Til foreldre/foresatte DITT BIDRAG ER VIKTIG FOR KONGSEIK

Comments

Transcription

Til foreldre/foresatte DITT BIDRAG ER VIKTIG FOR KONGSEIK
Til foreldre/foresatte
DITT BIDRAG ER VIKTIG FOR KONGSEIK UNGDOMSSKOLE !!
FAU ønsker å få innspill fra deg om hva som kan bli enda bedre på Kongseik ungdomsskole. Vi har en
bra skole med godt læringsmiljø og gode forhold for elevene.
Hva kan bli bedre? Har du innspill til saker?
FAU for Kongseik består av en representant fra hver klasse som er valgt av foreldrene. I FAU er det
om lag 3 møter hvert halvår. Referat fra møtene legges ut på skolens nettsider.
Det er i dette fora foreldrene møter skolens ledelse v/ rektor, hvor vi har en åpen og konstruktiv
diskusjon og hvor foreldrene kan få informasjon og påvirke hvordan skolen drives.
Alle saker foreldrene mener er viktig kan tas opp i FAU. Det kan være alt fra ordensregler, bruk av
sosiale media, tiltak mot mobbing til saker som innholdet i foreldresamtaler eller praktiske emner.
Skolen v/rektor, Per Øyvind, er åpen og lyttende til FAU, og FAU kan gi råd, diskutere og uttrykke
foreldrenes ønsker og meninger slik at vi sammen kan få en endra bedre skole for alle.
Dine innspill
I FAU har foreldrene valgt engasjerte representanter! I tillegg vil FAU veldig gjerne ha innspill fra
klassekontaktene og foreldrene om saker som dere mener er viktig for skolen. Det kan være alle type
saker – både store og små. Enten det er opplevet gjennom barna eller observasjoner, tanker, ideer
eller problemer som er viktig for deg! Er dette viktig for deg er det også viktig for andre !!
Har du innspill til saker så kan du sende dette via mail eller sms til din klasses FAU representant eller
direkte til leder i FAU.
Med hilsen FAU
v/ Nina Skau Høksnes, leder
8a. Tord Yngve Ornum
918 12 130
[email protected]
8b. Lina AAtif
902 09 279
[email protected]
8c. Ingvild Eckdahl
480 62 175
[email protected]
9a. Nina Skau Høksnes
950 61 025
[email protected]
9b. Vibeke Aannestad
908 87 580
[email protected]
9c. Monica Ødegård
905 27 738
[email protected]
10a. Sissel Grorud
952 27 068
[email protected]
10b. Stig Øyvind Hovda
970 62 263
[email protected]
10c. Jan Kristian Jansen
405 54 590
[email protected]

Similar documents