Uke: 6-7

Comments

Transcription

Uke: 6-7
Ukeplan 5. trinn
Uke: 6-7
Navn:
Sosial kompetanse: Arbeide konsentrert og tilegne meg læring. Respektere andres behov for
arbeidsro.
Fag:
Matematikk
Lær dette først:
Utfordring:
Mål: Repetisjon Multi 5a.
Arbeidshefte med repetisjon fra hele
grunnboka.
Multi digital halvårsprøve.
Norsk
Videre trening:
Mål: Lære å skrive fortelling.
Uke 6:Beskrive personer og et sted.
Språkboka s. 142 – 147.
Oppgaver s. 145; 19, 20, 21 og 22.
Oppgaver s. 147; 23, 24 og 25.
Uke 7: Vi gjør ferdig påbegynte fortellinger.
Gjør oppgavearkene 23, 24, 25 og 26.
Multi på nett: 5a:
http://podium.gyldendal.no/multinettoppgaver#menuItem_5a
Ekstra matteark
Kopiark.
Språkboka : Oppgave 26 s. 147.
Regelbok: Forenkling av dobbel konsonant.
Ord med æ-lyd.
Naturfag
Mål: Jeg vet at kjønnshormoner er stoffer Oppg. 2 s. 113
som kroppen lager, og som sørger for at
Oppg. 2 s. 113
jenter blir kvinner og gutter blir menn.
Oppg. 8 s. 113
Sammen s. 106-113
Kopieringsark: 1 og 2 (Lim arkene i boka di)
Oppg. 3-7 s. 113
Samfunnsfag
RLE
English
Musikk
Mål: Jeg vet at et samfunn er et fellesskap Oppg. 4 s. 87
vi vokser inn i og blir en del av.
Oppg. 5 s. 87
Sammen s. 82-83
Les s. 84-86
Oppg. 6 s. 87
Oppg. 1 s. 87 (bruk en hel side. Illustrer)
Oppg. 11-14 s. 87
Oppg. 9 s. 87
Oppg. 15 s. 87
Hvorfor er brannbiler røde?
Hvorfor har de sirener?
Mål:
KRISTENDOMMEN
Vivo s.100-109
Bibelen påvirker språket vårt
Fedrehistorien
Konger og profeter
Sammendrag og oppgaver
Jeg limer inn tidslinjen i boka
mi.
Jeg leser s. 105-107.
Jeg skriver sammendraget s.
108 i boka mi.
Ark: oppgaver om Det gamle
testamentet.
VIVO: Oppgave 1,, 11, og 12 s.
109.
Mål: Jeg kan presentere og framføre et dikt
med innlevelse, god flyt og riktig uttale.
Jeg kan glosene, både skriftlig og muntlig.
TB s. 84-87 og s. 90-91.
WB s. 52-53 og s. 62-69.
http://tjenester.aschehoug.no/
glosetygger/
TB s.74-75 og s. WB s.54-55.
Mål: Forberede
/ øve til allmøte
Gym
Mål: Jeg husker gymtøy, håndduk og såpe.
Turn: basisferdigheter, parøvelser, pyramider,
trampoline m.m.
Ballstafetter.
K&H
Mål: Jeg kommer godt i gang med arbeidet
mitt. Jeg har god orden.
Brodere. Pusse.
Vi lager kulisser til allmøte.
www.stairs.cdu.no
Trinnkor: Vi øver.
Huske å ta med det du har fått
beskjed om til allmøte-øvingene.
Huske/ta initiativ til å møte med
gruppa di og øve på fritiden.
Husk å øve på sang.
Lekser disse to ukene
Til tirsdag
Til onsdag
Til torsdag
Til fredag
Uke Norsk: Arb.bok til
6
språkbok s. 51.
Matte: Leksehefte.
Repeter/pugg 4-gangen
Engelsk: TB s. 84-85:
Velg ett av diktene. Øv
på å lese(se mål på
ukeplanen).
Øv på glosene(TB s. 84:
øverst).
Samfunnsfag: Ta med
ukeblad/aviser
Norsk: Arb.bok til
språkbok s. 52 a og s.
53 b.
Matte: Leksehefte.
Repeter/pugg 5-gangen
Engelsk: WB s.
62-63(nr.106).
Øv på glosene(TB s.
84:øverst).
Allmøte: Husk å ta med
det du trenger til allmøte
-øving/ opptreden.
Gym: Ta med klær etter
vær(ikke gymtøy). Vi
skal være ute/gå tur.
Norsk: Arb.bok til
språkbok nr.3 s.53 (Ta
med språkboka)
Matte: Leksehefte.
Repeter/pugg 6-gangen
Engelsk: Øv videre på
diktet du har valgt(se
mål på ukeplanen).
Lær ukas gloser til
gloseprøven.
Gym gruppe 1: Ta med
klær etter vær(ikke
gymtøy). Vi skal være
ute/gå tur.
Norsk: Arb.bok til språkbok s.
54.
Matte: Leksehefte.
Repeter/pugg 7-gangen
RLE: Gjør ferdig heftet diit ( Det
gamle testamentet)
Naturfag: Skriv «Kort sagt» s.
113
Uke Norsk: Leseboka: Les
7
s. 76 og 77.
Matte: Leksehefte.
Repeter/pugg 8-gangen
Engelsk: WB s. 67. Øv
på å lese et av de tre
versene du har skrevet.
Øv på glosene(TBs .85).
Norsk: Leseboka: Les
s. 78 og 79.
Matte: Leksehefte.
Repeter/pugg 9-gangen
Engelsk: WB s.
69(nr.116).
Øv på glosene(TB s.85).
Norsk: Leseboka s. 79.
Skriv oppg. 44.
Matte: Leksehefte.
Engelsk: Få underskrift
på gloseprøven uke 6.
Lær ukas gloser til
gloseprøven.
Norsk: Leseboka s. 79. Skriv
oppg. 45a, c og d.
Matte: Leksehefte.
Naturfag: Skriv brune ruter s.
108, 109 og 113
NB! Skidag i
morgen :-)
Se eget skriv!
Gym gruppe 2: Husk
gymtøy, såpe og
håndduk.
Sjekk måla!
Ukelekse: Skriveord:
tente, kjente, helte, tømte, nøkler, tøfler, fakler, gafler
svært, ærlig, tannverk, kjerring, dessverre, forferdelig, fornærmet, konsert
Meldinger og informasjon
Hei.
Vil minne om at alle prøver skal underskrives og leveres tilbake til lærer. Hjelp oss med dette arbeidet :-)
Vi minner også om «Skoleregler mot mobbing ved Hatlane skole». Flere har glemt å ta med seg
signert skjema tilbake til skolen!
Onsdag 04. 02: Vi skal på forestillingen «Trekkspill på tur» fra Kultursekken kl. 10.10 i idrettshallen.
Tirsdag 10. 02: Vervekonsert med korpset kl. 11:35 i vestibylen. Vi gleder oss, da veldig mange fra 5.
trinn er med i korpset :-)
Onsdag 11.02: Skidag for 5. - 7. trinn. Vi busser til Overøye Skiarena. Kommer eget skriv med mer info.
For de som har skiutstyr på hytta: Husk å ta det med hjem!
Fredag 13.02: Kantine – Kommer eget skriv.
NB: Husk å ta med ukeblad/aviser etc. til samfunnsfagtimene
(Ved sykdom: Send mail el. melding før kl. 08:30)
Hilsen oss på 5. trinn
Åshild Sulebak
[email protected]
Tove Hagen Gangstad
[email protected]
Anne Kristin Remvik
[email protected]
Kristine Solvang Nesvik
[email protected]
Siv Kvalvik
[email protected]
Telefon 70 16 36 75