PDF-prospekt - Akershus Eiendom

Comments

Transcription

PDF-prospekt - Akershus Eiendom
KLASSISK, ­S TILFULT OG SJARMERENDE
STORGATA 1
P
å et luftig hjørne i starten av S­ torgata ­l igger ­e iendommen Storgata 1.
I tidligere år ­betegnet som Dobloug gården p.g.a ­brødrene Dobloug som
drev m
­ anufakturforretning i bygget. ­Eiendommen ligger profilert og lett synlig,
vis a vis Kirke­risten og Oslo ­Domkirke. De ledige lokalene i 3, 4 og 6 ­etasje vil
sammen med inngangspartiet bli ­vesentlig ombygget og fornyet.
STORGATA 1 LIGGER GODT SYNLIG MIDT I OSLO SENTRUM, MED GANGAVSTAND TIL BÅDE
SHOPPING, KULTUR, RESTAURANTER OG KOMMUNIKASJON.
2
3
På et luftig hjørne
i starten av S­ torgata
­ligger ­eiend ommen
BYGGET
E
­S torgata 1.
iendommen ble oppført på slutten av 1800 tallet, og vil nå få ­i nstallert
helt nye og moderne ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller dagens
krav. Bygget er oppført med en heis i tilknytning til hovedtrappeløpet,
rømningstrapp i bakkant. Pga. byggets flotte beliggenhet på hjørnet
­S torgata/Kirkeristen vil lokalene få inn mye lys, samtidig som det gir
flott utsyn mot storbyen.
BYGGET S H ISTORISKE ST ENFAS ADE
ER
STORSL AGEN
M ED
KL AS SISKE
DETALJER O G KOBBERKU PPEL.
4
5
N
S
RHET TIL DET
DU TRENGER
torgata 1 ligger sentralt plassert midt i hjertet av Oslo hvor du har alt
du trenger rett utenfor døren. Alt av ­offentlig kommunikasjon ligger
innenfor få minutters gange, det være seg Jernbanetorget T-bane stasjon
eller Oslo S. Det er også et rikt tilbud av serveringsteder i nærområdet, eller
om man vil gå en tur bort til Akers­elva med mange spennende spisesteder å
velge i mellom.
UTENFOR DØRKARMEN LIGGER NORGES STØRSTE KNUTEPUNKT: OSLO S OG JERNBANE­
TORGET MED BÅDE TOG, BUSS, TRIKK, T-BANE OG TAXISENTRAL.
6
7
Rockefeller Music Hall
han
sg
sto
ate
rtin
gsg
ata
Stortinget
sen
s1
Eger
keg
ata
prin
s en
s ga
te
tol
lbu
gat Kvadraturen
a
ki r
8
kon
gen
s ga
te
sh
op
pin
g
Stortorvet
to
Folketeatret
ku
lt
ur
gr
en
BESPISNING
l jo
Paléet
mø
kar
ll
er
g
at
a
Nationaltheatret
rg
ga
ta
Sentrum Scene
a
t
a
rg
sto
shopp
i
Oslo Spektrum
ng
Oslo City
Jernbanetorget
Arkaden shopping
kn
ut
e
pu
nk
t
Byporten
Oslo S
9
E iend ommen ligger
midt i osl o sentrum
med alt av serviceo g kommunikasjonstilbud i gangavstand
3
4
5
1. OSLO SENTRALSTASJON
2. JERNBANETORGET ER NÆRMESTE NABO
3. BLOMSTERMARKED PÅ STORTORVET
4. SHOPPINGTILBUD PÅ KARL JOHAN
5. OSLO CITY
1
2
10
11
LOKALENE
K
ontorene vil bli fullstendig oppgradert med nye overflater, ­h imlinger,
belysning og ventilasjon, kjøkken­l øsninger, glassfronter og vegger -
slik at ny leietaker skal være ­s ikker på at de får et attraktivt ferdig produkt.
­L okalene vil kunne skredder­s ys for ny leietaker, ta kontakt for ­diskusjon med
utleiers interiørarkitekt for en hyggelig prosess og en optimal p
­ lanløsning.
3. og 4. etasje kan leies samlet med interntrapp i mellom. I 6. etasje er
­l okalene sjarmerende med litt skråtak og takvinduer. Her vil man k­ unne
rive deler av loftet slik at man kan få ekstraordinær takhøyde i deler av
etasjen. Lokalene i 6. etasje vil egne seg godt til kreative bedrifter som
­arkitekter, reklameselskaper m.m
LOKALENE VIL FÅ ET MODERNE OG ELEGANT UTTRYKK, SOM KAN TILPASSES LEIETAKERS
ØNSKER OG BEHOV.
12
13
FORSLAG TIL INNREDNING .
KONTORLOKALET ER GODT EGNET FOR
ÅPNE LANDSKAP.
14
15
6. ETG / 723 M 2
4. ETG / 814 M 2
dusj
gard.
WC
GARD.
Rømning
HEISMASK.
WC
BK
WC
PRINT/ KOPI/
LAGER/
RØMNING
WC
WC
MØTE
GARD.
MØTE
Rømning
STILLE
Gard
HCWC
WC
LAGER
STILLE
BK
WC
HC
WC
STILLE
LYSGÅRD
LYSGÅRD
STILLE
ROM
STILLE
TAVLE
PRINT
KOPI
SOSIAL SONE/
SPISEROM/
KAFFE
TAVLE
GARD.
MØTE
TEAM 6 PLASSER
ADKOMST/
RESEPSJON
kaffe
PRINT
KOPI
MØTE
MØTE
RESEPSJON
STILLE
KJØKKEN/ SPIS/ PROSJEKTROM
MØTE
GARD.
Gard
MØTE
MØTE
INNHOLD
Møterom - 3 stk
Stillerom - 3 stk
Teamplasser
33 stk
Resepsjon
1 stk
WC
4 stk
Print/Lager
1 stk
Kjøkken/Spis
1 stk
INNHOLD
Møterom - 5 stk
Sosial sone -1 stk
Stillerom - 5 stk
16
17
Teamplasser
42 stk
Resepsjon
1 stk
WC
6 stk
Print/Lager
3 stk
Kjøkken/Spis
1 stk
Garderobe
5 stk
3. ETG / 814 M 2
1. ETG
Inngangsskilt i glass.
dusj
gard.
ER
LAG
WC
GARD.
GARD.
MØTE
WC
od
kelb
Syk
WC
MØTE
Rømning
DATA
LAGER
HCWC
Gulv og en langvegg i granitt/sandstein.
­Motstående langvegg i turstein med
grovere overflate.
STILLE
LYSGÅRD
STILLE
PRINT
KOPI
TAVLE
ER
LAG
SOSIAL SONE/
SPISEROM/
KAFFE
GARD.
Inngangsdør i glass.
kaffe
MØTE
PRINT
KOPI
MØTE
Vegglamper i
smijern og glass.
GARD.
T
EN
ÅP
MØTE
MØTE
SPISEROM
NE
D
Smijernsport mot Storgata.
«Up-lights» på natursteinvegg.
BK
WC
D
NE
ÅP
EN
T
HCWC
PRØVEROM
LAGER
LAGER
D
T NE
ÅPEN
Sykkelbod
D
T NE
EN
ÅP
BUTIKK
BUTIKK
INNHOLD
Møterom - 5 stk
Sosial sone -1 stk
Stillerom - 5 stk
18
Teamplasser
40 stk
Resepsjon
1 stk
WC
4 stk
Print/Lager/Data
4 stk
ILLUSTRASJONSSKISSE FOR OPPGRADERING AV
Kjøkken/Spis
1 stk
Garderobe
5 stk
­I NNGANGSPARTI
UTSTILLING
19
UTLEIER
RANDI HAESELICH -
Eiendomssjef
Mobil: 954 23 553
E-post: [email protected]
SPAREBANK 1
Bygget er både eiet og driftet av en solid og langsiktig eier
ved ­Sparebank 1 Forsikring. Utleier sitter med egne forvaltere
og ­teknisk drifts­p ersonell som til enhver tid følger tett opp
alle leie­t akerne på en ­hyggelig og profesjonell måte.
s pa r e b a n k 1 e i e n d o m . n o
20
21
KONTAKT
MORTEN BUØEN -
Seniorrådgiver
Mobil: 900 59 720
E-post: [email protected]
AKERSHUS EIENDOM
Akershus Eiendom er landets ledende megler av ­n æringseiendom.
Vi leverer tjenester innen transaksjoner, utleie, analyse og
­verdi­vurdering av nærings­eiendom. Det er i dag 34 ansatte og
­p artnere i selskapet.
www.akershuseiendom.no
Haakon VII’s gate 5. PO Box 1739 Vika.
NO-0121 Oslo
22