Regionblad nr 4

Comments

Transcription

Regionblad nr 4
nr 4
NMS Sør
det nor ske misjonsselskap
September 2015
Krabbefiske er en populær aktivitet på
sommerleirene på Havglimt s 12-13
ADRESSER OG TELEFONER
Det Norske Misjonsselskap
Region Sør
Barstølveien 50 a
4636 Kristiansand
Åpningstid:
mandag, tirsdag, og torsdag
kl. 10 – 13
Foreløpig kan vi kun kontaktes på mobil
eller mail.
e-mail:[email protected]
Internett:wwww.nms.no
Bankgiro:8220.02.85030
Telefon- og mailadr. til ansatte:
NMS U, kontor
Bratsberg, Lars Ivar
97982844
[email protected]
Flystveit, Elin
95925588
[email protected]
Kristiansen, Helene 40406036
[email protected]
Lien, Jorunn
40406092
[email protected]
Norheim, Ellen Jorunn 40406043
[email protected]
Skuland, Unni
45241493
[email protected]
Topland,Espen Schiager
40406034
[email protected]
Torvik, Kirsti
40406037
[email protected]
Leirsteder:
Fjordglimt leirsted, Bamble
Lien, Jorunn, leder
Havglimt, Høvåg
Ingebretsen, Asle, vaktmester
Åpta Misjonssenter, Farsund
Jelte Smit, dagl.leder Vaktmester
40406092
40406042
40415165
40415166
Gjenbruksbutikker:
Storgt. 36, Grimstad
95909944
Vestregt.17, Arendal
90618758
Barstølveien 50 a, Kr.sand 40445409
Kirkeveien 12, Lyngdal
95170727
Storgt. 2, Risør
99110267
Østregt.14, Lillesand
90613393
Verksvegen 4, Evje
97724665
Heddalsv. 649, Notodden
91008011
Sliperivegen 22, Myren, Skien 95403401
Bøgata 19, Bø
46922106
NMS Hovedkontor:
Det Norske Misjonsselskap
Postboks 226 Sentrum
4001 Stavanger
Sentralbord: 51516100
NMS Agder &Telemark
Bladet er gratis og sendes til alle NMS
foreninger, leirdeltakere og ellers til de som
er interessert i å motta det. To ganger pr. år
legges det i en blankett for bruk til frivillige
gaver til bladets drift. Opplag ca. 3000
Redaksjon: Espen Topland, Knut Inge Tokheim,
Bjørg Nicolaisen og Kirsti Torvik
Layout: Kirsti Torvik
Trykkeri: Bjorvand & co AS
Nye Havglimt kommer! Blir du med på spleiselaget?
Leder
En sommer er over
Nok en gang har vi opplevd en sommer full av NMS- og NMSU-arrangementer som leirer og basarer. Jeg har bl.a vært på låvebasar på Kleveland ved Evje,
- en artig opplevelse med mye folk og god stemning. Det er imponerende
hvor mange som frivillig stiller opp for NMS og NMSU i løpet av en sommerferie, og det viser at det er et stort engasjement og hjerte for misjon i vår
region. Tusen takk til alle dere som har brukt av sommerdagene til å gjøre en
innsats for NMS og NMSU.
Høsten er i gang
Nye Havglimt
Vi står foran en spennende høst i NMS. Det skal være strategikonferanse i
Stavanger i oktober, og det jobbes nå med hva NMS i Norge skal være i framtiden. I lederen i regionbladet i april skrev jeg :
«Verden er i endring, Norge er i endring, holdninger og tro er i endring.
Hvordan skal NMS møte dette? Vi må se på våre strategier, på hvordan vi
på best mulig måte kan fortsette å være med i misjonsoppdraget vi har fått
av Jesus. Det betyr at også NMS må endres. Det som har fungert tidligere,
fungerer ikke nødvendigvis i dag.
NMS er i en prosess der vi ser på arbeidet i Norge. Hvordan skal arbeidet i
Norge organiseres? Hvordan kan vi tenne engasjement for misjonen hos de
yngre? Hva vil dette konkret bety for arbeidet i regionene?»
Storsamfunnet forandrer seg, og vi må hele tiden tenke nytt. Hvordan skal
NMS på best mulig måte bruke sine ressurser både ute og hjemme? Dette er
spennende utfordringer som jeg er sikker på vil skape diskusjoner og engasjement videre i organisasjonen på alle plan.
I juni sa NMS i Stavanger ja til utbyggingen av leirstedet Havglimt. Planene framover er slik:
September: Start for dugnad og renovering av hovedhuset.
Desember: Anbud og finansiering sendes NMS i Stavanger for godkjenning.
Mai - august 2016: Normal drift på Havglimt.
August 2016: Start for store byggearbeider (anbud) og videre dugnad.
Mai 2017: Innvielse av “Nye Havglimt”. Dette året er NMS 175 år. Hvilken jubileumsgave!
Nå haster det med å få på plass dugnadsgjeng og finansiering. Vi har laget en brosjyre om dette som er
distribuert og som viser hvordan man kan melde seg. Hovedtrekkene i prosjektet er slik:
Kostnader:
Nytt internat med 20 rom (82 senger)kr 12.6 mill.
Kjøkkenbygg m/leilighet
kr 3.8 mill
Ny driftsbygning
kr 1.4 mill.
Renovering av hovedhuset
kr 2.7 mill.
Sum inkludert mva
kr 20.5 mill.
Finansiering:
Låneopptak
Refundert mva
Opparbeidet kapitalsaldo
Innsparing dugnad/rabatter
Sum
kr 11.1 mill.
kr 2.8 mill.
kr 3.4 mill.
kr 3.2 mill.
kr 20.5 mill.
Det vil også være spennende og interessante arrangementer i vår region i
høst. Jeg vil spesielt nevne det store foreningsjubileet i Lyngdal. Tre foreninger
feirer 175 års jubileum, og det blir et stort arrangement i Lyngdal 25.oktober.
Også i Mandal er det 175 års jubileum for NMS foreningen i høst.
Dugnad: Vi trenger alle slags personer, menn og kvinner til: Riving, transport, matlaging, tømring mv.
Arbeid på hverdager (pensjonister) og lørdager.
Penger: Vi trenger støtte for å bære lånene. Dersom 110 givere gir 3000 kroner i snitt, klarer vi lånet på
11.1 millioner.
Utstyr: Kan du hjelpe til slik at vi får utstyr til “misjonspris”? Vi trenger lekter, gravemaskin, minigraver,
traktor og stillas.
Dette får oss til å se tilbake på de lange historiske linjene i Norges eldste
misjonsorganisasjon. Samtidig håper jeg at det også gir oss inspirasjon til å
se fremover. De som startet disse foreningene for 175 år siden, var engasjerte
og fremtidsorienterte mennesker, og jeg håper de vil være til inspirasjon også
for oss til å våge å gjøre endringer som er nødvendige for at misjonens viktige
arbeid skal fortsette i minst 175 år til.
Dette blir et kjempeløft for alle oss som er glad i Havglimt. Men nå gjelder det å stå sammen om å gi
nye generasjoner et tidsmessig Havglimt. Der skal de møte et frigjørende evangelium og et inspirerende
misjonsbudskap. Vil du være med på å “investere” i nettopp dette?
Ta kontakt så snart som mulig! Vi kan sende brosjyrer og gi mer informasjon.
Engangsbeløp kan betales til konto 8220 02 85030 og merkes prosjekt nr. 306 201 Havglimt.
Jeg ser fram til en spennende og aktiv høst i vår region, og å møte dere som
legger ned en stor innsats i NMS.
Espen Schiager Topland
Regionleder
Vennlig hilsen
Jens Damsgaard, styreleder
Mobil: 932 95 773
Mail: [email protected]
Jan Egil Norheim, nestleder
Mobil: 957 53 221
Mail: [email protected]
3
En fantastisk dag på Åpta
Hellesundbasaren for 152. gang
Tekst og foto : Elisabeth Leifsen
tekst og bilder: Kirsti Torvik
En heller grå og våt dag på Evje satte vi, - regionstyreleder i NMS Sør, Valborg Hauan og jeg, oss i bilen og
kjørte av sted mot Åpta, der det igjen var tid for loppemarked og auksjon. Der fikk vi oppleve en fantastisk
dag sammen med masse andre mennesker. Vi var tidlig ute, men likevel var køene lange av folk som ville inn
å se på «godbitene», - brukte ting som folk ikke lenger har plass til eller bruk for. Jeg gikk i køog jeg sto i kø,
og måtte brøyte meg fram til det jeg ville se på..
17. juli var det tid for den tradisjonsrike basaren på Monsøya i Ny Hellesund igjen. Mange mennesker hadde
møtt opp på brygga i Høllen for å ta rutebåten ut til øya til tross for en ganske kald vind og grå skyer som
truet med å åpne seg. Men god stemning ble det tross manglende sommervær.
Som «gjenbruksmenneske» ante det meg at her var det
lagt ned mye arbeid. Tinnbollene skinte om kapp med
krystall, pressglass og vanlige glass.
Jeg besøkte kjøkkenet, hvor flinke damer stekte lapper så
det sto etter. Lappene forsvant nesten før de var stekt.
Her var bøker og møbler og klær og masse bilder. Særlig
det siste så jeg mange gikk og bar på.
Auksjonsteltet.... Det var teltet for meg som ikke skulle
ha noe. Fra klokka 11 til klokka 16 satt jeg kjempefasinert og opplevde en virkelig engasjert auksjonarius, Ingolf
Vegge, sammen med ivrige kjøpere. Det var stappfullt
av folk! Tror ikke jeg har opplevd maken. Åpta må ha
masse venner som gjerne ville gi sin støtte til den gode
saken – Åpta.
Pengene satt løst. Nesten ingen bød under hundre kroner av gangen, og tilbudene haglet. Jeg moret meg - og
forundret meg, særlig over mennene. Her var det virkelig
de som åpnet lommeboka, bød over hverandre, utfordret
hverandre og ropte høyest, og lo mot hverandre.
Kasser med eldgammelt, nedstøvet og
ubrukelig verktøy (sett med mine øyne,
som ikke slår inn en spiker engang,) gikk
for 1000 kroner eller mer. Stygge, fæle,
gamle blekkbokser konkurrerte prismessig glatt mot festlige bokhyller, en ny kiste
med utskjæringer, en ulveskinnspels eller støvete gulvtepper. For ikke å snakke
om ei gammel trekasse med navnet mobilolje på . Det var noe det!!
En utgammel sykkel ville kanskje få en ny karriære?. Der
så jeg faktisk muligheten selv, - tenk hvor lekker den
kunne bli med mine viltre malingstrøk.
Auksjonarius prøvde og gripe inn selv. «Brems nå litt folkens – nå har dere budt langt over prisen på hva dette ville
koste ved nyinnkjøp!» «Dette middagsserviset mangler
tallerkener, ikke glem det!» «Denne bollen har sprekker
og et hakk!», men folk lot seg ikke avskrekke – bød villig
vekk.
naturligvis. Masse ting var det, akkurat nok til å holde på
nesten uten stans disse fem timene.
Vegge slo på stortromma: «Alle som handler for 10 000
her i dag, spanderer jeg en kroneis på etterpå!»
På grunn av at det regnet litt gjennom taket, fikk jeg flyttet meg litt rundt – og overalt var stemningen nesten
elektrisk. Folk var så glade og ivrige. Ikke misforstå,
det var mye spennende og virkelig fint også – som den
forgylte spyttbakken blant annet. Selv likte jeg kjempegodt et gammelt skrivebord og et merkelig rart syskrin..
Noen var heldige og fikk både sølv og gull til en rimelig
penge. Jesusbilder kom høyt i pris, og en gammel bibel
fra 1700-tallet også.
Folk og auksjonarius Vegge jublet halleluja og klappet
mens budene haglet. Og hele tiden var det dette – folk
gledet seg over suksessen. Dette har de som steller med
dette fortjent. De har virkelig jobbet og stått på, slitt som
bare det. Jeg har fått vite at det i løpet av disse timene
kom inn netto kr. 295 000! Det er et kjemperesultat!
Halleluja!!!
Fra vi som fikk delta – Takk for en gild og flott dag!
Hornmusikken stilte som vanlig opp på brygga for å ønske velkommen, og ledet basarfolket opp veien til det
gamle skolehuset. Hagen foran huset fyltes raskt av basarklare mennesker i alle aldre. Eldstemann på over 90 år,
var på basaren for første gang.
Harald Sødal tok som vanlig kommandoen, og ledet basar og trekninger med stødig hånd. Inntektene deles hvert
år mellom NMS og Sjømannskirken, og i år gikk vår del
av pengene til prosjektet “Barn og utdanning” i Thailand.
Folket fikk høre om Fritidsklubben på Lovsangshjemmet
og om fiolingruppa der som har ført til at en av guttene
som er med der, nå har fullført en universitetsutdannelse
i musikk. Nå er det han som undeviser fiolinbarna.
Selv om vi måtte sløyfe en omgang med åresalg pga
været, kan vi sende 40.000 kroner til prosjektet, og det
er veldig flott!
Basaren bød også på frisk solosang og korsang, kåseri,
andakt og masse deilig hjemmebakst. Og ingen gråt over
noen regndråper. Det tåler vi godt!
Takk til alle frivillige som stilte opp! Takk til alle som tok
på seg ullbuksa og kom, og velkommen tilbake til neste
sommer i forhåpentligvis strålende solskinn! “
Fin samling på Lønnegraf i Vrådal
tekst : Jorunn Lien
Også i år hadde vi en fin samling på Lønnegraf i Vrådal.
Dagen var tidlig i juni måned. Det hadde vært kaldt og
en del regn dagen før samlingen. Sommeren har jo
vært litt slik for oss “nordboere” i år. Denne dagen var
ikke annerledes enn dagene før, men litt ut på formiddagen, når folk begynte å komme, brøt solen fram og vi
fikk en nydelig dag.
Langbordene i spisestua ble dekket, likedan bordene i
peisestua. Vi var spente på om folk ville komme... Men
skal si vi ble glade, - peisestua ble full, likedan spisestua. Hele Vest-Telemark var representert.
Det var formiddagsmøte med bibeltime som Leif
Raustøl holdt. Sang og musikk av Herdis og Øyvind
Jørgensen, og ikke minst, Herdis Jørgensen fortalte fra
vekkelsen i Vrådal på ca. 1860 tallet. Det var spennende
å høre på.
Tid til en spasertur, for å se på plassen der hovedhuset
hadde stått før brannen, ble det også. Lønnegraf var et
NMS leirsted, men omkring 1970 brant huset ned. Før
den tid var det leirer og mange unge som fant veien hit.
Etter samlingen vi hadde i 2014 ble det uttalt:“Fin natur,
frisk luft, glade mennesker og Guds ord hører sammen.
Dette skal vi gjøre igjen til neste år. Kanskje du da også
har lyst til å bli med?” Ja, så ble det altså samling i 2015,
og dagen ble et godt minne å ta med seg videre.
Eloksert kaffekjele fra min grønne ungdom sto høyt i kurs
4
5
Volontører i Thailand:
Denne sommeren har Katrine Torvik,
som tidligere har jobbet både i NMS
- som miljøarbeider, og i NMS U som
barne- og ungdomsarbeider, jobbet
som volontør i Thailand. En volontør
er en som jobber uten lønn, og som
også betaler reise og opphold selv. Til
gjengjeld blir du rik på opplevelser, får
nye erfaringer og du får utgjøre en forskjell for noen som trenger det. Kanskje noe for deg? Sjekk nettsiden vår:
http://www.nms.no/volontor/
En annerledes sommerferie
Min venninne Sigrid og jeg hadde lyst til å oppleve noe mer enn å ligge på en strand i sommer. Samtidig ønsket vi å gjøre noe som kunne være med å bety en forskjell for noen andre. Det endte med at
vi dro til Thailand og brukte sommeren på å jobbe som volontører i en barnehage i Bangkoks største
slumområde; Klong Toey.
Lovsangshjemmet, eller Home of Praise,
som barnehagen heter, ligger under motorveien i Klong Toey. Barnehagen er for barn fra
6 måneder til 3 år. Den drives av Den Evangelisk Lutherske Kirke i Thailand, med støtte
fra NMS.
Vi ble tatt utrolig godt imot av de ansatte her.
Vi var litt spente etttersom alle de norske
misjonærene var dratt hjem på ferie, og ingen av oss kunne skryte på oss at vi snakket
thai. Men heldigvis snakket sjefen her, Kro
Sao, godt engelsk! Ellers er det utrolig hvor
godt det går an å forstå hverandre uten å
snakke ett ord av det samme språket. Hver
dag etter jobb underviste vi de ansatte i engelsk, og vi liker å tro at de lærte noe, selv om
vi ikke snakket ett ord thai, og de nesten ikke
snakket engelsk. Det ble mye fingerspråk og
tegninger, men aller mest latter!
Barna i Klong Toey lever under ganske andre forhold enn barna i Norge. En dag etter
jobb, tok Kro Sao oss med på en tur i området rundt Lovsangshjemmet, for å vise oss
hvordan barna bodde. Her fikk vi blant annet
komme inn i hjemmet til en av guttene på
Lovsangshjemmet. Det bestod kun av ett lite
rom, hvor det akkurat var plass til fem madrasser. Her bodde han sammen med foreldre og besteforeldre. Det var så lavt under
taket at vi ikke kunne stå oppreist. Det var
heller ingen plass til å leke på.
tekst og bilder: Katrine Torvik
under andre vilkår enn norske barn, er de på
mange måter akkurat som norske barn; De
elsker å leke, og de trenger et fang å sitte på
og en skulder å gråte på. Mange av barna får
ikke dette hjemme. Flere av barna har foreldre som sliter med arbeidsledighet eller rus,
og barna bor derfor hos besteforeldre eller
andre familiemedlemmer, fordi foreldrene
ikke er i stand til å ta vare på barna selv.
Men det var godt å se omsorgen barna på
Lovsangshjemmet fikk fra de ansatte der. I
tillegg til at de blir tatt godt vare på av voksne
som bryr seg om dem, får de også mat, dusj,
søvn og masse gøye leker mens de er her. De
får også undervisning i engelsk allerede fra
de er ett år gamle, noe som gjør at de vil ha et
stort fortrinn når de begynner på skolen. Alt
dette for under 5 kroner dagen. Takket være
givere i Norge, kan prisen holdes så lav. De
ansatte på Lovsangshjemmet drar også på
hjemmebesøk til alle familier før barna starter der. De barna som trenger det mest, blir
prioritert, fordi det er ventelister med barn
som har lyst til å komme inn. I tilfeller hvor
foreldrene ikke har mulighet til å betale for
barnehageplassen selv, blir de sponset.
Tre uker gikk altfor fort, og det var utrolig trist
å reise fra alle de nydelige barna igjen. Har
du lyst til å oppleve noe som gir deg minner
for livet, og samtidig være med å bety en forskjell; da kan dette anbefales! Selv kommer
jeg gjerne tilbake!
Leke får han heldigvis gjøre på Lovsangshjemmet. For selv om barna i slummen lever
Barna på Lovsangshjemmet koser seg på
sin nye lekeplass.
66
7
7
Foreningsdager på Havglimt
Tekst: Ellen Jorunn Norheim
Bilder: helene Kristiansen
Nytt fra NMS U Sør
Mandag 1. og tirsdag 2. juni kunne vi ønske velkommen til FORENINGSDAGER på Havglimt leirsted i
Ulvøysund. Selv om været ikke spilte helt på lag, ble det to hyggelige dager, og en flott avslutning på vårsemesteret for de foreningene som deltok.
Dagene startet ganske kaotiske, med vind som ulte
rundt hushjørnene, og sjøen som sto i et kok. Tirsdag
fosset også regnet ned. Ingenting minnet om starten
på en sommermåned. Men så stilnet stormen, og det
blinket opp. Så da Moses (båten) brakte de første over
sundet , var det ganske bra. På mandagen kunne til og
med de første nyte kaffen ute.
Cao Xiyuan og Zheng Wenjie
19 foreninger besøkte oss disse dagene. Godt over 100
foreningsmedlemmer fra Arendal, Froland, Evje, Øvrebø, Lillesand, Søgne og området rundt Kristiansand, la
turen til Havglimt. Både kvinner og menn, - ekstra koselig var det at ei mannsgruppe tok turen.
Spisesalen var pyntet til fest, og vi koste oss rundt bordene med reker og det som hører med. Flotte samlinger
hadde vi, med god forkynnelse og flott sang.
Mange benyttet anledningen til å se seg rundt på
Havglimt. Noen besteg også de høyeste toppene, og før
vi reiste hjem, koste vi oss med is og kaffe.
På mandag talte Inger Øybekk og på tirsdagen Odd
Bjarne Ellefsen. Høvågkvartetten sang den ene dagen
og Cecilie Kristoffersen den andre.
Takk til alle som la avslutningsturen for sommeren til
Havglimt. Velkommen igjen! Samtidig oppfordres flere
foreninger til må bli med.
Foto: Agnar Aasland
Barn m/følge-leirene på Havglimt
Med noen koselige bilder fra Barn med følge -leirene takker vi for en flott sommer på Havglimt.
Takk til deltakere, ledere og til gode hjelpere på kjøkkenet.
Spente deltakere på
vei til leir i Moses.
På jakt etter krabber.
Overskriften her sier deg nok ikke så mye, men du tenker nok at det er navnene på de to kinesiske ungdommene du ser på bildet, og det er helt riktig. De bor nå på Hald Internasjonale Senter i Mandal, men
flytter til Kristiansand den 25. september og skal ha sin praksis der. Begge to studerer ved Connect som er
NMS sitt program.
Tekst: Kirsti Torvik
Hvordan vi uttaler navnene, vet vi ikke enda, men hvis
jeg har forstått rett, så er det etternavene som står først.
Derfor velger jeg å kalle dem Xiyuan og Wenjie i fortsettelsen.
Begge to skal ha sin praksis i Lund menighet og i NMS.
De skal være en del av staben i Lund og være med på en
del aktiviteter knyttet til barn og ungdom. I NMS skal de
være med på leirer og 18-40 arbeid. En dag i uka skal de
jobbe i barnehage.
En flott gjeng!
8
Xiyuan er snart 24 år gammel og har studert biologi i
Kina. Hun er også en dyktig danser, og har vunnet en
konkurranse i Latindans i 2013. Hun forteller også om
seg selv at hun spiller piano og synger i lovsangsteam
i kirka hjemme. Hun liker også å fortelle om Jesus til
andre ungdommer.
Wenjie er 23 år og har studert blant annet markedsføring. På fritiden underviser han barn i matematikk, og
så er han tryllekunstner. Han har laget mange show for
bedrifter og har vært intervjuet både på radio og i aviser
for sitt magishow. Han er også med i Lovsangsteam i
kirka hjemme, er flink til å synge og spiller også gitar.
Begge to har store forventninger til året i Norge. De
gleder seg til å få nye venner og til å få ny kunnskap som
kan gjøre dem enda bedre rustet til å tjene Gud.
Vi ønsker dem hjertelig velkommen til vår region, og
ønsker å bidra til at året i Kristiansand blir en god opplevelse.
9
Tekst: Elin Flystveit
Bilder: Kristian Mjølsneset
Bakgrunnsbilde og bilde av
forsamling: Endre Hilleren
tenmisjonsfestivalen på Åpta
«Heia! Jeg har fortsatt TMF-jetlag. Flaks at det bare er 50 uker til neste runde.
Det gleder jeg med til. Fantastisk bra, folkens! Det var megaskøy!»
For to dager siden tikket denne
meldingen inn på facebook.
Dette er nok den følelsen mange
sitter igjen med etter ei uke på
Tenmisjonsfestivalen på Åpta.
God stemning på telttunet.
I løpet av uka fikk vi oppleve at
over 200 ungdommer og 100
ledere ble oppløftet i troa på Jesus og misjonsengasjementet.
Og nå, ei uke etterpå, sliter jeg
enda med å komme meg ut av
den fantastiske bobla som TMF
gir meg hvert år. Det gjør noe med
meg når jeg opplever fellesskapet
på en sånn festival. Stemningen i
møteteltet der nesten taket letter
når vi lovsynger, fjaser og hører
sterke bibeltimer som berører
oss.
I år var temaet for festivalen
#jegreiserikkealene. Eirik Austeng og Kristin Helgen Buckholm
talte sterkt om hvordan det er å
være ung og ikke føle at en passer helt inn. Heldigvis har vi en
som reiser sammen med oss!
Nikoo Ordodary som er en av
programlederne på SAT-7 var
10
10
med på hele festivalen og fortalte
om hva pengene vi samlet inn
skulle brukes til. I løpet av festivalen samlet vi inn over 70 000
kroner som skal gå til arbeidet
SAT-7 driver i Midtøsten.
Det var også flott å få lov til å
sende ut en av lederne, Kristian
Slettebø, som misjonær på et av
møtene. Han skal fra høsten av
jobbe for SAT-7 på Kypros.
Beach Party med DJ Titan.
For min del har TMF vært et av
sommerens store høydepunkt,
og jeg gleder meg masse til å fortelle ungdommer i regionen vår
om hva de kan få lov til å oppleve
hvis de blir med neste år.
Hvis jeg skal prøve å oppsummere hva TMF er til dere som
enda ikke har vært med, så kan
jeg si:
- TMF er fellesskap,
- TMF er Jesus i sentrum,
- TMF er engasjerende,
- TMF er slitsomt,
- men TMF er veldig, veldig gøy!
Mye grillmat må til for
å mette TMF-ungdommen.
11
11
Sommerens barneleirer på Havglimt
tekst: Lars Ivar Bratsberg
Foto: Katrine Torvik
Nok en sommer er over og NMSU har gjennomført fire barneleirer for ulike aldersgrupper på Havglimt leirsted. Det ble fire flotte leirer med mye moro!
Vi lekte, danset maccarena, sparket
fotball og ikke minst fisket vi krabber.
Tema for leirene var «Kast ut garnet!».
I løpet av leirene gikk vi igjennom flere
bibelhistorier hvor hav, fisk eller garn
var sentrale. Kanskje du kan tenke deg
til noen av dem?
Hvert eneste år settes det nye rekorder
på krabbefiskekonkurransen og også i
år ble vi overrasket over hvor mange
krabber det faktisk er mulig å oppdrive
i strandsonen på Havglimt.
Et annet høydepunkt på leiren var
”Oppdrag: UT” som var navnet på
misjonstimene. Årets misjonsprosjekt
på Havglimt var arbeidet på Lovsangshjemmet i Thailand. I disse timene ble
det fortalt om hvordan arbeidet drives,
og det ble fortalt noen historier om
de barna som går der. Vi samlet inn
penger til dette prosjektet i løpet av
leirene, og vi nådde målet vårt på over
40 000 innsamlede kroner. (Dere kan
lese om Lovsanghjemmet på s 6 - 7.)
Da leiren var ferdig, ble deltakerne
sendt hjem med Moses. Du lurer kanskje på hvem eller hva Moses er? Moses er navnet på båten vår som frakter deltakerne trygt frem og tilbake fra
Havglimt.
Tusen takk til alle dere som ville være
med på leir i år, også snakkes vi igjen
neste år!
PS: Vi skal arrangere to adventsleirer
på Åpta leirsted de to siste helgene i
november. Kanskje vi sees der?
Ingen leir uten en skikkelig
fotballkamp!
Marchmallows er digg på grillen!
12
12
13
13
PÅ team Til etiopia
I sommer sendte NMS U et team med fem unge mennesker til Etiopia bl.a. for å delta på en sommerleir. De fire var Lisa
Håland (Kristiansand), Miriam Valle Landmark (Hommersåk), Anders Emil Kaldhol (Gvarv) og Henriette Saga (Arendal).
Henriette har i flere år vært aktiv i NMS U i Kristiansand, og vi har spurt henne om å fortelle litt fra turen.
tekst og bilder: Henriette Saga
Denne sommeren var jeg med i et NMS U - team som reiste
til Etiopia. Vi var innom tre byer eller steder – hovedstaden
Addis Ababa, i Bodji som er i Oromia- regionen og i Kamashi
som er i Benishangul-Gumuz. Vi skulle være med på “Summer
Together” som er en sommerleir for ungdommer i Kamashi
som ligger i Blånildalen.
Mens jeg sitter og skriver om mine opplevelser, tenker jeg at
jeg virkelig savner Etiopia. På denne turen fikk vi muligheten
til å se et land med flere kulturer på nært hold. I motsetning
til Norge, så finnes det rundt 90 forskjellige språk i landet, og
det finnes like mange folkegrupper. Ofte så reiser vi på ferie til
forskjellige land, som for eksempel Thailand, men får ikke se
landet på nært hold ettersom vi oppholder oss på turistområder. I Etiopia så vi landet med helt andre øyne.
Vi kjørte ti timer vestover og bodde på ungdomssenteret der
sommerleiren var. Det tok en liten stund for oss å bli vant med
å bli vekket av haner som galte, okser som rauta og skrikende
esler kl 7 på morgenen. En annen ting som det tok litt tid å bli
vant til er uttrykket ”afrikansk tid”. Selv om leiren begynte kl 9
hver dag, hadde været alltid det siste ordet. Regnet det, kom
ikke deltagerne før regnet hadde stoppet. Den ene dagen kom
de ikke før kl 11 på formiddagen. Var det sol, kom de tidlig. Jeg
våkna plutselig den ene morgenen av at de spilte ball utenfor.
Det var ikke bare oss som fikk nye møter med kultur ettersom
ungdommene ikke var vant med læring gjennom lek. Klappelek, stollek og konkurranser ble tatt godt imot, selv om vi
fikk litt spørsmål om hvordan dette ville hjelpe dem til å utvikle seg. Ungdommene fikk nå lære at de lærer gjennom lek,
14
14
selv om det vi gjorde ikke virket som læring. Gjennom leiren
lærte de engelsk, drama, om hierarki, om samarbeid og litt
om Norge.
Det var ikke bare ungdomssenteret som var en opplevelse,
også markeder, omvisning på sykehus, livet i hovedstaden og
menneskene vi møtte. De tre ukene i Etiopia var fantastiske og
gikk dessverre alt for fort, men jeg har opplevd masse sammen
med norske og etiopiske venner. Jeg kan også si at etter denne
turen har Etiopia fått en spesiell betydning for meg, og har lært
meg hvor godt jeg har det i lille Norge langt oppe i nord.
Gjennom denne turen fikk jeg positive og ikke fullt så positive
opplevelser. Og mye av dette handler om kultur og kulturforskjeller. Jeg liker og sitere min gamle professor – ”Definisjonen
av kultur er: Slik gjør vi det hos oss.” Og jeg synes det er spennende og fascinerende å se hvordan en kultur er, selv om noe
var vanskelig å akseptere. Jeg hadde fått vite at det var lov for
gutter å slå jenter, men da dette skjedde foran meg, reagerte
jeg. Da to gutter slo en jente i ansiktet, visste jeg ikke helt hva
jeg reagerte mest på; slaget eller at ingen av de eldre sa ifra. Og
igjen reagerer jeg på at de reagerer når de ser at jeg blir sint.
Team Etiopia. Fra venstre: Lisa, Miriam,
Anders Emil og Henriette.
Gøy med stol-leken!
Når jeg tenker tilbake, husker jeg også de koselige stundene,
da vi plantet trær sammen og da vi spilte volleyball sammen.
Jeg husker turen gjennom Etiopia, engene og alle dyrene vi så.
Jeg husker menneskene vi møtte, - de jeg ble glad i. Jeg husker
maten og kaffen. Jeg husker Etiopia og jeg savner det.
Tre uker i Etiopia var tre fantastiske og lærerike uker, og jeg
anbefaler dere virkelig til å søke til turen i 2016.
15
15
Adventsleir og Juleverksted
Tommy drar til England som ett-åring
Datoene for adventsleirene på
Åpta Misjonssenter er i år:
Datoene for juleverkstedleiren på
Fjordglimt er 28. - 29. november.
I fjor var Tommy André Olsen fra Kristiansand, student på Hald og bodde syv måneder i Laos. I løpet
av den tiden leverte han tre ganger stoff til regionbladet vårt. Nå setter han snart kursen mot vest,
nærmere bestemt England, der han skal være ett-åring for NMS U.
20. - 22. november for 2. - 4. klasse
27. - 29. november for 5. - 7. klasse
Program og påmeldingsskjema vil du finne
på www.nmsu.no/sor fra 1. oktober.
Tommy forteller:
- Jeg skal jobbe med ungdomsarbeid i Carlisle bispedømme, nærmere
bestemt i Ulverston. Så langt jeg har forstått, skal jeg være med på
“Big Questions” som er et opplegg der vi fra kirka lar oss på sett og
vis bli grillet med alle typer spørsmål fra folk som lurer på kristendommen. Litt som en slags “Grill en kristen”.
Program og påmeldingsskjema vil du finne
på www.nmsu.no/sor fra 1. oktober.
Ellers skal jeg prøve å vise ungdommene der at kirken er mer enn bare
gudstjenester, - at den faktisk har et bra fellesskap å by på. Jeg skal
være med i en ungdomsklubb, tror jeg, og egentlig bare vise at det er
kult å være kristen.
Vi ønsker Tommy god tur og Guds velsignelse, og gleder oss til å høre
nye livstegn fra ham i løpet av året i England.
Årets Haldstudenter fra region Sør
Dette skoleåret har vi bare to studenter fra vår region som er studenter på NMS sitt program Connect
ved Hald Internasjonale Senter. Her presenterer de seg, og vi kan glede oss til å høre mer fra dem når
de har blitt litt varme i trøya på sine nye bosteder i Brasil og på Madagaskar.
Innsendingsoppgave
K
A
E
S
Oi, her
trenger jeg
litt hjelp!
U
N
A
D
M
A
L
A
S
J
T
H
A
A
L
A
B
Denne gangen skal du finne navnene
på land NMS arbeider i. Det er land
fra fire forskjellige verdensdeler.
S
Fyll inn bokstavene som mangler i de
7 loddrette rekkene, så vil det dukke
opp et ekstra land i den gule rekka
hvis du har gjort alt riktig.
R
L
Jeg heter Ingrid Lovise Ruud, og kommer fra Flekkerøya i Kristiansand. Nå er jeg nettopp ferdig med
videregående, og tenkte at et år på Hald før jeg går
videre med studiene, er midt i blinken for meg.
Jeg er en person som elsker å reise og prøve ut nye
ting, og det jeg ser mest fram til på Hald, er å få nye
venner fra forskjellige kulturer.
Brasil er et land som jeg synes virker veldig spennende på grunn av at det er så store variasjoner
innad i landet. Det er jo et utrolig stort land, og selv
Lykke til!
Send svaret til NMS, Barstølveien 50 a, 4636 Kristiansand innen 5. oktober 2015.
Sist gang skulle dere finne fram til denne setningen: “Leir er topp!” To av dere som hadde
riktig svar var: Ida Myklebust, 7 år, fra Søgne og Silja Ågedal, 7 år fra Konsmo.
Spennende premie kommer i posten. Vi gratulerer!
NAVN:________________________________________ALDER: _______
ADRESSE: __________________________________________________
POSTNR:___________ STED:___________________________________
16
13
Mitt navn er Kjetil Vasland, og jeg er en 20 år gammel
gutt fra Byremo i Audnedal kommune.
Tidligere har jeg gått på idrett og villmark ved Hedmarktoppen folkehøyskole. Jeg er en aktiv person og
er spesielt glad i fotball, vollyball og friluftsliv.
Gjennom et år på Hald ønsker jeg å lære, oppleve noe
nytt og få nye og unike opplevelser. Jeg håper på å
om det på mange måter er
veldig vestlig, finner man
jo også det stikk motsatte.
Det var en av grunnene til
at jeg søkte på å få reise
til Brasil, og i tillegg er det
også en fordel at de snakker portugisisk, som ligner
litt på spansk som jeg
lærte på videregående.
lære mye gjennom å bo i en
annen kultur, istedenfor å
besøke den kun som turist.
Grunnen til jeg valgte å reise til Madagaskar, er at opplegget der er fokusert mot
praktisk arbeid, noe som
jeg håper og tror kan passe
meg bra.
17
Sommerens leirer på Fjorglimt
tekst : Jorunn Lien
Bilder: Kristin Aker
Hva hadde Fjordglimt vært uten leirer med barn, unge og voksne?
Det hadde vært trist. Også i sommer har vi opplevd at mange har funnet
veien til leirstedet.
Det har vært i alt seks leirer, - konfirmantleirer, tweensleir, agentleir, minileir
og FamilieCamp. Vi er så takknemlige for
at foreldre, besteforeldre m.fl. sender sine
barn på leir.
Hva er det som skjer på disse leirene?
Dette er jo noe som barn og unge ønsker å
reise på. For det første er det fint å komme
sammen å bli kjent med nye mennesker,
men også å treffe igjen de som en har vært
sammen med på tidligere leirer. Så er det
mye lek og aktiviteter. Bading hører selvsagt med.
At det er fint å være på Fjordglimt, får vi
høre av veldig mange. En gutt kom til
meg å sa følgende: “Om jeg hadde hatt et
skjerf knyttet om øynene mine og jeg ikke
så noen ting, ville jeg likevel skjønne at jeg
var på Fjordglimt. Jeg kjenner det nemlig
på lukta.”
Det viktigste for oss er at vi alle blir mer
kjent med Jesus og blir glad i Ham. I tillegg ønsker vi at misjonen må få stort rom
i hjertene til alle som kommer til stedet.
Under FamilieCampen i år, under barnas
kveld, ble det arrangert Misjonstivoli. Alle
ble invitert til å være med på aktivitetene
som ble arrangert, og selvsagt betale for å
delta. Pengene gikk til Lovsangshjemmet i
Bangkok.
Uten alle de frivillige hadde alle disse
leirene vært umulig å gjennomføre. Vi
er så takknemlige for å ha leirledere og
hjelpeledere til å ta utfordringen om å GÅ
når spørsmålet kommer. Jesus trenger alle
i sin tjeneste. DU ER VERDIFULL I GUDS ØYNE.
18
familieleir på havglimt
tekst: Ellen Jorunn Norheim bilder: Helene Kristiansen
Tolv familier med store og små barn var samlet på Havglimt til familieleir i begynnelsen av juli. Selv om det blåste og været var varierende,
hadde vi det flott sammen.
For de familiene som hadde små barn, startet
dagen tidlig. Flere fedre fant veien til lekekroken
i matsalen, der barna kunne leke med klosser
mens fedrene kunne drikke sin morgenkaffe.
Der var tilbud til alle aldre. De voksne hadde
egne bibelsamlinger hver formiddag. De aller
minste hadde babysang, de store barna overnatta i lavo, noen laga fisker til garnet i mottoet
vårt: "Kast garnet".
Alle lærte vi mer om Jesus, og vi hørte fra misjonsarbeidet i Thailand. Vi var så heldige å ha
med oss familien Holberg fra Arendal. De er nå
misjonærer i Thailand.
Ellers utnytta vi alt det Havglimt har å gi oss.
Vi koste oss i sommersola, fiska krabber, rodde
i båtene, og de aller modigste badet. Vi var på
fisketur med Moses, båten vår, vi sparket fotball, hadde misjonstivoli, var samla i Bagervika
rundt bålet og selvfølgelig hadde vi festkveld.
SÅ må vi ikke glemme å nevne at vi fredag ettermiddag, i flott solskinn, fikk storfint besøk
av Knut Arild Hareide. Hvorfor han kom til
Havglimt på familieleiren, kan du lese om på
side 21. Han ble godt tatt imot, og fikk servert
sommerens beste jordbær, sammen med is og
kaffe.
Søndagen avsluttet vi med en fin familiegudstjeneste.
Nå er det altså ET HELT ÅR TIL NESTE FAMILIELEIR Noen kommentarer ved avreise: "Det er det
gøyeste jeg har vært med på!” - “Kommer igjen
til neste år og skal ta noen med.”
Dette lover godt!
19
St. Hans-feiring på Fjordglimt
Folksomt på hagebasaren
Det myldret av barn og ungdommer, voksne og eldre da den tiende hagebasaren på Harkmark
gikk av stabelen.
Omtrent 500 personer deltok på basaren, som
innbrakte hele 148 000 kroner i løpet av de tre
timene basaren varte.
- Vi er både takknemlige og ydmyke over at så
mange kommer på basarene vi lager. Og at det
kommer inn så mye penger oppleves nesten som
uvirkelig, sier Odd Bjarne Ellefsen, som ledet basaren.
Helt siden 2006 har ildsjeler fra Harkmark og
Mandal stått bak de årlige hagebasarene på Harkmark. 10-årsjubileet ble onsdag 5. august feiret
med strålende sol, besøk av generalsekretær Jeffrey Huseby og sang av seniorkoret DaCapo fra
Mandal. Generalsekretæren takket spesielt Ragnhild Ellefsen, som har vært primus motor for basarene helt fra begynnelsen.
Hagebasaren har i alle år hatt NMS sitt arbeid i
Japan som hovedformål.
- Det har i flere tiår vært misjonærer i Japan som
kommer fra Mandal. Derfor har det vært naturlig
at overskuddet har blitt sendt til nettopp dette landet, sier Ellefsen, som selv har misjonærbakgrunn
fra Japan.
De senere årene har imidlertid overskuddet også
blitt delt på andre formål.
- Da tsunamien rammet Japan, var det naturlig
å dele overskuddet med Kinki-kirkens arbeid
blant ofrene. Etter at dette arbeidet ble avsluttet,
bestemte vi oss for å dele også lokalt. Derfor blir
nå halve overskuddet delt mellom Valand bedehus
og Kirkens Hus i Mandal.
- Hagebasar er kjempegøy! Det er så moro å lage
et arrangement med så lav terskel, og som trekker så mange mennesker. Jeg tror alle føler seg
velkommen hit. Det blir nok basar neste år også,
avslutter Odd Bjarne Ellefsen
Tekst : Jorunn Lien bilde: Knut Inge Tokheim
Også i år var det forberedt St. Hans feiring på
Fjordglimt. Men ville det komme noen?
Denne dagen var grå fra morgenen og mot ettermiddagen. Vi lurte faktisk på om det kom noen i
det hele tatt. Men plutselig dukket sola opp, og
samtidig kom mange som hadde lyst til å feire
St. Hans.
Vi hadde besøk av mannsgruppa fra Gjerstad og
Kragerø, så det ble god sang og musikk.
Andakten ble holdt av Ove Arnoldsen, som gav oss
det beste vi kan ønske oss, nemlig Guds Ord.
Det ble en kveld med mye hygge og prat. Rømmegrøt, vafler, grillmat m.m. gjorde rammen rundt
det hele godt.
Bålet ble tent, og da ble det sang rundt bålet til
musikk av trompet og trekkspill. En god kveld å se
tilbake på for oss alle.
Havglimt - Hareides sommerparadis
Bilder: Tom Flaten
Lørdag 19. juli kunne vi lese i VG Krf-leder Knut Arild Hareides beskrivelse av Havglimt som sitt sommerparadis. Her
var han gjentatte ganger på sommerleir med familien, og
han fortalte til avisen at leirene her gav ham en trygghet i
barnetroen.
Det var den 10. juli, under årets familieleir, at han tok med
seg VGs journalist og fotograf
tilbake til øya, for å vise dem
leirstedet han aldri har glemt.
En dag ønsker han å ta sin egen
familie med på leir her.
Det var på Havglimt at
Knut Arild Hareide lærte
å ro.
Foto: Petter Emil Wikøren, VG
Deltakerne på årets familieleir
synes det var stas å få besøk av Krfs
partileder.
20
21
vest
g
o
tAus
er...
d
g
a
Basar til inntekt for
nyutvidet sal i Sørlandstunet
Lørdag 19. september kl. 12.00
Andakt, sang, salg av grøt, vafler og kaffe.
Velkommen fra hele regionen!
Hva skjer i Region Sør?
Lørdagsgrøt i Sørlandstunet
Nå ønsker vi alle velkommen til
Lørdagsgrøt i nyutvidet sal.
Kom fra hele området!
Datoene i høst er: 5.09., 3.10. og 7.11. kl. 12.00.
Misjonstreff i Flekkerøy kirke
22. oktober kl. 12.00
Biskop Stein Reinhartsen taler
Sang, misjonsinfo, utlodning,
god mat og godt fellesskap.
Påmelding til tlf. 40406043
Velkommen fra hele regionen!
Arr.: Områdeutvalget for Kr.sandsområdet
Misjonsmesse i Vågsbygd
10. oktober i Vågsbygd kirke kl. 11.00.
Velkommen!
Høstfest i
Gjerpen menighetshus
Andakt, sang, utlodning, grøt, vafler og kaffe.
16. oktober
Kvinnehelg på Fjordglimt
2. - 3. oktober
Gjenbrukskonsulent Stina Nergård blir med.
Sang og musikk. Spasertur på Kyststien.
Fredagskvelden blir damenes rekeaften.
Pris kr. 600
Påmelding til: [email protected] eller tlf 40406092
Områdeutvalgene i Telemark ønsker igjen
velkommen til høstfest!
Misjonsfest i Øyslebø Menighetshus
13. oktober kl. 19.00
Velkommen!
rk...
a
m
Tele
Lørdagsgrøt i Øyestad
Det blir god mat og musikk, andakt, mat
med mer. Ingen påmelding!
Velkommen til menighetssenteret
5. september, 3. oktober og
5. desember.
Andakt, sang, utlodning, grøt, vafler og kaffe.
Misjonsstevne i Øyestad
17. september kl. 19.00
Velkommen til dere alle!
“Den store julemessa”som i alle år har
vært i Kristiansand bedehus blir i år flyttet til
Oddernes menighetshus fra 20. - 21. nov.
Stor jubileumsfest i Lyngdal
I år fyller tre foreninger i Lister 175 år! Dette må feires! Vi innbyr derfor til stor fest den 25. oktober
Inspirasjonskvelder
Også i år arrangeres det inspirasjonskvelder i Telemark. En kveld til inspirasjon, prat og hygge. Tidligere misjonær på
Madagaskar, Gro Line Gaudestad, blir med
på samlingene. Sang og musikk. Kveldsmat. Kollekt.
Fjordglimt leirsted: 15. september kl. 18
Andakt v/ Arne Lund
Solhaug i Lunde:
16. september kl. 18
Andakt v/ Leif Raustøl
Hjartdal Misjonshus: 17. september kl. 18
Andakt v/ Leif Raustøl
Sang og musikk v/ Gunnar Lofthus
Denne festen skal være en hyllest til foreningskvinner og kvinner i NMS generelt, og spesielt til
Gustava Kiellands forening, Grønlokka kvinneforening og Kvås misjonsforening.
Rekeaften for menn
Onsdag 30. september kl. 18.00
Velkommen til en avslappende, men innholdsrik aften med god mat for kropp og
sjel.
Alternativ meny for dere som ikke ønsker
reker.
Andakt, allsang, mannssang ledes av
Fredrich Knobloch.
Inngangspenger kr. 150
Vå[email protected]
i kirkestua
Påmelding:
eller tlf 40406092
porsgrunn
i Gjerpen
ALLE Julemesse
ER HJERTELIG VELKOMMEN!
menig-hetshus
21. november fra kl. 12
Salg av bakevarer som kling, julebakst, brød
og gjærbakst. Stort åresalg og trekning av
hovedlotteriet.
Du er velkommen til å gi ditt bidrag i forkant
av messa.
Festen starter kl. 17.00 i Alleen bedehus. Før festen innbyr vi til festgudstjeneste i Lyngdal kirke.
Skuespiller Anne Persdotter Flugstad vil underholde med de samme innslag som hun hadde på
generalforsamlingen i 2014. (Se egen omtale av henne på baksiden av bladet.)
Vi inviterer ordfører, kulturstyre og kultursjef.
Hjertelig velkommen til en flott festaften!
2222
Hilsen Lister områdeutvalg
Skipsmegler/konsulent
TORREY NØRSETT
4580 Lyngdal
Telefon 38 34 60 00
ARILD TOBIASSEN
tannlege MNTF
4580 Lyngdal
Telefon 38 34 64 84
23
23
Returadresse:
Det Norske Misjonssekskap
Boks 226 Sentrum
4001 Stavanger
Hun kommer på jublieumsfesten i Lyngdal i oktober
(Se annonse på side 22)
Anne Persdotter Flugstad husker nok dere som var på generalforsamlingen i Oslo i fjor sommer. Der var hun på scenen hver dag i flere ulike roller. Anne er både sanger, skuespiller,
fløytist og forteller.
Kulturformidlilng og underholdning er hennes levebrød. Hun har reist mye innenfor Den kulturelle skolesekken og Spaserstokken med egenproduserte forestillinger. Hun har også deltatt
på mange ulike plateinnspillinger som sangsolist og korist, og behersker mange ulike stilarter.
Foto: Kai-Arne Schie
Siden 2006 har hun vært fast medarbeider, koreograf og skuespiller i sju spesialskrevne
musikkteatre for og med 10 - 12 åringer. Spillene tar utgangspunkt i lokalhistorie, og er knyttet
til kirkene i lokalmiljøet flere steder på østlandet. Skuespillerne/barna er
hentet fra disse lokalmiljøene.
Søndag 25. oktober har dere altså sjansen til å møte henne på Alleen
bedehus i Lyngdal.
Anne Persdotter Flugstad, her i rollen som
nabokona til Gustava Kielland som var med på
oppstarten av en av Norges allerførste kvinneforeninger, kommer til Lyngdal i oktober!
Lyse, flotte selskapslokaler til leie
I våre lokaler på Sørlandstunet har vi lyse, flotte
lokaler til leie til konfirmasjon, bryllup,
minnestund, jubileum o.l. Etter siste utvidelse
er det god plass til 100 mennesker.
Pris for sal og nytt, flott kjøkken: kr. 1500, - vask
kommer i tillegg.
Kontakt Unni Skuland, tlf. 45241493 mandag,
tirsdag eller torsdag i åpningstiden mellom
kl. 10 og 13 hvis dette høres interessant ut, eller
stikk innom for en titt.