Avviksskjema eksterne kunder

Comments

Transcription

Avviksskjema eksterne kunder
Klinikknivå - Nivå 2
Plassering: 2.4.7.3.1.7.1.11.1
Dok.nr: D19063
Avviksskjema eksterne kunder
Gjelder for: Servicedivisjon\Forsyningsavdeling\Felles
Hovedområde:
[]
Dokumenttype:
Skjema
Utarbeidet / revidert av:
Kvalitetsansvarlig Bodil W. Schmidt
Godkjent av:
Avdelingssjef Martin Skadsheim /
Revisjonsnr:
1.00
Godkj.
dato:
10.02.2015
Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Hvem oppdaget feilen og rapporterte:
Dato: ________________
Navn: ________________________________________
Beskriv hendelsen (feilen / det som gikk galt):
Hva kan være årsaken til at feilen oppsto / det gikk galt:
Forslag til forbedring:
KORRIGERENDE TILTAK - fylles ut av SiV
Hva gjøres for å forhindre at samme feil skjer igjen?
Frist for gjennomføring: ____________
Sign.: ________________________
Korrigerende tiltak gjennomført, dato: ___________
Sign.: __________________
Den som meldte avviket har fått tilbakemelding, sign: ____________________
5. INTERNE REFERANSER
6. EKSTERNE REFERANSER
7. VEDLEGG
Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Side 1 av 1

Similar documents