BHT Handlingsplan 2015

Comments

Transcription

BHT Handlingsplan 2015
Periodeplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse bedriftshelsetjeneste til Tingvoll vgs
Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året
Tjenesteområde
Systematisk HMS-arbeid
Handlingsplanmøte
Oppfølging og evaluering av
leveransene underveis i året
Revisjoner
Risikokartlegging
Vernerunder
Rådgivning
Deltagelse AMU / HMS-utvalg
Årsrapport frå BHT
Annet
Sykefravær – 6,4 % totalt
Individoppfølging
Rådgivning til bedrift / leder
Dialogmøter
Analyse av sykefravær
Livsstil og helse tiltak
Avtalt aktivitet – beskrivelse og hensikt
Planleggingsmøte med HMS ansvarlig, ledelse og VO
Utarbeide styringsgivende handlingsplan for BHT’s
bistand for kommende år/periode
2 gonger pr år sentralt. Sende ut timeforbruk kvart halvår
Tidspunkt
(Angi ønsket måned)
19.3
Ansvar
BHT
Januar/august
BHT/ MH
[Innen febr ]
Bedriften
BHT
I høve til manglande HMS-informasjon på dei lokale
HMS-nettsidene
Skolen risikovurderer selv- har kontroll
Årlig 1 gang ca i mars
Sentral årsrapport publisert
[Livsstilstiltak som et målrettet tiltak for å følge opp og
forebygge sykefravær]
Annet
Livsstil og helse / Helsefremmende tiltak [HUSK: Dersom kunden er IA bedrift kan det søkes om støtte tilskudd fra NAV]
”Sunn Bedrift” livsstilskonsept
Fysisk aktivitet / trening
Kosthold
Stressmestring
Helsedag – mestring/førstehjelp miniannekurs
november
Bedriften
Røykeavvenning
Rus og avhengighet:
- Individ oppfølging
* Ved bestilling skal alltid ”Oppdragsskjema – Helsekontroll og arbeidsmiljøkartlegging” fylles ut.
Omfang
Merk
(Angi ønsket antall
eller timer)
utført
Anbefaling:
kvartalsvis
Tjenesteområde
Avtalt aktivitet – beskrivelse og hensikt
Tidspunkt
(Angi ønsket måned)
Ansvar
Omfang
(Angi ønsket antall
eller timer)
Merk
- Systemarbeid
Annet
Arbeidshelseoppfølging
Arbeidsmiljøkartlegginger
Helsekontroller *
*
[MedarbeiderTrivselMonitor (MTM), fokus arbeidsmiljø,]
[Fokus arbeidshelse, Fokus Livsstil, Allmennhelse]
Gjelder lovpålagte grupper
September
Helsesertifisering (sjøfart, offshore,
dykker, førerkort, pilot etc.)
Arbeidsmedisinsk poliklinikk
Vaksinering / reiserådgivning
Støtte/avklaringssamtaler
arbeidsrelaterte helseproblemer
Annet
Ergonomi
Kartlegging/risikovurdering
Ergonomiopplæring
Arbeidsplasstilpasninger avdeling
Arbeidsplasstilpasninger individ
Rådgivning
Annet
Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling
Se punktet ”Arbeidsmiljøkartlegging” over
Arbeidsmiljøkartlegging *
Konflikthåndtering
Mobbing
Organisasjonsutvikling
Endring/omstilling
Annet
Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø – Inneklima
Kartlegging / risikovurdering
Rådgivning
* Ved bestilling skal alltid ”Oppdragsskjema – Helsekontroll og arbeidsmiljøkartlegging” fylles ut.
Sentralt
Ikke avtalt
helseundersøkel
ser i 2015
Avtalt aktivitet – beskrivelse og hensikt
Tjenesteområde
Yrkeshygieniske målinger
Annet
Krisehåndtering
Rådgivning systematisk arbeid
Kriseberedskapsplan
Bistand ulykker / uønsket hendelse
Individoppfølging
Annet
Kurs
Grunnkurs, lederkurs HMS
Førstehjelpskurs
Andre kurstilbud
Andre tjenester eventuelt
Tidspunkt
(Angi ønsket måned)
Ansvar
Omfang
(Angi ønsket antall
eller timer)
Merk
Krisetlf. 81002400
Bruk av Personalomsorg/kriseperm (for VGS)
Grunnkurs/leiarkurs blir initiert og administrert av
arbeidsgivar på fylkesnivå
Helsedag
Send over kurstilbud som finnes i Stamina
BHT
Kontaktopplysninger:
Navn
Liv Dahl Gullikstad
Funksjon
Leder (kunde)
E-post
[email protected]
Reidun Halle – HMS- koordinator
Kundens kontaktperson
[email protected]
Vanessa Hagen
(Hoved-) verneombud
[email protected]
Tone Marit Hyldbakk
Kundeansvarlig BHT
[email protected]
Telefonnr.
71532902/
95161819
71532900/
41518542
71532909/
97696705
90820334
Stamina bedriftshelsetjeneste
------------------------------Dato (ddmmåå)
-----------------------------------------------------------------------For Kunden
-----------------------------------------------------------------------For Stamina Helse bedriftshelsetjeneste
* Ved bestilling skal alltid ”Oppdragsskjema – Helsekontroll og arbeidsmiljøkartlegging” fylles ut.

Similar documents