3.2.4 Lønnsstige stillinger med krav om høyskoleutdanning uten

Comments

Transcription

3.2.4 Lønnsstige stillinger med krav om høyskoleutdanning uten
Ans
0
4
8
3.2.4 Lønnsstige stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar
Tillegg pr 1.5.2015
Minstelønn 1.5.2015
8 500
389 800
8 500
393 600
9 500
399 500
10
16
Ans
0
4
8 500
9 500
3.2.5 Lønnsstige stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar
Tillegg pr 1.5.2015
Minstelønn 1.5.2015
8 500
408 300
8 500
413 400
8
10
16
9 500
8 500
9 500
3.2.6
Ans
0
4
8
10
16
Gruppe
427 500
432 400
425 400
454 200
468 900
Lønnsstige stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere
spesialutdanning
Tillegg pr 1.5.2015
Minstelønn 1.5.2015
9 000
413 700
9 400
425 300
9 400
9 000
10 000
3.2.7 Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning
Tillegg pr 1.5.2015
436 200
453 800
466 400
Minstelønn 1.5.2015
0,0 – 3,9 årsverk:
4,0 – 6,9 årsverk:
7,0 - 9,9 årsverk:
10 – 13,9 årsverk:
14 – 16,9 årsverk:
17 - 20,9 årsverk:
9 000
9 000
9 000
10 000
10 000
11 000
482 100
493 000
507 400
527 200
538 100
549 100
21 – 26,9 årsverk:
27 –
11 000
12 000
555 400
563 300