ANNET: - Minskole.no

Comments

Transcription

ANNET: - Minskole.no
Kan noe
Fag:
Kan godt
Læringsmål:
Sosialt mål
Jeg kommer rett inn når det ringer.
Jeg vet at å kun brukes foran verb i infinitiv.
Norsk
Jeg vet at og er et bindeord og binder sammen ord/setninger.
Matematikk
Jeg vet hva sentralmål er (Typetall, median og gjennomsnitt)
Jeg kan lese og forstår innholdet i de nye tekstene.
Engelsk
Jeg kan ukas sterke verb
Samfunnsfag Jeg kan fortelle om barabeigene på gressletten.
Naturfag
Jeg kan matens vei gjennom fordøyelsessystemet.
DAG:
PÅ SKOLEN:
Mandag 16.11 Norsk: Rettskriving
Musikk: «Lyderia»
Matematikk: Gjennomsnitt
Samf.fag: Gresslettene
Tirsdag 17.11 Engelsk: Nye tekster og nye verb
Norsk: Rettskriving
Kuhå: Gr.1: sløyd; Gr. 2: Marita og
Gr. 3: Gro.
Onsdag 18.11 Gym: Tarzantikken/hinderball
Matematikk: Gjennomsnitt
Musikk: «Lyderia»
Naturfag: Fordøyelsen
Fysak: Gymsal
Torsdag 19.11 KRLE: Livssynshumanismen
Engelsk:
Naturfag: Fordøyelsen
A-plan
I LEKSE:
Lekse til tirsdag:
Norsk: Les i 20 min.
Matematikk: Sjekk «Quiz» som du fikk i dag.
Fremdeles ikke kontroll på multiplikasjon? Jobb
(minst) 15 min. på It’s. Alt ok? Da jobber du på Khan
academy i 15 min.
Engelsk: Les/hør gjennom tekstene i engelsk og gjør
deg kjent med dem. (Se lekse til fredag)
Lekse til onsdag:»
Norsk: Les i 20 min. + oppgave 9 og 10 s. 23/24 i
arbeidsbok til Zepelin språkbok.
Matematikk: Fortsett i nye 15 min. og bli bedre i
multiplikasjon eller fortsett på Khan academy.
Lekse til torsdag:»
Norsk: Les i 20 min.
Engelsk: Alle step gjør oppgaven på It’s og step 2+3
gjør også ark med setninger.
Samf.fag: Midgard, oppg. 36 s. 133. Velg a, b eller c.
Skriv svaret i arbeidsboka.
Lekse til fredag:
Engelsk lese: Øv på å lese og oversette / forstå
TB s. 64-67 (alle step)
+ Gloser i gloseboka. Du finner tekster, lyd og gloser
på It’s / hjemmesida – 7. trinn.
Fredag 20.11 Quiz
Norsk: Rettskriving
Engelsk: Lese leksa og workbook
Gym: Tarzantikken/hinderball
Bibliotek
ANNET:
- Minner om gymtøy, gymsko og håndkle til gymtimene onsdag/fredag!
- Minner om at alle jobber med egenvurdering av læringsmålene, og får
en underskrift av en voksen.
____________________
( elevens navn )
Jeg / vi har sett ukeplan og innholdet i mappa: ___________________________________
( foresattes underskrift )
Engelske sterke verb.
Skriv verbene i gloseboka og lær dem
Step 2+3
Step 1
to feel
å føle
to feel
felt
felt
å føle
to go
å gå
to go
went
gone
å gå
to grow
å vokse
to grow
grew
grown
å vokse
to hang
å henge
to hang
hung
hung
å henge
to have
å ha
to have
had
had
to hear
å høre
to hear
heard
heard
å ha
å høre
Øveord
infinitiv
bindeord
konjunksjon
nomade
kyr
elveleie
fordøyelse
tarm
magesekken
Torsdag hadde vi en fin tur ut til Kvarodden. Området rundt bunkersene er nå blitt
ganske ryddig takket være flott innstas fra en iherdig gjeng fra sjuende på
Kringsjå. At været var fint var jo også et pluss!
Konferansene er nå over for hele klassen. Som alltid er det godt å få snakket
sammen og gjøre opp status. Det er godt å vite at vi på skolen ser den samme eleven som dere
ser hjemme, og at vi er enige om kursen videre. Litt forskjellige satsingsområder for den enkelte
videre, men også mye som er likt. Vi satser på fortsatt godt samarbeid videre!
Forrige uke var målet bl. a. å bli bedre i multiplikasjon (M6), og mange hadde tatt et ekstra tak
der, øvd på It’s og fikk vist dette på quiz’en. Ut fra resultatene på quiz og hvem som har øvd på
It’s ser vi en klar sammenheng. De som har øvd, har gjort det bedre......
I norsk jobber vi videre med rettskriving (å/og), i samfunnsfag landskap, og i naturfag skal vi
gjøres oss kjent med fordøyelsen, og lære hvordan den fungerer. På onsdag og og fredag blir
det tarzantikken/hinderball i gymtimen. Elevene får også snart tilbakemelding på forfatteroppgaven.
Med ønske om ei fin uke!
Gro, Trygve og Jan Erik
www.minskole.no/kringsja Kringsjå skole: 38 00 60 60
[email protected] [email protected]