige, interessante, og
avanserte programmer veldig rimelig til salgs på App Store.
437. Før i tiden ble folk oppfostret med korte replikker og slagord gjennom media. I dag er
det heldigvis noe annerledes, takket være høyteknologi og internett.
438. Folk som skal sette barn til verden bør ha både planer og muligheter for barnet på
forhånd. Det er viktig å tenke på flere ting når det gjelder jobb, slik at man kan ha mange
muligheter. Det er viktig at barn som vokser opp kan få seg egne boliger. Det er viktig å tenke
mye opp gjennom livet om hva folk må lære seg, og hva folk egentlig må jobbe med for å
kunne starte med en del ting innen rimelig tid i livet, som for eksempel kunnskap, bolig,
arbeidsoppgaver, inntekt.
439. Skulle ønsket at myndighetene kunne utarbeidet planer for antall barnefødsler per år, og
at det kunne ha stått arbeidsplasser klare til folk som settes til verden.
440. Jeg skulle ønsket at man kunne klart og fått folk som ikke jobber med noe reelt ut av
jobb, slik at man på sikt kunne prøvd å få satt de til å jobbe med noe annet som er reelt.
441. Jeg tror ikke at vi er for mange innbyggere i Norge. Tidligere om årene har vi vært plaget
med alt for dårlig organisering av folket og økonomien. Jeg håper at våre resurssterke
politikere og ledere kan få orden på ting snarest, slik at det kan bli levelig for våre landsmenn.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side29av52
442. Jeg blir så glad hvis eiendomsskatten kan opphøre totalt. Jeg vil heller at det skal ordnes
med skriftlige regler som kan forhindre folk i å bygge for stort. Det er ikke bra med
formueskatt. Formueskatten er så usunn og farlig at den tærer opp folk. Jeg ønsker at folk
heller skal betale prosentvis i skatt av det de er heldige å tjene. Jeg mener at det kan ikke
gjøres på andre måter en dette.
443. Byene må vel være hovedsaklig beregnet for folk som skal gjøre teoretisk arbeid?!
444. Jeg er sikker på at det er ikke bra for folk å være på institusjoner. Jeg er sikker på at de
aller fleste institusjonsplassene kunne vært unngått hvis det hadde vært flere nødboliger. Jeg
er glad hvis eldre mennesker kan få seg små boliger eller skikkelige hybler, slik at de kan ha
muligheten til å være for seg selv og sysle med egne ting i fred og ro. Det er ofte slitsomt med
noe hard påkjenning å omgå andre mennesker.
445. Jeg lurer på hvorfor ting er så spinkelt og elendig at mange utflyttingsklare ungdommer
ikke får seg boliger i tide? Jeg lurer om om noe har vært gjennomtenkt, planlagt, og
opparbeidet fra tidlig av?
446. Jeg lurer egentlig på hvordan boliger for unge mennesker bør være, og hvor nyfødte barn
skal være? Hvordan bør fremtidens boliger se ut, og hvordan skal disse boligene være oppsatt
i forhold til andre boliger og andre omgivelser?
447. Jeg skulle ønsket at det kunne ha vært flere små utsalgssteder som selger mat rundt
omkring i kommunene. Det kan være korte åpningstider på disse utsalgsstedene, og
middagsmåltidene kan gjerne være dypfryst. Det er kjekt hvis man kan få kjøpt seg brus,
dypfrossede brødvarer, bringebærsyltetøy, smør og pålegg, og noen andre ting i tillegg til
dypfrossede middagsmåltider. Jeg håper at det kan være såpass trygt at kundene kan klare å få
med seg handlevarene hjem uten noe problem.
448. Jeg skulle ønsket at bedrifter som har tenkt å produsere noe, at de må legge mye mer
vekt på det teoretiske arbeidet og konstruksjonstegningene. Vi kan få bedre bygninger og
skip, bedre infrastruktur, og bedre og mer smaksfulle produkter på markedet av tenkearbeid.
449. Jeg skulle ønsket at det kunne ha blitt lettere for teoretikere, forskere, og andre folk med
høyere utdannelser og fått faste månedlige inntekter, slik at de kan slippe å sulte, og slik at de
kunne fått seg boliger og andre nødvendige ting. Jeg forstår ikke hvorfor det økonomiske
systemet har vært så dårlig at det ikke lønner seg med teoretisk arbeid i Norge?! Jeg tror at det
er mange teoretikere i Norge som har gått dukken opp igjennom tidene. Det er tydelig at det
økonomiske systemet ikke er bra nok. Jeg tror at republikk som statlig styreform i Norge
kunne ha fått oss på rett kjøl. Man skal ikke se bort i fra at det kan være noen som sitter i styre
og stell som noe sannsynlig driver på med underkuelse og skakkjøring med vilje.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side30av52
450. Jeg tror at nekmenn i styre og stell prøver å drive folk på vidvanke for at folk skal kunne
klare å gjøre seg fortjent til noen kroner å leve av og diverse rettigheter. Skulle ønsket at vi
kunne klart og revet oss vekk fra denne udannetheten og ubehaget som nekmenn legger opp
til. Dere vet alle at vi kunne klart å kommet nesten ubegrenset mye lenger uten underkuelse.
Jeg var langt i fra den flinkeste i klassen, men jeg ser ikke om det er mange som har dukket
opp.
451. Om noen år, hvis jeg blir slankere i kroppen, så har jeg lyst til å ta meg en tur med
bussen (maks 20 mil) for å overnatte ei natt på et hotell. Hvis hotellrommene er fullpakket
med gardiner og annet tøy, og attpå til er veldig uoversiktlige, så vil jeg ikke overnatte på
hotell. Jeg er så redd hvis det er slanger og andre farlige dyr på hotellrommene.
Hotellrommene må være enkle med spinkle møbler, slik at man lett kan kontrollere hele
hotellrommet. Ventilasjonsanlegget må være av en godkjent type som ikke sildrer ut slanger
og andre ekle og farlige dyr. Det er best med nokså lyse vegger og lysegrått gulvbelegg. Jeg
vil helst ikke at det skal være TV på hotellrommet. En liten reiseradio kan jeg ta med meg
selv i baggen på reisen. Jeg bruker å ta med meg vekkerklokke, for det har ikke alltid vært en
selvfølge med vekking. På ankomstdagen på reisestedet bruker jeg å ta meg en tur på en
matvarebutikk i nærheten av hotellet og kjøpe meg fire ½-liter flasker med Pepsi Max, litt
frukt, og noen påsmurte brødvarer. Jeg spiser ikke kveldsmat på hotellet. Jeg liker ikke
bufféer. Jeg kjøper meg middag på en vanlig kafé straks etter ankomst på hotellet. Jeg synes
at frokosten på hotellet er god. Jeg drikker juice, og spiser vanligvis seks brødskiver med
hardkokte egg på hotellfrokosten. Jeg synes at luften kjennes litt annerledes ut på andre steder
med det samme man har kommet frem. Jeg synes at det er mye fint landskap, fin natur, og
fine gårder å se ut igjennom vinduene på bussen.
452. Jeg har tidligere erfart at det ikke er så gøy å komme i skoleklasse med jenter. Jeg har
flere ganger kjent at rumpen nesten har holdt på å gå i oppløsning på grunn av
menstruasjonsfuktige seter i klasserom.
453. Jeg synes at det er så skummelt med bygninger med flere etasjer som har lange
korridorer og mange rom, som for eksempel hoteller og andre store bygninger. Jeg skulle
ønsket at flere personer kunne klart og klekket ut smarte ting som kan gjøre det tryggere for
folk i slike bygninger. Jeg skulle ønsket at det kunne ha vært elektroniske dørkikkerter på
dørene på hotellrom.
454. Jeg er så redd for å ta heisen når jeg er på hoteller og i andre store bygninger, så jeg liker
best å gå opp trappen. Hvis bygningen er veldig høy, så går jeg ikke inn i bygningen. Jeg har
erfart ved kortvarige strømbrudd at det har vært mangel på oksygen i minst en heis. Det er
viktig at det er nok tilførsel av frisk luft i rom, heiser, og heis-sjakter selv ved strømbrudd.
455. Jeg har flere ganger hatt problemer med defekte dørlåser på hotellrom. Det er grunner til
å være skeptisk hvis leieprisen på et hotellrom er alt for lav. Jeg synes at hotellansatte må
være pliktige til å si i fra på forhånd hvis hotellrommet er i uforsvarlig stand.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side31av52
456. Jeg skulle ønsket at hotellene kunne hatt bedre datasystemer, slik at hotellgjestene kunne
ha sluppet og følt seg forfulgt.
457. Det er så kjekt å ha mobilt bredbåndsmodem med mobilt bredbåndsabonnement fra
Telenor liggende på lur. Det mobile bredbåndsmodemet med trådløs WiFi betalte jeg 199
kroner for. Jeg betaler 199 kroner per måned for det mobile bredbåndsabonnementet. Jeg
bruker det mobile bredbåndet til beredskapsformål ved for eksempel midlertidige strømbrudd
og brudd på kabelinternettet. Det kan også være kjekt å ta med seg det mobile
bredbåndsmodemet hvis jeg skal på hotelltur, men da må jeg også skaffe meg et enkelt
nettbrett. Jeg vil fraråde å snylte på hotellet sitt trådløse bredbånd, for det er ikke godt å vite
hvordan det er sikkerhetsmessig å logge seg på andre sine rutere.
458. Hvis man er overvektig og har en del medisinfylt magespekk, så ser det ut til at det
hjelper å skure inn magen med et såpestykke av og til mens man dusjer seg. Jeg synes at det
kjennes ubehagelig ut for kroppen å bruke for mye såpestykke, fordi såpestykkemassen
trenger seg gradvis inn i kroppen hvis man ikke får dusjet den ut i tide. Det kunne vært kjekt
med badekar. Jeg synes av og til at det er godt å ta seg en tur på en strand, slik at man kan få
vasket seg med rent sjøvann og såpe. Jeg har av og til kjent at sjøvann fra stranden har tilført
meg en merkelig og god energi.
459. Som jeg har nevnt tidligere i et dokument, så er jeg redd hvis folk kan bli utsatt for
stråling fra apparater som sender ut mikrobølger. Når jeg var en tur i utlandet for noen og tjue
år siden, så var det et mikrobølge-element på veggen som strålte ut mikrobølger av høy effekt
på et hotellrom. Dette mikrobølgeapparatet var mest sannsynlig en farlig og ulovlig type
varmeovn. Det var umulig å slå av mikrobølge-elementet med bryter, og jeg hadde ingen
andre steder å være. Jeg prøvde å få hotellpersonell til å slå av dette mikrobølgeutstyret, men
de gjorde seg tilsynelatende uvitende om hva jeg snakket om. Jeg ble kokende varm i kroppen
på grunn av strålingen. Jeg bløtla regelmessig store håndduker som jeg hang på et stativ foran
mikrobølge-elementet. Jeg lurer på om slike elementer kanskje har destruktive formål?! Jeg
må si at jeg har etterpå følt meg virkelig utrygg på enkelte folk fra utlandet.
460. Jeg har flere ganger følt at turister som har oppholdt seg i Norge har vært noe
blasfemiske i naturlig tilstand, så jeg har ikke likt å være alene i nærheten av slike folk.
461. Jeg har flere ganger på utenlandsreiser opplevd skumle og farlige ting, gjentatte
absorbsjoner av pengesedler, og overgrep. Jeg tør ikke å dra til utlandet flere ganger. Jeg har
spurt andre personer om deres turer til utlandet, men det er noen som har vært heldige på sine
turer til utlandet. Husk at det er mange personer som har vært på utenlandsturer som har blitt
ranet, invalidisert eller drept. Jeg ønsker at folk skal være mer forsiktige med å dra til
utlandet, og de bør kanskje prøve å holde seg innenlands. Jeg føler meg tryggest når jeg er
hjemme.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side32av52
462. Jeg synes at helseinstitusjonene bør bli flinkere til å lage måltider med porsjoner som
skal ha nokså nøyaktige og bestemte størrelser. Pasienter og beboere på helseinstitusjoner bør
få vanlige porsjoner med mat til sine måltider. Hvis noen trenger mat i tillegg til måltidene, så
kan det muligens spedes på med frukter, grønnsaker, eller påsmurte rundstykker. Hvis
helseinstitusjonene ordner med nøyaktige porsjoner med mat, så blir det mye enklere for
helseinstitusjonene å lage matbudsjett som ikke sprekker så lett, og det kan bli spart enormt
med penger også med denne typen planlegging.
463. Det er så rart å tenke på at det er omtrent 700 tusen personer sysselsatt innen helse, og at
det bare er noen få tusen ingeniører i Norge! Disse tallen burde vel i praktiske forstand ha blitt
byttet helt om! Jeg tror nok at folk flest skjønner mye av grunnene til at pest og sykdommer
oppstår når det er slik en alvorlig feil i sysselsettingsmønsteret i landet vårt! Så uansvarlige
mange personer har vært når de tidligere har søkt så stor økonomisk tilflukt i form av
sysselsetting i statlige og kommunale stillinger blant annet innen helse. Jeg kan ikke forstå
hvilken udannethet som kunne ha styrt ting på denne alvorlige måten?! Jeg skal tro hva slags
vind eller vinder folket har beveget seg etter? Med årene vil det sikkert bli bare mer og mer
synlig for meg at det er noe rettelige dumkålaktige saker folk har faret med. Jeg tror ikke at
steinalderen kan oppstå på nytt, for jeg tror at mesteparten av steinene ble kastet ut i sjøen
under forrige steinalder-epoke. Jeg vil tro at vi aldri vil komme oss helt ut av steinalderen så
lenge det er noen steiner igjen, men man kan ikke legge skylden på steinene, men på vårt eget
samtids-steinalderfolk som er ætt av det forhistoriske steinalderfolket.
464. Hvis pengetildelinger hadde skjedd på riktige og rettferdige måter hele veien fra
pengetrykkeriet, så vil jeg tro at ingen hadde kommet til å vært opprådd for noe som helst. Jeg
synes at det må bli slutt på at folk som trenger økonomisk trygghet enten midlertidig eller
permanent må ta veien om sykdomsdiagnoser for å få pengetildeling i form av trygd. Jeg har
ikke tillit til folk som forsyner seg grovt i form av store pengetildelinger.
465. Det er to typer aktivitetsnivå blant folk. Det er både yrkesaktive mennesker og inaktive
mennesker i samfunnet, og hver av disse aktivitetsnivåene er delt opp i flere kategorier.
Som sagt tidligere og som også er en selvfølge, så må mange personer jobbe med forskjellige
ting for at det samlede folket skal kunne få tak i matvarer, klær, sko, mobiltelefoner,
datamaskiner, og mange andre nødvendige produkter.
Slik som jeg ser på det, så er det ikke noe annet en teoretisk arbeid på veldig høyt nivå som
folket i byene må arbeide med, for i byene kan man ikke drive jorden for blant annet å dyrke
matvarer. Jeg er sikker på at tildelingsøkonomi som tenkemåte er det eneste som kan gjøre det
levelig for folket. Folket må være innstilt på at mange personer må jobbe med noe reelt for at
hele folket skal kunne få det levelig. Jeg har tro på dette!
466. Jeg har for kort tid siden sett en liten gløtt på noen utenlandske tv-programmer at
kjendisene må ha kolossalt høy tennfaktor på seksualundertøy slik som de snakker.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side33av52
467. Det er så synd at det er så mange menn som til stadighet blir forvandlet til gromiser eller
såkalt gromgutter. Mange menn ser rett og slett stygge ut som rumpeskaller på grunn av at
intolerante kvinner har gått amokk på mannspersoner med skapervæsken menstruasjon. Jeg
blir kvalm bare ved synet av kvinner. Det er så synd at vi skal være avhengige av kvinner.
Kvinner er så farlige skapninger. Jeg ønsker ikke å ha kvinner i nærheten av meg.
Noen engelsk-fornorskede eventyrtilnavn på gromgutt er ”Groom of the Loom” eller
”Groom-boy” eller ”Salvo-boy”. Jeg ser at mange gromiser blir påpresset en slik selvtillit at
de nesten blir gjort til feminister. Det er så absurd når så mange mennesker til stadighet blir
drevet på vidvanke og nesten til intet. Det fins ikke sjarm i et eneste kvinnemenneske på hele
jordkloden. Det norske eventyrtilnavnet på ei gjennomsnittlig kvinne er ”Salvehekse”, eller på
engelsk ”Ointment Witch”.
468. Jeg er redd hvis både jeg og andre personer kan bli ufrivillig fraktet ut av landet på grunn
av feiler eller rett og slett bortføringer. Jeg tror også at det er mange personer som har blitt
robbet i utlandet. Jeg håper at folk kan være våkne for hvis det er nordmenn som trenger hjelp
til å komme seg hjem. Jeg håper at personene kan berges, for jeg tror ikke at vi kan ha råd til å
miste de.
469. Når jeg ser hvor fine og lukseriøse mange av hotellene er, så tør jeg rett og slett ikke å
spørre i hotellresepsjonen om å få leid meg hotellrom på langt og lenge og på ubestemt tid.
Men jeg har selvfølgelig ikke noe i mot at andre overnatter på hotell.
470. Folk må alltid passe seg for farlige nekmenn. De dukker ofte opp på et øyeblikk rett i
fleisen på folk, og kanskje neste gang dukker de opp av din lomme. Man skal ikke se bort i fra
at mye av vidvanken og til intet stammer fra disse menn.
471. Jeg skulle ønsket at folket kunne ha stått samlet om å få kuttet vekk all unødvendig
medisinering på personer. Jeg har på følelsen av at det kan være blasfemi som er årsaken til at
pådrivere presser mange personer til å gå på medikamenter. Jeg har tro på at omlegging av det
økonomiske systemet og et annet og bedre sysselsettingsmønster kan føre til at man kan få
bukt med overflødig medisinering. Slik som jeg selv tror det er, så er ikke medisiner beregnet
for en eneste menneskekropp. Medisiner har trolig stort sett sitt opphav i blasfemi.
472. Skal tro om ekstraktet fra bare ei kvinne er farligere en den historiske Hiroshimabomben? Jeg skal tro hvordan man kan finne et nøyaktig forholdstall? Kvinne-ekstraktet er
både kraftig og kreftig.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side34av52
473. Når det gjelder slossing om statlige og kommunale arbeidsplasser, så bør ikke selve
sysselsettingen i slike sammenhenger være noen hovedinteresse, men det må tenkes intenst på
om det er snakk om behov for reelle tilbud i bestemte sammenhenger til innbyggerne.
Hvis man kunne fått tildelingsøkonomi til og fungert, så kunne vi sikkert i mye større grad
klart og unngått ressurssvake mennesker og pøbler sysselsatt i offentlige stillinger.
Grunnen til at statlige og kommunale stillinger blir kalt for offentlige stillinger, er fordi de
offentlige sysselsatte må ha vilje til å stå frem i media for personer som trenger støtte hvis
noen står fast i vanskelige situasjoner. Dette må selvfølgelig skje uten hevnaksjoner fra
offentlig person mot personer som ber om hjelp til støtte.
Jeg er sikker på at det har vært veldig alvorlig og ruinerende for folket at vi har så mange
ressurssvake personer som jobber innen det offentlige. Jeg har sett at det er spesielt mange
ressurssvak pøbel som jobber innen helse.
474. Jeg synes at det er noe veldig rart når det er så mye rikdom blant sykepleiere og andre
helsearbeidere. Det kan da umulig være så mye penger å gjøre på såkalt syke mennesker. Jeg
tror egentlig at mange helsearbeidere bør bli tvunget til å gå over til idrett i stedet for helse.
Jeg tror at både helse og idrett er symboler på en folkegruppe med en slags hissige
arbeidsledige personer som ønsker mye penger å leve av, og de krever som oftest at de ikke
vil være opprådd for noe.
475. Vi kan ikke klare å etablere HI-TECH virksomheter og all annen produksjon av reelle
produkter på høyt nivå hvis det ikke blir brukt penger og andre resurser av det offentlige. Det
er viktig at både staten og kommunene kan satse på de mest skoleflinke, friskeste, og
resurssterke elevene når det gjelder utdanning og sysselsetting, for jeg er sikker på at det er
bare denne flinke gruppen med mennesker som kan klare å gjøre nordmenn i stand til å
produsere mange nyttige og interessante produkter som folk kan ha bruk for, og som folk kan
være villige til å kjøpe med velvilje. Man kan altså ikke satse på ressurssvake og syke
mennesker for å prøve å få de ut i jobb. Det er viktig at alle kan få tildelinger i form av faste
månedlige inntekter, og alt folk kan bli forsynt med nødvendig kunnskap og informasjon, slik
at folk kan klare å gjøre vanlige ting, og slik at det ikke oppstår blasfemi blant folk. Jeg tror at
denne bønnen kanskje kan være med på å gjøre det mer levelig for folket.
476. Skulle ønsket at folket kunne blitt sterkere, mer resurssterke, penere, og mer respektfylte.
477. Skal tro hvor sikkert det er med trådløst WiFi internett? Det fins dataprogrammer som
kan analysere trådløse internett, og jeg tror at noen slike programmer kan klare å finne
passordene til de trådløse nettverkene. Jeg savner egne brytere på mitt bredbåndsmodem hvor
jeg kan gjøre ”Factory reset” med, og en bryter som kan gjøre det enkelt å slå av eller på
trådløst internett. Jeg tror at modemene kan fort bli urene hvis noen har stilt inn modemet slik
at fremmede kan komme seg inn på maskinen. Jeg håper at bredbåndsmodem og trådløst
WiFi internett kan bli sikrere.
478. Det ligger mye syndsforlatelse i en skotskrutet hatt. Men i den rette broka er det kanskje
motsatt. Den som banker skal selv ha bank.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side35av52
479. Jeg ønsker at det skal finnes postkort, julekort, og bilder som folk kan få kjøpt av fine
personer som går kledd i det fineste apparell. Siden det er vanskelig å få tak i slike bilder, så
fører det sikkert til at bilder lett kan bli kopiert og knebbet.
Man kan finne en del bilder på for eksempel Dreamstime.com , Clipart.com og
Shutterstock.com . Du kan se på Del 16:2 på min Linkside for å finne Cliparts.
Man kan bruke bildene til å legge i egne dokumenter, som for eksempel julehilsner. Men det
er foreløpig dårlig utvalg av bilder hvis man bruker søkeordet «leather pants».
480. Jeg forstår ikke hvordan folk tør å reise med toget?! De få gangene jeg har vært med
toget for mange år siden, så har det vært togplyndrere om bord nesten hver eneste gang. Jeg
har også blitt dyttet og holdt igjen på en togholdeplass for at ei kvinne skulle kunne klare få å
stjele til seg min sitteplass om bord i toget. Jeg har tre ganger blitt frastjålet togbilletter mens
jeg ventet på toget. Jeg synes at tog ikke egner seg for dagpendlere. Jeg ønsker at personer
som er kriminelle og farlige ikke skal få reise med toget. Jeg synes at nye tog må designes slik
at de kan bli tryggere for reisende. Det er viktig at interiøret må være fint og rent, for det vil
kanskje forhindre tilgrising av togseter og kriminalitet. Jeg har minst en gang sett reinsdyr og
ulv i undergrunnsbanevogner i fart. Det så ut som om reinsdyrene stanget i hjel passasjerer.
Jeg har flere ganger sett passasjerer blitt kastet ut av toget under fart. Jeg har også selv en
gang blitt kastet ut av toget under fart. Jeg har flere ganger sett at togansatte har blitt hold
igjen på holdeplass med stengte togdører. Jeg har minst to ganger sett at togansatte hadde blitt
kastet ut av toget under fart. Alle disse utkastingene av folk ut igjennom togdørene og tvangsgjenlukkede dører måtte ha blitt gjort av farlige kriminelle personer. Jeg lurer egentlig på hvor
nødvendige og økonomiske dagens tog er? Jeg skulle ønsket at noen kunne klart og gjort noen
regnestykker i forbindelse med tog.
481. Jeg har så mange ganger opp igjennom hele livet blitt overfalt av personer med sprøyter
og skarpe gjenstander. Jeg tror at sprøytene som oftest har inneholdt menstruasjon, men jeg
tror også at de kunne ha inneholdt sovemedisiner og gift-koktailer. Jeg vet ikke hvor mye
sprøyter, pistoler, og drap jeg har sett igjennom hele livet. Jeg tror selv at jeg kanskje har blitt
overfalt med minst 100 sprøyter gjennom hele livet. Mange personer har blitt lam i spesielt
føttene etter overfall med menstruasjonsholdige sprøyter. Det er så rart å tenke på at det også i
dag kan være veldig mange farlige personer rundt om kring.
482. Jeg synes at de høytstigende trappetrinnene ned til utgangsdøren på midten av
langdistansebusser er farlige. Jeg har sett flere busspassasjerer inkludert meg selv stå opp-ned
med hodet og kroppen ned i trappa uten å få rask og forsvarlig hjelp til å få stoppet bussen og
komme opp. Jeg kan ikke forstå hvordan slike lite gjennomtenkte feller som disse
busstrappene ikke har blitt forandret på i nye busser?! Noen må vel kunne være i stand til å
oppdage slike feller?! Hvis noen skal lage busstrapper neste gang, så må de ikke lages som en
feller. Man skal ikke se bort i fra at det kan ha skjedd mange dødsfall med slike trapper i
busser.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side36av52
483. Jeg har funnet ut av at man bør holde seg til matvarer som kan betraktes som mat. Jeg
tror at man bør unngå å kjøpe overdådige ting, som for eksempel godterier, wienerbrød,
langdistansereiser, og hotellopphold. Jeg tror at hvis man kjøper ting som man kan klare seg
foruten, at det kan føre til at flere folk blir sysselsatt med unødvendige ting, og som fører til
unødvendig forbruk og tæring på arbeidskraft og andre resurser. Jeg har erfart at arbeidsfolk
kan lett bli sliten og irritert hvis man kjøper noe. Jeg tror at folk må bli mer nøye på hva de
bruker penger på, slik at delvis unødvendige produkter kan bli produsert i mindre mengder, og
slik at det kan bli mer tilgang på arbeidskraft innen nyttig industri.
484. Jeg blir glad hvis regjeringen innfører passkontroll på landets grenser. Det har tidligere
opp gjennom alle tider vært så mye skummelt og farlig med fremmedfolk og turister.
485. Det er på mange vis bra hvis det satses mer på kollektivtransport for å få kuttet ut
biltrafikk og bilkøer.
Men jeg synes at det er en del svakheter med sitteplassene i mange busser:
• fordi setene ikke er komfortable,
• og man må prøve holde seg godt fast for ikke å ramle av setet,
• og det er ikke nakkestøtter,
• og det er skummelt ved bremsing og eventuelt kollisjoner.
• Setene og bussene er nesten umulige å bruke for overvektige og eldre mennesker.
Jeg skulle ønsket at setene og alt det andre interiøret bør bli mer gjennomtenkt i nye busser.
Jeg synes at det å sitte på bussen er nesten som å være med på en tivoli-karusell.
486. Jeg synes at alt jeg har sett av fuglekasser har hatt idiotiske konstruksjoner. Jeg synes at
folk som lager fuglekasser må legge mye mer arbeid i fuglekassene. Jeg tror at fuglekassene
bør ha to åpninger. Det bør være horisontale klatrepinner på utsiden og inne i fuglekassene,
slik at fuglene kan klare å komme seg til og fra åpningene uten å overanstrenge seg.
Åpningene må ikke være så små og trange at det kan se dumt ut. Det bør være god tilgang på
frisk luft til reiret, så det bør kanskje være minst en lufteventil nede ved bunnen. Det kan
sikkert være 1-3 små vinduer av gjennomsiktig plast i fuglekassene. Fuglekassene må lages
slik at det ikke blir kvasse og farlige kanter som kan skade fuglene ved innflyvningsuhell.
Dette gjelder også med klatrepinnene. Tror ikke at det er bra hvis fuglekassene blir for dype
og trange. Husk at fuglekassene brukes om somrene, så fuglekassene skal ikke være
konstruert som igloer. Det bør være lett å framontere og rengjøre fuglekassene etter hver
hekkesesong. Jeg tror gjerne at fuglekassene kan være litt finere både innvendig og utvendig,
for det er mulig at også fugler kan klare å se om de har fått seg fine og hygieniske boliger.
Montering av fuglekasser på trestammer må gjøres slik at treene ikke skades. Jeg tror at det
kan bli mye fugleskit på husveggen hvis fuglekassene monteres på husvegg. Det er sikkert
lurt å ordne med skikkelige stativ til å sette ett eller flere fuglekasser på.
486B. Jeg håper at spesialister ved NOF (Norsk Ornitologisk Forening, www.birdlife.no ) kan
prøve å designe stilige og gjennomtenkte fuglekasser som folk fortrinnsvis kan ha i nærheten
av sine boliger. Fuglekasser er kanskje spesielt egnet for folk som bor utpå landet? Husk at
fugler og dyr er avhengige av å ha mennesker i nærheten av seg regelmessig for å kunne klare
å leve.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side37av52
487. Jeg ønsker at ting skal gjøres for at kjøkken på hoteller og helseinstitusjoner og andre
offentlige kjøkken skal bli tryggere for at maten skal være ren og fin, og at det ikke skal være
noen risiko for at noen kan ha blitt blandet inn gift-koktailer og menstruasjon i mat og drikke.
Jeg tror at det bør ordnes med flere trygge og elektronisk styrte dispensere både til kaffe,
kakao, juice, saft, og te-vann.
Jeg håper at det snart kan bli mulig å få kjøpt målepinner, måleprober, og elektroniske
sniffere for å finne ut om væsker er menstruasjonsholdige og eventuelt konsentrasjonsvivå på
en nummerert fargeskala.
Menstruasjon i mat og drikke kan føre til magekreft og tarmkreft, og det kan også føre til at
man kan få en veldig stygg og salvert stemme. Skapervæsken menstruasjon er ekstremt farlig.
Slik som jeg har sett på kvinnene slik de har vært opp gjennom alle tider tidligere, så har de
rett og slett vært upålitelige og ofte utilregnelige. Jeg har heller ikke i dag tillit til kvinner, og
jeg vil helst unngå å se de i flere typer jobber og omgivelser.
488. Kunne vært så kjekt med noen flere matbutikker rund om kring i kommunene. Jeg skulle
ønsket at de kommunale myndighetene kunne ha tenkt noe på dette.
489. Har litt på følelsen av at kvinner i enkelte miljøer kan ha blitt opplært til å salvere og
krafse av hodehår på menn. Jeg har lagt merke til at mange kvinner har rette panner uten
viker, og de har som oftest mye hår på hodet. Det er tydelig at kvinner flest har visst hvor
farer har brukt å ligge på lur. Jeg tror at enkelte kvinners behov for salvering og krafsing av
hodehår kan betraktes som en form form blasfemi.
490. Jeg tror at grunnen til at mange inaktive mennesker blir utsatt for mye vold og
unødvendig medisinbruk, kommer kanskje av at folk ikke ønsker å besørge disse personene
som er inaktive.
491. Dongerienthusiastene er vanligvis en kjedelig gjeng. Jeg har for lenge siden sett folk som
er mye mer sjarmfulle.
492. Jeg håper at matindustrien kan bli mye mer automatisert, slik at roboter i mye større grad
kan gjøre oppgaver innen alle de tre næringstypene (primærnæring, sekundærnæring, og
tertiærnæring). NB! Husk at roboter som arbeider eller hviler kan være farlige! Det er viktig å
holde uvedkommende vekk fra produksjonsområdene.
493. Hvis du har datamaskin, skriveprogram, og digitalkamera, så kan du selv lage dine egne
julepostkort i A4- eller A5-format på litt tykt papir. Du må gjøre dokumentet på to sider, slik
at du kan få trykk på begge sidene på postkortene. På den ene siden kan du ha bilde(r) som du
har tatt selv, og på den andre siden former du kortet slik som et tradisjonelt postkort bruker å
se ut. Du kan bruke passende tekst og clipart-bilder. Postkortene kan du få skrevet ut hos de
fleste firmaer som driver på med kopiering på papir.
PS! For å designe postkort så kan man for eksempel bruke Publisher Plus for Mac. Man kan
også bruke Pages eller Word, men da må man huske på å bruke tekstbokser for å plassere
teksten. Publisher Plus kan man få kjøpt på App Store. Du kan lese litt om Publisher Plus på
denne nettadressen: http://www.pearlmountainsoft.com/publisherplus/
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side38av52
494. Jeg håper at du har det fint og trygt, og at det ikke er fare for overgrep, tyveri, og
innbrudd. Det er som oftest på grunn av påførte slag, likvideringer med skapervæske,
forgiftninger, og annen vold som er årsaken til at folk får sykdommer, kroniske defekter på
kroppen, og i verste fall går av dage. Det er så skummelt hvis det er mange personer som kan
være intolerante, sjødesløse, og voldelige. Ei bokmålsordbok i gave til jækel’n vil nok gi’n
leseferdigheter som gjør’n mottakelig for informasjon så det plystrer, så sett’n gjerne på rett
spor så’n kan unngå å gjøre for mye feilsatsinger. Halleluja hvis hele flokken kan klare å
komme langt!
495. Torsdag den 1 oktober 2015: Regnværstrøst: Jeg synes at det er godt når det regner og
blåser, og når det er litt kjølig (11 grader), for da blir luften så frisk, og det kjennes så
behagelig ut for kroppen.
496. Jeg håper at både Nofima og Toro kan gjøre mer forskning i forbindelse med
ferdigmiddager, slik at vi kan få ferdigmiddager i butikkene som smaker mye bedre og
friskere. Jeg tror at det kan være mer økonomisk og miljøvennlig å lage standardmiddager for
dypfrysing. Jeg tror at dypfrysing av middager tar vare på fasongen, ferskheten, og aromaen
på ferdigmiddagene. Jeg har lagt merke til at svenskene har kommet veldig langt når det
gjelder å lage ferdigmiddager som er sunne og som har god aroma.
497. Det er rett som det er at jeg leser i nettaviser om at studenter som blir skutt i USA. Slike
ting skjer ofte i Norge også, selv om det ikke kommer et eneste oppslag i avisene. Noe må
gjøres for at studentene skal få det tryggere! Jeg synes at studiestedene bør gjerdes inn, slik at
ikke uvedkommende kan komme seg inn på områdene. Det må også være trygt for studenter
på andre måter, slik at de kan få kommet seg på matbutikken, studentboliger, etc. Mange
studenter blir heftet bort med ting som de aldri klarer å ekspedere unna. Jeg tror at det kan
være veldig risikabelt for folk å ta høyere utdannelser. Vi må ta vare på studentene våre, hvis
ikke så får vi ikke tak i resurssterke mennesker til å styre virksomheter, miljøer, og landet
vårt. Folk med høyere utdannelser er veldig sårbare personer. Kunne vært kjekt om nordmenn
kunne ha blitt flinkere på teknologiske ting, slik at vi kan bli i stand til å tilvirke mange
nyttige og interessante HI-TECH produkter i Norge. Jeg håper på at uteksaminerte
høyskolestudenter kan få seg jobber, og slik at de kan få seg faste månedlige inntekter. Jeg
håper på at de teknisk studerende kan få av pengetildelingen, slik at de kan få faste månedlige
inntekter under studietiden. Jeg håper på at de teknologiske miljøene i Norge kan bli større og
kraftigere.
498. Samtlige av de gode tingene som jeg har skrevet om på min hjemmeside, er typisk for
den statlige styreformen republikk.
499. Jeg presiserer på nytt at det er faktisk ikke så mye å holde på med i byene hvis det ikke
kan foregå intenst høynivå teoretisk arbeid blant folk. Tja, du kan klare å tenke logisk at det
ikke skal være noe problem å bo i byene for veldig mange mennesker når vi får bøndene til å
dyrke matjorden for oss utpå landet. Hvis alle får vite om våre holdninger, så tror jeg ikke at
det skal være noe problem å få med oss hele folket på dette. Jeg tror at det er mye teoretisk
arbeid som må utføres av folket. Jeg håper at flere personer kan være i stand til å ta vare på en
del ord som jeg har skrevet, for hvis vi blir uheldige, så kan vi lett havne i et nytt uføre en
gang i fremtiden.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side39av52
500. Jeg skulle ønsket at lokale busselskap kunne ha ordnet med dagsturer med buss til noen
steder utpå distriktet. Slike bussturer kunne ha blitt arrangert hvert år, og bussturene burde
hatt påmelding og forhåndsbetaling. Busspassasjerene kunne ha koset seg med middag på
turen på kaféer som egner seg for plassreservering for besøkende fra busser. En ganske lang
og fin dagstur fra Kristiansund med buss kunne kanskje ha gått til Åndalsnes-TrollstigenGudbrandsjuvet-Valldal-Stordal-Sjøholt-Ørskogfjellet-Vestnesferga. En annen fin tur kunne
ha gått over Atlanterhavsveien og til Skarstua eller Fræna, og tilbake via Molde + Vardestua
og Gjemnes. Enda en fin tur er strake veien til Svinviks arboret og middag i Surnadalen. Nok
en tur kunne ha gått til Sunndalsøra og rett på kafé. Man kan kanskje ha muligheten til å ta
rutebuss på minst en av disse reiserutene. Det er mye fint å se ut på øyene, men det er slitsomt
å tenke på ferger eller bompenger. Disse ordene er en god idé. Man kan vel lett se at det ikke
skal være nødvendig for store deler av befolkningen å dra til syden for å kose seg med en
hyggelig tur med god mat. Jeg tror at mange personer ville satt pris på slike turer med buss.
501. Jeg skal tro om noen kan klare å utvikle skikkelige helautomatiserte dagligvarehandleautomater som kan plasseres rundt om kring på steder hvor det ikke er
dagligvarebutikker? Det kunne for eksempel ha vært mulig og kjøpt 20-40 forskjellige typer
produkter på disse automatene, og man kunne fått varene automatisk veltet ned i bæreposer.
Man kunne ha betalt med minibankkort eller verdikort. Det er viktig at automaten og dens
omgivelser kan utformes slik at kundene ikke blir utsatt for overgrep og at kundene ikke blir
frastjålet handlevarene. Jeg skal tro om norske Tomra kan klare å lage slike automater?
502. Det er viktig med mange gode ledere i samfunnet. Lederne må blant annet gi folket
”rytme” i hverdagen i form av planlegging.
503. Jeg har denne gang som forrige gang med Høyre i regjering fått inntrykk av at det er mye
mer rom for folk i samfunnet som ikke har så mye penger og andre eiendeler. Dette synes jeg
er svært positivt, siden det gjør det levelig for folk som er fattige. Jeg tror at mange
mennesker har gått tapt tidligere på grunn av det dårlige og ufullkomne økonomisk systemet
som vi har hatt tidligere. Jeg tror at mange folk som er fattige sitter med mye kunnskap som
gjør det godt for folk og samfunn. Jeg tror at en annen typisk ting med mange fattige
mennesker er at de kan ha langt mindre tendenser til å forgripe seg for å få tak i det de trenger
til sitt livs opphold. På steder hvor det er herskapsboliger og annen tilsynelatende rikdom, tror
jeg at det har mye større tendenser til å være høy krimfaktor.
Jeg har visse følelser om at det kanskje for all evig fremtid kan komme til å være omtrent
umulig å tjene penger på kunnskap, og kunnskap er kanskje i veldig stor grad ikke omsettbart.
504. Jeg synes at staten og kommunene må begynne å tenke på å bruke faglærte ansatte
personer til å danne virksomheter ut i fra de produktene som folk kan ha behov for å ha til
daglig. Det er dumt å basere seg på stillingsannonser hos arbeidskontoret, for det aller meste
som utlyses av stillinger via arbeidskontoret er ubrukelige i et samfunn som skal fungere på
en skikkelig reell måte.
Jeg håper at myndighetene kan få tildelingsøkonomien til å fungere snarest, for det vil trolig
gjøre det levelig for hele folket, og det vil da også bli mulig for folk å gjøre teoretisk arbeid.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side40av52
505. Jeg tror at mange virksomheter kunne hatt behov for egne postkasser med lås til hver
avdeling eller kanskje til og med til hver ansatt. Mange virksomheter er kanskje heldige å ha
passende plass til postkasser rett i en gang innom ytterdøren. Jeg tror at man kan spørre
postbudet om råd i forbindelse med slike postkasser, og man må i hvert fall melde i fra om
eventuelt nye postkasser. Jeg tror ikke at man kan ha private postkasser hvis man ikke er
folkeregistrert på postadressen. Postkasser med lås selger de vanligvis hos
jernvareforretninger og låsesmeder. Jeg tror at flere postkasser i virksomheter vil lett føre til
at flere virksomhetsansatte kan få gledet seg over å motta mer vesentlig post og nyttig
reklame, og at det vil bli mindre risiko for at brevsendinger forsvinner i posten.
506. Jeg har for lenge siden hørt en person gi streng beskjed om at hvis noen personer noen
ganger i sitt liv har vært i besettelse av ei skinnjakke eller et annet plagg av skinn, så kan man
aldri i hele sitt liv dra på ferie til Storbritannia.
507. Skulle ønsket at det kunne ha vært flere brus-automater rundt om kring. Det er så godt å
kunne få muligheten til å gripe tak i ei flaske med svartbrus av og til, bare ved hjelp av en
mynt.
508. Jeg skulle ønsket at det kunne ha vært mange flere pene, sjarmfulle, og gjerne litt
seksualiserte personer som kunne ha stått oftere frem i media.
509. Tror ikke at det er bra å skaffe seg skinnbukse, fordi jeg tror at det kan oppstå sjanser for
at man kan bli presset til å opptre som artist på scene på ubestemt fremtid. Jeg tror at det
allerede kan ha skjedd med flere personer. Jeg tror at de fleste artistene heldigvis synes at
scenen har gitt dem mye.
510. De gangene jeg har hilset på vakre kvinner, så har jeg nesten alltid brukt å tilføye ganske
umiddelbart at jeg er stolt over å få hilset på noen som vanligvis bruker å gå i skinnbukse. Jeg
synes at skinnbukser er alfa-omega.
511. Jeg synes at ekstremsport og risikosport må bli forbudt. Det er ingen god sak å drive folk
på vidvanke.
512. Jeg har flere ganger opp gjennom de senere årene fått litt inntrykk av at noen personer
går og tror at Pepsi Max er verre enn brennevin, og selv drikker de kanskje øl som om det
skulle vært vann, saft, eller melk. Det kan være skummelt hvis folk blir oppfostret med
alskens vranglære.
513. Jeg tror at ordet ”ensomhet” i virkeligheten betyr knallforelsket. Jeg kommer aldri til å
føle meg ensom, og attpå til er jeg tilhenger av bigami, men absolutt ingen sausnebb vil jeg ha
til eget bruk.
514. Jeg tror at det rett og slett er farlig å kjøre seg turer med bilen sin, for jeg tror at det kan
være fare for at noen kan finne på å gjøre hevnaksjoner mot bilister hvis de forbruker mye
bensin og bidrar med unødvendig slitasje på asfalten.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side41av52
515. Skal tro hvilke personer som sitter å styrer pengetildelingene i samfunnet, og hvorfor
pengetildelingene er så urettferdig fordelt, og hvorfor noen må klare seg med veldig lite og
samtidig bli tvunget av såkalte helsearbeidere til å gå på medisiner?! Jeg skal tro hva folk kan
leve av i byene uten pengetildelinger, siden det er bare utpå landet man kan dyrke jorden?
Hvis man bor i en by, så kan det vel umulig være så mye annet å leve av enn pengetildelinger
for at folk skal kunne få faste månedlige inntekter? Hvorfor er helsearbeiderne rikest i
samfunnet, og hvorfor får de flest barn i samfunnet, og hvorfor har nesten alle helsearbeidere
herskapsboliger + hytte?! Dette er til å bli rettelig irritert av! Jeg skal tro hvor mange ting de
egentlig jobber med de som kaller seg for helsearbeidere og som regelmessig stikker sprøyter
på folk, og som lever sine liv i luksus? Ja, slik er det både med helsearbeidere både i
helseforetaket og i kommunen. Jeg har mistanke om at det er mange som lever et liv i luksus
og som bare fester hele livet, driver på med blant annet sprøyter og pistoler på hobbybasis.
516. Jeg synes at det er så lite velvilje blant folk i mange sammenhenger. Jeg legger ofte
merke til slike ting når jeg kjøper matvarer og andre ting i butikker. Jeg har opplevd så mye
ubehag de siste gangene jeg lå på hotell at jeg ble helt vettskremt. Ikke er det helt
vederlagsfritt å gå på trygd heller. Slik som jeg har sett på det opp gjennom lange tider, så er
det farlig å gå på trygd. Det er så mange pengesedler som forsvinner på slump uten å få igjen
vekslepenger. Jeg tror at det er umulig å få økonomisk trygghet i form av trygd uten å bli
tvunget til å gå på sprøyte.
517. Jeg tror ikke ting er så ille i dag som det var for en liten tid tilbake, men jeg tror ikke at
blasfemibølgen har tatt helt slutt, og ikke tror jeg at den noen ganger kommer til å opphøre
helt. Jeg synes at blasfemi og blasfemibølger har blitt mye mer synlige i løpet av mitt voksne
liv, men jeg tror at det har vært harde tider med blasfemibølger tidligere i all historisk fortid.
518. Jeg tror at det kan være farlig med teori-sinker i styre og stell, fordi det kan føre til at det
gradvis kan bli mer og mer ulevelig for folket.
519. Lurer på hvorfor det nesten er umulig å snakke med mange personer om
seksualbekledning? Det er så mange ulike reaksjoner fra folk når man snakker om
seksualbekledning. Noen tar det med veldig godt humør, og i mange andre tilfeller er det
personer som blir både paff og kok-irritert. Jeg skal tro hva det egentlig er med
seksualbekledning, og hvorfor det ofte er umulig for mange personer å bruke ord på
seksualbekledning? Man skulle trodd at seksualbekledning er mange personer sitt ømfintlige
punkt? Men jeg tror heller ikke at mange andre personer har sett noen trave utpå gaten i
seksualbekledning siden midten av 80-tallet. Når jeg sier seksualbekledning så mener jeg
selvfølgelig skinnbukser. Skulle ønsket at det kunne blitt legalisert med skinnbukser, slik at
jeg kunne ha skaffet meg stilige, ubrukte, og rene skinnbukser for blant annet kose meg med
og onanere i.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side42av52
520. Slik som jeg ser på det i dag, så tror jeg at folk bør holde seg totalt vekk fra
seksualbekledning hvis det ikke kan stå svart på hvitt i lovverket hvordan folk skal forholde
seg til seksualbekledning. Jeg tror at slik som det er i dag, så kan det få alvorlige
konsekvenser for folk å skaffe seg seksualbekledning, fordi det kan komme folk med hunder
på døren og med infrarødt kamera, og man kan regne med å bli mishandlet - også over tid. Jeg
har flere ganger spurt forskjellige personer om det er lovlig med skinnbukser i Norge, men de
ordene jeg har hørt stoler jeg rett og slett ikke på. Jeg tror også at det er tendenser til å bli
sværtet hvis man har travet i seksualbekledning.
521. Jeg synes at det er så mye uappetittlig kjøttmat. Det er så mange billigmiddager som det
smaker hund av. Har opplevd at en del kjøttholdige middager har sett ut som om de har
innehold rottekjøtt og menneskekjøtt. Hvordan kan det ha seg at svinekjøtt fins i så mange
varianter?! Jeg blir ofte kvalm bare med tanken på kjøttholdig mat. Jeg håper at jeg snart kan
få slutte med medisiner, for når jeg går uten medisiner så klarer kroppen av tidligere
erfaringer å fordøye bedre grønnsaker og frukt.
522. Jeg skal tro hvem som står bak knusker’n som har skjedd mot meg i store deler av mitt
voksne liv, ved at jeg har blitt tvangsmishandlet og tvangsmedisinert?! Hvem er egentlig
denne blasfemiske personen som står bak?!!!
523. Jeg håper at det er trygt og fredelig rundt om kring. Jeg kommer alltid til å være redd
fremmedfolk og turister. Men noen gode sider er det allikevel med utlendinger. Skulle ønsket
at folk kunne harmonert bedre, og at folk kunne ha sluppet å være så redd hverandre.
524. Det er så dumt å sette folk til å jobbe med unødvendige ting. Det vil trolig bli mer levelig
for folket hvis folket kan klare seg med små boliger, og hvis folket kan prøve å leve litt mer
sparsommelig. Så snart folket har fått seg boliger med nødvendig inventar, så gjenstår det
hovedsaklig og reelt sett samfunnsmessig å dyrke matvarer av jorden.
525. Jeg bruker vanligvis å få litt dårlig samvittighet når jeg går på kafé. Jeg lurer på om det
er ok hvis jeg går på kafé en gang hver måned.
526. Jeg tror at store pengebeløp og transisjon eller potensiale av penger og andre resurser kan
være kolossalt farlig for folk. Jeg tror at mange personer til stadighet blir utsatt for
skamferdsel på grunn av slike ting.
527. Jeg skulle ønsket at bolighus og andre bygninger kunne blitt mer bestandige, slik at man
kunne unngått vedlikehold så ofte.
Det er viktig at fasaden på bygningene er gjennomtenkt og god, slik at den ikke blir en
belastning eller fare for beboerne.
528. Hi-tech-pensumet fra ingeniørhøyskolen bør bearbeides slik at det kan bli obligatorisk i
grunnskolen. Jeg tror ikke at det vil bli vanskelig for elevene hvis kunnskapen kan bli riktig
bearbeidet og servert på riktig måte. Jeg tror at elevene kan regne med å få det interessant i
livet med hi-tech, og jeg tror at elevene lett kan bli overivrige av slike ting. Jeg tror at
obligatorisk hi-tech-undervisning i grunnskolen vil gjøre folk veldig pålitelige.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side43av52
529. Tungt er det når man kjenner gjentatte pust i nakken om at noen er interessert i
leiligheten sin, og at de også kaller leiligheten for fint oppussingsobjekt. Man kan på nytt se at
det kan være tryggere for folk å ha boliger som er mindre. I Bibelen står det at man ikke skal
begjære sin nestes bolig.
530. Trasig er det å gå på jobbintervju når den kvinnelige sjefen driver med intense
utspørringer og tyr til fysisk vold og sprøytestikk med menstruasjonsholdige sprøyter.
531. Jeg har god tro på at fremtidens helsearbeidere vil komme til å ha god livskvalitet, stor
pålitelighet, og at de vil være høyt kvalifisert, og at de ikke vil komme til å være til fare for
hverken pasienter eller klienter.
532. Jeg vil tro at det ikke vil være oppmuntrende for arbeidsfolk å arbeide hvis de ikke kan
ha et mest mulig helhetlig perspektiv over hvilke produkter som bør produseres i samfunnet.
533. Det å havne mellom to stoler for noen tror jeg ofte kan dreie seg om dårlig organisering
eller undertrykkelse.
534. Flere av de pengesterke nekmenn som jeg har møtt på opp igjennom tiden har ofte hatt
skummel, truende, og farlig attferd.
535. Fire store revolusjonerende ting som jeg har nevnt på min hjemmeside er (1) den
Bibelske sannhet, og (2) tildelingsøkonomien, og (3) kunstig befruktning ved behov for å
sette nye mennesker til verden, og (4) tiende til politiske partier og
veldedighetsorganisasjoner.
536. Det kreves ofte mye kunnskap og intelligens for å kunne klare å lage tekster som er korte
og lettleste. Man bør prøve å unngå å vise frem tekster og bilder som ikke er klargjort for
presentasjon. Man bør holde seg vekk fra tekstskriving og bilder som kan såre enkeltpersoner.
537. Folk må prøve å unngå å skrive under på alskens dokumenter. Hvis man skal sette seg
inn i omfattende vilkår i en avtale, så trenger man lang lang tid på å lese igjennom og forstå
teksten. Man må ikke skrive under på dokumenter som er fordelt over flere ark. Dokumenter
som er på 1-4 sider kan som oftest skrives ut på ett ark. Jeg har opplevd at det er mange som
slenger underskriftskampanjer rett i fleisen på meg uten at man hadde trengt noe av dette.
538. Jeg føler meg virkelig utrygg på kvinner, og jeg har store deler av mitt liv sett at det kan
være veldig risikabelt å vite om den Bibelske sannheten og fortelle folk om sannheten. Jeg har
store deler av mitt liv gjentatte ganger møtt kraftig, alvorlig, og livstruende motstand fra
kvinner. Jeg kjente til de to hovedtingene i sannheten allerede når jeg gikk i 5-6 klasse, men
jeg hadde ikke ord på disse tingene den gangen. Jeg har flere ganger blitt rundspilt og frasnakket ord som jeg senere kom tilbake til igjen.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side44av52
540. Jeg tror at Norge kan spare enorme resurser på å produsere flere varer på egen hånd. Jeg
tror at større andel av produksjon av matvarer innenlands vil kunne gi folket veldig mye. Jeg
tror at det er spesielt økonomisk og miljøvennlig å dyrke mat fra planter, og man bruker
veldig lite av matjorden av å dyrke mat av planter. Jeg tror også at det er mye bra med
fiskemat. Jeg tror at kjøttproduksjon på land krever mest.
541. Jeg tror så absolutt at Høyre i regjering også er tryggest for ressurssvake mennesker, og
jeg tror ikke at ressurssvake mennesker kommer til å være kritisk opprådd for noe når Høyre
sitter i regjering. Det er kanskje bedre med et flagg med Høyrelogoen i flaggstanga enn det
norske flagget?
542. Jeg er overbevist om at det er mye veldedighetsliknende trusselfaktor-pengeinnkreving
med høye inntekter som gjøres av veldig mange personer i samfunnet. De fleste av de som
holder til i slike jobber driver som oftest på med lavterskeltilbud med liten velvilje. Jeg tror at
mange personer som holder til i slike sammenhenger tyr mye til vold og skamferdsel av folk.
Den slags sysselsetting er ofte i helsevesenet og i kommunene, rett og slett for å livnære seg
av offentlige pengemidler. Jeg har hørt flere av disse personene presisere at det er rett og slett
ikke noe å holde på med ingen ting av det de gjør, men det ser ut som om de vil være tilstede
først og fremst til ugang.
544. Uten Høyre i regjering så tror jeg at det kan bli vanskelig eller umulig å få
tildelingsøkonomien iverksatt. I de sosialistiske partiene er det tendenser til mye
lavterskelpolitikk, og jeg tror ikke at folk som har tilknytning til de sosialistiske partiene er i
stand til å forstå så mye. Jeg er livredd for å ha de sosialistiske partiene i regjering, for jeg tror
at det lett kan oppstå nye skumle og farlige krisetider med blasfemi hvis sosialistiske partier
får sitte i regjering. Jeg tror at folket sin syndefulle festing vil opphøre så snart vi kan få
tildelingsøkonomien til å fungere.
545. Noen bør holde tak i folk som pakker ut varer i butikkene med den hensikt for å være
djevlige. Jeg synes at butikkene bør ordne med bedre innredning, slik at det kan forhindres at
folk kan finne på å gjøre produktene til bruktgjenstander. Forseglingsteipen på produkteskene
er selve jomfruhinnen til butikkvarene. Jeg synes at det skulle ha vært helt unødvendig å
pakke ut for eksempel mobiltelefoner, datamaskiner, og datautstyr før man kjøper produktene.
Folk bør være flinkere til å lese produktanmeldelser på nettsider eller i brosjyrer før de kjøper
produktene.
546. Oktober 2015: Hvis min snart sju år gamle Apple iMac snart blir gammeldags, så
kommer jeg mest sannsynlig til skaffe meg en Mac Mini neste gang. Jeg kommer til å kjøpe
uorginal HDMI-skjerm, orginalt trådløst Mac-tastatur, og en hendig Logitech-mus med USB
nano-reciever. Hvis det er høyttalere innebygd i skjermen, så trenger jeg ikke løse bluetoothhøyttalere. Jeg foretrekker HP multifunksjonsskriver med blekkpatroner. Jeg tror ikke at jeg
kommer til å ha noe annet i tillegg for å koble på maskinen. Jeg tror at det er innebygd SD
kortleser på Mac Mini, slik at man kan lese av bildene på minnekort som brukes i
digitalkamera.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side45av52
547. Oktober 2015: Jeg kjøpte meg ganske nylig en Nokia 215 grønn mobiltelefon med
Kingston 16 GB Class 10 minnekort fra Komplett. Jeg synes at dette er den beste
mobiltelefonen jeg har hatt. Den er enkel å bruke, og det er veldig god lydkvalitet, og tastene
er gode. Jeg tror ikke at det er mulig å få programviruser på denne modellen, så den er derfor
trolig ganske sikker. Mobiltelefonen er av den tidligere klassiske typen med taster.
548. Når det gjelder tildelingsøkonomi og faste månedlige inntekter til folk, så tror jeg at de
som er i enden må betale mye skatt for å unngå at pengene hoper seg opp. Slike som er i
enden er særlig bønder, fiskere, og råvareprodusenter. Jeg tror ikke at disse som er i enden
kan komme til å få problemer med å få kjøpt de produktene de trenger i butikkene.
Når det gjelde beskatning over landegrensene, så bør det også gjelde for andre land hvis mye
av oljepengene blir verdiløse.
549. Jeg har litt på følelsen av at verdens oljeforbruk mellom år 1985 til 2015 har vært så stort
at den forbrukte oljen kanskje kunne ha vart i ti tusen år hvis folk hadde vært sparsomme og
hvis teknologien i biler og andre kjøreinnretninger og fartøy hadde kommet tidligere.
550. Jeg synes at alle virksomheter bør sette av én dag i uken til tenking, planlegging, og kurs.
Man bør kanskje kalle denne dagen for tenkedag. Mange skulle sikkert gjerne hatt mer enn en
tenkedag i uken, men jeg tror ofte at det kan være vanskelig å få betalt for slikt arbeid.
551. Jeg har hørt at det gjelder å stå på egne ben for folk som kan å spille på gitar. Men jeg
vet ikke om det gjelder i andre sammenhenger? I hvertfall så har jeg ikke hørt at noen har sagt
noe.
552. Nye oppdagelser: Jeg har fått sansen for Fjordland gul ertesuppe, for den smaker virkelig
godt og friskt. Jeg synes at Toro sin fiskegrateng er kjempegod og frisk. Jeg føler meg vel
etter å ha spist slike middager. Begge de nevnte middagene kan varmes opp i
mikrobølgeovnen. Tidligere erfaringer: Jeg synes at det er godt med tomatsuppe med
makaroni hvor det tilsettes ¼ oppdelte hardkokte egg. Jeg synes at det er godt med skikkelig
rabarblasuppe. Det er rettelig godt med ekte blomkålsuppe med mye blomkål. Jeg er så glad
hvis jeg kan få slippe å spise kjøttmat i store mengder.
553. Jeg stoler ikke på frisører og optikere. Mange frisører tynner ut hodehåret med
menstruasjon. Mange optikere drypper øynene med menstruasjon, slik at folk får endret og
dårlig syn. Klipp håret ditt selv! Trenger du briller, så skaffe deg billigbriller! Har sett at det
selges briller for mellom 40 kroner til 98 kroner, og 200 kroner på noen butikker. De selger
billigbriller på Jula, Clas Ohlson, Nille, Europris, Sparkjøp. Det er også noen
dagligvarebutikker som selger billigbriller.
554. Jeg har sett at det er flere personer som sliter med høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk
kommer av at personer har blitt overfalt med menstruasjonsholdige sprøyter.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side46av52
555. Jeg skal tro hvorfor det er så stor biltrafikk størsteparten av døgnet? Jeg skal tro hva
årsaken kan være til at folk kjører så mye bil? Jeg er sikker på at fem minutter med biltrafikk
på hovedveien er nok til å fylle opp alle byens parkeringsplasser minst én gang. Jeg skulle
ønsket at folk som underholder seg med bilkjøring må prøve å finne på noe annet i stedet. Jeg
skal tro hvordan mange personer som kjører bil kan ha råd til å kjøre bil store deler av dagen?
Jeg skal tro om disse personene jobber med noe nyttig og reelt? Jeg hadde ikke trodd at folk
kunne få store times-betalingen og kjøregodtgjørelsen av å kjøre bil. Jeg har mange ganger
lurt på hva som kan ligge bak mesteparten av denne biltrafikken som trolig kunne ha vært
unngått?
556. Folk må huske på å låse ytterdøren til sine boliger også når de er hjemme. Husk at hjort,
gaupe, og bjørn kan lett komme seg inn gjennom ulåste dører. Jeg synes at en del standarddører kan se noe spinkle ut hvis det kommer bjørn på døren.
Det er grunn til å reagere hvis det dukker opp fremmede i nærheten av bolighus eller i
boligområde. Det bør ikke være så enkelt for alskens folk å bare buse opp på plasser hvor de
ikke burde ha oppholdt seg.
557. Jeg ønsker at det skal klekkes ut bedre fremtidige infrastrukturer på bygningsplasseringer. Kombinasjonen i infrastrukturen som er spesielt viktig er boligmønstre,
matbutikk med post, og matproduksjon. Jeg tror at det er enormt mange mennesker som
kunne ha tenkt seg og bodd i små boliger i nærheten av matbutikk.
558. Jeg ønsker at alle bygdesentrum skal få satt opp bygninger med flere små boliger. Jeg
tror at alle slags kommunebeboere kunne tenkt seg slike boliger.
Jeg ønsker at det skal ordnes med bygninger med flere små boliger i nærheten av flere
områder hvor det foregår matproduksjon. Fortrinnsvis arbeidere til matproduksjon bør bo i
slike boliger når de er på jobb.
559. Jeg er så glad for at det i dag er mulig for mange mennesker å være med på
fjernundervisning eller nettbasert undervisning. Jeg håper at slike undervisningsopplegg
fungerer bra.
560. Skulle ønsket at folk som har hage utenfor sine boliger på sikt kan prøve å få plantet
bærtrær og frukttrær ute i sine hager. Det vil gjøre godt for fuglene å kunne få tak i ferske bær
når det er innhøsting. Jeg synes at folk må prøve å tenke mer på fuglene, og at folk må ta vare
på de fuglene vi har igjen. Folk som ønsker å ha bær og frukt til egen bespisning, kan ha not
over trærne for å hindre at fugler og dyr skal spise opp fruktene. Trær og planter som er
overdekt med not bør dekkes til slik at fugler og dyr ikke blir skadet eller setter seg fast.
Enkelte gartnerier har enormt utvalg i matplanter, både grønnsaksplanter, bærplanter, og
fruktplanter. Mange matplanter bør stå i drivhus for å oppnå riktig temperatur og andre ting
som er viktig for vekstforhold.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side47av52
561. Onsdag den 4 november 2015: Jeg overførte i dag et bilde fra min nye mobiltelefon og
over til min stasjonære datamaskin med USB-lade-ledningen som fulgte med mobiltelefonen.
Jeg tror også at det er mulig å gjøre slikt med nettbrett. Jeg har som tidligere nevnt en Nokia
215 og en Apple iMac. Det er dårlig oppløsning på bildene, men bildene ser ut til å være lyse
og fine. Jeg fikk ikke Bluetooth til å fungere.
562. Jeg er redd hvis noen kan finne på å frakte ville rovdyr med varebil eller trailer. Jeg tror
at jeg gjentatte ganger har sett at farlige dyr har oppholdt seg på steder hvor de ikke burde ha
vært.
563. Tror at det blir artigere å leve for folk hvis vakre poppstjerner og fotomodeller kler seg i
skikkelig sex-apparell. Jeg synes at det er rene nytelsen å se på slike musikkvideoer og bilder.
564. Hvis du skal klippe negler, så er det best å bruke neglesaks. Man kan få kjøpt
neglesakser på apotekene, Europris, Clas Ohlson, Jula, Sparkjøp, Nille, og på noen
dagligvarebutikker.
Hvis du skal klippe fotnegler og håndnegler på en eldre person eller en person som ikke klarer
å klippe neglene selv, så bør man bruke éngangshansker. Jeg tror at man kan få kjøpt esker
med engangshansker på apotekene. Det er kanskje best å dusje seg og skifte klær før man får
noen til å klippe fotneglene sine. Det er best å gå i joggeklær når man er hjemme. Det er
lettest å bruke og vaske joggeklær. Man kan kanskje ikke bruke joggeklær i all slags
utendørsføre og ikke på restauranter.
565. Jeg tror at Youtube er en Guds gave. Det ligger så mange fine sanger fra forskjellige
artister på Youtube som folk over hele verden har klart å berge. Det er også veldig fint med
slike elektroniske musikkarkiv som for eksempel Spotify.
566. Typiske tendenser ved sosialistisk regjering er at folk får bare betalt for fysisk arbeid, og
at folk med teoriutdannelser ofte går dukken i alvorligste forstand. Ved langvarig sosialistisk
regjering bruker det å bli store tendenser til at det oppstår mye blasfemi blant folket. Oftest
har det vært rene, intelligente, og uskyldige mennesker som har falt når blasfemibølgene har
ridd over folket.
567. Den norske republikanske forening er tilhengere av godhet og gode ting, og at folk skal
kunne komme enormt langt kunnskapsmessig, og at folk skal slippe undertrykkelse. Den
norske republikanske forening ( www.republikk.no ) har gjort mye godt for meg og for veldig
mange andre mennesker. La oss så inderlig håpe på at Den norske republikanske forening og
dens tilhengere kan få den store viljen sin om at Norge må bli republikk.
568. Jeg håper på at det i barnehagen og i grunnskolen kan arbeides grundig med
barnehagebarna og skolebarna på en slik måte at de ikke blir blasfemiske. Det er viktig at det
settes av en viss tid hvert skoleår til kamp mot blasfemi. Det er også viktig at ungdom og
voksne folk også i det daglige kan bli påminnet hvor farlig det er hvis det oppstår blasfemi.
Ordet blasfemi betyr egentlig gudsbespottelse. Eksempel på blasfemi er drap. Jeg tror også at
tvangsmedisinering kan regnes som blasfemi. Sykdomsfremkallelser kan betraktes som
blasfemi. Jeg tror også at skamferdsel av folk kan betraktes som blasfemi.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side48av52
569. Jeg håper at det produseres nok mat til enhver tid. Jeg håper at myndighetene har nokså
stor kontroll på hva som produseres av matvarer og hvilke mengder som det er behov for. Så
snart som tildelingsøkonomien blir satt fullstendig i kraft, så tror jeg ikke at noen vil komme
til å bli opprådd for nok mat på matbordet.
570. Slik som det økonomiske systemet har vært lagt opp inntil ganske nylig, så har det mest
sannsynlig ikke kunne vært levelig for størsteparten av folket.
571. Skal tro hva det kan komme av at det ennå ikke har kommet nærbutikk her hvor jeg bor?
Det er da så mange som driver på med ralling på veiene hele tiden. Det må vel kunne være
langt bedre med flere nærbutikker med post i butikk?! Jeg antar at butikkene kommer opp
ganske snart etter at vi får bukt med all rallingen på veiene. Eller kanskje at det kan bli noe av
disse daglivare handleautomatene som jeg nevnte i punkt 501?
572. Jeg skal tro hvorfor det er så mange frisørsalonger, optikere, og apotek i byen? Disse tre
er et mareritt!
573. Som jeg har nevnt tidligere, så håper jeg at det snart kan bli mulig å få seg trygge
boplasser for folk uten at det trenger å være tilknyttet helsearbeidere eller andre ansatte. Jeg er
sikker på at veldig mange kunne klart seg selv i små og trygge boliger.
574. Kjempebra hvis det snart kan komme sikrere dørlåser for boliger. Tror at det vil bli
perfekt med en kombinasjon med vanlig nøkkel av stål og noe elektronisk. Det er sikkert best
hvis den elektroniske låsen kan brukes mest mulig, så fremt det ikke er strømbrudd, eller feil
på ladebatterier, eller noe defekter med elektronikken.
575. Folk må lære seg å forstå at de må være forsiktige når de bruker ord og setninger. Folk
må prøve å forstå at ord og setninger har betydning. Det er så viktig å bruke riktige ord og
setninger på ting. Det er ikke bra å være sluntrete når man skal ordlegge seg. Gi barna
ordbøker på sitt eget språk så snart som mulig. Jeg tror at unnværelse av ordbøker kan føre til
psykiske lidelser.
576. Jeg tror at man kan få bedre helse av å bruke såpestykke når man dusjer seg. Hvis man
har dusj, så holder det ikke bare med å bruke sjampo. Jeg tror at bruk av såpestykke ved
dusjing vasker lettere fett og uønskede stoffer ut av kroppen.
Jeg tror at det kan være lurt å veksle mellom flere typer såper hver gang man går til innkjøp
av såper. Bruk av forskjellige typer såper forhindrer trolig kroppen i å reagere så lett på såpe.
577. Det er mye lettere å gjøre dagene mer innholdsrike når man bruker en 7’ende sans til å
skrive opp timeavtaler og planlagte gjøremål. Når man bruker 7’ende sans så blir man mer
motivert, og man får mye mer overskudd, og man kan attpå til spare mye resurser. 7’ende
sansen må man ha liggende på skrivepulten eller databordet sitt hjemme. Man må passe godt
på 7’ende sansen sin slik at den ikke kommer avveie. 7’ende sansen for det nye året kjøper
man i bokhandlerne i slutten av hvert år. Jeg synes at 7’ende sanser som inneholder de sju
ukedagene på hver nye oppbrettet side er mest oversiktlig.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side49av52
578. Helt typisk at radio- og TV-sendinger bruker å bli av langt høyere kvalitet når vi har
Høyre-regjerning.
579. Skulle ønsket at det økonomiske systemet over hele verden kunne ha blitt slik at folk
ikke hadde trengt å kjøpe nytt datautstyr regelmessig hvis man fremdeles kunne fått
eksisterende datautstyr til å fungere på forsvarlig vis i en lang stund til.
580. Husker før i tiden at det av og til i forbindelse med høytider og helligdager at det var
store konserter på TV med artister som sang fine sanger, og at mange av artistene var ikledd
naturlige og naturnære moteklær av skinn. Slike ting håper jeg at vi kan få tilbake i den tiden
som vi er i nå, bare at det kunne ha vært mye bedre enn før i tiden, og det kan jeg ikke forstå
kan være noe problem å få til.
581. I vinterkulden er det trolig nesten bare seksualjeans som kan holde den nederste delen av
menneskekroppen varm.
582. Skulle ønsket at folk kunne ha blitt mye mer interessert i hi-tech, og at det spesielt i
bymiljøene kunne ha blitt satset og motivert mye på hi-tech på skolene i alle årstrinn.
583. Jeg ønsker at alle fremtidens boliger spesielt for enslige personer skal bygges slik at
beboerne kan ha større muligheter til å betale månedlige bidrag til veldedighet. Det aller beste
er hvis folk flest kan betale tiende til politiske partier og veldedighetsorganisasjoner. Tiende
er 10 % av netto-inntekten, - det vil si inntekten etter at skatten har blir fratrukket.
584. Skulle ønsket at jeg på sikt kunne fått meg en skikkelig kommunal hybel som jeg kunne
trivdes i, og som jeg kunne bodd trygt i. Jeg tror at min nåværende bolig trenger en del
omfattende vedlikeholdsarbeid om noen år, og jeg tror ikke at jeg får råd til å gjøre noe med
det selv. Her er forresten mitt budsjett: http://www.tore-bloch.priv.no/tb-budsjett.pdf
Hvis jeg flytter om en stund, så håper jeg på å kunne få ha omtrent likedan husleie. Jeg håper
også på at jeg kan få muligheten til å gi tiende til veldedighetsorganisasjoner, og at jeg kan få
ha mobiltelefon og data + bredbånd, slik som i dag.
585. Jeg er ikke misunnelig på menn som har kone og barn. Farlig er det på mange vis med
såkalt mann og kone-liv. Med alt jeg vet, så er jeg på mange vis både glad og takknemlig over
å få være evig ungkar.
586. Når skal Norge bli republikk da?! Hvor lenge må vi vente på at Norge skal bli
republikk?! Tenk på hvor mye lengre folket kan komme kunnskapsmessig hvis Norge blir
republikk. Folk vil også komme til å få det mye bedre på alle andre måter.
587. Jeg er som sagt redd for folk som reiser over landegrensene. Det kan ofte være risikabelt
og ferdes over landegrensene. Jeg synes at det er best å unngå å drive på med å reise hvis man
kan unngå å reise. Jeg tror at mange personer har blitt utsatt for grove overgrep og
skamferdsel på turer til utlandet.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side50av52
588. Jeg er så kok-irritert over at Norge ennå ikke har blitt republikk. Jeg kan ikke forstå hvor
det stopper opp hen?! Ting må være veldig spinkelt og skjørt siden ingen har klart å skylle
vekk noe av det som sitter fast på vaskebrettet.
589. Tror at det er store tendenser til høy krim-faktor blant folk med herskapsboliger og
luksusbiler.
590. Jeg tror at ingen her på jordkloden ennå har klart å oppnå status som er ti ganger større
enn det sangeren Elvis Presley hadde. Jeg tror ikke at noen har klart og funnet oppskriften på
hvordan Elvis Presley ble så stor som når han var poppstjerne på sitt beste.
591. Jeg gruer meg nesten alltid til å treffe på folk, fordi det er så kolossalt med forhekselse
blant folk. Hvis man omgås noen bestemte personer over en viss tid, så er det ganske lett å se
om de har vært en tur nede i en viss mørk kjeller og hentet seg litt kraft. Hvis noen holder på
med underjordiske dataspill, så kan man være sikker på at det dreier seg om heksetilstander.
Slik som jeg tenker akkurat nå, så er det kanskje ikke så mange personer å ta kontakt med.
592. Mandag den 28 desember 2015: Det både stinker og smaker barnedritt av maten i enkelte
middagspakker fra ferdigmatprodusenter.
593. Jeg tror at de tingene som påvirker temperaturen på jordkloden mest er
kjøreinnretninger, farkoster, og produksjon av seksualundertøy. Jeg antar at menneskene på
jorden utgjør kanskje mindre enn et ensifret prosenttall av alt som muligens forårsaker varme
på jorden.
594. Jeg skulle ønsket at staten kunne ha gått inn for å gjøre storsatsing på produksjon av
underholdningselektronikk som for eksempel radiomottakere og fjernsynsapparater. Jeg har et
ønske om at det skal settes liv i Tandbergs radiofabrikk igjen. Det er så mye interessant det
kan gå an å få til med hi-tech. Hvis det brukes en del resurser på hi-tech-forskning innenlands,
så vil jeg tro at nordmenn vil kunne klare å komme langt. Dette er en svært gledelig og
inspirerende beskjed. Som sagt tidligere så kan jeg ikke forstå hvor nordmenn har vært
tidligere og hva som hadde vært tenkt frem til ganske nylig.
595. Jeg må si at jeg gruer meg hvis det en gang i fremtiden blir sosialistisk regjering igjen.
Jeg tror at sosialistisk regjering vil føre til et kolossalt sammenbrudd hos store deler av
befolkningen. Det vil trolig bli mindre levelig for folket med sosialistisk regjering.
596. Torsdag den 7 januar 2016: I dag spiste jeg blandaball som trolig stammer fra en lokal
fiskmatprodusent. Det smakte og luktet skinn-garving av de to klissete blandaballene. Skal tro
om sjøen er forurenset på grunn av garving av skinn?! Jeg vil tro at det kan være mye mer
vanskelig å finne ut av dette så lenge skinn-apparell skal være bannlyst, og så lenge det ikke
fins klare regler om hvordan folk skal forholde seg til slike plagg. Jeg håper ikke at havet er
alvorlig forurenset på grunn av garvekjemikalier. Det er mulig at fiskematen som jeg spiste
var laget av lutefisk, for lutefisk bruker å ha en slik lukt og smak som jeg har beskrevet.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side51av52
597. Hvis det kan påvises at det er mulig for folk å føde barn uten og måtte anvende skinnapparell, så tror jeg at skinn-apparell først og fremst bør være beregnet for tv-stjerner og
fotomodeller som poserer i nokså idealistiske innslag. Jeg skal tro om miljøet på land og i
havet tåler utslipp tilsvarende produksjon av ett tusen eller flere skinn-apparell hvert år? Det
er så sjelden at jeg har sett noen vakre personer som har posert i skinn-apparell. Jeg lurer
egentlig på om skinn-industrien forurenser mye? Eller kan det være at jeg hadde spist
blandaball som var laget av lutefisk?
598. Jeg tror at grunnen til at mange personer er så lite intelligente, er kanskje fordi noen onde
personer før i tiden ”knertet” hodet på folk som de var misunnelige på og som de ikke likte.
Jeg håper ikke at det er personer som er så onde og farlige nå til dags at de kan finne på å
gjøre slike destruktive ting igjen.
599. Bukser som er laget av svart Bibelskinn er trolig religiøse plagg.
600. Jeg er så redd for at folk som kan for lite med data kan være uheldige å gjøre mer eller
mindre alvorlige ting online.
601. Jeg skulle ønsket at det kunne blitt lettere for folk og fått support på sine Gmail-,
Hotmail-, og iCloud-epostadresser, og Twitter, og Facebook, og Skype. Jeg er sikker på at
mange personer kan ha behov for å melde i fra om at deres passord har kommet på avveie
eller blitt tapt. Av og til kan det være nødvendig med personlig kontakt med support for å få
tildelt et nytt passord hvis man har mistet det.
602. Skulle ønsket at noen gavebutikker kunne solgt ubrukte og vakumpakkede pornotrøyer
på stativ i butikkene. Passende pris på fine pornotrøyer kunne for eksempel ha vært et sted
mellom 99 kroner og 349 kroner per pornotrøyesett. Hvis man hadde fått pornotrøyer til en fin
og overkommelig pris, så hadde det ikke trengt og vært noe problem med å få kjøpt
pornotrøyer for å gi i gave til noen personer.
603. Jeg har sett på minst en tv-kanal at man ser personer som kjører i lette u-overdekte biler
og andre kjøretøy igjennom landskap med mange farlige dyr som for eksempel løver,
leoparder, hyener, krokodiller, og elefanter. Man kan tydelig se at disse filmene er trikset
med. Jeg synes at det burde blitt forbudt med slike filmer som får folk til å tro at dyrene er
ufarlige, og at man kan klare å komme så nærme dyrene uten å bli angrepet.
604. Jeg håper at høyskolestudentene kan klare å komme seg gjennom studiene, og at de kan
klare seg økonomisk. Jeg håper at folket kan være villige til å gi studentene velsignelse til å
komme seg igjennom studiene. Jeg håper at studentene får seg skikkelige studentboliger. Jeg
håper at høyskolestudentene kan bli i stand til å få til mye med ting som er nyttig og
interessant når de er ferdig uteksaminerte.
605. Jeg tror at det bør være flere matdyrkingshaller i byene. Jeg skulle ønsket at noen kunne
klart og brukt noen ord og tall om slike ting. Jeg tror ikke at slike bygninger trenger så mye
mer strøm til oppvarming enn et vanlig bolighus per flateenhet.
606. Har ikke skrevet noe her enda.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no
Side52av52
Jeg skal snart lese igjennom hele dette dokumentet, og jeg må kanskje gjøre noen
korreksjoner i dokumentet, slik at det blir ord i samsvar med tiden.
Jeg oppdaterer dette dokumentet om noen dager.
Littetikk,bønn,ogfornuft
SkrevetavToreBloch,KristiansundN.Hjemmeside:www.tore-bloch.priv.no

Similar documents