Ungdom i svevet – hva fant de?

Comments

Transcription

Ungdom i svevet – hva fant de?
Dagskonferanse
Bristol hotell, Oslo torsdag 19.november kl. 09.30 -15.30
Ungdom i svevet – hva fant de?
Hvordan kan kunnskap brukes videre på
kommunalt, fylkes- og nasjonalt nivå?
PROGRAM
09.30 – 10.00
Registering
10.00 – 10.15
Åpning: Sang ved Erkki Muhonen
Velkommen ved Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Nordland
10.15 – 11.00
Medvirkning med virkning
Ved ungdommer og forsker/ førsteamanuensis Catrine Torbjørnsen Halås
Med eksempler fra nærværsarbeid i skolen, kommunereformen,
inkludering og psykisk helse
11.00 – 11.45
Helhetlig innsats - med bolig som basis
Ved prosjektleder Cathrine Albrigtsen og ungdommer fra Foyer Bodø
Målet er at ungdom innen tre år med bo- og livsmestring skal ha sin
egen bolig og være i jobb, i lærlingeavtale eller i et utdanningsløp
11.45 – 12.30
Lunsj
12.30 – 13.15
Ungdom i svevet = Samarbeidsdrevet innovasjon
Ved forskningsleder Reidun Follesø
Innovasjon som prosjektinnramming
Hovedfunn fra Ungdom i Svevet
Unge i risiko i en nordisk kontekst
13.15 – 13.30
Dokumenter som kan brukes – et overblikk over dokumentasjon fra prosjektet
Ved Kate Mevik, Catrine Torbjørnsen Halås og Reidun Follesø
13.30 – 13.45
Kaffe
13.45 – 14.30
Har det betydd noe? Et blikk fra utsiden
Innspill fra Fylkesmannen i Østfold, Telemark og Troms
Kommentar fra prosjektleder Torild Jakobsen, Fylkesmannen i Nordland
14.30 – 15.20
Veier videre
Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for
kommuner, fylker, direktorat og departement?
Innspill fra direktoratenes 5-samarbeid om ungdomssatsinger
15.20 – 15.30
Takk for nå! Ved Njål Petter Svensson
Praktiske opplysninger
Konferansen avholdes på Bristol hotell, Oslo torsdag 19.november kl. 10.00 -15.00
Ingen konferanseavgift. Arrangøren dekker lunsj
Påmelding innen 15. oktober her: http://fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-konferanse/
Spørsmål kan rettes til servicesenteret, Fylkesmannen i Nordland tlf 75547990

Similar documents