Vi gir deg - Byavisa Sarpsborg

Comments

Transcription

Vi gir deg - Byavisa Sarpsborg
Kommunen opphever reguleringsplaner
Forslag legges ut til høring
Kommunen har starte arbeidet med å oppheve
reguleringsplaner som ikke lenger er aktuelle.
Totalt skal 210 reguleringsplaner oppheves. En
reguleringsplan er et juridisk dokument (plankart og bestemmelser) som i detalj bestemmer
Nå har du mulighet til å være med på å påvirke
hvordan fremtidens Sarpsborg-skole skal bli. I
forslaget er det blant annet skissert noen mulige løsninger for å møte forventet elevtallsvekst
de neste 12 årene. Plan og økonomiutvalget
2
NYHETER
arealbruken i et område. Den avklarer hvilke
arealer som kan bebygges og hvilke som skal
vernes. I Sarpsborg kommune er det 396 reguleringsplaner. Mange reguleringsplaner er ikke
lenger aktuelle, av ulike grunner.
BYAVISA SARPSBORG
vedtok 29. januar å legge dette forslaget ut til
høring. Det vil si at nå kan alle komme med
skriftlige tilbakemeldinger, som blir tatt med i
det videre arbeidet, skriver kommunen på sine
hjemmesider.
11. februar 2015
– Vi føler oss utry
Sonja Andresen (97) og
hennes mann Hermod
Johannes Pinås (78) har
lenge hatt ønske om en
kommunal omsorgsbolig
i Sarpsborg. Kommunen
har sagt nei, sier paret til
Byavisa.
TOM HELGESEN tekst og foto
I dag bor de i 3. etasje i et privateid leilighetskompleks i byen
og betaler 8.400 kroner i husleie
pluss strømutgifter. Leiligheten
er for stor, for dyr og lite praktisk.
– Vi ønsker oss en kommunal
omsorgsbolig hvor vi kan bo trygt
og godt resten av livet, sier de i
samtale med Byavisa.
Flyttet fra Bergen
Paret har funnet sammen i godt
voksen alder. Historien er i korte
trekk som følger: Sonja er født
i Vardø, men flyttet hit med
foreldrene som barn og hadde
sin skolegang i Fredrikstad og
Sarpsborg. Hun fikk seg etter
hvert jobb på Borregaard, hvor
hun var ansatt i mer enn 30 år.
Hermod Pinås er på sin
side både født og oppvokst i
Sarpsborg, og var en ung gutt
da han møtte Sonja første gang.
– Jeg jobbet som bud for telegrafverket og var stadig innom
Borregaard og kontoret til Sonja,
forteller han.
Skjebnen ville det slik at de
møttes igjen i Bergen i godt voksen alder, etter at begge hadde
levd sine separate voksenliv og
tilfeldigvis bosatt seg i vestlandsbyen.
– Jeg hadde gått meg bort og
måtte spørre en forbipasserende om hjelp til å finne veien til
bussholdeplassen. Med en gang
Hermod svarte, skjønte jeg at
han var fra Sarpsborg. Og spurte
selvsagt om det, prate har jeg
UPRAKTISK OG DYR: Selv om vi lever enkelt og sparsommelig, bruker vi det meste av inntekten på å bo. Men det verste er at vi føler oss utrygge
alltid vært glad i, sier hun.
Dermed var det gjort; fra praten om gamle dager i Sarpsborg
til at de ble et par, gikk raskt.
Omsorgsbolig
De siste årene i Bergen bodde
de i en kommunal omsorgsbolig,
men begge har utviklet astma
og ble anbefalt å flytte fra byen
på grunn av klimaet. Da var det
naturlig å komme «hjem» til
Sarpsborg.
Før de flyttet hit i juni i fjor, var
de i dialog med kommunen om å
få flytte til en omsorgsbolig. Men,
i følge paret, ble de avist. – Vi fikk
beskjed om at vi først må ha bodd
i Sarpsborg ett år, og fikk beskjed
om å søke etter det. Siden har jeg
fått beskjed om at jeg må stå på
venteliste. Hvor lenge tror de at
jeg skal leve, spør 97-åringen som er født under første verdenskrig. Hun er kvikk i replikkene
og ser uforskammet frisk ut til
alderen å være, men kan forteller om en sviktende helse, blant
annet at synet er svært dårlig
på grunn av grå stær på begge
øynene. Hun holder senga det
meste av dagene og også mannen
Vi gir deg
i vrakpant
www.norskgjenvinning.no
på grunn av helsen, sier Sonja A
kan fortelle om ubehagelige opp- såkalt TT-kort (tilrettelagt
levelser knyttet til helsen. - Sist transport for de som ikke kan
lørdag besvimte jeg her inne
benytte kollektivtransog holdt på å få hele
port) i Bergen, og var
seksjonen over meg,
blitt fortalt at det
sier han. Begge føler
også gjaldt her.
Send din mening til
– Men den ble
seg derfor utrygge i
[email protected]
leiligheten de bor i.
jeg fratatt, med
– Da vi fikk avslag av
beskjed om at den
kommunen, var vi tvunikke var gyldig her. Da
get til å leie privat. Men det er mistet jeg muligheten til gratis
ikke holdbart lenger, nå trenger drosje. Jeg måtte søke på nytt,
vi noe annet, sier de.
med beskjed fra fylkeskommunen om at jeg ikke var i den
Mistet TT-kort
prioriterte gruppen.
Kvinnen forteller at hun hadde
– Vi har aldri vært samfunnet
FREDRIKSTAD
Løytnant Don`s vei
Tlf. 906 03 658
Hva
mener du?
SARPSBORG
Holmegil 4
Tlf. 69 16 33 99
Moss
Huggenesv. 55
Tlf. 906 03 658
Vi henter
vrakbiler

Similar documents