Askrova – en vestnorsk perle!

Comments

Transcription

Askrova – en vestnorsk perle!
2|
LØRDAG 25. JULI 2015
| nyhet | hjertet
i bergen
«BA skal drive uavhengig og saklig journalistikk, forankret i
arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.»
Bergensavisen
Telefon
55 23 51 61
E-post
[email protected]
ansvarlig redaktør
Anders Nyland
[email protected]
Marie
Skarpaas Karlsen
[email protected]
redaksjonssjef
Kjell-Eirik Mikkelsen
[email protected]
nyhetsredaktør
Rune Eriksen
[email protected]
Askrova – en
vestnorsk perle!
■■ Når man til stadighet reiser langt
og lenger enn langt – gjerne utenlands og til fjerne himmelstrøk –
når man skal ferie, kan man saktens
glemme at det finnes noen fantastiske perler å besøke her hjemme…
her er et utvalg av
det som skjer i bergen:
0900: Gam­le Bergen er et idyl­lisk min­ne
om gam­le da­gers Bergen, og for
å få den ret­te stem­nin­gen bi­drar
ak­tø­rer til le­ven­de­gjø­ring av his­to­
ri­e­ne, Gam­le Bergen Museum
0900: Ut­stil­lin­gen om «Kir­ke­sen­te­ret
på Holmen» står øverst i Rosen­
krantztårnet.
1000: Norges Fiskerimuseum er gjen­
åp­net ny­re­stau­rert og med nye
flot­te ut­stil­lin­ger. Museet hol­der
til i Sandviksboder 20, 23 og 24, i
Sandviksboder Kyst­kul­tur­sen­ter.
«Beffen» går fra Rundetårn.
1130: Sir­kus­fore­stil­lin­gen «Cirkus Aqua­
rius» hand­ler om den sto­re sir­kus­
di­rek­tør og dy­re­tem­mer Derek
og hans ho­ved­at­trak­sjon, ver­dens
stør­ste, tam­mes­te ping­vin. Sho­wet
ser du på Ak­va­ri­et.
1200; Sjablongmalerier av Karen Bit
Vejle kan du se i Alvøen Hovedbygning, som har omvisninger
hver lørdag og søndag.
1200: Norges Fiskerimuseum: Ka­jakk­
pad­ling for barn i hele som­mer.
En gui­de pad­ler sammen med tre
barn i ho­pe­ne og hav­nen, for­mid­
ling av sjø­bo­der, bol­verk, tørr­fisk­
han­del. 15 min hver. Pad­lin­gen
skjer mellom sjø­bo­de­ne i ho­pe­ne.
1200: «Vilde Vite og hale­mys­te­ri­et»
er som­me­rens vitenforestilling,
med eks­plo­si­ve eks­pe­ri­men­ter og
ek­sen­tris­ke ka­rak­te­rer på VilVite.
Vilde og ven­nen Eco vil be­kjem­pe
de far­li­ge mil­jø­svi­ne­ne. Vil de kla­
re det? Spil­lers også klok­ken 1500.
1200: «Meeting point wood» er en ut­
stil­ling om bruk av tre i Hordaland
og Normandie på Hordamuseet.
Pro­sjek­tet har ført til nye sam­ar­
beid mellom nors­ke og frans­ke
■■ Askrova, en øy lengst vest i havet
utenfor Florø, er en slik plass! Jeg
kom tilfeldigvis over dette maleriet av et øysamfunn fordi jeg lette
på nettet etter en hytte på Vestlandet for å rekreere en stakket stund.
Jo da, jeg måtte lete litt, og du må
umake deg litt for å komme dit. Det
er ikke bilvei helt frem – du må ta en
aldri så liten tur med en mini bilferge
om du vil ha kjøredoningen med deg
helt inn på tunet, for å si det slik. Det
er kun ni kilometer med (bil)vei her
ute på denne unike boplassen der
vest – men om du ikke gidder å ta
bilen med deg, så kommer vertskapet og henter deg på kaien.
■■ Det er ikke mange som er bofas-
te på Askrova – vel 80 i tallet har jeg
lest meg til, men de jeg traff på var
særdeles hyggelige og omgjengelige.
■■ Jeg - og de nå bofaste på øyen - er
in­sti­tu­sjo­ner og ak­tø­rer innen
tra­di­sjons­hånd­verk.
1200: His­to­ri­en til den nors­ke tek­stil­in­
du­stri­en gjennom Salhus Tricota­
gefabrik (1859-1989). Om­vi­sing i
fa­brik­ken, ut­stil­lin­ger, film, Salhus
1200: Ut­stil­lin­gen «Byskit» er et sam­ar­
beid mellom By­mu­se­et i Bergen
Se hele kalenderen:
Web og mobil: hvaskjeribergen.no
Twitter: twitter.com/hvaskjeribergen
Facebook:
facebook.com/hvaskjeribergen.no
Til kalenderen: ba.no/kalender
og BIR, tek føre seg av­fall som
pro­blem og res­surs i Bergen og
om­land gjennom his­to­ri­en, Hor­
damuseet
1300: Lunsj­kon­sert med ukens pia­nist,
Ingrid Andsnes, på Edvard Grieg
Museum Troldhaugen. Kon­ser­ten
va­rer i 30 mi­nut­ter.
Scan koden og
kom rett inn på
hvaskjeribergen.no
Hurtigruten
MS Nordlys ankommer Hurtigru­
teterminalen på Nøstet klokken
1430. Går i nordgående rute
klokken 2000.
Danmarkslinjen
MS Bergensfjord ankommer Hur­
tigruteterminalen klokken 1230.
Går i rute til Hirtshals klokken
1330. Avgang Stavanger klokken
2000.
Cruiseanløp
«Astor» (Bahamas 20704 brt) an­
kommer Bontelabo 2 fra Geiran­
ger klokken 1300, og går videre
til Bremerhaven klokken 2000.
VEIENE
E39 Jektevik -Sandvikvåg
Strekningen Føyno–Sandvikvåg
kan bli stengt inntil 30 minutter
på grunn av sprengningsarbeid
mandag til fredag fra klokken
0700 til 2000. Gjelder til 28.08
klokken 2000.
RV555 Damsgårdtunnelen
I retning mot Nygårdstangen er
stengt på grunn av vedlikeholds­
arbeid i periodene: Onsdag og
torsdag fra 2200 til 0530 neste
dag. Gjelder fra 22.07 til 24.07
I retning mot Beinastaden holder
stengt frem til 23.07 klokken
0530.
Fv 194 Olsvikveien ved Olsvikskjenet
Manuell dirigering på grunn av
■■ Så til selve hytten som jeg var så
utrolig heldig å finne på nettet. Det
var nemlig Randi som leide ut denne. Hun og mannen Jan hadde pusset opp sitt gamle våningshus på
småbruket i særdeles gjennomført
maritim stil. Hytten hadde fantastisk utsikt over hav, fjell og en nydelig hvit sandstrand som også var tilgjengelig like ved.
■■ Båten som var med hytten måt-
trafikk på vei og havn
HAVNEN
ikke de første individene som har
falt for denne nydelige øyen ute i
havgapet. Stedet har på grunn av
sin nærhet til matforekomstene i
sjøen vært bebodd i uminnelige tider, og urmennesket fant seg til rette
her ute og levde blant annet i en av
øyens store attraksjoner, en dryppsteinsgrotte av store dimensjoner.
Der finnes det helleristninger som
bevis på tidlig bosetting og liv på
plassen fra langt tilbake.
vedlikeholdsarbeid i periodene:
Mandag til fredag mellom klok­
ken 0900 – 1400 og fra klokken
1800 til 0530 (neste dag). Gjelder
frem til 29.08 klokken 0530.
Fv 163 Ramberget
Strekningen Drangsvågen –
Fana holder stengt på grunn av
opprydningsarbeid mandag til
torsdag klokken 2200 til 0530
(neste dag) Gjelder fra 10.08
klokken 2200
te nyttes, og resultatet var overveldende – torsk og pale i stort omfang.
Følte meg nesten som tyskerturist
på tur i Norge da jeg fylte hele den
nyinnkjøpte og medbrakte fryseboksen med fisk da jeg
fornøyd dro hjem igjen.
■■ Ha en strålende og
oppdagelsesrik dag!
gisle aas
[email protected]