Sy en veske - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Comments

Transcription

Sy en veske - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 Redesignet produkt-­‐ Sy en veske TITTEL Redesignet produkt-­‐ Sy en veske Av Ida Magnhild Okkenhaug Haug B. Skriv en arbeidsbeskrivelse, der du beskriver hva du gjør, steg for steg, når du syr sammen bitene til et ferdig produkt. Her kan det være flere riktige og gode svar. C. Sett dere sammen med en annen gruppe og diskuter hverandres arbeidsbeskrivelser. Hva har dere gjort likt? Hva har dere gjort forskjellig? Er det noen punkter dere kan dele med hverandre, for å lage en enda bedre arbeidsbeskrivelse? D. Prøv å sy vesken! TILKNYTTING TIL KOMPETANSEMÅL Valgfaget design og redesign Designprosess BAKGRUNN OG MÅLSETTING Dette er en redesign-­‐oppgave, der elevene skal sy en veske av brukte materialer. Arbeidsbeskrivelsen fungerer som bevisstgjøring, og har som mål å gjøre elevene bevisst på alle steg i prosessen fram mot det ferdige produktet. Den er også utgangspunktet for å vurdere prosessen. Tids-­‐ og materialsparing bør f.eks. være en del av denne vurderinga. Kompetansemålene i valgfaget sier at elevene skal kunne begrunne valg i designprosessen, og at de skal kunne dokumentere og presentere egen designprosess og produkt. Skriftlig utforming av arbeidsrapport er et hjelpemiddel i denne prosessen. Den viktigste målsettinga er at elevene skal lære å utnytte gamle materialer til et fint og nytt produkt. PROSESSBESKRIVELSE Undervisningsopplegget: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter •foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur-­‐ og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk •beskrive ulike løsningsalternativer Produkt Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt •utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø-­‐ og samfunnsperspektiv A. Sitt sammen to og to. Se på det ferdige mønsteret til vesken og det ferdige produktet. Tenk deg at du har klipt ut stoffbitene, og skal sy vesken slik den er på bildet. 1 Redesignet produkt-­‐ Sy en veske PLAN FOR GJENNOMFØRING I denne oppgaven har elevene fått en modell som de skal bruke som utgangspunkt for eget arbeid. Mønster og bilder av tilsvarende produkt kan en finne i fagblad. Tidsbruken vil avhenge av hva slags produkt elevene lager. Et enkelt handlenett kan en få til i løpet av ei arbeidsøkt på 4-­‐5 timer. EVALUERING/ VURDERING Både det ferdige produktet, inkludert både design og materialvalg, og arbeidsrapporten kan vurderes i valgfaget eller i programfag innen DH i videregående skole. Arbeidsrapporten kan òg inngå som en del av vurderinga i norskfaget i et tverrfaglig opplegg. Her må elever og faglærere bli enige om vurderingskriteriene. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Skriving som grunnleggende ferdighet i det praktiske faget er en viktig del av faget, ettersom elevene skal skrive en faglig arbeidsrapport. 2