nabo-infoskriv_DNVE_040315 - DNV – Kontorbygg og parkeringshus

Comments

Transcription

nabo-infoskriv_DNVE_040315 - DNV – Kontorbygg og parkeringshus
Skanska Norge AS
Hovedkontoret
Til
Naboer Veritas
Post
Besøk
Telefon
Faks
Web
Org.nr
Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo
Drammensveien 60
40 00 64 00
23 27 17 30
www.skanska.no
NO943049467
Høvik 04.03.15
Informasjon om prosjekt «DNVE – Kontorbygg/parkeringshus»
Skanska Norge AS har fått i oppdrag å bygge kontorbygg og parkeringshus for
DNVE (Det Norske Veritas Eiendom).
Arbeid med klargjøring og tilrigging av tomten vil starte fra og med uke 11, dette
vil i hovedsak gjelde omlegging av gangvei ned mot sjøen samt trefelling på
byggeområdet.
Fra slutten av mars vil grunnarbeider for kontorbygget starte opp, mens
grunnarbeidene for parkeringshuset vil starte i april.
I forbindelse med oppstarten vil det bli arrangert et informasjonsmøte for naboene
onsdag 18.mars kl.1800, oppmøte utenfor Arne Ulstrupsvei 25b.
Vi håper på et godt samarbeid med alle dere naboer.
Kontaktinformasjon:
Daniel Blom og Jacob Agner Matheson, tlf. 40 00 64 00
Med vennlig hilsen
Skanska Norge AS